Metais pesados no prato?

Os seres vivos estamos expostos á acción de moitas substancias químicas nocivas orixinadas pola actividade humana e verquidas ao medio, de forma que os seus efectos ás veces obsérvanse en rexións moi afastadas da orixe do verquido. Moitos metais pesados son inxeridos polos organismos vivos e ao non poder eliminalos, acumúlanse no seu corpo puidendo acadar concentracións importantes (bioacumulación) con danos irreversibles. Ademáis, a concentración destas substancias bioacumulativas aumenta dun nivel trófico ao seguinte ao longo das cadeas alimentarias (biomagnificación).

imagen

No magnífico documental The cove, onde se describe a mantanza anual de golfiños que se realiza nun Parque Nacional de Xapón, exponse tamén a preocupación pola acumulación de mercurio nos golfiños e baleas que son vendidos como alimento. Recórdanos a tráxicamente famosa enfermidade de Minamata, pola que no pobo de Xapón do mesmo nome, morreron moitas persoas, e naceron con enfermidades graves moitos nenos, debido á intoxicación por mercurio ao comer peixe contaminado con este tóxico.

Que sabemos do contido en metais pesados do peixe e marisco que obtemos nas nosas rías?

 

Tags: , , , , ,

55 Respostas a “Metais pesados no prato?”

 1. patriciafernandezmanuelchazo Dixo:

  SE HA ESTUDIADO A INTENSIDADE E ORIXE DOS VERQUIDOS DE METAIS PESADOS (CU, NI, FE, MN, ZN E, SOBRE TODO CR)NA RIA DE AROUSA (GALICIA, N.W. DE ESPAÑA) E SEU EFECTO SOBRE A BIOTA.A PRIMERA PARTE CENTRASE NO ESTUDIO DA DISPERSION DOS CONTAMINANTES EN BASE AS SUAS CONCENTRACIONS NO SEDIMENTO.DESARROLLASE UN MODELO PARA PREDECIR AS VARIACIONS DE CONCENTRACION AO LONGO DA AREA E OS CAMBIOS QUE PRESENTAN ENTRE ANOS E ENTRE METAIS.A SEGUNDA PARTE DEDICASE AO ESTUDO DO FRACCIONAMIENTO DOS METAIS NO SEDIMENTO, CENTRANDOSE NAS VARIACIONS AO LONGO DO ESTUARIO.A CABECEIRA REVELASE COMO AREA DE MAIOR INESTABILIDADE QUIMICA.NA TERCEIRA PARTE ESTUDIANSE OS CONTIDOS DE METAIS NA BIOTA DA ZONA, OBSERVANDOSE CONTIDOS ELEVADOS DE METAIS NOS SERES VIVOS DA PARTE SUPERIOR DO ESTUARIO, AINDA QUE NON TAN ALTOS COMO SERIA DE ESPERAR EN BASE AOS CONTIDOS DO SEDIMENTO.AS ULTIMAS DUAS PARTES DESCRIBEN OS RESULTADOS DE VARIOS EXPERIMENTOS DE LABORATORIO.NO PRIMEIRO DELES VALORASE A BIODISPONIBILIDADE DO CROMO DOS SEDIMENTOS UTILIZANDO O ANFIPODO COROPHIUM VOLUTATOR, OBSERVANDOSE DE NOVO QUE A BIODISPONIBILIDADE E MAOOR NA CABECEIRA DO ESTUARIO.OS OUTROS DOUS EXPERIMENTOS INTENTARON DETECTAR A EXISTENCIA DE TOLERANCIA INDUCIDA AO CROMO NAS COMUNIDADES MICROBIOLOGICAS DO SEDIMENTO E NAS POBLACIONS DE FUCUS DO ESTUARIO. ESTAS NON MOSTRAN SIGNOS DE TOLERANCIA MENTRAS QUE A COMUNIDADE MICROBIOLOGICA MOSTRA UNHA TENDENCIA NA SUA RESPOSTA QUE PARECE SUXERIR A EXISTENCIA DE TOLERANCIA AINDA QUE AS DIFERENCIAS ENCONTRADAS AO LONGGO DO ESTUARIO NON SON ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS.

 2. Fátima Varela Dixo:

  Estuben lendo nun artigo de “La voz de Galicia” que debido ao elevado nivel de plomo na ría de Vigo impide mariscar volandeira (un marisco semellante a zamburiña). Pero esta, xa é a terceira especie prohibida nos últimos anos, tampouco se pode mariscar o reloxo, unha especie as veces denominada “almeja reloj”. Este molusco non se pode mariscar dende 2006 xa que acumula unha gran cantidade de plomo, tampouco se poden coller vieiras. A Universidade de Vigo, xa traballou na investigación da contaminación da ría de Vigo, pero tamén levoy a cabo estudios en outras rias, como na ría de Arousa.

 3. Cristina González e Iván López. Dixo:

  Os metais pesados presentes en algún peixe é outro problema, xa que moitos proveñen da contaminación de mares ou a través de vertidos directos. Son substancias que resultan venenosas para o ser humano, e por isto os exemplares capturados deben seguir un control, que de feito sígueno, pero non debemos fiarnos de exemplares pescados por nós ou outros.
  O mercurio que contén o peixe pode ser un problema sobre todo nos primeros anos de vida, pois afecta ao sistema nervioso. É por isto que debemos evitar a inxesta de tiburón, emperador ou caballa que conteñen máis altas cantidades desta substancia. Tamén o peixe contén dioxinas presentes por contaminantes da auga. Para evitar isto todos os alimentos seguen un riguroso control.
  De todas formas a maioría do peixe que encontramos no mercado segue un control riguroso que nos protexe fronte a este tipo de contaminantes, e que fai do peixe un alimento imprescindible na nosa dieta pola cantidade de omega 3 que nos proporciona e polos beneficios que aporta ao noso sistema cardiovascular.

 4. Diana Abalo y María Pérez Dixo:

  Na ría de Vigo os niveis de contaminación son altos debido á elevada cantidade de plombo presente,xa que, superan en catro cifras a cantidade de plombo admisible para consumo humano de bivalvos, esta contaminación encóntrase en algas,moluscos bivalvos e unha especia de poliqueto.Toda esta contaminación proven de fábricas que botan os seus residuos a ría.

 5. carlosventoso Dixo:

  Enstanse a facer estudos moi continuados para saber se teñen alugunha toxina ou petal pesado como a toxina roxa nos mexillóns por culpa disto non se pode comer nin coller este molusco cando ten esta toxina porque e moi perxudicial ou coma saxitoxina que lle afecta as ameixas, estes metais pesados o que nos fan é dano a nosa saúde, se superamos se teñen algo que nos prexudica, moito mellor pero non se pode facer análises a todos os peixes do mar

 6. Ángela Rial Dixo:

  Os estudos estanse a facer continuamente xa que moitas veces detectase unha alta toxicidade nalguns alimentos que proceden do mar.Por iso levan moi controlado o tema das toxinas,o mexilón un dos principais moluscos das rias baixas estan cerrados continuamente por toxina xa que teñen unha alta perigosidade a hora de comelos cando esta cerrado este molusco non se pode coller nin moito menos inxerir,ainda que moita xente os inxire e logo presenta algun tipo de malestar xa que son perxudiciais para a nosa saúde,o malo nos peixes e que non poden levar un control extrito xa que sería imposible controlar a toxicidade de todos os peixes do mar!

 7. borjatorrado Dixo:

  Lin nun artículo que nas nosas rías por exemplo unha especia de golfiños que pescanse para o consumo estanselle a encontrar grandes cantidades de mercurio, esto ven dado polas fábricas, e o que proboca son enfermidades bastante graves.

 8. teosantos Dixo:

  Segun parece, o mercurio que hai no mar, é emitido ó aire pola contaminación xerada polas centrais térmicas. Posteriormente a chuvia deposítao nos océanos, onde acaba sendo inxerido polos peixes e mariscos. Pero iso non é todo, xa que a acumulación aumenta ao ir subindo na cadea trófica.

  TEO & DAVID

 9. María Padín e Rita. Dixo:

  Estanse a realizar en Galicia diferentes estudios sobre os niveis de vertidos tóxicos que conteñen os diferentes alimentos que extraemos do mar para o noso consumo. Este é o caso do mexillón, que está somentido cada pouco tempo a unha serie de requisitos, e durante este tempo o molusco non é apto para consumo humano, así como a vieira ou a ameixa, esta última presenta gran cantidade de chumbo, e alguns peixes, ainda que nestes non é posible controlar extrictamente xa que durante o tempo que se atopan no mar e case imposible saber a súa toxicidade, isto causa, en alguns casos problemas de saúde. De todas formas, todos os alimentos que podemos atopar no mercado segue un extricto control polo que non resulta perxudicial para a saúde.

 10. ismaelalvarez Dixo:

  A nos rías estanse vendo afectadas con toxinas como a toxina roxa e a saxitoxina que afectan a os uns moluscos moi apreciados como son os mexillóns e as ameixas.Esta contaminación das nosas rías débese ao continuo vertido de residuos no mar.
  A pesar de todo isto hoxe en día lévase a cabo un control riguroso con estes productos antes de saíren o mercado.

 11. lauraguillan Dixo:

  O alto nivel de plomo e toxicidades nas nosas rías é preocupante , xa que nos ultimos anos estase a prohibir a recolecta e venda de determinadas especies, por estas estar infectadas, devido a isto as especies das nosas rías pasan controis continuamente.Por exemplo na ría de vigo prohibíuse coller e vender tres especies en moi poucos anos, unha de elas e o reloxo(almeja reloj), polo seu alto contido en plomo.Os espertos coinciden en que o ideal sería descontaminar a ría estraendo os fangos con metáis pesados.
  Esta contaminación é indignate xa que os pescadores afirman denunciar continuamente o mal funcionamento da depuradora sen que ninguén tome medidas ao respecto.

 12. Rebeca e María Cores Dixo:

  Debido a gran cantidade de chumbo que hai nas nosas rías, hai unha alta contaminación. Este risco de contaminación aparace cando os productos mariños adquiren ou superan a cantidade permitida. Pode ser moi perxudicial para o sector mariño, xa que moita xente traballa niso.

 13. javierrodriguez Dixo:

  para saber se temos substancias toxicas na comida, primeiro o que se deberia facer e verificar o estado do alimento e saber se poden causar danos aos seres humanos.
  ainda que os mariñeiros o que lle importa e vender o pescado que eles collen a custos elevados primeiro como xa dixen antes habia que verificar o estado, porque despois pasa algo e eles lavanse as mans e din que non foi culpa deles.
  e si estamos nunha mala epoca de alimento maritimos o que deberia e non pescalos, so e cuestion de tempo que esto pase

 14. Miguel e Jacinto Dixo:

  Nós estamos de acordo de que debemos intentar non botar residuos óoxicos ao mar porque como di na noticia inflúe a cadea alimenticia e polo tanto estámonos a facer dano a nós mesmos e ao medio mariño perxudicando moito a súa saúde e á vez a nosa. Tamén nos sitios onde hai fábricas a contaminación é mais alta que onde non hai, e debería preverse isto antes de que vaia a máis.

 15. Nerea, Nicolás Dixo:

  Nós cremos que se deberia facer unha lei para que regulara os niveis de mercurio verquidos ao oceano porque de seguir así nos nosos oceanos poderia chegar a haber unha catastrofe importante na cadea trófica dos océanos, se non que tamén nos poderia afectar a nós, os humanos, pola causa de comer peixe, algo así sucedeu en Xapón, porque hubo moitas mortes e nacementos de nenos con problemas debido a consumición de peixe con mercurio no seu interior, e non só peixe se non golfiños ou baleas tamen foron afectados por isto.+

 16. damianfernandez Dixo:

  Damián Fernández:

  Eu penso que todo o mundo a ora de comer peixe esta comendo metais pesados, xa que ,os peixes alimentanse no oceano ou nos mares donde nos vertemos cada día maís productos dañinos para o medio ambiente.

  E en Xapón cada día comen maís peixe contaminado con eses metais pesados, xa que ali hay o tripe de empresas e industrias que verten os seus residuos o mar polo tanto contaminan os peixes que comen maís que nos.

 17. mariadelcarmenpadin Dixo:

  Casi todos os peixes e mariscos conteñen alguns rastros de metais pesados, especialmente de mercurio que, pese a que na súa forma non orgánica é pouco tóxico, a metilada contén unha elevada toxicidade.Na maioría das persoas o risco desta contaminación é baixo. Non obstante, algunhas especies coma o tiburón,o peixe espada,a caballa e alguns atuns conteñen altos niveis deste contaminante que poden perxudicar a persoas consideradas sensibles, como mulleres embarazadas,ou xente que estea mal do corazón.

 18. Clara Dixo:

  Penso que este é un problema universal, xa que non só nos afecta a nos senón que tamen os animais. Deberíamos tomar precaución para que este problema desaparezca e non se volva a repetir, non votar residuos o mar, limpar as praias…

 19. Betty e Laura Dixo:

  Os metais pesados vertidos nas nosas rias afecta tanto a animais como a persoas xa que todos formamos parte da cadea alimenticia.
  A contaminación ven dada polos residuos vertidos ao mar e polas grandes empresas que expulsan os residuos sen depurar. Isto fai que ademais de contaminar a peixes e posteriormente a persoas, aves ou incluso outros peixes, tamen contaminan o mar cas bacterias presentes nos peixes mortos que non chegan as rías, e isto conleva que mais exemplares se contaminen.
  O que poderíamos facer é intentar depurar os vertidos que se expulsan ao mar e intentar sanear os exemplares xa contaminados.

 20. eloyarosa Dixo:

  eloy Arosa e Adrián Saborido:

  Nas nosas rías hai un alto nivel de toxicidades, isto é preocupante, dado a que se están prohibindo a venta de determinadas especies porque teñen un alto nivel de contaminación.Abundan bastantes tipos de toxinas como por exemplo o chumbo e o mercurio que provocan que morran moitos moluscos e tamén son moi malos para a nosa saúde.Deberíase controlar a vertixe de residuos ao mar para reducir estas toxinas e tamen analizar ben os produtos antes de comercializalos.

 21. Adrián Nuñez e Daniel Jorge Dixo:

  En todos os mares existen vertidos, xa sexan augas sucias,residuos de fábricas,que xa poden ser siderúrxicas,conserveiras… Pero todos son vertidos, e tamen os carburantes dos barcos que sempre chegan a caer no mar e estas conteñen chumbo. O chumbo é un material pesado no que na nosa ría podemos atopar vertidos de carburantes que afectan os peixes,moluscos,crustáceos… Tamen se pode atopar escasas cantidades de mercurio,pois non é unha zona frecuentada por grandes empresas,xa que estas empresas encontranse nas grandes cidades coma Vigo, A Coruña.

  Toda esta contaminación vai afectar negativamente as nosas especies mariñas de todo tipo,aínda que non os comamos como o caso dos arroases, bastante frecuentado na nosa ría. Por exemplo en Xapón, os golfiños e un tipo de caza anual na que posteriormente ponse a venda para comer e teñen un alto contenido en chumbo, que afecta a cadea trófica desta especie e tamen dos seres humanos pois os nenos que nazcan e os seus pais comen carne de golfiño vaille afectar e poden chegar a ter problemas de saúde, e así xeración e xeracións.

  Por eso os países teñen que ter unha lei moi estricita de vertidos perigosos.

 22. Alexandra Batista e Andrea Carro Dixo:

  Na nosa opinión este tema é delicado xa que eses vertidos ricos en metais pesados afectan aos seres vivos que máis tarde nós imos consumir.Deberíanse regular os niveis de mercurio en zonas moi castigadas , para así poder reducir este perigo. A inxesta de metais pesados pode provocar enfermidades como Hemocromatosis(por causa do Fe),febre metálica(Zn),danos nos riles (Cr),enfermidade alcalina (Se)ou a enfermidade de Minatama como xa pasou en Xapón.
  Centrándonos en Galicia, saíu unha noticia na Voz De Galicia na que dicía que non se pode mariscar un tipo de molusco en Vigo, a volandeira, debido ós altos niveis de chumbo achados nas análises.Esta situación está preocupandolles porque tamén se está a reducir o número de peixes tradicionais das rías galegas como as fanecas ou os panchitos.Os expertos coinciden no que o ideal sería descontaminar a ría extraendo os fangos con metales pesados, pero este proceso é moi caro…Esperemos que isto se solucione.

 23. Alba Oubiña y Nuria Agra. Dixo:

  Nos pensamos que este problema de contaminacion desaparecería, se as plaias foran maís vixiladas, que non todo se votara ao mar, se os gardas costeiros estuberan a perspectiva desos barcos.
  Nas nosas rias a causa de que os animais mariños enfermen, é debido aos residuos que se verten no mar, as perdidas de aceite y gasoleo dos barcos por exemplo cando limpian ilegalmente os cascos en alta mar, tamén cotaminan os residuos das fabricas, etc. Ao enfermar os animais mariños, os que se soen dixerir, están infectados, entón dependendo da sua infeción hai persoas que lle pode crear unha reación, que asta lle pode causar a morte.

 24. davidfernandez Dixo:

  Creo que este é un problema moi grabe xa que esta alta toxicidade descuberta en peixes pon en perigo toda a cadea alimenticia, e non so iso, senón que tamén pon en perigo o mar.
  Creo que todos deveriamos controlarnos un pouco mais e sobre todo as grandes fábricas cos seus vertidos, senón creo eu que nunca mais volveremos a comer e a ver moitas das especies que hoxe en dia podemos ver tanto no mar como no rio.

 25. Inma Resúa e Ángela Fajardo Dixo:

  Atopamos nas nosas rías un nivel de plomo e toxicidades alertante,isto podemolo ver por exemplo na toxina do mexillón.Nos ultimos anos estuvose a prohibir a pesca e venda de determinadas especies,como o mexillón ou as vieiras por estar infectadas, debido a isto as especies das nosas rías pasan controis de seguido.Os científicos coinciden en que o ideal sería descontaminar as nosas rías estraendo os fangos con metais pesados.Os pescadores din denunciar seguido o mal funcionamento da depuradora sen que ninguén tome medidas ao respecto.

 26. Jennifer Fernández Vázquez e Jonathan De Jorge Dixo:

  No chan, existen uns elementos minoritarios que se encontran en moi baixas concentracións e ao evolucionar a vida e adaptándose a estas dispoñibilidades, ocurreu que as concentracións máis altas destos elementos víronse tóxicas para os organismos.
  Estos elementos son inxeridos por especies pequenas que estas especies pequenas, son inxeridas por outras mais grandes ata chegaren a ser inxeridas por nós.
  En estudos recientes comprobouse que hoxe en día temos de 400 a 1.000 veces máis plomo nos osos que fai 400 años. Esto ten graves efectos no cerebro e na evolución mental dos nenos, especialmente na intelixencia.

 27. carmebarreiro Dixo:

  Ultimamaente, estase deixando de pescar e vender numerosas especies, xa que ditas especies veñen contaminadas con metais pesados.
  O que sabemos dos metais pesados das especies das nosas rías é que se tiveron que deixar de vender e consumir moitas. Por poñer un exemplo poderíamos falar da ría de Vigo, en ela detectáronse niveis moi altos de chumbo, devido a isto, tívose que deixar de pescar un marisco chamado volandeira, outra especie de marisco, é outra que hai nas nosa ría chamada ameixa reloxo ( coñecida vulgarmente “relojito”).
  A maior parte da culpa desta contaminación, é nosa, dos humanos; Nós traemos a contaminación coas numerosas fábricas, arroxando pilas ao mar ( cando arroxamos unha pila ao mar, estamos arroxando mercurio, ainda que sea unha pequena cantidade,é unha gran contaminación).

  Carme Barreiro e Noelia Pérez 1ºB

 28. franciscogonzalez Dixo:

  O problema das verteduras de metais pesados ao mar, e que ocasiona unha contaminación da cadea trófica, na cal o último eslabón é o ser humano: Os vertidos de materiais pesados contaminan aos productores (como algas ou placton). Os consumidores primarios (coma moluscos ou pequenos peixes) alimentanse dos productores, inxerindo asi as particulas de metais pesados que contiñan os productores contaminados. Logo viran os consumidores terciarios e consumirán os metais. E finalmente chegarán os terciarios no que se inclúe o ser humano e contaminarase tamén dese exceso de metais pesados.

  O problema de todo esto é, que a medida que se sube de nivel na escala trófica, aumentan o nivel de metais pesados, debido a que un consumidor superior consume moita materia do inferior, inxerindo asi moita cantidade de metais e tendo unha concentración corporal maior que a súa presa.

 29. andreajueguen Dixo:

  O mercurio que hai no mar, é emitido ó aire pola contaminación, logo a chuvia o depositao nos oceanos onde e consumido polas especies mariñas. Pero o pero e que ao ser inxerido por un animal e logo ese animal por outo animal o mercurio aumenta, e decir, a medida que subimos niveis na cade trofica o mercurio aumenta, entón cando nos alimentamos, como os japoneses, dalgun animal cun nivel moy alto na cadea trofica, tamen estamos “alimentandonos” de todo o mercurio que el xa inxirira antes, o cal pode causar graes enfermidades.
  Debemos intentar non botar residuos toxicos ao mar porque inflúe nas cadeas alimentarias e pode danarnos a nos mesmos, na nosa ria fixeronse varios estudos, e a maioria deles di que a contaminación e considerable, pero non moi elevada, agora esta nas nosas mas impedir que aumente a contaminación.

 30. Esperanza Ventoso López Dixo:

  Acabo de ler un artigo do ano pasado que dí que o Ministerio de Sanidad a través da Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria y Nutrición desaconsellou o consumo do atún roxo e do peixe espada tanto ós nenos menores de tres anos como ás embarazadas, xa que unha inxestión superior a 100 gramos á semana, pode ser altamente perigosa para o desenvolvemento das neuronas do feto e dos nenos de corta idade. Hai que conseguir non producir tantos residuos tóxicos porque estes, chegan ao mar e son absorbidos polos peixes e logo por nós, xa que todo é unha cadea alimentaria

 31. Nicolás Nieto, Sara Rodríguez e Antía Moreira Dixo:

  Mirando artículos relacionados con este tema, atopamos unha noticia publicada na Voz de Galicia que dicía que os elevados niveis de chumbo impiden mariscar varias especies de ameixa (reloxo, por exemplo) e tamén a volandeira (bivalvo parecido á zamburiña), dende 2006 e tampouco as vieiras.
  As análises de metais pesados son proporcionados pola Universidade de Vigo.
  Os metais pesados máis coñecidos son o Chumbo (Pb), Cadmio (Cd) e Mercurio (Hg), que causa por exemplo a enfermidade de Minamata chamada así pola contaminación de peixe por vertidos industriais na cidade xaponesa de Minamata.
  En moitos destes mariscos xa está protexida a súa captura pero pensamos que a moitos peixes ainda que non se sepa nada que non se fixeran estudos para eses niveis tamén lle repercuten estes problemas, pensamos que poden controlarse máis especies e controlar máis o que comemos, para que non suceda o que sucedeu por exemplo en Minamata, entre outras ou o que pasa no documental The cove.

 32. adrianaperez Dixo:

  O alto nivel de chumbo e toxicidades nas nosas rías é preocupante, e polo que vemos debese a que é emitido o aire pola contaminación xerada polas centrais térmicas, e asi os peixes inxireno e eso e moi malo ,e é o que produce a gran contaminación das nosas rias esperamos que este preoblema solucionese pronto.

  ADRIANA,ABEL,ANGELA

 33. nereabarreiro Dixo:

  Aportáronse valores de fondo para as Rías basándose en distintos análisis estadísticos e de mostras superficiais. Revisando e propoñendo novos valores de fondo basándose nos valores de concentración de metais pesados determinados pola espectometría de absorción atómica e fluorescencia de raios X dun testigo profundo recollido nunha zona moi contaminada da Ría de Vigo. Revisanse e discutense os métodos para minimizar o efecto tamaño de gran. Neste sentido, enfócase a ac-ción diluinte dos carbonatos nos sedimentos que poden chegar a enmascarar dito efecto.
  Cos novos valores de fondo aportados reinterpretanse o estado de contaminación da Ría de Vigo. O cálculo dun índice de contaminación metálica permite delimitar as áreas contaminadas e grao de afectación por estos metais. A ensenada de San Simón e as proximidades a zona portuaria de Vigo son as partes máis afectadas, en resposta a influencia industrial.
  Sandra e Nerea

 34. sergiovazquez Dixo:

  Esto ocorre por culpa das persoas e do mal coidado do mar q se verten todo tipo de productos quimicos e nocivos para os peixes e por suposto para as propias persoas que comemos os peixes , e esto pode producir moitas enfermidades e inclusi mortes como xa ocorreu en Xapón , tamen poden nacer moitos nenos con enfermidades

 35. Estela e Noelia Dixo:

  Dende fai uns anos atrás, estanse atopando nas nosas rías un nivel elevado de estes metais pesados como son o chumbo, o cadmio, o mercurio e o cromo. Esta serie de metais son inxeridas por moitos animais mariños provocando asi que teñan diversas enfermidades. Cando o metal e inxerido por estes, afecta principalmente o sistema nervioso. Esto é un grave problema pois afecta a cadea alimenticia, xa que o peixe é un dos compoñentes necesarios para unha dieta equilibrada pola súa aportación de Omega3. O ser inxerido por nós, os metais depositanse no noso corpo, provocando asi moitas enfermidades. Para este problema existen moitos controles nos productos mariños, pero a pesar de que estes son moi rigurosos, o feito de comer peixe pescado por nós ou por outros non nos salva deste risco. Na nosa ría soense dar estos casos no marisco, como nas ameixas, vieiras, etc. Cando hai toxina deste tipo prohíbese mariscar, e empreganse toda serie de medidas para controlar este problema.

  En Xapón por exemplo, estanse detectando metais pesados nos tiburóns, golfiños e outros animais mariños que ali serven de alimento para a poboación. Esto é moi perigoso, e na zona xa sucedera un caso simmilar como foi o de Minamata. Hoxe en día seguense sufrindo as consecuencias desa intoxicación, e a enfermidade está presente en moitos dos habitantes. Por iso creemos que deberían tomar medidas para que non volvese a suceder, xa que eles mesmos saben as consecuencias de que isto suceda.

 36. Raquel Otero, Andrea Piñeiro e Lucia Rey. Dixo:

  Estanse a realizar en Galicia diferentes estudios sobre os niveis de vertidos tóxicos que conteñen os diferentes alimentos que extraemos do mar para o noso consumo. Os residuos que se botan aao mar son moi perxudiciais para o noso organismo, e as veces podennos ata producir algunha enfermidade. Nos pensamos que esto tería que ter mais controis, e saber o que cada un bota ao mar, e se pode ou non ser perxudicial para o medio e para nós.
  As fábricas son as mais culpables deste problema pois son elas as que verten residuos ao mar. Menos mal que os productos que se sacan ao mercado tanto nas prazas coma nas peixerias teñen un gran control e teñen que pasar por un gran numero de probas.

 37. javier vazquez castro Dixo:

  Ultimamente estanse atopando nas nosas rias moitos metais pesados como poden ser:
  -o cadmio:o cadmio que provoca problemas gastrointestinais e respiratorios.
  -o chumbo:que afecta o sistema nervioso, a medula ósea e os riles.
  -o mercurio:é, quizais, o metal pesado máis coñecido e estudado,responsable da coñecida enfermidade de Minamata na que foron contaminados peixes por culpa dos residuos industrais.
  -o arsenico: que é sumamente venenoso.
  En marin e Pontevedra sen ir mais lexos houbo manifestacións en contra de ENCE xa que é a industria responsable da contaminación por Mercurio(o máis velenoso dos metais pesados) na ría de pontevedra,destruíndo o ecosistema e privandonos dunhas excelentes zonas de marisuqueo e baño.

 38. stevenalvarez Dixo:

  Existen especies contaminadas por los vertidos directos. El Mercurio que contienen afecta al sistema nervioso, y aunque normalmente se dice que existe un control riguroso no olvidemos que muchos compran a furtivos. (y qué control tienen estos?. Por ejemplo en la ria de Vigo existe gran cantidad de plomo, provenientes de fábricas que botan sus residuos a la ria.

 39. Uxia Piñeiro e Andrea Otero. Dixo:

  Que se vertan metais pesados a o mar, e un acto, que parece non ter importancia, pero si que a ten. Na ría de Vigo, no 2011 xa se falaba deste problema, vendo que a ría esta moi contaminada, e que aínda que non eran cantidades prexudiciais para os humanos,as cantidades de contaminación seguen crecendo, ata chegar a causar enfermidades nos consumidores de productos contaminados, peixes, mariscos… Pero ao que tamén afecta isto, e a venda de productos das nosas rías, xa que os consumidores non se fiarían de mercar estes productos por si estaban contaminados. Os ecoloxistas, esixen exhaustivos controis do marisco e o peixe da ría, para garantir que a cantidade de niveis pesados que se consumen a través destes peixes e mariscos, non supoñan riscos para os humanos.

 40. Juan Luis Allo Dixo:

  Eu opino que non se deberían tirar residuos contaminantes e tóxicos ao mar, xa que moitos animais ao alimentarense de productos marinos contaminanse eles mismos xa que ese productos que eles comen estan contaminados por ese próductos tóxicos tirados ao mar por persoas, pero do que esta xente non se da conta e que ao tirar estes residuos, como dixen antes, os animais tamén se contaminan, pero esa contaminación chega a nos porque nos alimentámonos dos animais mariños peixes, crustaceos… Como di a noticia os científicos están moi preocupados polos altos indices de mercurio que se detectan en algúns animais mariños porque como ocorreu no Xapón nunha cidade moitos habitantes morrero por contaminación dos alimentos mariños que comeron e incluso outras naceron con malformacións e enfermidades raras, por iso e importante que as veces reflexionemos sobre moitas das accións que os seres humanos fan pensando que a eles non lles vai afectar, pero cando pasa o tempo danse de conta de que si afecta.

 41. Juan Luis Allo Dixo:

  Eu opino que non se deberían tirar residuos contaminantes e tóxicos ao mar, xa que moitos animais ao alimentarense de productos marinos contaminanse eles mismos xa que ese productos que eles comen estan contaminados por ese próductos tóxicos tirados ao mar por persoas, pero do que esta xente non se da conta e que ao tirar estes residuos, como dixen antes, os animais tamén se contaminan, pero esa contaminación chega a nos porque nos alimentámonos dos animais mariños peixes, crustaceos… Como di a noticia os científicos están moi preocupados polos altos indices de mercurio que se detectan en algúns animais mariños porque como ocorreu no Xapón nunha cidade moitos habitantes morrero por

 42. Juan Luis Allo Dixo:

  Eu opino que non se deberían tirar residuos contaminantes e tóxicos ao mar, xa que moitos animais ao alimentarense de productos marinos contaminanse eles mismos xa que ese productos que eles comen estan contaminados por ese próductos tóxicos tirados ao mar por persoas, pero do que esta xente non se da conta e que ao tirar estes residuos, como dixen antes, os animais tamén se contaminan, pero esa contaminación chega a nos porque nos alimentámonos dos animais mariños peixes, crustaceos… Como di a noticia os científicos están moi preocupados polos altos indices de mercurio que se detectan en algúns animais mariños porque como ocorreu no Xapón nunha cidade moitos habitantes morreron por intoxioación de mercuro isto levoulles ou a morte ou a teren fillos con enfermidades raras, malformacións…
  Os seres humanos temos que reflesionar máis sobre accións que facemos e non nos damos conta que a larga perxudicarannos moito.

 43. AndreaNieto e ElisaMougán Dixo:

  Realízanse continuamente estudos sobre a contaminación dos mares de Galicia. O mexilló é o caso máis soado, xa que as fábricas están cerrando por toxina continuamente. Nos peixes, ainda que é máis difícil controlar a súa contaminación pola súa gran variedade de especies, pode causar problemas no organismo. Isto ainda que é moi importante non é alarmante, pois os alimentos que compramos e consumimos seguen unha estricta observación e non os venderían se puidesen danarnos.

 44. Xabier Castro e Miguel Suárez Dixo:

  As substancias químicas vertidas ao medio causan por exemplo a Bioacumulación do mundo mariño.
  A biocomulación ven sendo unha acomulación de metais pesados e hidrocarburos nos organismos acuáticos.A acumalación dos hidrocarburos e maior en tecidos animais ricos en graxas.
  Coñécense tamén casos de intoxicacións masivas polos compostos orgánicos de mercurio que foron inxeridos polos peixes e causaron unha masiva contamición entre as persoas a o consumir,como por exemplo a contaminación masiva de MINAMATA en Xapón que causou unha tremenda enfermidade que provocaba parálisis ceguera alteracións psíquicas e mesmo nacementos de nenos con deformidades.

 45. josepineiro Dixo:

  JOSE PIÑEIRO E ELENA VÁZQUEZ
  Hoxe en día estanse a realizar moitos estudos relacionados co control das toxinas no marisco recollido nas nosos ríos e mares, por exemplo as bateas de mexillón teñen períodos de veta, nos que non se pode recoller debido a toxinas chamadas DSP, a cal, produce diarrea e outros sintomas non moi agradables.
  Na nosa opinión, parécenos que é importante facer estes controis porque evita que podamos intoxicarnos con esas toxinas.

 46. cristelatorres Dixo:

  A bioacumulación causada polas substancias quimicas (metais pesados e hidrocarburos)está nos peixe e marisco das nosas rias segun as cantidades nas que se atope pode producirnos intoxicación ao inxerilo e houbo casos en Xapón nos que causou alteracións psiquicas, deformidades … Por iso se estudan continuamente as rias galega.

 47. Sandra Acha, Tais Magariños e Laura Fontenla Dixo:

  Nos por saber, non sabemos nada, pero si que podemos atopar datos e estudios sobre os metais pesados que hai nas nosas rías. O que si que podemos ter seguro e que calquera metal pesado non esta pensado para ser inxerido polo que aínda que a concentración fose mínima o mellor seria que fose inexistente pero iso mais ben pódese considerar imposible.
  A profesora de Toxicoloxía da Universidade de Vigo María Julia Melgar que xa levou a cabo varios estudios sobre esta problemática opina que nas rías galegas hai lugares onde e “elevado” e recorda que por pouca que poda ser a concentración destes, sempre son prexudiciais pois acumúlanse no noso corpo. Tamén admite pola contra que a lei vai mellorando e reducindo a concentración permitida a medida que pasan os años.
  Algúns destes metais pesados prexudiciais son o mercurio, cadmio, plomo, zinc…
  Todos os estudios que se realizaron ao respecto advírtennos do perigo que esto causa a nosa saúde e tamén a doutros animais.

 48. sandradiaz Dixo:

  Eu opino que non debemos verquer ningún tipo de sustancias químicas aos ríos, mares, e damáis ecosistemas, posto que aínda que non o pensemos, afecta gravemente aos seres vivos, posto que os animais aliméntanse de sustancias que conteñen estes residuos e, ao fin e ao cabo, isto aféctanos directamente a nós posto que despois nós alimentámonos destes animais que inxeriron con anterioridade residuos. O mesmo ocorre, por exemplo, no caso das plantas, nós aplicamos pesticidas, insecticidas e demías ao medio pensando que é o mellor, pero a realidade é que todas estas sustancias que aplicamos ao terreo van parar á planta que despois consumiremos. En principio, a inxestión destas sustancias non ten por que causarnos graves problemas, pero si á larga, xa que se acumulan no organismo. Isto foi o que ocorreu no Xapón, onde se verquían sustancias químicas ao mar que posteriormente eran inxeridas polos golfitos e baleas que os xaponeses capturaban para comer. Á larga, isto provocou numerosas mortes ao acumularse mercurio no organismo que se alimentaba destes golfiños, e ademáis de mortes, enfermedades raras en nenos, deformacións, problemas psicológicos…. Algo que preocupa a científicos é que as cantidades de chumbo nos nosos ósos aumentou de 400 a 1000 máis nos últimos 400 anos. Isto ten graves efectos no cerebro e na evolución mental dos nenos, sobre todo na formación da intelixencia. No caso de Galicia, os metais pesados que máis nos preocupa son o chumbo, cadmio, cinc e cobre, sobre todo en moluscos bivalvos coma o mixillón ou os birbirichos, nos que estes metais se acumulan no seu hepatopáncreas. Por iso moitas veces non se poden capturar mixillóns en certos períodos por toxinas, xa que se os inxerísimos produciríannos problemas na saúde. Ademáis existe marisco que xa non se pode mariscar pola alta concentración de chumbo existente en Vigo, coma é o caso de volandeira, o reloxo e algunhas vieiras. Por todo isto, débense de seguir uns controis moi rigurosos para evitar o que sucedeu no Xapón e sobre todo diminuír no verquido de sustancias nocivas.

 49. Cristina Cores López Dixo:

  Os metais pesados vanse acumulando no noso organismos e provocan nel graves danos(especialmente no sistema nervioso)tal e como aconteceu en Xapón. Ademáis de incorporarse no noso corpo a través de productos que consumimos de forma cotián (como o peixe), tamén se descubriu que o poden facer a través dos empastes de amalgama. Nos últimos anos existe unha especial preocupación pola inxente cantidade de metais pesados que se atopan no peixe ou no marisco de zonas que están a ser contaminadas polos vertidos das industrias. No caso da ría de Arousa, estanse a facer moitas investigacións e descubriuse que conta cun total de ata 800 puntos de vertidos contando coas empresas que verten os seus residuos aos ríos(o río Ulla é o máis afectado). Na ría de Vigo, viuse paralizado o marisqueo dalgunhas especies polo seu alto contido en chumbo. Estes datos son verdadeiramente inquedantes e deberíase controlar máis a contaminación da ría xa que esta constitúe unha gran fonte de producción e é unha das máis ricas ambieltalmente do mundo.

 50. ivanfeijoo Dixo:

  Iván Feijoo e Iván Figueira :
  A nos rías estanse vendo contaminadas con toxinas como a roxa e a saxitoxina que afectan a ós mexillóns e as ameixas.A contaminación das nosas rías débese ao continuo vertido de residuos no mar.

 51. Lucia Muelle e Zaira Nine Dixo:

  Nos leemos un artículo no que falaba que había unha alta contaminación plomo na ria, e por iso non se puido mariscar. Isto creese que puido suceder polas pinturas dos cascos dos barcos , pero o patron maior di que se estan utilizando unha pintura que conten menos plomo e que contamina menos. E aumentaronse exhaustivamente os analises de augas e de peixes.

 52. juanvidal Dixo:

  Os metais pesados presentes nos peixes, proveñen da contaminación de mares ou a través de vertidos directos. Son substancias que resultan venenosas para o ser humano, e por isto os exemplares capturados deben seguir un control, que o síguen, pero non debemos fiarnos de exemplares pescados por nós ou outros.
  O mercurio que contén o peixe pode ser un problema sobre todo nos primeros anos de vida, pois afecta ao sistema nervioso. É por isto que debemos evitar a inxesta de peixes que conteñen altas cantidades desta substancia. Tamén o peixe contén dioxinas presentes por contaminantes da auga. Para evitar isto todos os alimentos seguen un riguroso control.
  De todas formas a maioría do peixe que encontramos no mercado segue un control riguroso que nos protexe fronte a este tipo de contaminantes.

 53. Carlota Ucha Muñoz Dixo:

  Ao verter metais pesados a auga os animais mariños comenos e cando nós os comemos a eles os metais pesados van parar ao noso organismo, ao non poder dixerilos acumúlanse no noso corpo e causannos enfermidades. Pero non só nos afecta a nós senón tamén ao resto dos animais que se alimentan dos que inxeriron os metais pesados.
  Nas rías galegas hai unha concentración de metais pesados (especialmente Cd, Cu, Pb, Zn). En Vigo houbo unha concentración tal alta de chumbo que non se puido pescar.
  Eu creo que deberíamos pensar un pouco máis no que facemos porque ainda que pensemos que só lles afecta aos animais acabaranos afectando a nós tamén.

 54. Sara Cardalda Mariño Dixo:

  O alto nivel de chumbo(Pb) e toxicidades nas nosas rías é preocupante, porque os metais pesados vertidos ao mar afectan tanto aos animais mariños coma a nós, as persoas que nos alimentamos deles.
  Istos elevados niveis de chumbo impiden mariscar varias especies de ameixa (reloxo), volandeira (bivalvo parecido á zamburiña) e vieiras.
  Para solucionar este problema que nos está a pasar deberíamos tomar man, como intentar depurar os vertidos que se expulsar ao man, tanto como os das empresas como os residuos particulares que tiramos nós; sanear os animais, peixes, xa contaminados…

 55. Tamara Agra Barreiro Dixo:

  É moi preocupante que actualmente se estén vertendo este tipo de metais producidos nas fábricas que poden ser moi perxudiciais para a nosa saúde e poden causarnos graves enfermidades ou deformacións no noso organismo. Opino que é moi importante que investiguen tales vertidos en averigüen de onde procenden para así poder penalizalo e evitar todos os danos que causan ás especies mariñas e polo tanto, a nós tamén, que as inxerimos.