“O pesadelo de Darwin”

Os baratos filetes de mero que mercamos nas grandes superficies comerciais son perca do Nilo, a protagonista do documental “O pesadelo de Darwin”, premiado mellor documental europeo 2004. Esta especie foi introducida no lago Victoria nos anos 50 e resultou ser un gran depredador que levou á extinción ás case 300 especies de peixes pequenos que ciclaban os detritos das augas e mantíñanas limpas, ademáis de ser un recurso pesqueiro básico para os habitantes da zona. Hoxe, o lago sofre unha importante eutrofización e na zona xurdiu unha florecente industria privada de procesado e comercialización de filetes destinados exclusivamente á exportación a mercados estranxeiros. 

imagen 

Relaciona o caso da perca do Nilo coa perda de biodiversidade por introdución de especies exóticas e tenta imaxinar as graves consecuencias que reflexa o documental. Ante estas situacións, hai persoas e organizacións que optan por un consumo máis responsable, unha alternativa neste senso é o comercio xusto, consulta os principios deste comercio xusto e opina ao respecto. Coñeces algún lugar onde mercar produtos de comercio xusto na túa provincia?

 

Tags: , , , , , , ,

108 Respostas a ““O pesadelo de Darwin””

 1. fabian moure Dixo:

  Ó introducir unha especie exótica nun ecosistema
  que non é o seu,esta aproveitarase das demais especies facendo que desaparezan as especies autóctonas e prolifere esta especie exótica.No documental desaparecen moitas especies que habia no lago Victoria e a xente do lugar vese explotada polas empresas extranxeiras.Os principios do comercio xusto parecenme ben,xa que miran polos dereitos humanos dos traballadores.

 2. julian reigosa Dixo:

  Ao introducir especies exóticas en novos ecosistemas provoca que estas se acomoden e se reproduzcan máis rápido causando a desaparición nesa zona ou incluso a extinción de animais,como sucedeu con cerca de 300 especies no Nilo,e plantas,provocando a perda de biodiversidade.
  -O documental reflexa o problema que pode chegar a suceder se unha especie entra nun ecosistema novo:producira unha superprodución e a sua explotación masiva(se fora beneficioso),podería provocar grandes problemas económicos xa que só se explotaría para outros lugares e non podrían consumilos os habitantes desas rxións porque sería demasiado caro.Tamén a introdución dunha especie exótica mariña por exemplo produciria problemas na saúde da augas.
  -Comercio Xusto:creo que é unha boa medida para fomentar un bo mercado laboral e eficaz,tanto para os consumidores coma a xente que traballa,xa que,estarán máis seguros e traballaran en mellores condicións.
  -Non,non hay lugares que eu coñeza que coperen co comercio xusto

 3. carlos ventoso Dixo:

  Ao entrar esta especie no lago Vitoria a perca do Nilo ten que comer e ten que comer e come especies que están en perigo de extinción é así perdese biodiversidade pola introducción deste peixe no lago.

  Pareceme ben que Haxa un comercio xusto para que non haxa unha sobreexplotación dos peixes e así a perda de biodiversidade teña maior velocidade de impacto,e asi tamén non se pescan todos os peixes e asi Hai por máis tempo este tipo de peixe.

  Non, non coñezo ningún lugar que realice un comercio xusto de calquera materia, comida e calquera cousa que se comercialice na miña provincia.

 4. fernando cores Dixo:

  A perca do Nilo é un peixe de gran tamaño e enorme voracidade que xa extinguiu a 210 especies endémicas do lago Vitoria, ademáis de estar poñendo en perigo a outras moitas, rematando deste xeito coa forma de pesca do lugar, que levaba exercéndose así milleiros de anos.
  A perda de número de especies significa unha evidente perda de biodiversidade, e xa vimos que a falta de biodiversidade trae graves consecuencias, que poden repercutir na ecoloxía ou mesmo na economía dun modo moi importante.
  Facendo referencia xa o concepto de “comercio xusto”,debemos dicir que as súas bases son moi bonitas sobre o papel, pero pode que un tanto complicadas de levar á práctica en certas situacións, sobre todo en países do terceiro mundo (é o caso da explotación da perca do Nilo no lago Vitoria, na que os pescadores non se poden permitir mercar o peixe que eles mesmos pescan e téñense que “conformar” coas sobras das axudas internacionais).
  O Comercio Xusto propón en resumo: melloras no benestar social dos traballadores, igualdade entre os mesmos, evitar intermediarios, involucrar aos traballadores nas tomas de decisións, traballar tendo en conta o medio ambiente, transparencia na información da orixe, facilitar formación e axudas…

 5. alba boveda Dixo:

  A introducción de especies exóticas (como o mero) ten graves consecuencias: unha delas e a perda das especies endémicas dese lugar (os cíclidos) que cumpren unha función moi importante, a depuración das augas. Outra dela e a creación dunha industria privada de procesado e comercialización da especie exótica que se desenrrola no lago. E por último, non por iso a menos importante, a grave situación na que se atopan os habitantes da zona, que é lamentable.

  Respecto aos principios do comercio xusto, estou totalmente de acordo con eles, parécenme xustamente o que sería un comercio perfectamente bo.

  Coñecer non coñezo ningún, debido a que xamáis fun a un, pero buscando atopei un na cidade de Pontevedra, nas “Galerías Oliva”.

 6. paula briones Dixo:

  O caso da perca do Nilo é un dos claros exemplos da perda de biodiversidade xa que a intodución de novas especies , como o mero no Nilo, provoca a desaparición de outras moitas que habitaban nese lugar xerando así un gran problema , xa que por introducir unha nova especie podemos eliminar outras moitas. Supoño que o documental intentará reflexar as consecuencias ecolóxicas: grande perda de especies que se produciu pola intrución da nova, así como a gran inxusticia económica xa que a comercialización de filetes desta especie é destinado exclusivamente á exportación a mercados estranxeiros…
  O comercio xusto realmente ofrece uns criteiros xustos a productores, importadores e ás tendas.

 7. sara lopez Dixo:

  Desde a introducción da perca do Nilo na década de 1960, máis de duascentas especies endémicas, ademáis de outras especies, han desaparecido e outras están en grave peligro. A perca do Nilo, peixe de gran tamaño(que pode alcanzar os 2m), acabou de esta forma coa fonte de pesca tradicional dos habitantes das beiras do lago durante miles de anos. Sen embargo, non se pode achacar só á depreciación da perca do Nilo a desaparición da biodiversidade do lago, senon a unha combinación coa eutrofización do lago, coa consecuente diminución na concentración de osíxeno, e a pérdida de hábitat natural. Este lago presentaba a particularidade de albergar unha cantidade considerable de especies autóctonas, sobre todo varios centos de especies de cíclidos, fruto da diversificación explosiva que se produciu fai uns 12.000 anos. A perca do Nilo adaptouse perfectamente a este novo entorno, en detrimento das especies locais.

  O documental relata a vida arredor do lago, a pesca da perca do Nilo e a pobreza existente na cuna do mundo, cando gran parte dos recursos, incluida a vida, son mellor pagados por Occidente e, por tanto, alí se destinan. Denuncia tamén a explotación da perca do Nilo e as suas consecuencias, que o director utiliza como unha parábola dos problemas de Africa tal e como os entende.

  O comercio xusto propón moitas cousas que na realidade non son certas de todo. Se todo o que propoñen o cumprisen sería un dos mellores mercados, tanto para os que consumimos como para os traballadores, que se sentiran mellor, mais seguros, terán boas infraestructuras nas que traballaran a gusto…
  Falaronme da tenda que hai en Pontevedra pero nunca fun.

 8. christian gonzalez Dixo:

  Este film demostra que cando introducimos nun lugar unha especie que non corresponde a ese hábitat pode acadar graves e diversas consecuencias como por exemplo: a extinción progresiva dos peixes, a multiplicación das augas, a crecente eutrofización, etc. Pérdese biodiversidade pola introducción deste peixe no lago e tamén, a situación que están vivindo os habitantes desta zona non é nada correcta nin saúdable.

  A miña opinión respecto do comercio xusto é que estou moi acorde con eles e coa súa proposta xa que o seu obxectivo está orientado a coidar do medio ambiente e mellorar o benestar social dos traballadores entre outras moitas máis cousas que propoñen.

  Pois non, non coñezo ningún lugar que realice un xusto comercio nin nada que se lle asemelle.

 9. cristina rozados Dixo:

  A introdución da perca do Nilo no lago Victoria, feita de forma clandestina proporciona unha explotación anual de 72 millóns de kg de perca anuais a cambio de que nos úlitmos anos se extinguiran máis de 210 especies de cíclidos (peixes pequenos que antes habitaban o lago e que servían de alimento á maioría da poboación)diminuindo a biodiversidade e aumentando a eutrofización coa conseguinte proliferación das algas verdes, causa da morte por anoxia nas profundidades do lago. Isto empobreceu á poboación circundante, que non pode abastecerse do lago coma antes, pois a perca do Nilo é un peixe moi grande e agresivo como para ser pescado por eles, polo que se alimentan dos restos das centrais procesadoras, e a desnutrición afecta a máis da metade da poboación. A consecuencia disto os nenos fanse soldados coas armas que lles proporcionan os pilotos que transportan o mero, os mesmos que son os clientes da prostitución que se ven obrigadas a exercer as mulleres do lugar, propagando o SIDA por toda a zona.
  Estou de acordo cos principios de comercio xusto, pero penso que será preciso levar a cabo unha longa carreira de fondo para que un día eses soñados principios poidan ser asimilables no noso mundo,porque concienciar a toda a poboación dos beneficios que este comercio reportaría vai moi en contra das grandes multinacionais, que son as titiriteiras de organizacións como o Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional ou a Organización Mundial do Comercio.
  Coñezo unha tenda de comercio xusto en Pontevedra, e teño comprado algunhas cousas alí como té, chocolate ou produtos artesanais típicos dalgúns países, pero debido a que non me queda moi á man, non podo ir alí todo o que eu quixera.

 10. tania falkenhain Dixo:

  O Lago Victoria era un hábitat moi diverso que, ademais, posuía gran variedade de especies endémicas. Coa introducción clandestina da perca do Nilo na década dos sesenta, esta diversidade viuse totalmente ameazada e eliminada. Das preto de 300 especies presentes no lago, desapareceron unhas 210, xa que se trataba de cíclidos (especies de reducido tamaño) que nada tiñan que facer fronte á supremacía do novo habitante do lago, dun tamaño que pode chegar a acadar os 2 metros.
  As consecuencias da aparición da perca do Nilo nestas augas afectan xa non só á biodiversidade, senón ao que isto conleva: as moitas especies desaparecidas eran fonte de alimentación e de economía para os habitantes da zona, función que non pode suplir a perca do Nilo porque carecen dos recursos para pescala. Outra consecuencia nefasta é que a desaparición das especies antes existentes provocou unha forte eutrofización do lago, o cal imposibilita ás especies que o habitan a realización da fotosíntese debido á falta de osíxeno.
  Vistas as consecuencias da introducción da perca do Nilo no Lago Victoria, resulta un pouco ilóxica esta actuación, pero o certo é que hai unha explicación moi simple: a costa de todo isto, moitas grandes empresas estanse enriquecendo coa venta de perca do Nilo (resulta moi económica para quen pode explotala debido ao seu grande tamaño e número de individuos). Por se fose pouco, a venta realízase únicamente en países estranxeiros, co cal os habitantes teñen que soportar o empobrecemento dos seus recursos e o impacto ambiental sen obter ningún tipo de beneficio a cambio.
  A perca do Nilo é comercializada en supermercados estranxeiros co nome de mero, a uns precios moi económicos que a fan resultar moi “atractiva”. Pero coa compra deste produto estamos, obviamente, contribuíndo a que se sigan producindo esta clase de inxustizas. Unha alternativa que se nos presenta se queremos evitar esta contribución e recorrer ás tendas de comercio xusto, onde está garantido o total coñecemento dos procesos que se levan a cabo na elaboración dos productos, do mesmo modo en que está tamén asegurado o respecto polo medio ambiente e polos dereitos humanos.
  O concepto do comercio xusto resulta, sen embargo, un tanto ideal no aspecto de que non está tan propagado, nin tan en uso, como nos gustaría que estivese. Como sempre en estes casos, o problema está en que a comodidade vence con moita facilidade á concienciación, e van facer falla moito tempo e esforzos para cambiar isto.
  En Galicia podemos atopar unha tenda de comercio xuso, de nome MunDos, localizada en Vigo; outra en Santiago; outra en Pontevedra e unha máis na Coruña. Unicamente catro tendas, localizadas todas nas cidades máis grandes da Comunidade Autónoma (a onde seguro que non todo o mundo está disposto a desplazarse para facer a compra), e iso que Galicia é unha das máis concienciadas neste aspecto. En total, en España hai un número de en torno a 60 establecementos.

 11. paula suárez Dixo:

  A Perca do Nilo foi introduzida no Lago Vitória, en 1954 para compensar a drástica disminuición do estoque de peixes nativos causada pela pesca excessiva. Esta contribue ao desaparecemento da biodiversidade dun lago, coa extinción de mais de 200 especies de peixes,tanto en depredación como na competición por alimentos.

  Eu estou de acordo co comercio xusto, xa que o que eles propoñen e coidar do medio ambiente, mellorar as condicións dos tarballadores e outras moitas cousas.

  Non coñezo ningunha tenda de comercio xusto.

 12. sofia suarez Dixo:

  O caso do Perca do Nilo é coma outros moitos nos que nunha zona determinada cunha vexetación e animais determinados se introduce un animal de outro lugar. Iso fai que teña unhas consecuencias xa que no exemplo do Perca do Nilo os máis de 200 especies de peixes pequenos non estaban acostumados a grandes depredadores e, polo tanto, ao non poder evitalos extinguíronse. A perda dunha gran diversidade de peixes pequenos e a contaminación que trouxeron ao desaparecer.
  O comercio xusto debería darse sempre, uns produtos totalmente transparentes e mantendo a igualdade e os dereitos dos traballadores, que en definición todos os produtos que están no mercado deberían cumprilo pero esto non é así xa que ao non cumprilo reducen os costes e por tanto teñen máis beneficios. Aínda que se está loitando moito polo medio ambiente e os dereitos dos traballadores (entre outras cousas) queda moito por facer.

 13. kevin hermida Dixo:

  A introducción de especies de caracter produce moitas consecuencias, como a desaparicion dalguunas especies propias dese lugar as cales cumpren importantes funcions como a depuración das augas.outra e a creación dunha industria privada de procesado e comercialización da especie exótica que se desenrrola no lago e, a grave situación na que se atopan os habitantes da zona, que é lamentable.
  En canto os principios do comercio xusto,
  estoy dacordo, parécenme xustamente o que sería un comercio perfectamente bo.

  solo atopei as galeria oliva, como exemplo.

 14. adrian parada Dixo:

  O que pasou foi que ao introducir a perca do Nilo neste rio a perca do Nilo extinguiu moitas especies por iso hai unha reducción da biodiversidade.

  Que haXa un comercio xusto e BÓ porque así non hai unha gran cantidade de peixes nunha soa zona.

  Non coñezo ningun lugar con un comercio xusto

 15. alejandro allegue Dixo:

  A introducción da perca do Nilo no lago victoria é que ao ser un pez exótico e voraz, contribue a unha eliminación de las especies autótonas.
  Debido ao gran consumo dos paises ricos,a poboación africana non se pode permitir o seu consumo o que conleva a desnutrición.Nesta sociedade non hai un comercio xusto.

 16. Ángela Rial Dixo:

  Neste caso fálase da introducion do mero no Nilo.Como todos sabemos hay moitas introducions de especies exoticas no noso país e o que imos a rematar facendo é que desaparezcan a nosa especie e se introducan outras do estranxeiro.E conseguiremos que se perda a biodiversidade,porque remataremos extinguindo as nosas especies para que outras ocupen o seu lugar.
  Na nosa provincia unha introducion de especies doutros paises como por exemplo a “uña de gato”unha planta invasora de perú introducida na nosa provincia,atopase principalmente en dunas,e fai que as nosas plantas desaparezcan.

 17. ruben cardalda Dixo:

  O caso do Perca do Nilo é un claro exemplo de como pode influir negativamente a introdución de especies exoticas provocando así a desaparición das especies propias de zona. Outro claro exemplo e o do eucalipto xa que se reproduce con gran facilidade en comparación con outras especies propias da zona expandindose a gran velocidade.
  Pareceme unha boa alternativa xa que defende o medio ambiente e ao traballador deberían ser todos así aunque hoi en día no lo hemos llegando a conseguir. Non conozco ningun.

 18. lorena romero Dixo:

  A perca do Nilo foi introducida no lago Victoria, o lago tropical máis grande do mundo, arredor dos anos 50 por un funcionario do departamento de pesca. Esta perca foi un depredador para o resto de especies que nese lago se atopaban xa que non estaban acostumadas aos ataques de un gran depredador. Por causa da gran explotación da pesca nese lago perdeuse unha gran diversidade de pequenos peixes típicos de ese lago.
  O comercio xusto debería darse en todo momento, xa que os produtores deberían recibir salarios xustos pola súa produción e os produtos deberían ser trasparentes e nas tendas deberíase informar a xente dos obxetivos e a orixe deses produtos.

 19. eugenio mougan Dixo:

  A introdución da perca do Nilo no lago Victoria provocou unha desaparicion de diversas especies que vivian no lago porque a introducion de outras especies nese medio fixo que esas desaparecesen.
  O comercio xusto propon a igualdade entre consumidores e vendedores,dispoñendo das mesmas condicions e uns prezos asequibles.

 20. alberto castro Dixo:

  Unha especie exótica invasora é aquela que chega do seu medio orixinal a outro alleo no que é capaz de establecerse, competir e reproducirse de forma natural, producindo neste proceso un efecto adverso sobre os ecosistemas naturais, urbanos e seminaturais, así como na estrutura socioeconómica que depende deles, e sobre a fauna e flora locais. Provoca alteracións na estrutura e funcionamento dos ecosistemas, como a creación de novas relacións de competencia por recursos e hábitats, variacións nas densidades poboacionais, perturbación do ciclo dos nutrientes e da auga, hibridación (perda de identidade xenética), transmisión de pragas e enfermidades, alelopatías, etc. As invasións biolóxicas poden provocar a extinción ou redución da abundancia e/ou área de distribución de certos taxons.

  Referido ós Principios do Comercio Xusto paréceme unha forma alternativa de comercio moi boa, pois é favorecido por movementos sociais e políticos (como o pacifismo e o ecoloxismo) que promoven unha relación comercial voluntaria e xusta entre productores e consumidores.

 21. leticia leiro Dixo:

  Ten moitas consecuencias como a perda de moitas especies propias da zona que mantiñan o equilibrio natural e a saude das aguas. Anos despois, a perca se ha multiplicado rápidamente, extinguindo máis de 210 especies de cíclidos.
  Esta moi ben iso do comercio xusto na teoría pero desgraciadamente a penas se da e xenial que poida satisfacer os dereitos de todos os traballadores sen distinción e sen destruir o medio ambiente na miña opinión deberiase dar mais amiudo. Non coñezo ningunha tenda de comercio xusto.

 22. jessica pouso Dixo:

  O tema do que trata o documental é a introducción dunha especie exótica nun ecosistema moi diverso que non é o seu(máis de 300 especies de peixes en 68000 km2). As consecuencias que conleva é que o peixe que introduciron nos anos 50(”perca do Nilo” ou como a nos nolo presentan nas tendas “mero”), é un enorme peixe tremendamente voraz que acabou con moitas das especies que habitaban alí anteriormente ( extingiu a 210 aproximadamente). Por iso creo, que a introdución dunha especie foránea nunca ten boas consecuencias, xa que os seres vivos que antes había alí están adaptados a vivir nesas condicións e a convivir entre eles, e se lle introduces outra especie conscientemente e, o que é peor para obter beneficios sen importarche o demais, acabas con todo ou con parte do ecosistema e tamén co aproveitamento que ese ecosistema pode ter, provocando, cun pequeno cambio, consecuencias desastrosas.
  As especies de peixes que estaban presentes no lago Victoria, limpaban a auga e permitían que a xente das orillas do lago tiveran para comer, e agora, coa introdución da perca, que está moi solicitada polo comercio do 1º mundo, non lles permite nin tan sequera poder comprala ós que a pescan ou ós que a procesan, e como tampouco hai moitos peixes que poidan capturar, xa que a maioría os debora a perca, moita xente de arredor do lago padece desnutrición; mentres que aquí a compramos por un precio tremendamente asequible. Pero isto non só provoca fame, senón que trae consigo outras penurias que padece esta xente, xa que ten que facer calquera cousa para non morrer de fame (comen as sobras ou as espiñas, son explotados, prostitúense…). Aínda que non seamos conscientes, isto probocámolo nos, por non pararnos nunca a pensar de onde ven todo o que utilizamos e comemos, e como di Sauper, non é só con este peixe se non que é coa maioría das cousas que obtemos de países do 3º mundo. Temos que cambiar isto, é aínda que nos custe un pouco máis, intentar comprar cousas que sepamos de onde veñen. Por iso opino que é necesario informarse e apoiar a xente que fai o posible por intentar que estas cousas sucedan cada vez menos, así que, por exemplo, hai que potenciar o comercio xusto, xa que aparte de preocuparse pola xente do lugar, tamén se preocupa polos traballadores, polos dereitos humanos, pola comunicación para facer que todo vaia mellor… En resumen, se todos apoiaramos o comercio xusto non habería tantas inxusticias como: o baixo prezo que se lle paga os productores (por exmplo, ós agricultores ou ós productores de leite), loitaríase por defender os dereitos humanos (reducindo as discriminacións e a explotación) e permitiría que a xente participara maís nas decisións en relación co seu traballo e que os traballadores viviran máis dignamente.
  Desgraciadamente eu non coñezo ningunha tenda que apoie este tipo de mercado e penso que moita xente tampouco, polo que as inxustizas se seguirán cometendo. Tamén penso que se hai algunhas tendas estarán en cidades importantes, polo que a mairía da xente non as coñecerá ou se as coñece non poderá ou non estará disposta a desplazarse tanto.

 23. julia espremans Dixo:

  O mero do Nilo é un animal de gran tamaño e dunha enorme voracidade, provocando así unha perda de biodiversidade, o que ten unhas importantes consecuencias, tanto económicas como ecolóxicas.

  Con respeto ao comercio xusto paréceme moi ben que se poida colaborar con outra xente cunha peor calidade de vida comprando nas tendas de comercio xusto, asegurándolle así una vida digna a parte de estar axudando tamen ao medio ambiente.

  Pois nunca fun a ningún comercio, pero miña nai trouxo moitas veces produtos de comercio xusto.

 24. daniel cores Dixo:

  A introducción de expecies que non son propias dun ecosistema pode producir graves danos destruindo a biodiversidade e afectando as cadeas tróficas.
  O documental trata dous dos grandes problemas que está a provocar a globalización: o problema ecolóxico e a explotación nos paise máis pobres por parte das grandes multinacionais.
  Os principios do comercio xusto acavarian coa explotación que estan a sufrir os paises máis desfavorecidos, que son os que en realidade posuen a materia prima, o que fai que esta explotación sexa ainda mais inxusta. Pero creo que ainda se está moi lonxe de conseguir un mercado xusto xa que vai contra os intereses económicos das grandes multinacionais.
  Non coñezo ningunha tenda de mercado xusto

 25. martin prieto Dixo:

  O que se provoca coa introduccion de especies noutros ecosistemas, son exemplos coma estes, nos que esa especie acaba por extinguir a especies autóctonas da zona. Por eso non se debe permitir este tipo de accións.
  O comercio xusto sería o ideal, pero a monopolización das industrias na venda de estes productos é a realidade.

 26. yenifer lorenzo Dixo:

  nesta noticia falase da introduccion do mero no rio Nilo.Esto provocou que afectase a biodiversidade das especies que habitaban no Nilo…
  Porque esta especie atacaba as outras especies…e esto provocou a desaparicion das especies que antes habitaban ali…
  Con esto chagamos a conclusión de que se insertamos unhas novas especies nun medio que non e deles….esto prexudica as especies que antes estaban ali….
  Non coñezo ningunha tenda de comercio xusto…que axa na nosa zona!!

 27. adrian avion Dixo:

  Esta noticia fala da introducion de especies que non son propias de ese habitat e fai que desaparezcan moitas especies propias de ali.
  Neste caso fala de introducion do mero no rio Nilo que fixo a desaparicion de case 250 especies que habitaban nese rio; este e un dos millons de casos que esisten por todo o mundo e fan que desapareceran moitas especies.
  Isto non e nada bo para o desarrolo da biodiversidade xa que fai desaparecer as especies pero tamen contamina o habitat como por exemplo todalas industrias que se construiron arredor do Nilo para a exportacion dese peixe contaminan a biodiversidade dese lugar!

  Estou totalmente de acordo cos principios do comerzo xusto xa que fan un comercio moito mellor e a vez axuda a moitos campos.

  Na miña provincia non creo que haxa ningunha tenda desas ou polomenos eu non a coñezo.

 28. melania prado Dixo:

  O lago Victoria contaba cun número moi elevado e especies endémicas, unhas 300, das cales 210 desapareceron debido á introdución da perca do Nilo de forma clandestina desde hai uns 60 anos.
  O problema de introducir unha especie nova nun ecosistema é que xera unha serie de cambios máis ou menos graves; neste caso, ademais de desaparecer moitas especies, o lago encóntrase en estado de eutrofización, e de anoxia nas profundidades, e aínda así este peixe representa o 65% das capturas.
  Supoño que o documental reflexará as consecuencias a nivel ecolóxico(algunhas nomeadas antes) e as consecuencias económicas, xa que en países do Primeiro Mundo, este peixe véndese como “mero”, facendo que siga aumentando a súa captura.
  Os principios deste comercio xusto resultan moi atractivos á hora de lelos, pero non creo que sexa tan fácil levalos á práctica.
  Coñezo unha tenda de Comercio Xusto en Pontevedra, na que venden produtos de moitos países, que se supón que seguen as normas establecidas por este tipo de comercio.

 29. debora laya Dixo:

  Unha das novas especies que se introduciron nun novo ecosistema foi a introdución da perca do Nilo, isto facilitou que en algún tempo afectase diminuíndo a biodiversidade e aumentando a eutrofización, con isto quero dicir que no Nilo habitaban moitísimas diversidades de especies xa que a perca foise adueñando do espacio de outras especies e atacando a moitas que estaban en extinción.

  Algunhas das consecuencias foron o enriquecemento de grandes empresas, a eutrofización…

  Estou de acordo cos puntos que pon o comercio xusto inda que me parece moi difícil que o mercado cambie tanto, penso case ningún producto do mercado cumple estos requisitos inda que sería todo un avance que o comercio cambiase a mellor con estas novas ideas do comercio xusto.

  Non coñezo ningunha tenda con estas calidades, nunca entrin en ningún establecemento que cumplira a normativa do comercio xusto.

 30. manuel villanueva Dixo:

  A introducion do perca do NILO provocou danos na biodiversidade das especies que se encontraban ali. Esta especie provocou a desaparicion de aprosimadamente 210 especies que se atopaban no rio.
  O introducir especies noutros lugares provoca que as especoes dese lugar estean en perigo.
  Na zona donde vivo non hai tendas de comercio xusto.

 31. andrea sineiro Dixo:

  o texto esplicanos que ó introducir unha especie exotica nun medio que non é o seu vese afectado o seu entorno. un dos casos é a perca que se introduciu no Nilo pero ese é un dos moitos exemplos dos cales saen perxudicadas varias partes, xa que se a perca neste caso esta nun entorno que non é o del e actuara atacando a outras especis
  No caso do comercio xusto estou totalmente de acordo xa que defenden os dereitos dos humanos, o medio hambiente e demais.

 32. francisco reigosa Dixo:

  Esta noticia fala de que a introdución dunha especie exótica, neste caso o mero, afecta á perda das especies endémicas dese lugar, esto provoca a diminucion da biodiversidade e un posible aumento da eutrofizacion. Esta situación afecta ás persoas cercanas á zona xa que non se abastecerán do lago da mesma forma que antes xa que a perca do Nilo é un peixe moi grande e agresivo como para ser pescado por eles.O documental trata de facernos ver esta perda ecolóxica e mostra como desaparecen moitas especies que habia no lago Victoria e a xente do lugar vese explotada dalgunha forma polas empresas extranxeiras.
  En canto ao termo de comercio xusto, poderia dicir que as suas bases son as ideais pero que seria un trballo costoso concienciar a todo o mundo e poñelo en practica. Non coñezo ningun establecemento nin nada de comercio xusto.

 33. ariadne cousido Dixo:

  Ao introducir a perca no lago victoria, das 300 especies endémicas que había, 210 desapareceron, polo tanto este é un claro expemplo de perda da biodiversidade.Ademais de reducir a biodiversidade outros inconvenientes da introducción deste peixe é o aumento de algas, de eutrofización e que o fondo do lago está en condicións de anoxia.
  O documental reflexa os problemas ecolóxicos e económicos que apareceron trala introducción deste peixe no lago.
  Non coñezo ningunha tenda de comercio xusto, pero penso que a maioría dos establecementos deberían unirse a el.

 34. jose manuel lago Dixo:

  Ao introducir unha especie nun habitat ao que non corresponde, se esta epecie se adapta a ese ecosistema pode ocasionar graves danos tanto ás especies xa presentes nel como ao propio ecosistema, e isto as veces supón cambios moi grandes aínda que nalgún casos pareza algo natural debido ao tempo que esas especies levan introducidas no ecosistema, e as especies naturais estean xa moi desprazadas del. O peor e que as veces os danos que se lle poden causar ao ecosistema xa se coñecen, pero polo interese duns poucos non se respeta.
  Por iso eu estou de acordo cos principios do comercio xusto.

 35. ivan zeis Dixo:

  Ao introducir especies exóticas en novos ecosistemas provoca que estas se acomoden e se reproduzcan máis rápido causando a desaparición nesa zona ou incluso a extinción de animais,como sucedeu con cerca de 400 especies no Nilo,e plantas,provocando a perda de biodiversidade.

  En canto ao termo de comercio xusto, poderia dicir que as suas bases son as ideais pero que seria un trballo costoso concienciar a todo o mundo e poñelo en practica.
  Tamén propón entre outras cousas: melloras no benestar social dos traballadores, igualdade entre os mesmos, evitar intermediarios, involucrar aos traballadores nas tomas de decisións, traballar tendo en conta o medio ambiente, transparencia na información da orixe, facilitar formación e axudas…

  Non coñezo ningun lugar que teña este tipo de comercio.

 36. raquel bahamonde Dixo:

  A introducción de especies exóticas como a Perca do Nilo pode provocar a desaparción de moitsas especies que cumpren funcións fundamentais, como a depuración das aguas.
  O documental relata a vida arredor do lago, a pesca da perca do Nilo e a pobreza existente na cuna do mundo.
  O comercio xusto sería imprescindible xa que se os produtos foran totalmente transparentes e se mantivera a igualdade e os dereitos dos traballadores, evitar intermediarios, involucrar aos traballadores nas tomas de decisións, traballar tendo en conta o medio ambiente…
  Todas estas caracteristicas facilitarian o comercio e desra forma a eficacia e evolución.

 37. cibran cores Dixo:

  Se introducimos unha especie exótica nun hábitat que non é seu pode provocar que a especie que vivia en ese hábitat desapareza. O lago Victoría contaba con moitas especies que,dende a introducción da perca do Nilo, moitas delas desapareceron.
  Eu non coñezo ningunha tenda de comercio xusto pero ten uns principios que poderían mellorar o comercio ainda que sería moi costoso.

 38. veronica ramos Dixo:

  Nos anos 50, un funcionario colonial relacionado co departamento da pesca, introduxo a perca no lado Victoria que resultou ser un perigoso depredador.Anos despois, ésta multiplicouse e extinguiu a máis de 210 especies de cíclidos (peixes pequenos que mantiñan o equilibrio natural e saúde das augas) provocando a multiplicación das algas e, por conseguiente, a anoxia das profundidades do lago.
  Sen embargo, todos este desastre natural non pareceu ter importancia, posto que a persa convertiuse na máis capturada, impulsando o florecemento da industria privada de procesado e a exporatación a mercados estranxeiros. Todo isto, por tanto, levou a unha diminución da biodiversidade, posto que non se pararon a ver os problemas que presentaba o ecosistema, xa que a nova situación beneficiaba á economía.
  Un dos maiores problemas é a desnutrición que presenta a poboación, xa que non se pode permitir nin mercar o pescado que eles mesmos pescaron, polo que se limitan a consumir os desperdicios da industria procesadora y as espiñas. Isto arrastra a moitos nenos a emplear as armas para conseguir algo de comer e moitas nenas vense arrastradas a prostituirse cos pilotos comercias.
  Por todo os motivos mencionados e tendo en conta os principios do comercio xusto, estou de acordo con éste e coa súa aplicación, aínda que non será doado concienciar á mairía da poboación que todavía segue introducida nuns ideais que as grandes internacionais se encargaron de implantarlle co paso do tempo.
  Non coñezo ningunha tenda de comercio xusto na miña zona, aínda que esou moi interesada en atopar unha coa que cubrir dun xeito responsable as miñas necesidades.

 39. javier vidal Dixo:

  Cuando se introduce una nueva especie en un habitat puede causar la pérdida de muchas especies que habitaban ese lugar. El comercio justo me parece una buena alternativa, pero no conozco ningun lugar en donde se vendan estos productos.

 40. arancha osorio Dixo:

  Coa introdución da perca no Nilo produciuse a desaparición de moitas especies, xa que esta e unha especie exótica a cal non se corresponde no hábitat na que a introduciron.

  Pareceme moi ben a idea do comercio xusto xa que nos da moitas facilidades e benestar para todos.

 41. miriam santos Dixo:

  O caso da perca no Nilo (situado no centro de Africa), foi nun comezo a introducion no lago Victoria dunha nova especie, como un pequeno esperimento científico. Pero a perca, especie introducida, resultou ser un voraz depredador que arrasou coas especies autoctonas do lago. Ó arrasar con estas especies provocuou un mal estado ecolóxico, xa que os peixes dos que se alimentaba resultaban ser os calificados en limpar as augas. O gran depredador comezou a reproducirse con gran rapidez ata ser a especie dominante.
  A sua carne era de grande interese económico (ainda hoxe se vende por todo o mundo),polo que cada día chegaban novos avións para coller a mercancia e exportala internacionalmente. Ó que lle proporcionaba grandes beneficios.
  Todo isto orixinou unha situación de gran desiquilibro na sociedade: nenos sen casa, unha gran poboacion en miseria, mortes por desnutrición, conflitos provocados polas desigualdades sociais…
  As bases do comercio xusto dende a miña opinión son acertadas para chegar a un equilibrio comercial, pero o malo e que se leven a cabo tal e como se plantean posto que e pouco probable que se poidan levar a cabo a nivel mundial, xa que os seus requisitos en ocasións son un pouco práticos, ou simplemente non serían aceptados por uha mairía xa que seguen co pensamento que lle implantaron as grandes internacionais.
  Na miña localidade non exite ningunha tenda de comercio xusto. Pero gustaríame atopar algunha para contribuir dese xeito a unha mellor situación.

 42. yesika bernardez gomez Dixo:

  A introducción de novas especies en ecosistemas a os que non están adaptados, pode ser muy dañina. Pode producir cambios ni composición, ni estructura, e mismo, nos procesos do ecosistema.
  Causan diferentes impactos e de diferentes magnitudes, pódense distinguir entre eles:
  Impactos ecoloxicos:
  No ambiente ecolòxico o principal impacto das introducción de especies é a perdida de biodiversidades, que pode alterar a abundancia das especies e incluso causar a extinción local de algunas especies. Calculase que o 80% das especies en peligro de todo o mundo corren o riesgo de sufrir gravemente estas consecuencias.

  Coñezo unha tenda de Comercio Xusto situada en Pontevedra.

 43. jenifer fernandez Dixo:

  A perca do Nilo é un peixe que pode alcanzar uns 2 metros de lonxitude,o cal extinguiu máis de 200 especies endémicas deste lago…aparte de poñer en perigo a moitas outras especies…
  Esta perda de especies significa unha perda de biodibersidade tamen.
  Creo que o comercio xusto é unha boa medida,xa que mira polos dereitos humanos dos traballadores,e estes traballan máis seguros e en mellores condicións.
  Non coñezo ningún lugar no que coopere co comercio xusto.

 44. jennifer banos Dixo:

  Desde a introducción da perca do Nilo máis de duascentas especies endémicas desapareceron e outras están en grave perigo.O comercio xusto sería imprescindible xa que se os produtos foran totalmente transparentes e se mantivera a igualdade e os dereitos dos traballadores, evitar intermediarios,traballar tendo en conta o medio ambiente…

 45. david dovalo Dixo:

  Arredor de 1950 foi introducida unha especie foránea no Lago Victoria: A perca do Nilo. Isto dou lugar nun principio á prosperidade na zona e hoxe hai unha situación catastròfica: sobreexplotación, problemas medioambientais ocasionados pola deforestaciòn, a contaminación das suas augas, a desaparición de especies endèmicas e moi graves problemas sociais provocados pola sua comercializaciòn.
  Antes da introducción da Perca do Nilo, os pescadores usaban tècnicas tradicionais de pesca respetuosas co seu entorno, mentres as mulleres preparaban o peixe autòctono fresco, afumado ou secado ò sol que vendìan nos mercados locais. A introducción da perca e os seus grandes beneficios (centos de millons de euros ò ano) dou lugar á inversiòn estranxeira e nacional para a sua venda nos paises ricos (Europa, Israel ou EEUU). As poboaciòns do lago creceron ata chegar os 25 millòns de persoas, pero pronto o peixe foi escaseando, capturándose peixes mais pequenos producindo unha sobreexplotación. Por eso 15 millons de esas personas estàn desnutridas xa que non teñen cartos para mercar o peixe que eles mismos recollen, procesan e exportan, mentres aproveitan as espiñas e as cacholas que desperdician as empresas produtoras.
  As graves consecuencias derivadas desta situación: mulleres e adolescentes vìronse obligadas a prostituirse xa que desapareceu o seu traballo, o SIDA que elas mismas portan e que transmiten a outros pescadores; un desempleo maioritario que xenera pobreza; corrupción de funcionarios para que miren polas leis de medidas mìnimas de pesca ou controlar a prohibición da pesca do arrastre; multiplicàronse as algas porque desapareceron as especies que as consumìan e depositàronse detritos nos fondos; tamèn se detectaron venenos, hormonas e niveis altos de mercurio no peixe.
  A desaparición da biodiversidade do Lago Victoria non é debido soamente á depredaciòn da perca do Nilo, tamén a unha combinación ca eutroficación do lago, disminución na concentración do osíxeno e a pérdida de habitat natural.
  O documental denuncia a chegada de avions cargados de armamento que son canxeados por perca para a sua exportaciòn a países da UE ou Rusia. A partir de entrevistas con pilotos, prostitutas, pescadores, habitantes, donos de factorìas, etc.. ábrese un debate sobre os efectos da introducción da perca no lago, ca doble visiòn entre a axuda europea que se lle da a Africa e a extracción dos seus recursos a cambio de munición e armamento por outra.
  OPINION sobre comercio xusto: Estou totalmente de acordo cos principios que contén, xa que favorece o acercamento de produtores aos consumidores e viceversa. Con este sistema os consumidores podemos obter produtos a prezos moito máis xustos e ó mesmo tempo favorecer as producións dos que realmente traballan. Non coñezo ningunha tenda de comercio xusto.

 46. oliver fernandez Dixo:

  A perca do Nilo foi un animal que se introduciu no lago Victoria por un funcionario colonial do departamento de pesca,pero esta especie resultou ser un gran depredador, xa que rapidamente se multiplicou e extinguiu a 210 especies que había no lago Victoria.
  A perda de especies e un gran problema que inflúe na biodiversidade.

  As leis do comercio xusto parecenme ben, por que se preocupa polas persoas que traballan para mellorar o seu benestar social.

 47. jennifer powell Dixo:

  La perca introducida en el lago Nilo es una causa de la pérdida de biodiversidad porque de ser un especie exotica y un depredador, cambia el equilibrio natural y salud de las augas. De introducir especies exoticas, cambiará la eutrofización de la auga y en el mismo ambiente tendrían que competir por las nutrientes que quedan, y acabarían desapareciendo algunas especies que no pueden sobrevivir.

 48. alexandra regueira Dixo:

  Arredor dos anos 50 o lago Victoria que posuía máis o menos 300 especies, ata que se introduciu a perca do Nilo e se converteu nun gran depredador que acabou coa existencia de 210 especies das existentes. A perdida das especies supuxo un gran cambio no lago; xa que cada especie se especializara nun nicho ecolóxico do lago, agora producíanse máis algas e unha crecente eutrofización que leva a unha anoxia das profundidades do lago.
  A introdución da perca tamén tivo consecuencias para a poboación da zona, que se beneficiaba do lago e coa perdida das especies só poden pescar a perca que se volveu un gran negocio para as multinacionais, que se aproveitan dunha poboación que é explotada e unicamente se pode alimentar cos desperdicios da industria procesadora e das espiñas, xa que os seus cartos non lles chegan pra pagar as percas que eles mesmos pescan.
  Tamén móstrasenos como os fillos dos pescadores se volven soldados coas armas que traen os aviadores e as fillas son prostitutas ou servas.
  Estou dacordo cos principios do comercio xusto xa que promoven unha sociedade na que todos teríamos as mesmas oportunidades e os mesmo dereitos. E todos deberíamos de saber de onde veñen, como foron conseguidos e elaborados os produtos que utilizamos día a día.
  Nunca visitei unha tenda de comercio xusto pero na miña provincia hai dúas.

 49. cristina rey Dixo:

  A perca do Nilo é un máis dos exemplos que explican os efectos perxudiciais que poden ter a introcucción de especies invasoras nun novo ecosistema. Esta especie foi introducida no lago Victoria; este lago presentaba a particularidade de albergar gran cantidade de especies autóctonas(centos de especies de cíclidos), a perca adaptouse sen ningun problema o seu entorno.
  En 1977 os ciclidos capturados eran do 32% e a perca dun 1% e 6 anos máis tarde a perca ascendia a o 68% e os cíclidos dimínuian ó 1%. O que ocasionou unha grande perdida de diversidade extinguindo 210 especies.
  O comercio xusto ten uns asentamentos ideais pero sen embargo seria un demasiado costoso concienciar a xente e poñelo en practica,estas leis propóñen mellorar o benestar social dos traballadores, igualdade entre os mesmos, evitar intermediarios, involucrar aos traballadores nas tomas de decisións, traballar tendo en conta o medio ambiente, transparencia na información da orixe, facilitar formación e axudas… en definitiva preocúpase polo benestar social.

 50. caterina barreiro Dixo:

  Coa introdución de especies exóticas no lago Victoria provoca que se acomoden e que se reproduzan con moita velocidade, e como consecuencia, unha perda de biodiversidade afectando as cadeas tróficas.

  O comercio xusto é unha proposta que resulta moi atractiva a hora de leelo, pero cando hai que levalo a práctica será un pouco mais difícil.

  Eu non coñezo ningunha destas tendas, pero sería boa idea que fixésemos moitas máis.

 51. Alba Padin Dixo:

  A introduccion de novas especies exótica nun ecosistema que non é o seu, como por exemplo a perca, pode ter como consecuencia a perda ou extincion de especies de ese ecosistema, xa que estas novas especies alimentaranse das que xa hay, facendo así que as especies desaparezan por culpa de que non se poden reproducir, este problema foi o que pasou no Rio Nilo, xa que por introducir estas novas especies, quedaron sin as outras, e os pesqueiros xa non poden realizar o seu traballo como o facían antes, xa que cada vez hay menos especies.
  Respecto ó comercio xusto estou de acordo e penso que sería o mellor para todo, pero moita xente pensa todo o contrario, asique sera moi dificil concienciar a todos e moito mais levalo a práctica.
  E de momento non coñezo ningun comercio xusto, pero imaxino que haberá algun e deberia haber moitos máis.

 52. roi jueguen Dixo:

  A introducción desta especie no Nilo supuxo unha gran pérdida de biodiversidade nesta zoa. Das 300 especies existente extinguíronse 210. Ademáis disto a introduccion deste especie provocou o incremento de numero de algas e provocou a eutrofización do lago.
  O documental mostranos os problemas que supuxo a introducción da especie no lago.
  Non coñezo ninguna tenda de comercio xusto na miña zoa, pero penso que sería unha boa idea plantearse abrila.

 53. mariana aboy Dixo:

  Ao introducir una especie nun ecosistema que non e o seu, pode causar gran catidade de danos, como a perda dos animais propios dese ecosistema provocando con iso a perda da biodiversidade dese ecositema.
  Respecto ao comercio xusto estou completamente de acordo co que di pero na miña opinón creo que é moi dificil de conseguir levar a cabo tantos principios.
  Eu non coñezo ningún lugar donde mercar productos de comercio xusto.

 54. guadalupe millan Dixo:

  O mero do Nilo foi una especia de carácter que produce moitas consecuencias económicas como ecolóxicas, xa que produce a desaparición de especies propias de ese lugar que cumplen a función de mater as augas limpas por exemplo.

  El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales y por movimientos sociales y políticos que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. En mi opinion el comercio justo pareceme ben xa que a xente con peor calidade de vida pode chegar a ter una vida con mellor calidade, e a coidar o medio ambiente. E eu non coñezo ningún comercio xusto, pero me imaxino que si que haberá algún.

 55. inaki baulde Dixo:

  Cando se introduce unha especie nun habita ó que non corresponde, se esta epecie se adapta a ese ecosistema pode ocasionar graves cambios producindo danos nas demais especies deste. Este e o caso da perca do Nilo.

  Estou dacordo co comercio xusto, por que estas preocupanse pola sociedade.

 56. cristina carro Dixo:

  A introducción de especies nun ecosistema que non é o seu, como a perca que foi introducida no nilo, pode ter consecuencias como a perda de fauna, xa que, novas especies alimentarasen das que hai nese ecosistema no que foron introducidas e poden chegar a extingir unha especie.

  O comercio xusto pareceme unha boa proposta, pero vai costar moito concienciar a xente de que é unha boa idea. Eu non coñezo ningun comercio xusto, pero espero que a proposta saia adiante e se fagan moitos.

 57. carla oubina Dixo:

  A Perca do Nilo foi introducida no lago Victoria, aproximadamente nos anos 50.
  É un dos exemplos máis citados para explicar os efectos nocivos que as especies invasoras poden ter nos ecosistemas. Reproduciuse rapidamente e isto rovocou a extinción de varias especies típicas desta zona.
  O comercio xusto trátase dunha alternativa de comercio promovida por varias organizacións non gubernamentales e por movementos sociales e políticos, que promoven unha relación comercial voluntaria e xusta entre productores e consumidores.Por iso estou de acordo cas súas leis.

 58. melanie pintos Dixo:

  Ao intoducir unha especie exótica nun ecosistema que no é o seu, por exemplo a perca no lago Victoria, pode causar moitas consecuencias, como a desapariión de moitas especies o que acabará coa biodiversidades, a eutrofización, anoxia nas profundidades…
  Respeto ao comercio xusto paréceme ben xa que os seus principios son: os produtores forman parte de cooperativas ou organizacións e funcionan de xeito democrático; rexeito á explotación infantil; igualdade entre homes e mulleres; se traballa con dignidade respectando os dereitos humanos; o prezo que se paga aos produtores permite condicións de vida dignas; os compradores xeralmente pagan por adiantado para evitar que os produtores busquen outras formas de se financiar; valórase a calidade e a produción ecolóxica; respecto ao medio ambiente.
  Búscase o xeito de evitar intermediarios entre produtores e consumidores.
  Infórmase aos consumidores acerca da orixe do produto.
  E non, non coñezo ningún comercio xusto.

 59. paula ramos Dixo:

  Na década dos 60, en plena África, unha nova especie animal, concretamente un peixe: a perca do Nilo, foi introducida no famoso Lago Victoria, a modo de experimento científico. Os resultados foron desastrosos, xa que ese peixe era un depredor que acabou con todas as especies autóctonas do citado lago, desapareceron arredor dunhas 210, xa que se trataba de cíclidos (especies de reducido tamaño, pertencentes a unha familia de gran éxito evolutivo, coma a tilapia) que nada tiñan que facer fronte á supremacía do novo habitante do lago, con un tamaño que pode chegar a acadar os 2 metros. Todo esto situado politicamente: avións que recollen o peixe e traen armas para guerras, que sabemos aínda hoxe que se levan a cabo nesas latitudes. E claro “colateralmente”: miseria, afinamento,… pero pola contra grandes riquezas para… “os de sempre”. Alá onde se atopa materia prima, os habitantes das comunidades locais morren na miseria, os seusfillos convertense en soldados e as suas fillas en criadas ou prostitutas. Escoitar e ver unha e outra vez as mismas cousas. Después de centenares de anos de esclavitude e colonialismo en África, a globalización dos mercados africanos é a humillación mais grande para a xente dese continente. A arrogancia e prepotencia dos países ricos hacia o Terceiro mundo está creando inmensos perigos para todos nun futuro…”.
  Eu non coñezo ninguna tenda de comercio xusto, pois lamentablemente creo que só se atopan nas grandes ciudades. O Comercio xusto define unha forma alternativa de comercio promovida por varias organizacións non gobernamentais, por Nacións Unidas e por movementos sociais e políticos (coma o pacifismo e o ecoloxismo) que promoven unha relación comercial xusta entre produtores e consumidores. Inténtase con isto evitar as grandes diferenzas entre o prezo que pagan por un produto os consumidores do primeiro mundo e o diñeiro que se lles paga aos seus produtores no Terceiro Mundo, ademais de evitar a explotación dos traballadores…

 60. carla grande Dixo:

  Ao introducir especies novas en ecosistemas que non son os seus provoca que estas se reproduzcan causando a desaparición nesa zona ou incluso a extinción de animais,como sucedeu con cerca de 300 especies no Nilo en 1954 provocando a perda de biodiversidade.
  Creo que o comercio xusto é unha boa idea,xa que preocupase polos dereitos humanos dos traballadores,e estes traballan máis seguros e en mellores condicións.
  Coñezo unha tenda de comercio xusto en Pontevedra, aunque é a única.

 61. kevin poza Dixo:

  O que pasaou no lago Victoria son claros exemplos de perdida de ecosistemas moi valiosos e todo para favorecer una empresa privada que distribulle os filetes a todos os comercios.
  Respecto aos comercios xusto e estou de acrodo pero creo k non hai ningun comercio asi polos arredores.

 62. sara perez Dixo:

  A introducción de especies exóticas nun haitad que no é o seu, pode traer grabes consecuencias ,porque pode acabar coas esecies que son propias dese lugar,como pasou co mero que case acabou con 300 especies endémicas do río Nilo.

  En canto o comercio xusto pareceme ben que o promovan porque intentan axdar as perosoas a o medio ambiente.
  Eu non conezo ningún comercio xusto.

 63. diego fernandez Dixo:

  Ó introducir unha nova especie nun ecosistema que non é o seu, ponemos en perigo ese ecosistema. A perca do Nilo foi introducida nos anos 50 no rio Victoria case clandestinamente. E as consecuencias foros desastrosas, a perca do Nilo é unha especie depredadora que xa extinguiu máis de 210 especies autoctonas do lago victora. Pero esto non termina aquí se non que depois a maioria da poboación qeu vive ós alrededores do río non poden nin pagarse o pescado que eles mesmo pescan ou que axudan no proceso para a súa venta. Teñen que conformarse coas sobras, as espiñas e a carne e os pescados en mal estado. Todo isto por culpa dunha empresa privada para logo vender a carne do peixe noutros países e sacar diñeiro. O comercio xusto xa intena frear estas situacións, pero somos nós os que temos que apoiala e por exemplo non comprar esa perca do Nilo que vendese aqui como o “mero”.

 64. carlos sineiro Dixo:

  Cando se introduce unha nova especie nun ecosistema pode dañar as especies que xa existen nese ecosistema. Neste ecosistema había mais ou menos 300 especies diferentes das cales xa so quedan unhas 100 aproximadamente.
  Eu estou de acordo co comercio xusto pero penso que vai a ser moi dificil de conseguir.
  Non coñezo ningunha tenda cerca de onde vivo eu na que axa ese tipo de comercio.

 65. noemi pintos Dixo:

  Coa introdución de especies exóticas no lago Victoria,un lago tropical máis grande do mundo, arredor dos anos 50 por un funcionario do departamento de pesca.
  Adamáis todos sabemos que hay moitas introducions de especies exoticas,que ten como consecuencia que desaparezcan as especies propias por introducir outras do estranxeiro.Con que conseguiremos a perda da biodiversidade,afectando as cadeas tróficas.

  Estou dacordo co comercio xusto,xa que axudara a sociedade e ao ben estar do mundo.

 66. laura ventoso Dixo:

  A perca do Nilo é orixinaria de Etiopía e non é moi difícil chegar á conclusión de que a súa introdución no lago Victoria provocou efectos nocivos, por non ser orixinaria do lago. A perca do Nilo non deixa de ser no lago unha especie invasora que afecta negativamente nos ecosistemas do lago e desta forma a súa diversidade. Afectou enormemente ás especies autóctonas que antes eran características do lago Victoria, ao se adaptar a perca do Nilo provocou que as especies autóctonas empeoraran, para máis tarde converterse nun segundo plano na pesca do lago. Ata se chegou a tomar como exemplo do nocivo que era introducir a perca do Nilo nun ecosistema que non era o seu, polos terribles cambios que producía nas demais especies. Sería conveniente que se promovera máis o comercio xusto, para así evitar o engano que se leva a cabo co mero e a perca do Nilo.

 67. david nieto Dixo:

  Cando se introduce unha especie exótica nu ecosistema que non e o seu pode causar geaves danos na biodiversidade, xa q pode producir a desaparición dalgunha especies.Este pode ser o caso da perca do Nilo.
  Eu estou de acordo co comercio xusto,porque promove unha relación comercial voluntaria e xusta entre productores e consumidores.
  Non coñezo ningun lugar onde poder comprar produtos de comercio xusto.

 68. rebeca conde Dixo:

  unha das cauasas da desaparacion das especies que son autoctonas de determinadas zonas e a introducion de novas especies exoticas en espacios que non son os axeitados para estas novas especies e polo tanto estas optan por eliminar as especies autoctonas da zona para que estas logren sobrevivir como e no caso do rio nilo que era rico en pesca e a introducion da especie como e a perca que comia as crias das demais especies impedindo que estas se reproduzcan e a perca se leve a o seu desarrollo afectando aos pescadores que non poden levar a cabo a sua actividade
  a definicion de congreso xusto coa que estou totalmente dacordo xa que nos di que non debemos exercer unha sobreexpplotacion sobre as especies do mar e tamen con respectoa sua captura.

 69. noemi nogueira Dixo:

  A introdución dunha especie exótica nun ecosistema causaría unha grave perda ecolóxica e tamén danos na biodiversidade.
  Por exemplo, a perca no lago Victoria causou perdas na biodiversidade, a eutrofización, a anoxia nas profundidades do lago…
  No documental amósase esta perda ecolóxica e as condicións de vida lamentables deses veciños.
  Estou de acordo co comercio xusto xa que se preocupa por diversos aspectos como a explotación infaltil, a igualdade entre homes e mulleres, os dereitos humanos, a preoucpación polo medio ambiente, se os precios que se pagan son os axeitados… En fin, preocúpanse por unha serie de cousas que sí son importantes.
  En realidade nunca entrín nunha tenda de comercio xusto, pero sei que existe unha en Pontevedra e unha Lugo.

 70. damianfernandez Dixo:

  Damián Fernández:

  Eu penso que neste documental demostra que cando introducimos nun lugar unha especie que non corresponde a ese hábitat poden producirse graves consecuencias como por exemplo: a extinción progresiva dos peixes da zona, a multiplicación das algas xa que antes había piexes ou seres vivos que se alimentaban destas algas e agora non se alimentan porque outros seres vivos que estan por riba deles na cadea alimentaria alimentanse deles, a crecente eutrofización.

  Pérdese biodiversidade pola introducción deste peixe no lago e tamén, a situación que están vivindo os habitantes
  desta zona non é nada correcta nin saúdable.

 71. marcoscrespo Dixo:

  MARCOS E ELOY: na nosa opinion pensamos que a introducion dunha nova especie nun ecosistema no que os seres vivos que viven ali non estan preparados para a introducion desta especie. agora o que queren e solucionar o problema pescando esta especie.
  Falando do comercio xusto non coñecemos ningunha tendas destas caracteristicas pero estamos tatalmente dacordo con este proxecto.

 72. carmebarreiro Dixo:

  Poderíamos decir que a perda de especies dévese a introducción de outras especies diferentes nese mesmo ecosistema.
  O mero, un tipo de peixe que hai no Nilo e se comercializa a todo o mundo, resultou un depredador ao metelo nun ecosisteme diferente ao seu. Extinguiu case 300 especies e deixou sen traballo a millóns de traballadores; moitos destes traballadores ao non ter traballo, comezan a dedicares a prostitución ou ao tráfico de drogas e moita xente acaba morrendo de SIDA.
  Estamos moi de acordo co comercio xusto, pero tamén poderíamos decir, que actualmente, sería un proxecto que dificilmente se puidera levar a cabo, xa que non moita xente o coñece.
  Preto de onde nós vivimos non hai ningún comercio xusto. Nas nosas casas cómese moito peixe, ese peixe é mercado de veciños de confianza ou mesmo de membros da familia, sempre proceden das rías galegas.
  Noelia Pérez e Carme Barreiro.

 73. cristiangalinanes Dixo:

  penso que esto que ocurre e moi inxusto xa que esta perxudicando a moita xente que vove da pesca e o de eutrofización que e caracterizado por una abundancia anormalmente alta de nutrientes foi culpa dos que nos ano 50 desidiron obtar pola obsion mais facil sen antes estudar os inconvenientes
  normalmente a estas empresas privadas que causan daños a poboacion pero que se camuflan dicindo que todo o que fan e legal non lles sole pasar nada
  E o do comercio xusto , non creo que exista unha empresa que utilice ao 100% un comercio xusto , hay algunhas con cumpren a maioria dos principios pero non a o 100 %

  mariana cortez
  cristian galiñanes

 74. Jennifer Fernández Vázquez y Jonathan de Jorge Dixo:

  Cando se introduceu o mero no lago victoria moitas especies desapareceron xa que as especies exóticas acostumbránse mellor a outros lugares e reprodúcense máis rápido.
  Nos creemos que o comercio xusto e bo para os traballadores xa que terán máis condicións e estarán máis seguros.
  Non, non sei donde se poden comprar estas cousas.

 75. javiersenorans Dixo:

  eso sempre suele pasar pois o introducir unha especie nun ecosistema k non e o seu invaden o territorio das outras ou morren enseguida e non facilitan a vida do ecosistema
  Cremos que deberian existir mais tendas de comercio xusto e deberian darse a coñecer mais porque son moi importantes porque se preocupan polo medio ambiente etc
  Javier anxo cristela

 76. Alexandra Batista e Andrea Carro Dixo:

  Como xa se sabe a introdución de especies exóticas nun ecosistema provoca a desaparición de especies autóctonas, máis rápidamente se estas exóticas teñen cualidades superiores ás autóctonas, como o caso da perca do Nilo que foi introducida no lago Victoria en 1960.Esta especie acabou con máis de 210 especies autóctonas. A perca adaptouse moi ben a este lago africano e para sobrevivir acabou coas especies propias desa zona , co que se reduciu en grandes cantidades éstas e aumentou esta especie invasora convertendoa nunha especie de plaga, ou sexa , destructora.
  Na nosa opinión o comercio xusto axuda a regular distintos aspectos , como asegurar unha relación comercial xusta entre produtores e consumidores,evitar grandes diferenzas entre os prezos de materias do 3º Mundo que sempre saen perdendo,explotación infantil…
  A verdade é que non comñecemos ningunha tenda de comercio xusto, xa que non se dá tanto como en zonas máis urbanizadas como cidades.Pero atopamos na rede algunhas tendas de comercio xusto en Galicia: En Ourense, Coruña e Pontevedra, é unha lástima que non sexan máis frecuentes.

 77. Xabier Castro e Miguel Suárez Dixo:

  O documental “O pesadelo de Darwin” intenta mostrar ó mundo unha verdade pouco coñecida, pero moi importante. A globalización que e stá a experimentar o noso planeta, a simple vista parece graciosa, pero pode ser moi perigosa. Xa non nos adentramos á globalización de empresas na que, por exemplo, ver a McDonalds en case todos os planetas do mundo é, a parte de pouco saudable, moi prexudicial para os lugares onde se encontran, pois a parte de danar moi seriamente ó pequeno comercio dese lugar, todos os beneficios obtidos serán para os donos da empresa, dándolle aos seus empregados un traballo moi laborioso e mal pagado. Tamén afectan temas culturais.
  En canto á catástrofe do lago Victoria, as desvantaxes da introducción da Perca do Nilo son múltiples:
  O mero extingiu a case trescentas especies que eran fonte de alimentación para as zonas cercanas ao lago. A explotación da Perca está en mans dunha multinacional, polo que os pesqueiros cobran tan pouco que non son capaces de pagar unha perca co seu soldo. As outras especies limpaban a lago e agora estase producindo unha eutrofización: Houbo un aumento de fertilizantes e un aumento de seres vivos, pero canto estes se esgoten estes animais, vexetais e algas morrerán, e a acción dos descompoñedores provocará a curto prazo a perda do osíxeno nas augas. En Galicia aconteceu algo parecido cos eucaliptos, pois, axudados dos incendios, foron substituíndo aos carballos e castiñeiros autóctonos. Tamén é un problema, pois a madeira dos eucaliptos é mala e só serve para celulosa e en cambio os carballos teñen unha madeira moi boa e aprobeitable.

 78. Estela Gondar e Noelia Dios Dixo:

  No video amósase unha realidad bastante preocupante. No río Nilo introduceuse a perca, que é un peixe que non pertencía a esa biosfera. Como causa de esto, moitos dos peixes xa existentes no río, foron devorados por este animal. Ísto supuxo un grave problema para os pesqueiros da zona, xa que case 300 especies foron extinguidas, provocando que estes interrumpisen a súa natural actividade de pesca, e levando as zonas cercanas o río a perder unha base fundamental da súa economía e alimentación. Como podemos comprobar no video, tamén afecta o río en si, pois os peixes que se extinguiron eran os que limpaban o lago e facían que a vida fose posible nel. Coa introducción de esta nova especie o que se consigueu foi unha eutrofización, a cal está producindo un esgotamento dos animais e plantas mariñas que axudaban a osixenación das augas do río.

  Nos estamos dacordo co comercio xusto, xa que as ideas que defende son de todo razonables. Se nas augas se producen casos como este ou de sobreexplotación non nos quedarán recursos nun futuro próximo.
  Nos só coñecemos o comercio xusto que hai en Pontevedra, aínda que nunca estivemos nel.

 79. Laura e Betty Dixo:

  Coa introducción desa perca no Nilo prodúcese a desaparición doutras especies xa que coa introducción de especies non exóticas nun medio que si o é provoca un xiro no seu habitat, reproducindose con máis facilidade e cambiando os seus medios de subsistencia, a especie ten que alimentarse e faino da sua man, alimentandose de outros peixes máis pequenos provocando unha posible desaparición detes peixes máis pequenos.
  Este documental móstranos como unha especie, ao entrar nun ecosistema novo que ademáis non é o seu, pode producir sobreproducción ademais da explotación masiva desta especie. Isto provoca problemas a nivel colonial xa que a producción deste alimento é destinado a fora do país, normalmente a países máis ricos, o que provoca a súa vez que os nativos non teñan de que alimentarse debido o problema anterior de desaparición das outras especies. Tamén pode provocar problemas na auga xa que se pode dar o caso de que se contamine.
  O comercio xusto é unha boa maneira de chegar ao equilibrio comercial, xa que teñen unhas bases acertadas en todos os sentidos.
  Actualmente, en Galicia temos un comerico xusto en Pontevedra pero nós nunca estivemos nel.

 80. davidfernandez Dixo:

  Está claro que non se pode introducir especies exóticas en ecosistemas diferentes o seu, simplemente porque estas reproduciríanse a unha velocidade moi alta e extinguiria a un número moi elevado de expecies que habitasen nese ecosistema, como pasou no Nilo coa Perca.

  Creo que o comercio xusto é unha boísima idea, os consumidores sabrían o que mercan e o que comen, é os vendedores estarían contentos económicamente. Eu non coñezo nigún lugar de comercio xusto, nin no meu pobo (Vilanova) nin arredores.

 81. Inma Resúa e Ángela Fajardo Dixo:

  A perca do Nilo foi introducida clandestinamente no lago Vitoria nos anos 50,
  as especies da zona víronse ameazadas e extinguidas. Dunhas 300 especies que había aproximadamente no lago, desapareceron unhas 200, xa que eran especies de pequeno tamaño,que non podían facer nada fronte o tamaño da nova especie ,dun tamaño que pode chegar os 2 metros.
  Ademais as especias que habían habitado no lago son as que servían de alimento os habitantes da zona. Xa que a perca do nilo do Nilo non servía por que non tiñam aparellos coa que pescala. Ademais que a perca do Nilo e exportada a países extranxeiros polas grandes empresas. Ademais a perca do Nilo e vendida co nome de Mero e a un prezo moi economico o que fai que sexa un producto moi cotizado.

  Actualmente en Galicia temos un comercio xusto en Pontevedra, pero moita xente por non desprazarse acude as tendas do seu pobo, hay outras tendas noutras Provincias e en España temos un numero moi baixo de esas tendas.

 82. marianagabriela Dixo:

  O documental de“O pesadelo de Darwin” reflexa o problema que pode chegar a suceder se unha especie entra nun ecosistema novo puidendo xerar una eutrofixacion que e una abundancia anormalmente alta de nutrientes e que causa moitos problemas no ecosistema isto ten moitas consecuencias como a perda de moitas especies propias da zona que mantiñan o equilibrio natural e a saude das aguas
  e en canto ao comercio xusto , non creo que exista unha empresa que leve a cabo o comercio xusto ao cen por cen

 83. angelafernandez Dixo:

  Ao introducir especies exóticas en novos ecosistemas provoca que estas se acostumbren e se reproduzan antes. A desaparición dunha especie nun lugar (animais e plantas) chegará aprovocar a perda da biodiversidade. O documental rnos mostra o problema o que pode chegar a pasar se unha especie entra nun ecosistema novo. Tamén a introdución dunha especie exótica mariña por exemplo produciria problemas na saúde da augas. O comercio xusto creemos que é unha boa forma para provocar un bo mercado laboral.tanto para os consumidores como traballadores xa que,estarán máis seguros e traballaran en mellores condicións.
  Non temos ningun lugar que coñezamos que teña un comercio xusto.

 84. franciscogonzalez Dixo:

  A perca do Nilo, orixinaria de Etiopía, é un peixe de dimensións considerables. De feito, pode alcanzar os 2 m de lonxitude. Este animal foi introducido no lago Victoria no século XX. Como consecuencia, desatouse un dois maiores fenómenos de contaminación biolóxica dos que se ten constancia. Unha nova especie introdúcese nun ecosistema, e altérao ata o punto de destruílo.
  Nos anos 1950, a perca do Nilo foi introducida nas augas do lago Victoria, a 2ª reserva máis grande de auga doce do mundo. Este lago presentaba a particularidade de albergar unha cantidade considerable de especies autóctonas, sobre todo varios centos de especies de cíclidos.

  A perca, un formidable depredador, non tardou en extinguir ao resto de especies, ata o punto de que, no momento actual, para sobrevivir ten que recurir ao canibalismo, xa que mesmo está a ter dificultades para alimentarse. Como consecuencia, a pesca tívose que circunscribir case exclusivamente a este animal.

  Non obstante, a nivel económico, sobre todo para as compañías exportadoras occidentais, este feito é sumamente positivo, xa que coa perca do Nilo se abastece a demanda de filetes de perca da Unión Europea. Así, para Tanzania a exportación deste peixe supón a súa principal entrada de diñeiro: 500 t de filetes son enviados diariamente dende o aeroporto de Mwanza. A raíz diso, dende o goberno tanzano decidiuse apoiar esta produción, implantando un instituto de investigación que mírao pola bonanza da pesca e exportación deste animal.

  De todo isto dedúcese que se xerou un subsector económico, o da pesca tecnificada da perca do Nilo, unida á transformación dos exemplares en filetes (industria agroalimentaria), que se destina a Europa. Paralelamente, existe un comercio das sobras destesanbimales, é dicir, a espiña dorsal e a cabeza, que si se vende nos mercados locais , pero nunhas condicións de salubridade lamentables (co que se estende unha multitude de enfermidades, como a emulsión de gases amoniacais consecuencia da descomposición dos peixes, que producen cegueira…). Así, encontrámonos ante unha situación de monoproducción dun ben, destinado ao consumo nos países ricos, e unido a unha rede de trasnportes moderna, xunto a un sector moi pobre, de distribución, en mercados, das sobras

  Unha das causas de todo iso é, como se puiden constatar, a satisfacción da demanda duns produtos nos supermercados do mundo rico, por parte dunha popblación, a nosa, que ten de todo. Paralelamente, un gran número de persoas malvive e desnutrir se. Esta é unha das causas das guerras, que, curiosamente, tan só teñen lugar nos territorios máis pobres.

 85. andreajueguen Dixo:

  Ao introducir especies novas nuns ecosistemas que non son seus, provocase que estas se acomoden e busquen modos de apropiarse del como por exemplo: reproducirse máis rápido causando así a desaparición ou extinción de animais que xa se encontraban antes nese ecosistema, como sucedeu cas especies do Nilo. O cal, en resumo, provoca unha gran perda de boidiversidade. Este documental ensinanos o problema que acontece se unha especie entra nun ecosistema que non e o seu, e decir, unha serie de problemas moy graves que poden acabar coa destrucción de dito ecosistema.

  En canto ao comercio xusto, eu creo que é unha boa maneira de conseguir un equilibrio comercial, un bo mercado laboral, un mercado eficaz e tamen e unha boa maneira para acabar coas inxustizas das grandes multinacionais xa que, tanto para os consumidores coma para os traballadores habera máis seguros e mellores condicións laborais. Na miña provincia non coñezo ningun lugares o cal teña un comercio xusto.

 86. Esperanza Ventoso López Dixo:

  Ca introducción da perca do Nilo desaparecen moitas especies que vivían no lago, xa que a especie que introduciron era moito máis grande que as outras do lago e non podían facer nada. Ademáis a perca no lago causou demasiadas perdas na biodiversidade como a eutrofización(o enriquecimento en nutrientes dun ecosistema)ou a anoxia(falta de osíxeno) nas profundidades do lago.
  E comercios xustos en Galicia hai en todas as provincias menos en Lugo, é dicir en A Coruña, Ourense e Pontevedra.

 87. Laura Millan e Javier Vazquez Castro. Dixo:

  La introducción de la perca del nilo en el lago Victoria es uno de los ejemplos más comúnmente citados para explicar los efectos nocivos que las especies invasoras pueden tener en los ecosistemas.

  La perca del Nilo fue introducida en el lago Victoria, la 2ª reserva más grande de agua dulce del mundo.

  La perca se adaptó perfectamente a este nuevo entorno, en detrimento de las especies locales. Mientras en 1977 las capturas de cíclidos representaban todavía el 32% de la pesca (en masa) y las de la perca del Nilo el 1%, 6 años más tarde las capturas fueron de un 68% de percas del Nilo frente a 1% de cíclidos.
  Sin embargo, pese a la desaparición de un gran número de cíclidos, las cifras de capturas se disparan: 1000 t en 1978, 100.000 t en 1993 para Kenia — Tanzania exporta la perca del Nilo hacia la Unión Europea, siendo su principal entrada de divisas: 500 t de filetes son enviados diariamente desde el aeropuerto de Mwanza.
  La película La pesadilla de Darwin, del realizador austríaco Hubert Sauper denuncia la explotación de la perca del Nilo y sus consecuencias, que el director utiliza como una parábola de los problemas de África tal y como los entiende.
  Actualmente en galicia teriamos un mercado xunto na provincia de pontevedra no centro da provincia,en ourense,en ribadeo,en vigo e en compostela.

 88. eloyarosa Dixo:

  Eloy Arosa e Adrián Saborido:

  Ao introducir a Perca do Nilo no lago Victoria víronse ameazadas moitas especies do territorio, dado a que a Perca do Nilo afectou ao seu ecosistema, porque para poder sobrevivir tivo que acabar con outra especies.

  No que respecta ao comercio xusto parécenos ben que se respecten os dereitos humanos dos traballadores. Se o comercio xusto se cumprise sería un dos mellores mercados porque non habería tanta explotación cos peixes e co medio ambiente, pero cremos que esta lonxe de conseguir porque as grandes internacionais non lles sería beneficioso.

 89. adrianaperez Dixo:

  (adrinaperezangelafernadezabelares),A introducion de novas especies exóticas en espacios que non son os axeitados para estas novas especies é unha das cauasas da desaparición das especies que son autóctonas de determinadas zonas por iso estas optan por eliminar as especies autoctonas da zona para que estas logren sobrevivir como e no caso do rio nilo que era rico en pesca ,e cando introduciron a perca que comia as crias das demais especies impedindo que estas se reproduzcan e empeoren.Nos pensamos sería conveniente que se promovera máis o comercio xusto, para q así evitar o engano que se leva a cabo co mero e a perca do Nilo.

 90. sergiovazquez Dixo:

  A introduccion dunha nova especie pode ser moi malo pois poden desaparecer moitas outras especies por culpa desa especie nova que as pode comer.Esta nova especie foi a perca do Nilo e foi introducida no lago Victoria.
  O comercio xusto penso que esta moi ben pois todos os comercios serian iguais e terian as mesmas posibilidades.

 91. Alba Oubiña y Nuria Agra Dixo:

  A perca do nilo é un peixe que se botou no lago Victoria, o cal deborou peixes en perigo de extinción, xa que é un animal de gran tamaño. Polo tanto iso empeora moito a biodiversidade.
  A día de hoxe no lago, hay unha grande eutrofización, a cal nomea o enrequecimento de nutrientes dun ecosistema.
  É boa a idea de que haxa un “comercio xusto”, estamos totalmente de acordo con esa idea.
  En Galicia temos un comercio xusto en Pontevedra, pero non o coñecemos.

 92. Andrea Otero e Uxía Piñeiro Dixo:

  Cando introducimos un especie exótica nun ecosistema que non é o seu.E frecuente que provoque danos na biodevirsidade, xa que é posible a eliminación de algunhas especies.
  Este e un claro exemplo do Perca no Nilo que provocou que as especies autóctonas empeoraran,para que o longo do tempo pasaran a segundo plano da pesca de lago.

 93. NicolásParada Dixo:

  A introducción da perca do nilo foi unha catastrofe mediambiental para o lago Victoria
  porque ao resultar un peixe voraz convirtiuse no superdepredador do lago Victoria o q causou a extincion de mmoitas especies que antes vivian e repproducianse ali.

 94. stevenalvarez Dixo:

  Al introducir especies exóticas en nuestro ecosistema, ocasiona que estas se presenten como depredadoras de otras especies autóctonas y de muchas más. ocasionando daño y perdida de biodiversidad.

  Es triste ver que se explotan varias regiones para beneficiarse en el extranjero, olvidándose de las necesidades de los autóctonos.

  “Comercio justo” ¿existe? , ¿donde?

 95. danieljorge Dixo:

  A introdución da perca do Nilo no lago Victoria feito por un empresario na década dos 50, fai que se produzca un total de 72 millóns de kg de perca cada ano o que produciu que nos úlitmos anos se extinguiran sobre 210 especies de peixes pequenos que antes habitaban o lago e que servían de alimento á maioría da poboación,diminuindo a biodiversidade e aumentando a cantidade de algas verdes. Isto empobreceu á poboación dos redores, que non pode abastecerse do lago coma antes, pois a perca do Nilo é un peixe grande e agresivo como para ser pescado por eles, polo que se alimentan dos restos das centrais procesadoras, e a desnutrición afecta a máis da metade da poboación. Por culpa de isto os nenos fanse soldados coas armas que lles proporcionan os pilotos que transportan o mero, os mesmos que son os clientes da prostitución que se ven obrigadas a exercer as mulleres do lugar, propagando o SIDA por toda a zona.
  Estamos de acordo cos principios de comercio xusto, pero pensamos que será preciso levar a cabo unha longa carreira para que un día eses principios poidan ser aceptables polo poación e así desta maneira tamén cheguen a saber o que ocorre no noso mundo,porque concienciar a toda a poboación dos beneficios que este comercio reportaría vai moi en contra das grandes multinacionais, que son as que mandan en organizacións como o Banco Mundial,o Fondo Monetario Internacional ou a Organización Mundial do Comercio.

 96. Juan Luis Allo Dixo:

  O lago Victoria situado no centro do continente africano nos anos cincuenta era un lago con unha gran diversidade de peixes, mais de 300 especies, pero anos despois disto a alguen se lle ocorreu empezar a introducilo no lago, e douse moi ben xa que esta especie, a perca do Nilo, en tamaño era moito máis grande que as especies preexistentes no lago, e esta podía alimentarse sen problema algún, pero isto foi un grave problema xa que máis de 200 especies se extinguiron, o que conlevou a que a xente autóctona das rexións próximas ao lago Victoria que se alimentaban a base dos peixes do lago pois tiveron que deixar de facelo xa que non había e a nova especia non a podía pescar xa que non tiñan medios para facelo.
  Moitas grandes empresas se están a aproveitar do que ocorre con esta especie xa que a pescan no lago victoria e vendena no primeiro mundo chamandolle mero, cousa que en parte están estafando á xente.
  Buscando información en Internet sobre tendas comercio xusto atopei a tenda Mundos pero o problema das tendas de comercio xusto e que hai moi poucas en Galicia e moita xente non le compensa ter que desprazarse unha morea de Kms para facer a compra.

 97. cristelatorres Dixo:

  Nos anos 60, en África, apareceu un novo peixe: a perca do Nilo como resultado dun experimento. Como era un peixe depredor acabou cunhas 200 especies autóctonas.
  Politicamente provocou desestres na zona.
  Na miña provincia si que hai algúns lugares de comercio xusto pero son moi poucos e pouco coñecidos.

 98. Jacinto e miguel nieto Dixo:

  Xa sé esta perdendo bastante biodiversidade que ao meter esa especie no Lago Victoria perderse mais biodiversidade xa que esta especie nova tense que alimentar e alimentase de outra especies facendo que esta desaparezan.

  Con respecto ao comercio: é unha proposta que resulta moi atractiva a hora de leelo, pero cando hai que levalo a práctica será un pouco mais difícil.

  Non conocemos ningún lugar cerca de onde vivimos de este tipo de comercio

 99. Cristina Cores López Dixo:

  O lago Victoria contaba con máis de 300 especies que mantiñan en boas condicións as augas e que ademáis permitían o abastecemento da poboación das súas proximidades. O problema é que arredor dos anos 50 se introduciu unha nova especie, coñecida como mero por todos nós, que provocou a extinción dunhas 210 especies do lago ademáis progresiva eutrofización das augas. Cando se incorpora unha especie exótica nun ecosistema que non é o seu, esta altera as relación que existen entre os organismos que alí se atopan podendo provocar a súa extinción tal e como se mostra neste documental. Ademáis do forte impacto ecolóxico que se produce, tamén se ve gravemente afectada a poboación da zona ante a imposibilidade de poder dispoñer dos recursos do lago: mentres alí moitas persoas morren por desnutrición, as empresas dedícanse e exportar o peixe aos países do primeiro mundo. Os africanos nin sequera poden mercar o peixe que pescaron porque carecen de recursos. Aínda que esta situación sexa claramente inxusta, as empresas saen moi beneficiadas económicamente con esta explotación, por iso esta ben a iniciativa do comercio xusto que garantiza unhas boas condicións para os traballadores, o respecto polo medio ambiente… . Eu non coñezco ningunha tenda de comercio xusto na miña zona, e única mente atopei unha na provincia de Pontevedra. Penso que deberían de facerse máis tendas deste tipo e a pesar de que supoña un esforzo para todos nós, debemos colaborar tanto reducindo o noso consumo como mercando nestas tendas para facerlles ver ás empresas que non estamos de acordo con este tipo de explotación.

 100. sandradiaz Dixo:

  O caso da perca do Nilo é un clarísimo exemplo para mostrar a perda de biodiversidade que se está a producir no mundo nestes momentos. A actuación do ser humano, en lugar de mellorar as cousas estaas empeorando posto que introucir unha especie exótica nun lugar onde existen unha serie de especies autóctonas sen comprobar antes os resultados, pode provocar que esta especie de fóra prolifere coa consecuencia da extinción destas especies autóctonas, modificando completamente o ecosistema natural, coma ocorre coa perca do Nilo. De feito, o lago onde todo se regulaba coas especiae que alí habitaban estase modificando, e enchéndose de demasiados nutrientes e algas ao desaparecer esas especies que se encargaban de regulalo. O mesmo ocorre, por exemplo cando o se humano constrúe presas para acadar electricidade, pensando que non produce ningún tipo de dano, pero realmente provoca graves impactos ambientais nese río, posto que modifica o seu curso totalmente, e as especies que alí viven teñen o risco de desaparecer ante estas modificacións. Outro claro exemplo é o do oso polar, que está en perigo de extinción porque está desaparecendo o deu hábitat, provocado principalmente polo cambio climático. Tamén cabe mencionar o oso panda, que tamén está en perigo de extinción ao estalo o seu principal alimento, o bambú, tamén por causas humanas. Ao fin e ao cabo, pretendemos solucionar os nosos probleman provocando outros máis graves e o peor de todo é que case non se fai nada por evitalo. Un exemplo de perda de biodiversidade por introdución doutras especies é o que ocorreu e segue ocorrendo en Galicia coa introdución dos piñeiros e eucaliptos. A introdución destas novas especies procedentes de Australia ( no caso do eucalipto), están facendo que as especies autóctonas de Galicia como son os carballos e os castiñeiros diminúan ao adaptárense ben as novas especies.
  O que reflexa o documental é que están desaparecendo especies pola nosa causa e o peor de todo é que os habitantes da zona non poder pagar polos alimentos que eles mesmos pescan, como é o caso da perca do Nilo. Isto si é unha preocupación moi grande, posto que realmente os países pobres de África o son porque os países do primeiro mundo lles quitamos a riqueza, e toda esta xente que podería estar moi ben nutrida sofre desnutrición ao non poder pagar os alimentos que realmente están na súa terra. Entón esta xente ou se ten que adicar á prostitución no caso das muleres ou a ir á guerra no caso dos homes, algo que nós nunca desexaríamos. Este documental sérvenos para facernos reflexionar acerca das nosas actividades e o mal que facemos sen darnos conta, para así intentar que modifiquemos a nosa conduta.
  O comercio xusto consiste en pagar máis para garantir boas condición de traballo aos seus traballadores. Opino que é xusto que se pague máis por garantir isto, aínda que nos supoña un maior gasto, xa que o que non pode ser é que, no caso dos agricultores, por exemplo, se lle pague unha miseria ao que recolecta e a nós nos chegue o produto moitísimo máis caro, tendo que ser o que pasa o traballo a plantar o que tería que cobrar máis, isto é un abuso. Existen tendas de comercio xusto en Vigo, Pontevedra…

 101. Nicolás Nieto, Sara Rodríguez e Antía Moreira Dixo:

  Pensamos que é moi perxudicial isto de introducir especies exóticas, é dicir, introducir nun ecosistema un organismo que non é propio dese biótopo, alterando as relacións tróficas podendo acabar con especies da fauna e a flora dese ecosistema e podendo producir, incluso a extinción de especies e alterando as características deses ecosistemas, xa que por exemplo, as 300 especies extinguidas pola chamada Perca do Nilo, mantiñan as augas limpias permitindo vantaxes para a fauna, a flora e mesmo para os seres humanos próximos a este río que o utilizaban para vivir, como por exemplo a pesca que se ver afectada por a desaparición de especies e cambio de características do Nilo. As empresas próximas exportan este peixe a países máis desenvoltos. Non coñezo ninguna tenda de comercio xusto pero investigando e buscando información sobre este tipo de mercados atopei algunha tenda en Pontevedra cidade pero ningunha en otras zonas. Pensamos que isto debe mellorar e aumentar o número das tendas de comercio xusto xa que se preocupan máis polo medio ambiente, os dereitos das persoas pero tamén baixan o prezo dos productos xa que diminúen os intermediarios, ademáis de darle máis importancia aos comercios locais.

 102. Carlota Ucha Muñoz Dixo:

  O que pasou no Nilo pasou tamén en outras partes do mundo e non só con animais senón tamén con vexetais. No Nilo perdeuse una gran parte da biodiversidade pola introducción dunha nova especie que non era propia dese río, e pola irresponsabilidade dun home que introduciu esa especie no río sen pensar no que podía pasar.
  Tal como nos di o documental ao introducir una especie nova nun ecosistema (que non é propio dela) rompemos o equilibrio natural dese lugar. Se seguimos introducindo especies exóticas sen preocuparnos das consecuencias acabaremos por destruir a gran biodiversidade deste planeta, xa que poderíamos chegar a extinguir una gran cantidade de especies tanto animais coma vexetais.
  No caso do Nilo tamén está ocorrendo una explotación aos traballadores e ademáis estannos cobrando e vendendo una perca do Nilo como se fose un mero. Eu creo que debería haber un comercio xusto que lle garantise aos traballadores uns salarios xustos, unas condición boas de traballo…
  Eu só atopei tendas de comercio xusto en Pontevedra cidade e creo que habería que fomentar que se fixesen temén en outros lugares.

 103. juanvidal Dixo:

  Ao entrar esta especie no lago Vitoria a perca do Nilo alimentase doutras especies, que ao non estar acostumados a eles acaban extinguindose é así perdese biodiversidade pola introducción deste peixe no lago.
  Pareceme ben que haia un comercio xusto para que non haxa unha sobreexplotación dos peixes e non se perda tanto a súa biodiversidade.
  Non coñezo ningún lugar que realice un comercio xusto de calquera materia, comida e calquera cousa que se comercialice na miña zona.

 104. Elisa e Andrea Dixo:

  Ó introducir unha nova especie no lago Vitoria provoucou a perda das moitas que alí vivían.Aproximadamente neste lago habitaban 300 especies das que se abastecían as poblacións cercanas,pero ó introducirse unha nova extinguíronse 210 das que ali había, poñendo en perigo ese ecosistema e provocando a eutrofización das augas.

  As empresas exportan o peixe a outro país permitindo que persoas que alí viven morran por desnutrición. Por eso a nós nos parece unha boa idea o comercio xusto,pois promoven unha relación comercial xusta entre produtores e consumidores, respeta ó medio ambiente e garantiza unhas boas condicións para os traballadores.

 105. Sara Cardalda Mariño Dixo:

  O documental reflexa o problema que pode chegar a suceder se se introduce unha especie nun ecosistema, que non corresponde ao seu hábitat. Estas especies, as “exóticas”, acabarán por extinguir coas nativas de ese ecosistema.
  Isto sucedeu coas 300 especies que había no lago Vitoria, situado no Nilo; que ao introducir peixes doutros lugares, acabaron por extinguirse unhas 200 especies nativas.

  Eu estou moi acorde co comercio xusto, coa súa proposta, xa que o seu obxectivo está orientado en coidar do medio ambente e mellorar o benestar social dos traballadores, polo que é unha boa medida para fomentar un eficaz e bo mercado laboral.
  Eu non coñezo sitios que realicen estas proposta, que cooperen co xusto mercado, nen nada similar a elo.

 106. sandraamoedo Dixo:

  -A introducción de especies exóticas provoca a perda de biodiversidade xa que pode producir cambios importantes na composición, a estructura ou os ecosistemas naturais, poñendo en perigo a diversidade, debido os seus impactos nos ecosistemas onde foron introducidas ditas especies son consideradas inxenieiros de ecosistemas. Como consecuencia destes cambios certas especies teñen un comportamento invasivo nas localidades de introducción, sendo máis susceptibles os hábitats alterados ou degradados. Estas introduccións poden levar consigo varios problemas: a pérdida de diversidade autóctona e a degradación dos hábitats invadidos, efectos sobre as actividades agropecuarias e a saúde… A perca tamén é un animal que se introduciu no Nilo, entón cambiou a estructura dese ecosistema, e empezou a comer moitas das especies que vivían ali.
  -Nós opinamos que o comercio xusto está moi ben, xa que axuda a erradicar o comercio infantil, respeta o entorno, paga os traballadores xustamente, non hai diferencias entre homes e mulleres…
  -Nós non coñecemos ningunha tenda de comercio xusto, nin oimos falar nunca sobre ningunha.
  Sandra Amoedo e Nerea Barreiro

 107. josepineiro Dixo:

  Jose Piñeiro e Elena Vázquez
  O introducir unha especie nova en un ecosistema podese dañar as especies que xa existen nese ecosistema.En este caso o introducir a perca do Nilo no lago Victoria foi un gran depredador para o resto das especies que se atopaban en este lago xa que non estaban acostumadas os ataques de un gran depredador. Por causa da gran explotación da pesca nese lago perdeuse unha gran diversidade de pequenos peixes típicos de ese lago,por outro lado acabou de esta forma coa fonte de pesca tradicional dos habitantes das beiras do lago.O comercio xusto debería darse sempre, xa que os produtores deberían recibir salarios xustos pola súa produción e os produtos nas tendas deberíase informar a xente da orixe deses produtos.

 108. Tamara Agra Barreiro Dixo:

  A introducción de especies novas e exóticas nun ambiente que non é o seu pode resultar altamente perigoso xa que causan pragas que levan á extinción das antigas especies que había neste ecosistema, aparte dos danos á vexetación ou as graves enfermidades que poden traer consigo estas especies. No caso da perca do Nilo, esta especie estendéuse masivamente actuando como depredador e causando a extinción das demáis especies que alí habitaban, provocando unha gran pérdida de especies autóctonas e modificando completamente o ecosistema do Nilo.
  Estou a favor do comercio xusto porque non discrimina segundo o sexo dos productores ou sobre o seu país de procedencia, recibindo o salario que merecen polo seu traballo. Deberíanse controlar máis os productos que se sacan a vender ao mercado xa que un maior control implica maior seguridade ante danos que poidan ocorrer a curto e longo prazo.
  Nunca escoitei falar de ningunha tenda de comercio xusto pero sería interesante que se establecesen por máis lugares dos que as hai.