Sabes o que comes?

 O noso país é o maior cultivador de plantas transxénicas da Unión Europea (realmente é o único). Obtén fortes críticas e moitos argumentos a favor pero, a que se debe esta polémica?

 

imagen

Os tranxénicos son organismos modificados xenéticamente. Portan un xen que non é propio desa especie, polo que adquiren novas características: resistencia a pragas, resistencia a sequía, retardo na maduración, capacidade de degradas petróleo… Estas características fanas perfectas para a agricultura industrial. O premio Nobel Richard Roberts afirma que os tranxénicos son a clave para acabar coa escaseza no mundo. Pero non todo son ventaxas,   algunhas organizacións están totalmente en contra destes cultivos debido a que:

  • Compite coa vexetación silvestre
  • Consume moitas cantidades de auga e de petróleo
  • Aplica químicos que provocan emisións de gases de efecto invernadoiro, contribuíndo nunha maior medida ao cambio climático
  • Ata agora só se demostraron alerxias, pero poden ter efectos máis perxudiciais para a nosa saúde
  • Recombina bacterias e virus, podendo dar lugar a novas enfermidades
  • Perxudica aos pequenos agricultores

A alternativa aos transxénicos podría ser a agricultura ecolóxica ou unha biotecnoloxía diferente como a Selección Asistida por Marcadores.  Cara que lado da balanza de pros e contras te inclinarías?

 

Tags: , , ,