Fracking ?

imagen

Se te estás a preguntar que é iso do fracking ou febre do gas, que nos pode aportar esta técnica, ou por que algunhas asociacións ecoloxistas e comunidades están preocupadas ao respecto, consulta este interactivo de rtve, e decide se sumarte ou non, á opinión do video de Non ao fracking en Europa.

 

Tags: , , , , , ,

101 Respostas a “Fracking ?”

 1. Leticia López e Sofía Jueguen Dixo:

  Opinamos que esta técnica non é boa xa que ten bastantes inconvintes: contamina as augas subterráneas, emite moitos gases e provoca impactos ambientais… Ademais con esta técnica gástase moita auga e contamínase o subsolo cos compostos químicos, poderíamos ter o grave problema de quedar sin auga potable, en definitiva, deixar de levar o ritmo de vida que levamos.
  Creo que poderíanse aumentar o uso de outros enerxías que non sea tan caro extraelas, e sean máis limpas, como é o a enerxía solar, eólica,etc. e ademais co uso destas enerxías renovables, poderíamos ter a ventaxa de que son do noso territorio e non tendríamos que depender doutros países.

 2. josemartinez Dixo:

  xabier e josé:

  Nos opinamos que iso do fracking e malo, xa que non so contamina o medio que o rodea, senon que tamén contamina os acuíferos de auga doce, e esa auga non se descontamina, xa que non se move e permanece e así non pode librarse das substancias contaminantes.
  Por ese motivo nos estamos en contra deses métodos, xa que non se pode descontaminar esa auga, esa contaminación podería ocasinar moitos problemas nun futuro non moi lonxano.

 3. AndreaOtero e LauraDios Dixo:

  O Fracking que é o metodo de extracion de gas natural mediente o perforamento de varios kilómetros baixo terra, ata atopar rocas de pizarra.

  Na nosa opinión ten bastantes desvantaxas porque pode contaminar as augas subterraneas, emite gases que poden ser canceríxenos e tamén existe o problema da escasez de auga e esta enerxía pode causar grandes impactos ambientais.
  Esta enerxía é moi criticada pola xente entón é mellor o uso das enerxías renovables que son máis limpas e fiables a pesar dos seus incovenientes.

 4. Jessica Silva e Paula Roma Dixo:

  Posicionámonos en contra do Fracking xa que para obter gas natural fai falta 19,000,000 litros de auga mesturada con area e aditivos químicos, esta auga é metida a presión, polo que o solo rompe e o gas comeza a saír. Esta técnica presenta efectos perxudiciais, non só contamina o medio ambiente, senón que tamén ten efectos perxudicias para as persoas, xa que poden contaminar a auga que usa a xente na casa.
  unha solución posible sería fomentar as enerxías renovables.
  Paula Roma e Jessica Silva

 5. ivanotero Dixo:

  IVÁN OTERO E PABLO BAÚLDE

  Pensamos que o Fracking e unha forma que desfavorece demasiado o ambiente para obter o gas natural, xa que hai que facer grandes excavacions para introducir o tubo cheo de auga, area e aditivos quimicos.

  Pode contaminar moito o solo, sobre todo a larga porque a radiacion podese extender pola terra ata perxudicar cultivos, os cales despois inxeriríamos.

 6. saradovalo2 Dixo:

  ¿Cómo se pode permitir este atentado contra a nosa saúde e a do medio permitindo que se utilice esta técnica de extracción de gas non convencional? ¿Por què as Administracións dan os permisos ás empresas para extraer o gas desta forma?
  Se ben é certo que esta técnica revolucionou o mercado enerxético e que Estados Unidos será no ano 2015 o maior produtor de gas por enriba de Rusia e no 2017 converterase no maior produtor mundial de petróleo, segundo datos da Axencia Internacional da Enerxía (AEI), iso supón consecuencias catastróficas como:

  - A contaminación dos acuíferos e da auga da superficie, que poden producir graves problemas de saúde.
  - A contaminación do aire.
  - Afeccións á saúde humana
  - Alteracións da paisaxe e do terreo
  - Contaminación de chans ao pechar os pozos
  - Risco sísmico: as continuas fracturas na terra a tanta profundidade poden derivar en terremotos en zonas onde nunca antes se produciran movementos sísmicos.

  A sociedade non pode permitir que esta nova forma de explotación tecnolòxica e enerxética pase factura ás xeracións presentes e futuras, sabendo que existen outras alternativas ecolòxicas para producir enerxía que non supoña ningún risco para o noso Planeta.

 7. albatorrado Dixo:

  Estou totalmente de acordo con este vídeo “Non ao fracking en Europa”, o único que conseguiremos co fracking e ca extracción de pizarra será non só o esgotamento das nosas reservas de auga dulce (xa que se necesitan case 20 millóns de litros en cada operación do fracking), senón tamén a contaminación delas, a contaminación da nosa auga que SÍ é un recurso NECESARIO para vivir. Por outro lado, en cada operación libéranse de 80 a 300 toneladas de productos químicos tóxicos á nosa terra. Ademáis, como ben di no vídeo cas fugas, cos derrames, cos equipos defectuosos e cos errores humanos só empeoraremos a nosa saúde xa que se pode liberar gas tóxico que nós inhalaremos inconscientemente.
  Se este método é tan criticado é por algo e penso que se debería deixar de fomentalo XA canto antes xa que a nosa saúde e a Terra está en perigo, e comezar a fomentar as enerxías renovables que aínda que son caras costan menos que esta que é demasiado perigosa, e as renovables ao contrario non son contaminantes, e temos moitas opcións.

 8. davidgarcia2 Dixo:

  Alvaro Santos e David García:

  Estamos totalmente en contra do fracking por varios motivos. Un dos máis importantes e que para practicar esta técnica utilizanse enormes cantidades de auga cando en países do mundo non teñen nin gota de auga e cando no vran en moitos países sufren sequia. Outro dos grandes inconvintes e a contaminación dos gases que se emiten e os danos que se fan ao medio ambiente practicandoa, pero dos problemas máis importantes e que estes gases contaminan as augas subterraneas que chegan a nos provocandonos enfermidades. Temos que ter máis coidado a hora de elexir as prácticas que utilizamos para adquerir beneficios, xa que son moi perxudiciais e isto está ben reflexado nas manifestacións que hay en contra do fracking.

 9. joaquinirajo Dixo:

  Opinamos que esta tecnica é mala xa que acarrea moitos problemas malos e beneficios poucos e non e rentable. O unico bo e que obtemos gas convencional, que e de peor calidade que o gas natural.Tamen para todo o ciclo fai falta moitisima auga, que e necesaria para a xente xa que e un recurso que en certas epocas e escaso, aparte de iso para estraelo botamos residuos dañinos para a terra que poden chegar a contaminar augas subterraneas e pozos,tamen infecta o aire que inhalamos e pode acarrear consecuencias graves como por exemplo cancros.Para a nosa opinion esto non compensa porque perjudica a nosa saude que e o mais importante.

  Álvaro Falcón e Joaquín Irajo

 10. Cristina Vázquez, Paula Rodríguez e Andrea Chaves Dixo:

  O fracking parécenos unha práctica moi difícil e custosa, pois tense que levar a cabo a 5 km de profundidade, e non está moi á orde do día nos territorios europeos.
  Non entendemos como a xente permite o uso desta técnica, pero claro, o diñeiro todo o consegue…
  Para a realización do fracking, precísase romper o solo con auga, area e subtancias químicas que se introducen nel insertándoas por un tubo a presión. Grazas a todo isto, libérase o gas atrapado na rocha, que logo usamos para a obtención de enerxía.
  As consecuencias que isto conleva, son a contaminación do solo e das augas, producidas polos químicos que se expanden polo medio grazas á chuvia, o posible derrubamento do terreo, pola rotura do solo, etc.
  En resumo, que nos parece unha técnica pouco eficiente si comparamos os pros cos contras.

 11. noeliajuncal2 Dixo:

  Fátima Agra e Noelia.

  Como todas as enerxías non renovables, estan as partes boas e as malas. esta ven sendo algo parecido a minaría. Con este procedemento liberarase petroleo e gas , si, pero ao aplicar auga a presion no procedemento e fracturar roches, dentro de estas mesmas hai minerais moi nocivos que pasarian a contaminar a agua, e esta ao ser un fluído, extendería a contaminación por aquel sitio co que este en contacto.

  Opinamos que ista practica se deberia evitar por este motivo, e porque xa bastante contaminadas estas o solo e as augas, moi escasas na terra.

  En lugar de perder o tempo destrozando a terra, terían que buscar máis enerxías renovables, e investigar máis nas existentes, para cambiar o mundo un ppouco a mellor.

 12. jorgedeano Dixo:

  Isto demostra que os EEUU teñen un orgullo desmedido. A solución a todo este problema do fracking, método máis caro, contaminante e custoso para obter un gas de peor calidade ca o natural pasaría porque os Estados Unidos aceptasen a súa dependencia enerxética do gas Ruso e da Opep.

  Desde hai medio século, os Estados unidos basaron a súa política enerxética na explotación do gas e o petróleo alleos, a base de guerras. Pero como o xigante ruso ofrece unha ameaza maior ca os países en desenrolo de oriente medio ou os pequenos países de latinoamérica, e a economía estadounidense négase a aceptar a compra do gas, prefiren usar un método bastante peor por un produto moito peor pero do que dispoñen en abundancia e no seu propio territorio.

  Persoalmente estou en contra ao fracking, como a calquera actividade humana que afecte en gran medida ou irreversiblemente ao medio natural, pero depende dos gobernos levalo a cabo ou evitalo.

 13. Miriam Durán e Antía Moreira Dixo:

  O Fracking é un térmo anglosajón para referirse a técnica da fracturación hidráulica para a extración de gas non convencional. Consiste na extracción de gas natural mediante a fracturación da rocha nai (pizarras e esquistos). Para extraer o gas atrapado na rocha utilizase unha técnica de perforación mixta: en primeiro lugar perforase asta 5000 metros en vertical e despois perforase varios kilómetros en horizontal (2 a 5). Entonces inyectase agua con area (98%) e unha serie de aditivos químicos (2%) a gran presión. Isto fai que a rocha se fracture e o gas liberase e ascende a superficie a través do pozo. O proceso repitese o longo da veta de rocha rica en gas. Parte da mezcla inyectada voelve a superficie (entre un 15 y un 85 %).
  Os problemas que causa o Fracking son os seguintes:
  A técnica de extracción de gas non convencional denominada fracking leva anos aplicándose en varios países, sobre todo en Estados Unidos, donde se constataron unha serie de problemas asociados a este tipo de explotacions. Entre os problemas que causa o frackingal entorno das explotacions donde se emplea esta técnica podemos destacar:
  Contaminación das aguas superficiais e subterráneas.
  Contaminación do aire.
  Afeccions a salude humana.
  Alteracions do paisaxe y o terreo.
  Contaminación de solos o cerrar os pozos.
  Risco sísmico.

 14. anaotero Dixo:

  De Ana Otero Romero e Antía Otero Pérez.

  O fraking é unha técnica de estracción de gas de Esquisto ou Pizarra. O primeiro paso é facer unha perforación vertical, no terreo para introducir unha tubería de gran profundidade, para chegar así á capa onde se encontra a pizarra. Para liberar ó gas é necesario romper a rocha bombardeando a presión con auga, area e distintos productos químicos.
  A tubería está recuberta de cemento para evitar fugas contaminando así os sedimentos cos productos químicos que transpota auga. Ao chegar á capa da pizarra os operarios realizan unha perforración vertical, de entre 1.5 e 3 km.
  O gas retorna á superficie xunto cá auga, a area e os prductos químicos, a través da tubería. Este proceso a menudo arrastra substancias tóxicas e incluso radiactivas. Matais pesados, como o mercurio e o chumbo que chegan a superficie son un risco para a saúde. A primeira fábrica fíxose Gran County, Kansas, en 1949.
  A nosa opinión é que debería controlarse máis a seguridade dos operarios, xa que actualmente están expostos a un risco alto de radiación. Debería haber menos explotacións de Fraking xa que a parte de ser un risco para a saúde das persoas, producen un grande impacto no solo e na paisaxe e pode afectar a animais que sexan cercanos á zona onde se extrae o gas e os materiais que eses animais producen van estar contaminados e ao final acabaran perxudicandonos a todos, vendonos obrigados a deixar de utiizar esa zona contaminada, e o chan inservible.

 15. gabrielabesada Dixo:

  Penso que esta actividade debería eliminarse ou, canto menos, reducirse xa que supón un gran número de problemas no medio, como por exemplo a contaminación de auga doce, e a isto temos que sumarlle a súa escaseza no noso planeta.(http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/26/actualidad/1369599279_429930.html)

  Outro dos problemas sería a contaminación do aire que isto da lugar a problemas de saúde. Pero no perigo que supón para a poboación non só é no ámbito das enfermidades senón tamén o risco de que se produzan sismos podendo causar grandes danos.
  Unha alternativa sería apostar máis polas enerxías renovables, estudando cómo sacar o máximo rendemento e invertindo na obtención destas.

 16. davidpadin Dixo:

  Eu opino que o fracking é malo, xa que contamina o medio que o rodeae nos rodea, incluindo tamén os acuíferos de auga doce, que permanece contaminada, xa que non se move e así non pode librarse das substancias que a contaminan, a parte esta técnica utiliza enormes cantidades de auga cando está demostrado que é un dos recursos mais necesarios para a vida. Esta técnica ten demasiados inconvintes, e en resumo, que me parece unha técnica pouco eficiente si a comparamos sos pros e cos contras.

 17. camilaeugenia Dixo:

  LUCAS ABAL E CAMILA SIEIRO

  O Fracking é unha técnica de extracción dun gas exquisto ou lousa. Para extraer este gas, perfórase o solo en vertical varios kilómetros e rómpese a rocha con auga a presión. A continuación o gas sobe á superficie. Esta técnica é perigosa e contaminante, xa que é necesario o uso de productos químicos que se verten na auga para facilitar a rotura da rocha. Ás veces prodúcense filtracións da auga que provocan a contaminación de ese solo.
  O fracking asóciase cuns problemas ambientais, que son:
  A contaminaciós de augas e aire, posibles enfermidades para a saúde humana e moita contaminación acústica, probabilidade de xerar sísmos e contaminación paisaxística.
  Non estamos de acordo con esta técnica, xa que hai outros métodos menos contaminantes.

 18. laurafranco Dixo:

  Laura Piñeiro e Carmen Espremáns
  O fracking é un método de extracción de Gas Natural do subsolo, específicamente dunha rocha. Para o fracking perfórase o solo ata 4 kilómetros de profundidade ata encontrar rochas de pizarra e a continuación faise unha mezcla de auga, area e aditivos químicos que se bombardea a alta presión ata que a pizarra se fractura e o gas atrapado empeza a fluír.
  En cada operación bombéanse de 80 a 300 toneladas de químicos tóxicos á terra. O fracking ou febre do gas provoca unha contaminación subterránea, tanto das augas como do solo. Para esto péchanse os pozos, polo que nun futuro se utilizamos o fracking poderíamos quedar sin auga potable, o que cambiaría o noso xeito de vida. É un atentadp á saúde humana e ao medio ambiente. Esta técnica revolucionou o mercado enerxético cando se descubreu, pero non nos parece a mellor maneira de extraer enerxía, xa que ten moitos impactos.
  En lugar de utilizar esta técnica poderíamos utilizar enerxías alternativas, máis baratas e limpas como a solar e a eólica sin ter a necesidade de depender doutros países xa que esas podémolas potenciar no noso país, que aínda que tamen teñen impactos, estes son moito menos escandalosos.

 19. rosamarina Dixo:

  O Fracking é unha técnica demasiado custosa e ademais contamina as aguas, o solo e o aire.
  EEUU é o país con máis experiencia ata agora aínda que tamén son recentes nel estas técnicas. A información sobre estos productos está protexida debido a intereses comerciais, sábese que hai polo menos 260 substancias químicas e algunhas delas sábese que son tóxicas, canceríxenas ou mutaxénicas e estes poden contaminar a auga.
  Mediante esta técnica é certo que podemos extraer gas natural pero a un alto prezo xa que se emiten gases de efecto invernadoiro, consómese demasiada auga doce e contaminase a atmosfera.
  Ainda que o fracking tivese éxito o único que conseguiriamos sería prolongar a dependencia de combustibles fósiles, polo tanto a mellor idea é apostar por enerxías renovables que nin son perxudiciais para a saúde nin emiten ningun tipo de gases contaminantes.

  Lara Otero e Marina Pérez

 20. claudiamaria Dixo:

  Claudia María e Antonio Millán
  A nós parécenos totalmente innecesario o uso do fracking como enerexía alterna, xa que pode provocar dános a nosa saúde, contamina a auga e o aire, produce perigo sísimico, contamina as zonas con materiais radiactivos… Tampouco é necesario estar seguido buscando novas fontes de enerxía viables que podan danar a nosa atmosfera tendo totalmente a man o uso das enerxías renovables, que non producen ningún tipo de residúo directo e ademais son inesgotables. Tamén é certo que a instalación de tales enerxías é moito máis cara que a instalación de calquera outra, pero é moito máis rentable a larga, xa que é un ben de todos que non é preciso pagar.
  En conclusión, creemos que deberiamos apostar moitisimo máis por enerxías renovables e intentar mellorar estas, que perdendo o tempo intentando encontrar outras que posiblemente non sirvan ou teñan algún fallo.

 21. jessicabistilleiro2 Dixo:

  Creo que deberian invertir eses cartos en outras enerxias renovables e menos contaminantes e en investigar como sacarlles mais proveito en vez de gastalo en tecnicas como o fracking cun gran custo economico e de recursos como a auga e con moitos inconvintes como liberacion de gases a atmosfera, contaminacion do subsolo e un gran impacto paisaxistico entre outros.

 22. carolinamillan Dixo:

  Carolina Millán e Ainoa Novás

  O Fracking é unha técnica para posiblitar ou aumentar a extracción de gas e petróleo do subsolo. O procedemento consiste na inxección a presión de algún material no terreo (tipicamente auga) co obxectivo de ampliar as fracturas existentes no substrato rocoso que encerra o gas ou o petróleo, normalmente menos de 1mm, favorecendo así a saida hacia o exterior. Os principais perigos asociados a esta técnica son: a contaminación das augas e o subsolo con compostos químicos,partículas canceríxenas, hidrocarburos…
  Estamos totalmente en contra de esta técnica, xa que afecta directamente ao medio natural. Cremos que é necesario que en vez de buscar este tipo de recursos que repercuten en gran medida ao noso planeta, que busquen enerxías renovables e menos contaminantes.

 23. martaperezdiz Dixo:

  Marta Pérez Diz e Andrea Iglesias Núñez
  Con referencia ao vídeo diremos que o Fracking é o metodo de extracion de gas natural mediante o perforamento de varios kilómetros baixo a terra, ata atopar rochas de pizarra onde o gas se atopa en pequenas bolsiñas.
  Dende o noso punto de vista, o Fracking é unha técnica demasiado perxudicial como para permitir que se siga realizando, xa que supón un risco moi alto tanto para o medio ambiente como para a propia saúde das persoas.
  A extracción do gas supón grandes impactos no medio, como por exemplo a contaminación dos acuíferos, a contaminación do aire, a alteracaión da paisaxe e incluso existe risco sísmico. En canto a saúde das persoas, tamén se vería afectada, porque como diciamos antes, contamínanse as augas que as persoas despois inxiren e ademáis para levar a cabo esta técnica precísanse enormes cantidades de auga.
  Deberíamos buscarlle unha solución a isto, por exemplo substituíla por algún tipo de enerxía renovable, para non permitir que esta técnica se siga practicando.

 24. pedropavia Dixo:

  Javier Martínez e Pedro Pavía

  Pensamos que esta técnica non é boa e non se debería de levar a cabo polo simple xeito de que trata de romper unha rocha con auga a presión mesturada con diferentes materias contaminantes e creando unha fractura na rocha por onde sae o gas que queremos conseguir, pero deste xeito producese unha gran contaminacion nos solos e nas augas pois os materiais que se utilizan para romper a rocha son moi contaminantes e causan grandes danos no medio ambiente. Pensamos que poderíamos utilizar outras técnicas menos contaminantes e non recurrir a esta contaminante técnica, en resumen non ir ao fácil. Aunque non só depende de nos esta decisión senon tamén dos gobernos pois resulta unha técnica interesante para estes, un dos cales é un problema da ciencia, o interese ou experimentar coa natureza causandolle danos como neste caso.

 25. ivannogueira Dixo:

  O Fracking e un método de extracción de gas natural mediante a perforación da roca para extraer o gas atrapado nela. E un método moi contaminante xa que contamina as augas superficias e subterráneas, contaminación do aire, afeccións a saúde humana, alteraciones do terreo e do paisaxe, contaminación dos solos.Podemos extraer gas natural pero a un prezo elevado e emite gases de efecto invernadoiro. Deberianos apostar máis por enerxias limpas.

 26. albaromerolajos Dixo:

  Opino que non é unha boa técnica para establecer en Europa por que ten altos riesgos,afecta á saúde e ao medioambiente global.Tamén por que é necesaria unha cantidade moi grande de auga doce o cal nos perxudicaría bastante,por que en Europa carecemos de auga doce e a pouca que temos precisámola,non pode estar contaminada e en ocasións o francking pode contaminala.Ademáis verte demasiados químicos tóxicos na terra e nos perxudicaría á hora de querer cultivar en certas zonas cercanas ás vivendas e tamén acaban saíndo á superficie certos radiactivos e metales pesados que poden afectar á nosa saúde,xa que os radiactivos poden producir cancros,cataratas..etc.Ten demasiados inconvintes.

 27. noeliasuarez Dixo:

  Eu persoalmente estou de acordo co que se menciona no vídeo, como podemos ariscar así a nosa saúde sen importarnos? Non entendo como algúns expertos afirman que non hai probas suficientes para determinar que o Fracking sexa maligno para a saúde, así pois tampouco realizan os estudos necesarios e poñen como escusa que non teñen unha financiación para realizar a investigación ou que non saberían explicitamente que buscar para verificar ou falsear a hipótese de que o Fracking sexa maligno para a saúde. A pesar de que a saúde humana é un inconveniente para a utilización do Fraking existen outros factores os cales son:
  -Necesítanse grandes cantidades de auga para realizar o proceso da fractura hidráulica.
  -Sábese moi pouco dos perigos ambientais asociados cos produtos químicos que se engaden aos fluídos usados para fracturar a rocha.
  - Entre un 15% e un 80% d fluído que se inxecta para a fractura volve a superficie e o resto queda permanece baixo terra, contendo aditivos da ruptura e os seus produtos de transformación.
  - Contaminación atmosférica
  -Emisión de gases de efecto invernadoiro.
  - Contaminación acústica e paisaxística.
  Con todo isto, o que se debería facer é substituír o Fracking por algunha outra enerxía con menos inconvenientes como pode ser a enerxía solar, eólica, hidráulica, etc.

 28. paolacosta Dixo:

  Lara González y Paola Costa
  O Fracking ou febre do gas é unha extracción de gas natural das rochas do subsolo. Para a extracción do fracking perfórase o chan ata 4 kilómetros, ata dar coa lousa ou pizarra. De ahí faise unha mezcla de auga, area e aditivos químicos, a cal se bombea ata que se fractura a rocha e sae o gas.
  O fracking é unha forma de obter enerxía, pero quizáis non a máis eficaz. Nos non somos partidarias do fracking, xa que para extraer unha pequena cantidade de gas natural, contamínase moito a terra. Ademais con esta práctica, as substancias contaminantes do subsolo saen ao exterior, sendo moi perigosas para as persoas que están preto de elas. A posibilidade da extracción do fracking non é igual en todo o mundo, é desigual, xa que nunhas zonas hai moitas posibilidades e en outras non. Nós somos partidarias do video, da idea de non ao fracking en Europa. É mellor optar por outro tipo de enerxías como a solar ou a eólica, as que podemos conseguir sin saír do noso país.

 29. ivannogueira Dixo:

  O Fracking é un termo anglosajón para referirse a técnica da fracturación hidráulica para a extracción de gas non convencional.
  ¿En que consiste esta técnica?
  Pois esta técnica consite en extraer o gas natural perforando a rocha de pizarra.
  Este método de extracción trae consigo moitos perigos:
  -Contaminación do aire e das augas subterráneas.
  -Afeccións a saúde humana.
  -Podense producir risco sísmicos.
  -Alteracións do paisaxe e do terreo.

  O que habería que facer e deixar de facer esta técnica xa que nos trae moitos perigos e intentar desarollar outros métodos que non sean tan contaminantes.

  Cristian Díaz Rivas

 30. noeliafranco Dixo:

  Jennifer Dios e Noelia Núñez

  Falamos de fracking para referirnos a técnica da fracturación hidráulica para extracción de gas non convencional. E unha técnica que pode chegar a contaminar o solo, sobre todo co paso do tempo porque podese extender a radiacion pola terra e perxudicar terras e cultivos, moitos deles que despois nos comemos. Persoalmente estamos en contra do fracking, xa que pode contaminar a auga que se utiliza nas casas, ademais de contaminar o medio ambiente. A mellor solución sería fomentar e utilizar máis enerxía renovable.

 31. elenareigosa Dixo:

  O Fracking é unha técnica que fractura a terra uns cantos kilómetros para extraer gas natural.
  Ten os seus inconvintes,xa que contamina augas, afecta a saúde humana, ten moito risco de que se produzca un sismo, altera a paisaxe,contaminación do aire…
  A verdade é que non é unha boa técnica, xa que dana moito co seu uso, e non compensa gastar tanto diñeiro para unha técnica tan custosa.

 32. breixoestevez Dixo:

  En mi opinión creo que o fracking esta sobrevalorado, unicamente contamina o aire pola perdida de gases que van a la atmosfera, y puede que a augas mais cercanas.España cuenta con importantes yacimientos de gas pizarra por lo que algunas empresas han iniciado las gestiones para proceder a su explotación. Rápidamente, organizaciones de defensa de la naturaleza y el PSOE se han posicionado en contra de este método alegando riesgos para los acuíferos y contaminación.

 33. juanjesusgomez Dixo:

  Eu non estou a favor desta técnica,debido a que aínda sea moi enerxética tamen é moi perigosa non só para os traballadores,debido a que si hai unha fuga as persoas que viven preto do lugar onde se extrae o gas poderia intoxicarse e contraer máis facilmente enfermidades.

  Penso que esta técnica para extraer enexía non é a mellor opción,e que deberian buscar máis fontes de enerxía renovables e seguras.

 34. laragonzalez Dixo:

  Nos estamos totalemente en contra do fraking que e a tecnica da fracturaciñon das rochas para a extración de gases,causa moitos riscos que poden ter un grave impacto na saude.Deberiamos preocuparnos por que necesitase moita auga doce,os elementos tóxicos que produce,tamén elementos radioactivos e materiais pesados,e mais danos para o noso planeta.
  Cremos que e doado usar outras enerxias,que non sean tan perigosas para o noso planeta.
  LARA GONZÁLEZ E PAOLA COSTA

 35. saralopez Dixo:

  Sara Piñeiro e Tamara Dopico:
  Nós opinamos que este recurso que se di que é un recurso do futuro non debería de selo, xa que aporta máis gastos que beneficios. Un dos gastos máis importantes sería o desaprobeitamento de todos eses miles de litros de auga doce que en realidade é un recurso que se pode esgotar moi facilmente. Por outra parte tamén estaría poñendo en perigo a toda a poboación que vivise cerca da zona explotada, xa que se a súa auga téñena concentrada nun pozo, habería a posibilidade de que os elementos radioactivos contaminasen ese pozo, polo tanto a auga que bebemos xa non sería potable nin saudable.Tamén contaminarían o solo e os terreos de agricultura, afectando a agricultores que vivisen soamente da agricultura e gandería.O resto dos resíduos líquidos radioactivos que non son evaporados, son eliminandoos arroxándoos noutro espazo, que o cal tamén afectaría.
  Nós cremos que non deberíamos de optar por esta opción, xa que temos enerxías máis limpas, menos custosas e máis enerxéticas sen crear tanto impacto no medioambiente e nas nosas vidas, que é o realmente importante.

 36. laurachazo Dixo:

  Laura Chazo e Isabel Portas.

  O fracking é unha técnica para a extración de gas mediante unha fractura hidráulica,pola cal o o gas natural,ou tamén chamado “gas pizarra”, almacenado nos poros e fisuras nalgúns tipos de rochas (lousas e xistos) sae á superficie.
  Ese gas non sae só á superficie polo que se utiliza esta debatida técnica que consiste en perforar os solos a moita profundidade,metendo auga a presión con areas e químicos,polo que sae o gas á superficie.Por eso se lle chama francking:hai que romper a rocha.
  Pero esto trae numerosos problemas,como:
  -Contaminación das aguas subterráneas.
  -Contaminación atmosférica.
  -Emisión de gases de efecto invernadoiro (metano)
  -Terremotos(sismicidad inducida)
  -Contaminación acústica e impactos paisaxísticos.

  Ademais de estos impactos,podemos ter en conta que se presisann numerosos camións para transporte do gas,a ocupación dun amplo territorio e que se precisa moita auga potable,a cal deberiamos reservas para nós,pois con toda a auga que se gasta nunha soa extración poderiase dar de beber a 1.000 europeos.

  Como conclusión: deberiamos apotar por outro tipo de enerxías que non causen tantos problemas(eólica,solar,etc.)

 37. nuriaalvarez Dixo:

  Opino que a técnica do Fracking é mala xa que ten bastantes inconvintes como por exemplo contamina os acuíferos de auga doce, esa auga non se move e non pode liberar as substancias contaminantes. Este método de extracción de gas natural mediante o perforamento de varios kilometros baixo terra para atopar rocas de pizarra, emite gases que poden chegar a ser canceríxenos, o que afecta a saúde humana.Unha das solucións posibles sería fomentar máis as enerxías renovables.

 38. marinhadios Dixo:

  Cinthia Dios e Mariña Dios:
  Nós pensamos que se debe frear canto antes a difusión e o aumento do uso desta técnica xa que ademáis de que o que se extrae é unha cantidade mínima, hay unha enorme cantidade de problemas en canto á contaminación. O risco de fenómenos como sismos, así como a necesidade de gasto dunha enorme cantidade de auga, a contaminación de toda esta e do solo fracturado súmase ao gran impacto visual das estructuras necesarias para bombear os químicos e a auga. E todo iso para que? Para extraer unha pequena cantidade de gas natural que servirá para seguir contaminando o planeta. Habendo unha serie de enerxías alternativas, deberiamos optar por estas en vez de ir a estas formas perigosas.

 39. daviddiosotero Dixo:

  O fracking politicamente controlado, será unha mentira máis, outra “burbulla inmobiliaria” habrá gas para uns anos, ata aquí perfecto, pero… e se é unha forma de poder gañar cartos mediante accions de empresas como Repsol? qué pasará coa contaminación que se xere tras a explotación de estas rochas? Pois cabe decir que temos gas para uns cantos anos, pero como se reparará o dano causado? Non ao Fracking en Europa! Javi Córes e David Dios

 40. xiangonzalez Dixo:

  Nestos tempos faise o que sea contal de exprimir un pouco máis os recursos naturais pra sacar diñeiro incluso envenenar o planeta.
  O frankin sin duda deveria ser ilegalizado en unha forma absurda de estragar auga e contaminar o solo sin nombrar os inumerables peligros que esta tecnica pode ocasionar aos ecosistemas cercanos. A fauna e flora cerca serian contaminados e calquera persoa que viva cerca corre o risco de expoñerse a estes contaminantes tan perxudiciais.
  Como di o video deveriamos deixar esta tecnica de estraccion de gas natural e invertir en novas formas de enerxía máis respetuosas como medio ambiente.

  Xian González e Ruben Martínez.

 41. martanunez2 Dixo:

  MARTA NÚÑEZ E SARAY ROMERO
  O Fracking que é o metodo de extracion de gas natural mediente o perforamento de varios kilómetros baixo terra, ata atopar rocas de pizarra, neste proceso requirese unha elevadisima cantidade de auga e producese moita contaminación do solo e a produción de gases cancerixenos que afectarian no medio ambiente, o que afectaria na saúde humana.
  Esta tecnica estase aplicando en diferentes paises, como por exemplo Estados Unidos no que se produciron unha grave serie de problemas.
  O metodo do fracking é moi criticado e na nosa opinión deberian de deixar de facelo e pensar nas consecuencias a largo prazo que pode producir.E recurir a diferentes recursos como por exemplo os recursos renovables que non producen contaminacion, so teñen un inconvinte que son mais caras pero co paso do tempo compensará utilizalas polas suas consecuencias.

 42. albaserantes Dixo:

  O fracking é unha técnica moi perigosa, xa que esta técnica acarrea unha infinidade de consecuencias(os tóxicos que desprende van parar a ríos ou acuíferos, etc).
  Na miña opinión, esta técnica non é eficiente porque extraese pouca cantidade e non daría para abastecer ao mundo, ademáis contamina moito é o mellor sería usar as enerxías renovables, como a eólica, mareomotriz, etc
  Loitemos por un mundo sen contaminación

 43. isaacvieites Dixo:

  Creo que ou fracking e unha tecnica que ten moitos puntos a desarollar sinon fose tan contaminante e prexudicial para o medioambiente quizas seria unha tecnica moito mellor. pero cos efectos que causa como a contaminacion do aire, contaminacion da auga ou do suelo.no creo que esta tecnica que se utiliza bastante pague a pena para as desvantaxes que ten aínda asi pódese mirar de mellorala e diminuír o seu impacto con procesos alternativos. é simplemente unha idea pero bo achegar non é delito.

 44. eloyvidal Dixo:

  O fracking é unha técnica que consiste en facer un oco no solo e bombear auga e químicos. Eu esto en contra porque nesta acción gástase moita auga que ademáis sae contaminada e o solo inservible para sacar pouca cantidade de gas.

 45. irenemaquieira Dixo:

  Raquel Fernández e Irene Maquieira

  Nos pensamos que o Fracking é un contaminante, xa que os gases que saen das pizarras mesturados cos adictivos químicos, contaminarían as augas do subsolo, as casas que esten preto a onde fagan este proceso, e o maís importante, dañaría a saúde de moitas personas e poden chegar a ter cancro de pulmóns. Tamén é unha maneira de gastar 19 millóns de litros de auga,cando na terra hai un 2,5% de auga doce.

 46. joseantoniodacosta Dixo:

  É verdade que o fraking e unha forma mais de obter gas natural,pero,dende a miña perspectiva, creo que deberiamos utilizar enerxías que non sean an caras e perigrosas xa que no tempo no que estamos os cartos non sobran. Ademáis a técnica do fraking e moi perigosa e ademais contamina moito as augas, emite gases que dañan a capa de ozono e ademáis produce un gran impacto ambiental,ademáis produce problemas de saúde. Ademáis para a obtención desdegas natural hai que utlizar auga para que haiga máis presión, e si este esta nun lugar afastado tamén habra que utilizar unha parte do sueldo para o transporte desta.

 47. joseantoniodacosta Dixo:

  É verdade que o fraking e unha forma mais de obter gas natural,pero,dende a miña perspectiva, creo que deberiamos utilizar enerxías que non sean an caras e perigrosas xa que no tempo no que estamos os cartos non sobran. Ademáis a técnica do fraking e moi perigosa e ademais contamina moito as augas, emite gases que dañan a capa de ozono e ademáis produce un gran impacto ambiental,ademáis produce problemas de saúde. Ademáis para a obtención desdegas natural hai que utlizar auga para que haiga máis presión, e si este esta nun lugar afastado tamén habra que utilizar unha parte do sueldo para o transporte desta.

  Jose Antonio Dacosta y Jose Luis Perez Charlin

 48. mariaperez2 Dixo:

  Opino que a técnica do fracking non é unha boa opción xa que causa contaminacións de augas, contaminación do aire que respiramos, alteración de paisaxes e solos, a aparición de riscos sísmicos etc. Aparte esta técnica é, economicamente, pouco rentable xa que ten un proceso bastante custoso e creo que non paga a pena correr riscos tanto na nosa saúde como no noso medio por diñeiro

 49. juanramondios Dixo:

  Juan Ramón Dios e Daniel Mougán

  Nós estamos de acordo en que se prohiba a realización do fracking debido a que destrue a paisaxe ó ter que levar a cabo grandes excavacións para poder introducir os tubos polos que irán os fluídos, que farán que a pedra rompa, liberando así o gas natural.
  Pero a principal razón pola que nos opoñemos a este método e pola súa alta contaminación. Non podemos permitir que se vertan eses líquidos na terra porque iso e moi perigoso para a saúde das persoas que vivan preto de onde se esté a realizar o denominado “Fracking”.
  O que se debería de facer é darlle máis importancia ás enerxías renovables, xa que extraer esta é unha labor moi custosa e moi contaminante. Se isto sucedese conseguiriamos unhas enerxías menos custosas de obter e un planeta menos contaminado.

 50. aliciasantorum Dixo:

  O franking é moi perigoso xa que podería contaminar as augas subterráneas , as terras e as augas superficiales e ademáis hay un gran consumo de auga , ruidos e un gran impacto paixasistico. Tamén se pode dar o caso de pequenos terremotos que non son graves pero poden conducir a graves contaminantes. Eu pensó que aínda que esta técnica poida proporcionar beneficios , son bastantes os inconvenientes e non merece a pena destruír e contaminar o noso entorno.

 51. carmenozores Dixo:

  Alicia Baúlo e Carmen Ozores:
  O Fracking é un método de extracción de gas natural mediante fracturación hidráulica que consiste en : perforar ata 4 km baixo terra ata encontrar pizarra, bombéase a alta presión unha mezcla de auga,area e aditivos químicos que fractura a pizarra e o gas atrapado comeza a fluír. Pero este método ten varios invonvintes:
  -Cada operación de Fracking utiliza 11 millóns de litros de auga doce, a aguga suficiente para o suministro anual de 1000 europeos.
  -En cada operación bombéanse toneladas de químicos tóxicos á terra o que contamina augas que sería unha ameaza para os pobos que viven cerca e algúns residuos tóxicos son evaporados creando unha nube de partículas canceríxenas.

 52. marcosfernandeznieto Dixo:

  Non estou de acordo co uso deste método para a extración do gas natural debido a que ten moitos inconvenientes. Entre eles, a contaminación de augas subterráneas, a contaminación atmosférica, emisión de gases que potencian o efecto invernadoiro, terremotos, contaminación acústica e impactos paisaxísticos. Creo que este método ten demasiados inconvenientes e por iso non estou a favor de que se empregue. Creo que o uso do gas pode chegar a ser inútil, en realidade, deberían preocuparse por empregar enerxías renovables.

 53. diegopeso Dixo:

  O fracking e unha tecnica que consiste na extracion de gas a partir da rotura das rochas que estan no subsolo. Este proceso ten varios inconvintes como a contaminacion do solo, a contaminacion atmosferica, un gran impacto visual sobre o terreo e a contaminacion das augas e o todos estos inconvntes fan que non estea a favor do fracking

 54. oscariglesias Dixo:

  Estou en desacordo co método que se pretende facer nas minas de Europa. Este proceso traería consigo moitos inconvenientes para a poboación. Non so contaminaría a nosa atmosfera emitindo gases que potencien o efecto invernadoiro senón que tamen contaminaría augas subterráneas. Ademáis, produciríase un grande impacto ambiental e potenciaría a frecuencia de terremotos. Todos estos inconvenientes son os causantes do meu desacordo. Unha vez máis, usaría enerxías renovables, que son moito máis limpas e respectan o noso planeta

 55. analongo2 Dixo:

  O fracking é unha técica de eestracción do gas de esquisto ou pizarra, esta tecnoloxía supuxo nos Estados Unidos unha revolución enerxética que implica importantes riscos medioambientais. Este extraese mediante a perforación do solo e introducindo unha tubería ata alcanzar a capa de pizarra,para extraer este gas precisase bombear a rocha bombeandoo a presión con miles de litros de auga,area e distintos produtos químicos, o que xera un gran consumo de auga,aparte dun gran impacto visual e paisaxístico e unha gran contaminación.

 56. sergioparracho Dixo:

  Non estou de acordo con esta técnica porque é moi perigosa. Existe un alto risco de contaminación das augas e do solo, esta técnica tamén fai dano ao medio ambiente, ten un gran impacto ambiental e paisaxístico.
  Eu estou en contra de esta técnica debido a que ten moitos inconvintes.

 57. alexiacaterina Dixo:

  O Fraking pareceme unha pésima idea pois ademais de mal gastar 19.00.000 litros de agua estamos contaminando e dañando o pàisaxe eo medio dos arrededores de onde se fai.Tamén pode provocar que os sos volvanse inproductivos e ademais dañar saúde das persoas que estan en contacto.Por estas razóns estou en contra de que se faga o Fracking pois malgastase moita agua que aunque non o pareza é un recurso escaso.

 58. rubenchaves Dixo:

  Non estamos de acordo con esta técnica porque ainda que os costes de producción sexan moi reducidos causa graves problemas o medio ambiente. Como por exemplo contaminación de acuíferos subterraneos, posibilidade de aumento da actividade sísmica, contaminación acústica, e liberación de gases de efecto invernadoiro, etc…
  Ademais, para extraer o gas teñen que bombear auga con axentes químicos perigosos.
  Deberíamos darlle máis importancia ás enerxías renovables para poder evitar recurrir a este tipo de fontes enerxéticas tan contaminantes.

  Alex Otero e Rubén Chaves

 59. andreapatinovilla Dixo:

  O fracking é unha técnica utilizada para extraer gas natural dos poros das rochas. Para realizar esta extracción é necesario construir moitos pozos e introducir neles millóns de litros de auga con determinados productos químicos para facer factible esta extracción.
  Non estamos de acordo coa realización desta técnica xa que ten unhas terribles consecuencias como por exemplo: a contaminación de auga potable, a contaminación atmosférica, emisión de gases que aumenta o efecto invernadoiro…
  Entendemos que ao ser unha técnica de baixo coste ás empresas que a realizan e se lucran desta actividade lles sexa máis conveniente realizala xa que para eles o importante é o seu beneficio pero o planeta non ten prezo.
  Deberianse prohibir estes abusos da natureza e obrigar a utilizar enerxías renovables e respetuosas co medio ambiente.
  Andrea Velez, Scarlety Barboza e Andrea Patiño

 60. borjapazos Dixo:

  Ricardo Vidal e Borja Pazos

  Pensamos que o fracking debería ser máis controlado, pero iso non quita que non sexa unha mala opción para aproveitar os recursos. Sen embargo, ao ritmo ao que se utiliza pode ser perigoso para o planeta, por iso os estados deberían tomar medidas para evitalo.
  Tamén hai que dicir que debemos aproveitar e desenvolver o aproveitamento de enerxías renobables, para así reducir o uso de técnicas como o fracking.

 61. albasantos Dixo:

  O Fracking ou fracturacuión hidráulica consiste en perforar un pozo vertical a máis de 2500 metros e inxectar auga, area e químicos a presión para romper a rocha e extraer gas.
  Este método arrastra consecuencias para o medio ambiente como son un gasto de auga excesivo (19 millóns en todo o proceso que equivale ao suministro anual de 1000 europeos), a contaminación desta auga unha vez que se engaden os químicos, a contaminación atmosférica cando saen axentes canceríxenos xunta co vapor dos “pozos de evaporación, terremotos ou o impacto pasisaxístico.
  Estamos de acordo co video, xa que da razóns suficientes para ver que ten moitos máis inconvintes que ventaxas e repercute de forma directa no noso medio ambiente. Esta forma de obter recursos debería ser sustituída por outras fontes renovables.

  Alba Santos e Iván Nogueira

 62. eduardovazquez Dixo:

  Eu creo que o fracking deberia de ser prohibido ou polo menos exaustivamente controlado, posto que provoca contaminacion no solo, nas augas e debido a isto e perigoso para a saude, ainda que sexa un metodo practico para extraer gas.

 63. albacomojo Dixo:

  Na nosa opinión non queremos o Fraking por que é un novo método de obter enerxía , e un novo método de contaminar e acabar cos nosos recursos naturais non renovables, sin contar os millóns de litros de auga que teríamos que utilizar para sacar os gases da pizarra.

  Cremos que non deberíamos permitir que se puxese en marcha este método no noso país, e nos países nos que xa está deberíamos defender o planeta e non permitir que se siga facendo. Utilizando enerxías renovables e así diminuir a contaminanción mundial e axudar a que non se destrúa a capa de ozono, mellorando a calidade de vida dos humanos e animais.
  Alba Comojo Viñas e Sara Docal Sánchez

 64. sarahlabandeira Dixo:

  El Fracking es una técnica que conlleva actividades de alto riesgo que pueden tener un grave impacto sobre la salud y el medioambiente,dañando el paisaje,además de mal gastar 19000000 litros de agua(el agua suficiente para el suministro anual de 1000 europeos). Otros de los efectos es convertir los suelos,pasando a ser improductivos, el aumento del efecto invernadero,la contaminación acústica…
  En cada operación se bombean toneladas de químicos tóxicos a la tierra, lo que contamina aguas que serían una amenaza para los pueblos que viven cerca y algunos residuos tóxicos se evaporan formando una nube de partículas cancerígenas.
  El Fracking es muy utilizado en algunos lugares y se debería de pensar en los efectos negativos que produce a largo plazo y así dejar de abusar de su uso,por lo tanto,estamos en contra.
  MARÍA SANTAMARÍA Y SARAH MICHELE 1ºBAC B

 65. lydiafernandez Dixo:

  É unha técnica para posibilitar ou aumentar a extracción de gas ou petróleo do subsolo.
  Non é unha boa idea utilizar este método porque existe un risco moi alto de contaminación de acuíferos, afecta á calidade do aire e pode repercutir na saúde humana chegando a producir cancro.
  Existe xa de feito evidencia de contaminación medioambiental debido a esta técnica, polo tanto, cremos que se debería erradicar.

  Mara Suárez e Lydia Fernández

 66. selenerivas Dixo:

  Selene Rivas y Teresa Nogueira:
  pensamos que o fracking é unha técnica bastante mala para a extracción de recursos, xa que gasta miles de litros de auga, aparte de todo o que contamina e afecta á saúde das personas e produce desastres medioambientais.
  Esperamos que en España non se chegue a implantar de todo este método, xa que pensamos que temos outros recursos moito mellores e que non contaminan tanto para obter enerxía, como por exemplo as renovables, que aínda que o principio supoñese gastar moito diñeiro poderíamos reducir a contaminación.
  Aínda que este método poida dar moitos beneficios, estanos desgastando a nosa saúde e a natureza, por iso non estamos de acordo co fracking.

 67. belenpaz Dixo:

  O fracking é rentable, pero só a nivel económico e para uns países en particular. As Os recursos fósiles, como era de esperar, comezan a esgotarse, e os xigantes do negocio, coma EEUU, teñen medo de perder a súa grande vantaxe sobre o resto do mundo. O fracking é unha técnica para prolongar esta superioridade, alongando tamén a nosa dependencia do chamado ‘ouro negro’ e, por non variar, aumentando a contaminación en todas as súas expresións (atmosférica, acústica, sísmica, acuífera, etc.).
  Opino coma Greenpeace, se o petróleo comeza a escasear poderiamos optar polas enerxías renovables dunha maneira seria, e non por aparentar, coma se fai agora. Quizas unha dependencia total é demasiado utópico, mais podemos incrementar a porcentaxe. É mellor que apostemos xa polas enerxías renovables e, se non funciona (tras poñer todos, e reclaco todos, os nosos esforzos nelas), o fracking sería a pesarosa opción B. Se esperamos a acabar por completo co carbón, o petróleo e o gas natural, corremos o risco de botar a perder a sociedade tal coma a coñecemos actualmente, por ter as enerxías máis ecolóxicas en pañais para manter toda unha humanidade acostumada a derochar.

  Belén Paz Allo 1ºBAC C

 68. catiadiz Dixo:

  A nós o fracking ou febre do gas parécenos unha medida moi boa para extraer o gas que está na capa da pizarra pola inxección do líquido de fragmentación. Fannos estar en contra desta medida os inconvenientes de contaminar e causar un gran impacto ambiental contaminando a nosa atmosfera e augas subterráneas polo gas que desprende. Tamén é unha técnica perigosa.

  Catia Diz, Ruth Vidal e Antía Dios

 69. jorgeirajo Dixo:

  Esta técnica e tan pouco efectiva pero moi perxudicial, por eso nos estamos en contra. Para xerar tan pouca cantidade de gas, contaminar tanta auga ? Por non falar do alto custo económico que esto supondondría, en vez de gastar tantos cartos nunha actividade tan dañina para o planeta, podiamos ir invertindo en enerxías renovables e, aínda que sexa lentamente, tratar de cambiar ou mellor dito, aumentar o porcentaxe tan baixo de enerxía que sacamos destas.

  Jorge Irajo e Jorge Pi
  — 1 BAC C —

 70. antiavinas Dixo:

  Eu non estou de acordo con este método que están a utilizar. Un dos principais motivos que deron lugar á miña opinión é o gasto de tantísima agua,por que precisan de miles de litro de auga, tendo en conta que outros paises non dispoñen de ela xa solo para as súas necesidades básicas. Outro motivo sería a contaminación do subsolo, moi perigoso para todos nós,por que pode causar que deixen de ser productivos e nos deixen sen alimentos e tamén pola cantidade de gases que se liberan ao medio. Tamén creo que deberíase de deixar de practicar, por que debemos pensar en como serán as consecuencias do futuro e do perigoso que pode ser se sigue malgastándose tanta auga e contaminando tanto o medio ambiente.

 71. davidgarciaallo Dixo:

  Esta técnica é moi perigosa para o medio ambiente, porque provoca a contaminación das augas súbterraneas e do solo, ademáis libera metano a atmósfera que provoca o efecto invernadoiro e tamén pode provocar algún terremoto. Outro motivo é que se necesita moita auga que podría ser utilizada para abastecer lugares de sequía.

  David García Allo e Nicolás González

 72. nicolasrey Dixo:

  persoalmente estou en contra, xa que a pesar de que poida proporcionar grandes cantidades de recursos, o traballo que implica, a destrucción que hai que orixinar e o risco de contaminar o medio por filtración de materiais producindo cambios no ecósistema pareceme demasiado, ademáis da contaminación acústica que produce e o feito de que con este metodo ao quebrarse as rochas do subsolo pode producir sismos, cousa que xa se probou non hai moito tempo, e que quizais poderían producir unha catastrofe se a fractura chagara a se demasiado alta.

 73. carlossantiago Dixo:

  Andrés Oubiña e Carlos Santiago:

  Pensamos que o Fracking é un método de extracción bastante eficiente, pero tendo en conta as numerosas posibilidades de obtención de enerxía cremos que é preferible priorizar enerxías máis limpas e seguras antes que a eficiencia e a economía. Ademáis os diferentes tipos de contaminación que orixinan son altamente dañinos para a saúde das persoas, como o é a emisión de gases de efecto invernadoiro, a contaminación acústica, a cantidade de auga necesario para levar acabo este proceso ou incluso o impacto paisaxístico que exerce sobre o terreo no que se leva a cabo a extracción, afectando á vexetación e ós animais.

 74. antiaoteroperez Dixo:

  fraking é unha técnica de estracción de gas de Esquisto ou Pizarra. O primeiro paso é facer unha perforación vertical, no terreo para introducir unha tubería de gran profundidade, para chegar así á capa onde se encontra a pizarra. Para liberar ó gas é necesario romper a rocha bombardeando a presión con auga, area e distintos productos químicos.
  A tubería está recuberta de cemento para evitar fugas contaminando así os sedimentos cos productos químicos que transpota auga. Ao chegar á capa da pizarra os operarios realizan unha perforración vertical, de entre 1.5 e 3 km.
  O gas retorna á superficie xunto cá auga, a area e os prductos químicos, a través da tubería. Este proceso a menudo arrastra substancias tóxicas e incluso radiactivas. Matais pesados, como o mercurio e o chumbo que chegan a superficie son un risco para a saúde. o único que conseguiremos co fracking e ca extracción de pizarra será non só o esgotamento das nosas reservas de auga dulce (xa que se necesitan case 20 millóns de litros en cada operación do fracking), senón tamén a contaminación delas, a contaminación da nosa auga que sí é un recurso necesario para vivir. O fracking politicamente controlado, será unha mentira máis, outra “burbulla inmobiliaria” habrá gas para uns anos, ata aquí perfecto, pero… e se é unha forma de poder gañar cartos mediante accions de empresas como Repsol? qué pasará coa contaminación que se xere tras a explotación de estas rochas? Pois cabe decir que temos gas para uns cantos anos, pero como se reparará o dano causado? Ademáis deberíase ter máis en conta a saude do operarios.

 75. aidaferreiro Dixo:

  O Fracking é unha técnica de extracción de gas natural en xacementos. Esta técnica ten uns impactos medio ambientais, como por exemplo, emitir a atmósfera gases de efecto invernadoiro ou tamén a contaminación de augas subterraneas.
  Según Greenpece o Fracking non é necesario levalo a cabo en España porque cos recursos naturais que hay no pais abunda para abastecernos.
  Aida Ferreiro e Arancha Romay.

 76. rociofalcon Dixo:

  O fracking é unha técnica para posibilitar ou aumentar a extracción de gas e petróleo do subsolo. O procedemento consiste na perforación dun pozo vertical no cal, unha vez alcanzada a profundidade desexada, a máis de 2500 metros de profundidade, se xira o trade 90° en sentido horizontal e se continúa perforando entre 1000 e 3000 m de lonxitude. Algunhas asociacions ecoloxicas son a auga,contaminación atmosferica,emision de gases e efecto invernadoiro e contaminación acustica.No interactivo da rtve exolica como funciona a febre do gas.
  Rocio Falcon e Lara Cousido

 77. alexandrachs Dixo:

  Na nosa opinión, o Fracking non debería nin plantexarse. Unha forma de extracción de gas que contamina e consume recursos, tan necesarios como a auga, que produce tal impacto medioambiental e que ademáis non axude a frear o cambio climático non debería nin ser unha opción tendo en conta a gran cantidade de enerxías renovables, ao mesmo tempo rentables (a maioría) e respectuosas có medio ambiente, que hai. Claro que ao final non importa os efectos negativos que poida ter no medio ambiente mentres as empresas e os gobernos saquen cartos del. ¬_¬

  Alexandra Chaves e Cristian Dios

 78. abelventoso Dixo:

  Opinamos que esta técnica non é boa xa que ten bastantes inconvintes: contamina as augas subterráneas,pode contaminar moito o solo, sobre todo a larga porque a radiación podese extender pola terra ata perxudicar cultivos, os cales despois inxeriríamos.

  Non estamos de acordo con esta técnica. Non ao Fracking en Europa!

  Abel Ventoso, Juan José Rial

 79. saradorado Dixo:

  O Fracking é unha iniciativa para posibilitar a extracción de gas e de petroleo do subsolo.Ainda que pode parecer que nos achega grandes vantaxes a realidade é que este proceso conleva grandes impactos ambientais,alguns dos cales ainda descoñecemos,entre eles a contaminación de augas subterraneas,contaminación atmosférica,emisión de gases de efecto invernadero(metano),terremotos,contaminación acustica e un grande impacto paisaxístico que pode afectar tamén a relacións tróficas ante a posibilidade de ocupar un ecosistema,destruilo e acabar cos seres vivos que alí vivan.
  A míudo dinnos que o gas natural é un recurso abundante,seguro é facil de extraer,pero a verdade non é esa se se utilizan métodos como este.Neste momento a industria quere extender a producción de gas,de pizarra e o fracking en Europa por eso é necesarío que todos sexamos conscientes do que pode traer esta práctica para o noso planeta.Cada vez son mais as comunidades que expresan o seu desacordo co fracking e coa extracción de gas de pizarra e apostan por enerxías limpas como a solar,a eólica..
  Inés María y Sara Dorado

 80. mariaramos Dixo:

  A actividade á cal lle damos o nome de “fracking”, é sen dubida unha das peores opcións para a obtención de enerxía, que empregamos no noso día a día, para os nosos electrodomésticos, por exemplo. Por si non fora xa suficiente os problemas da contaminación do noso aire, co “fracking” tamén engadimos a contaminación da nosa auga, a cal despois iríamos a consumir. Todos os residuos y produtos químicos utilizados contaminarán tamén o solo de igual xeito que haberá gases prexudiciais e tóxicos , provocando tamén dano a aqueles que vivan cerca de esa zona de extracción do gas “natural”. Debemos ter en conta o risco sísmico que provoca o fracking, tamén a alteración do paisaxe no que toda a instalación para que esta activade se poda realizar de maneira correcta. Todo isto, sen contar o gasto de auga potable ou doce que este método trae.

  Xa non só é unha maneira de ferirnos a nós mesmos, senón varias. ¿Acaso é preciso o uso deste método? Actualmente o camiño que debemos seguir é o das enerxías renovables, un camiño no que se trate de reducir o nosa contaminación para darlle máis anos de vida ao noso planeta e as cales non nos resulten tan prexudiciais para as persoas, como para o resto de seres vivos e para a Terra.

  Estela Bea Muñiz e María Ramos Carro 1ºBACH C

 81. andreavillamil Dixo:

  O Fracking é unha técnica de obtención de gas natural, que consiste en perforar máis de 2500 metros de profundidade, e 1000 ou 3000 metros de lonxitude horizontal. Esta técnica tamén coñécese como fractura hidráulica horizontal. O proceso consiste en introducir unha cantidade excesiva de auga mezclada con algún elemento químico a presión por un tubo recuberto de cemento, facendo que as rochas fractúrense, liberando o gas e o petróleo. Liberándoo así cara a superficie xunto co a auga. Esta práctica conleva unha serie de impacto medioambientales. Un deles é a fuga dos axentes tóxicos e a filtración destes á algún ecosistema. Outros problemas medioambientais que conleva esta extracción de gas natural son: contaminación das aguas subterráneas,
  contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadoiro, principalmente o metano, o que ten un efecto moito máis negativo que na capa de ozono que o dioxido de carbono. Tamén poden producirse terremotos, e tamén contaminación acústica e impactos paisaxísticos nas zonas pretas aos pozos. O gran consumo de auga e a ocupación do solo tamén son dous grandes problemas a mencionar.

  Andrea Villamil e Sofía Doval.

 82. santiagofandino Dixo:

  O fracking é unha técnica de estracción de petróleo y gas natural que provoca grandes impactos medioambientais:
  -contaminación de augas soterradas.
  -o auga utilizada para a estracción ao volver a superficie desprenden gases que contaminan máis que o C2O.
  -trae a superficie elementos radiactivos.
  Polo que debería deixar de utilizarse esta tecnica

 83. diegoallovazquez Dixo:

  O Fracking é unha técnica de extracción dun gas exquisto ou lousa. Para extraer este gas, perfórase o solo en vertical varios kilómetros e rómpese a rocha con auga a presión. A continuación o gas sobe á superficie. Esta técnica é perigosa, contaminante e outros inconvintes:

  -Cada operación de Fracking utiliza 11 millóns de litros de auga doce, a auga suficiente para o suministro anual de 1000 europeos.
  -En cada operación bombéanse toneladas de químicos tóxicos á terra o que contamina augas que sería unha ameaza para os pobos que viven cerca e algúns residuos tóxicos son evaporados creando unha nube de partículas canceríxenas.

  Diego Allo Vázquez e Rubén Martínez Cores

 84. lauracanon Dixo:

  Eu penso que se debe frear canto antes a difusión e o aumento do uso desta técnica xa que é moi perigosa e pode contaminar as augas subterráneas, emisión de gases que potencian o efecto invernadoiro, tamen pode afectar ao paisaxe porque levan a cabo grandes excavacións para poder introducir os tubos polos que irán os fluídos.
  Tamen cada operación de Fraking utiliza 11 millóns de litros de auga doce.
  En lugar de utilizar esta técnica poderíamos utilizar enerxías alternativas, máis baratas e limpas como a solar e a eólica sin ter a necesidade de depender doutros países xa que esas podémolas potenciar no noso país.

 85. jorgeandresdios2 Dixo:

  Estamos en contra do fraking porque é unha técnica de extración do gas natural moi perigosa e tamén contaminante. Esta técnica produce microterremotos e contamina as augas do subsolo, polo que ao extraer esta auga as persoas que a consumen poden ter intoxicacións, e utilízase unha gran cantidade de auga para a extración. Con isto queremos darlle máis importancia as enerxías renovables para que a súa utilización sexa maior e moito menos contaminante para o mundo.

  Jorge Dios e Álvaro Monteagudo.

 86. nereacuestagarcia Dixo:

  Pareceme unha moi mala idea isto do Franking e estou de acordo co video da RTVE “Non ó Franking en Europa” Con esta técnica non estamos só gastando millons de litros de agua sinon tamen contaminando o noso medioambiente e a parte tamén se pode dar o caso de pequenos terremotos.

 87. joseotero Dixo:

  Jose Otero e Manuel Oubiña.

  O fraking é unha tecnica de extracción de gas ou petroleo do subsolo. Parecenos unha tecnica bastante perigosa, xa que ten un gran impacto no media ambiente e tamén pode chegar a danar a saúde das persoas por non decir que se malgastan moitísimos litros de auga.
  En conclusión parecenos unha técnica excesivamente perigosa, e sería mellor utilizar outras.

 88. andreaoubina Dixo:

  O fracking é unha forma máis que ten o mundo de matar ao noso planeta a cambio de diñeiro fácil.

  A cambio dunha certa cantidade de gas procedente dos minerais do subsolo, deixan un rastro de contaminación de todo tipo enorme: de augas subterráneas, atmosférica e acústica. Ademais, tamén emite gases de efecto invernadoiro coma o metano, pode provocar sismicidade inducida e ten un impacto paisaxístico importante. Tamén habería que ter en conta o consumo de transporte necesario para levar a cabo o fracking, e o de auga.

  Son algúns dos datos recollidos do informme de Greenpeace sobre o fracking, de forma resumida. Demasiados problemas para unha práctica que tarde ou temprano se esgotará. Deberiamos invertir máis nas enerxías renovables, xa que sabemos que son o futuro para un planeta máis sano, porque non se esgotan. Resulta incluso absurdo destrozar paisaxes e reursos por un pouco de gas nunha práctica que non nos beneficiará a largo prazo.

  Deberíamos protestar todos para evitar que o fracking salga adiante.

  Andrea Oubiña e María Ventoso.

 89. mariadelpilar Dixo:

  Na nosa opinión o fracking parecenos un método moi negativo para o noso planeta xa que debido a ese proceso pasan cousas moi negativas coma por exemplo a contaminación dos acuíferos,o elevado consumo de auga,a contaminación da atmosfera, contaminación sonora, a subida dos gases e produtos químicos á superficie, contaminación na superficie debida aos vertidos, e os posibles efectos na saúde derivados diso.Para non recurrir a iso pódesen utilizar enerxías renovables que non contaminan nin perxudican o planeta e que non se esgotan.

  Héctor Arango
  Pili Rial
  Laura Ozores

 90. borjaluna Dixo:

  O Fracking parecenos unha mala idea porque a auga que se gasta é un recurso moi valioso, vital, que non debemos consumir en exceso. Tamén con esa técnica estamos conseguindo que os solos se fagan moito menos produtivos e nalgúns casos conleva a esterilización da terra, isto provoca un gran impacto visual.
  Borja Luna y David García

 91. benitoesperon Dixo:

  Nos cremos que , ainda que he bastante rentable , como mostra a grafica de rtve ,tamén é certo que he unha enerxía que non dura moitos anos , contamina a terra , a auga (usa grandes cantidades de ela , de 9000 a 29.000 metros cúbicos de auga) e ademáis perxudica saúde da xente que vive proxima á extracción.

  Ámbolos dous pensamos que , en vez de buscar alternativas como estas , deberíanse buscar outras máis ecolóxicas , que non dañen o medio e sexan sostibles , para un mellor futuro.

  Estas son as razóns polas que non estamos dacordo co Fracking.

  Benito Esperón , Adrián Alonso

 92. irenemaquieirablanco Dixo:

  Nos pensamos que o Fracking é unha pésima idea, xa que hai moitos perigos.
  Os elementos radiactivos e metais pesados desprendidos das rochas profundas son transportados ata a superficie polo Fracking, o resultado é un líquido residual tóxico e radiactivo, esto é un perigo para as persoas, e máis para as que viven preto. Algúns dos residuos líquidos son evaporados intencionadamente creando unha nube de partículas canceríxenas.

  Alexandra Zapata e Irene Maquieira

 93. aroasantos Dixo:

  Non estamos de acordo en utilizar esta técnica, porque ten moitos riscos, como a posible contaminación da auga, a contaminación da atmosfera polo escape de metano e os productos químicos utilizados poden chegar a ser malos para a saude.

  Alba Taboada e Aroa Santos.

 94. anadocal Dixo:

  O Fraking consiste na extracción do gas de pizarra dunha forma demasiado contaminante para o pouco rendible que é, xa que ten bastantes impactos:
  - Contamina moito o territorio e as augas do seu redor.
  - Ten un gran impacto visual.
  - Cando se contrue, producese un gran impacto de trafico.
  - É un proceso custoso para a pouca enerxía obtida.

  Ademáis o único bo de este proceso é a independencia de cada país pois é unha forma de conseguir enerxía sen depender dos países Arabes pretoliferos.
  Aparece en Estados Unidos debido ao interese económico, político e independentista.
  A nós parecenos unha medida absurda xa que ten demasiadas cousas malas e moi poucas boas. Tamén, creemos que xa se contamina demasiado o planeta con outros tipos de obtención de enerxía, moito mais rendibles e potencialmente enerxeticos, mediante combustibles fósiles, por exemplo.
  Nuria González, Alfredo Padin, Ana Docal 1ºBAC C

 95. uxiasantos Dixo:

  O fracking é unha técnica de extracción de gas a grandes profundidades. O seu proceso é: 1. Realizase unha perforación vertical no terreo para introducir unha tuberia, para liberar o gas e necesario bombear auga, area e reactivos químicos. 2. Ao chegar a capa de pizarra, realizar unha perforación horizontal de 1,5 a 3 km. 3. Os operarios bombean a grandes persións a agua para fracturar a rocha. 4. A agua impacta contra a rocha fracturandoa e liberando o gas.5. Xunto co gas, a agua e a area saen a superficie substancias peligrosas que contaminan a auga, a atmosfera, emite gases de efecto invernadoiro e contaminación acústica e paisaxística

  Uxía Santos e Sara Domínguez

 96. carolinaalvarez Dixo:

  El Fracking representa un riesgo para el medio ambiente y la salud humana, bien sea por la contaminación del aire, contaminación de aguas subterráneas o incluso por la sismicidad inducida.
  Aunque en la actualidad representa un beneficio para el mercado energético, debemos de tener en cuenta nuestra seguridad, por lo que debemos apostar por las energías renovables.

 97. saralojo Dixo:

  O fracking é unha técnica para extraer gas natural de xacementos non convencionais. Con esta técnica pretendese extraer o gas dos poros e fisuras de algunhas rochas sedimentarias. Para isto hai que facer moitos pozos que ocupan grandes territorios e inxectar neles millóns de litros de auga con compostos químicos.

  Na nosa opinión esta é unha mala forma de extraer a enerxía que produce o gas natural, porque este proceso conleva un gran impacto ambiental, por exemplo:contaminación das augas subterráneas,contaminación atmosférica,emisión de gases de efecto invernadoiro,terremotos,contaminación acústica e impactos paisaxísticos. Deberíamos utilizar a enerxía hidráulica, eólica, solar , etc. xa que estas contaminan moito menos.

  Sara Lojo e iria García

 98. breixoestevezgarcia Dixo:

  O fracking e un metodo para a mellora de obtencions de materiais como o petroleo e outros gases. Consta de perforar uns 2 kilometros verticalmente no chan, logo outros 1000 ou 3000 metros. Despois inxecta auga a presion mezclado con productos químicos para facer quebrar o subsolo. Despois os materias extraense, pero teñen serias desventaxas como: gran consumo de auga e contaminacion da propia, gran impacto visual y paisaxistico, e contaminacion a nivel da atmosfera como do subsolo e o auga.

  Breixo y Beni

 99. saramougan Dixo:

  O fracking é unha técnica que se está poñendo de moda para extraer o gas do subsolo, aínda que este proceso acarree unha longa cadea de inconvenientes que parece non importarlles a xente que o fai.
  Nos estamos totalmente en desacordo con esta técnica, xa que ten graves consecuencias para a natureza.
  Todos os que son partidarios de estas fracturacións pensan solo en conseguir cartos, beneficios totalmente económicos e non pensan no impacto medioambiental que causa, nin na contaminación que se pode chegar a ter nos acuíferos, nin no moito que se pode contaminar a atmosfera, a contaminación sonora que se produce e sobretodo a posibilidade de que se poida escapar algun gas ou químico prexudicial para a nosa salud.
  Ademais gracias a isto a sismicidade aumenta e pode provocar algunha catástrofe para a humanidade.

  Sara mougán e Noelia Feijoo

 100. pablootero Dixo:

  O Fracking é unha técnica de extracción dun gas exquisto ou lousa, é moi perigosa, xa que esta técnica acarrea unha infinidade de consecuencias.
  Nós non estamos de acordo con esta técnica, pois é moi perigosa e contamina acuíferos, a atmosfera… pero entendemos que se utilice pois os gobernos resúltalles economicamente rendible.

  Pablo Otero Fariña
  Juan Ramón Dios
  Adrián Dios
  1ºB

 101. lauracastrelo Dixo:

  A fracturación hidraulica ou fracking é técnica para extraer gas natural ou petróleo de xacementos no convencionales,é consiste:
  Na introducción dunha tubería no terreo ata alcanzar a capa de pizarra.Para obter o gas e necesario bombear a presión miles de litros de auga,area e productos químicos para fracturar a rocha,pero ao producirse a tanta profundidade,pode haber risco de que as sustacias contaminantes destes productos químicos(por exemplo,o metano), se filtre ao auga por fallos no pozo e poidan chegar a capas ainda máis superficiais,ainda que intentase remediar recubrindo a tuberia con cemento. O líquido que se utiliza no fracking é un 99% de auga mezclada con area,pero un 1% son substancias químicas que resultan nocivas ou tóxicas,é dicir, uns 100.000 kilos por cada pozo
  Este proceso leva a cabo as 24h do dia,e incluso meses enteiros.A auga utilizada ven dos rios,oceanos e mares cercanos,o acuiferos subterraneos,pero se ven de lugares máis lonxanos, o coste aumenta.Cada pozo necesita arredor de 15.000 m3 de agua,cuyo transporte precisa de 5000 vehiculos 30m3 en cada camión.
  Ao chegar a capa de pizarra,realizase unha perforación horizontal de entre 1,5 km a 3 km de longitud.A realización destes pozos pode provocar terremotos entre 1 a 3 grados en la escala ritcher pola desplazación dunha falla atrapada baixo terra.Despois,bombéase a auga a gran presión pola tubería,que mezclada coa area e os químicos,impacta coa rocha e fractura a superficie liberando o gas pizarra.O gas volve a superficie xunto co líquido de fragmentación,que arrastra sustancias peligrosas ou radiactivas,como poden ser metales pesados,mercurio ou plomo.Todo este proceso xenera contaminación acústica,impactos paixasíticos,contaminación atmosférica,emisión de gases efecto invernadoiro… Greenpeace se opone al fracking xustificando que temos abundantes enérxias renovables,e que non nos fai falta máis gas e ningunha outra enerxía dos combustibles fósiles.