Arquivos: Martes 11 de Maio do 2010

Piscinas limpas con enerxía solar
Martes 11 de Maio do 2010
 Nas misions da NASA para alcanza-la LUA, a axenxia espacial norteamericana usou unha tecnoloxìa que permitía m ...
(Ler mais)

Vulcanismo en Islandia
Martes 11 de Maio do 2010
 Islandia é un dos paises de mundo con maior actividade volcánica, ten o redor de 200 volcáns baixo os seus glac ...
(Ler mais)

O ready, set, go! do LHC
Martes 11 de Maio do 2010
O pasado 30 de marzo o LHC logrou colisionar partículas a 7 TeV=tera-electrón-voltios (3,5 TeV por feixe), a ...
(Ler mais)