2015 Ano Internacional dos Solos

Este 5 de Decembro celebramos o Día Mundial do solo e o vindeiro ano 2015, foi declarado pola FAO, o Ano Internacional dos Solos. Se aínda non tes clara a importancia de preservar este recurso, toma nota!


 

Tags: , ,

9 Respostas a “2015 Ano Internacional dos Solos”

 1. saradorado Dixo:

  Este 5 de Decembro lévase a cabo unha campaña para crear conciencia da importancia dos solos sáns na nosa vida cotidiana. A comunidade de científicos dos solos a nivel internacional comprométese a levar a cabo o bó coidado destes e un desarrollo sostible dos nosos solos. O solo é un enorme recurso que nos aporta a maioría dos bens necesarios cómo son a vestimenta, a enerxía, o refuxio e etc. Tamén exerce a función de reciclar nutrientes e almacenar e filtrar auga. É moi importante tamén xa que constitúe unha gran parte da biodiversidade no noso planeta. Pero o noso solo está en perigo debido a deforestació, a polución, o sobrepastoreo, etc.

  Por exemplo en Galicia, os factores limitantes da fertilidade dos solos e o pouco espesor que condiciona a baixa capacidade de reserva de auga e nutrientes, tamén se caracterizan pola deficiencia de fósforo e o exceso de fertilización potásica, todo esto acarrea unha serie de problemas que son imposibles de correxir, aínda que os aportes de esterco permitiron que os solos utilizados para cultivar adquirisen certo grado de fertilidad.

  Por casos como estes conmemórase o Día Internacional dos Solos e promóvese unha campaña de concienciación.

  Sara Dorado e Inés María

 2. scarletybarboza Dixo:

  O solo é un recurso natural non renovable que o necesitamos para porducir: alimentos,forraxes, vestimenta, refuxio e enerxia.
  O solo tamén almacena e filtra auga, recicla nutrientes constitue un amortiguador contra as inundacións. Secuestra o carbono axudando na loita e adaptación ao medio e hospeda un cuarto da biodiversidade do noso planeta.
  O noso solo está en perigo, séllanse grandes cantidades de solo por crecemento urbano.
  A práctica de deforestacións, malas practicas agricolas, polución e sobrepastoreo deixan o solo desnudo, contaminado e degradado.
  O nosos solos están desaparecendo, e levan milenios formar uns cantos centímetros.
  É necesario a concienciación da sociedade do importante que é manter o noso solo intentando destruir o mínimo utilizando productos degradables, productos químicos non contaminantes.
  Necesítase un recurso renovable que favorezca a disminuir o abuso deste recurso(o solo).
  O día 5 de decembro non deberia ser o único día que se reivindique a necesidade e importancia de coidar o noso solo.
  Andrea Velez, Scarlety Barboza e Andrea Patiño

 3. davidgarciaallo Dixo:

  Estou de acordo con protexer os solos porque é o motor da agricultura e polo tanto de onde proveñen a maioría dos alimentos. Ademáis nos subsolos almacénase unha gran parte de auga potable, se contaminamos o solo tamén contaminamos esa auga. O solo é necesario para as plantas que realizan a fotosíntesis, sen plantas morreríamos por falta de osíxeno.
  David García Allo e Nicolás González

 4. antiavinas Dixo:

  O primeiro que debería de aprender a nosa sociedade é a concienciarse da importancia da natureza xa que grazas a ela podemos respirar, entre outras cousas. O solo é a principal fonte de produción agrícola e gandeira. En moitos países a única forma que teñen de conseguir alimentos é plantandoos na terra. Por iso nós, que somos tan privilexiados, deberíamos coidar un pouco máis o que nos rodea para facilitar
  as cousas. Dende pequenos deberíanos de ensinar, baixo a educación, a respetar e coidar o medioambiente.
  Nos opinamos que dende nenos deberíamos non tirar as cousas o chan, reciclar e coidar o noso solo moito máis do que coidamos hoxe en día. Xa que co tempo, se non facemos eso acabaremos sendo os causantes da destrucción da capa de ozono.
  Alba Méndez e Antía Viñas.

 5. selenerivas Dixo:

  Selene Rivas e Mª Teresa Nogueira:
  según o noso punto de vista creemos que este proxecto ten como finalidade acabar coa contaminación no solo, xa que este ten moita importancia nas nosas vidas.
  Parécenos moi importante que este ano que entra se lle dedique ao solo, aínda que tamén nos parece importante dedicarllo a outras cousas máis importantes, por eso nos preguntamos como se lle dedica un ano para este proxecto, e non a outros de maior importancia.

 6. saradocal Dixo:

  Parécenos moi importante coidar o solo xa que non e un recurso renovable e é imprescindible para a optención de alimentos, forraxe, a construcción de casas, etc. Sen o noso solo a vida sería totalmente imposible por que tamén almacena e filtra a agua, a cal e imprescindible para a supervivencia. Gracias o noso solo existen numerosas especies animais e plantas que colaboran na nosa supervivencia diaria. Por todo isto debemos coidar o noso solo xa que non facemos un uso responsable del, porque a súa rexeneración tardaria milenios de anos.
  Alba Comojo Viñas e Sara Docal Sánchez

 7. mariasantamaria Dixo:

  Los suelos son esenciales para el mantenimiento de la biosfera y para la regulación del clima.
  Realizan importantes funciones como el sustento de las producciones agrícolas y ganaderas o almacenamiento de carbono,es decir,muchos de los alimentos que consumimos son gracias al suelo.
  Desde el punto de vista ecológico,ofrece diversos beneficios al medio ambiente, como por ejemplo,filtra y regula el agua protegiéndola de la contaminación. El suelo también es la vivienda de muchas especies de plantas y animales. Si los suelos se degradan,afectará a todo el medio ambiente, y lo peor es que la degradación es producida mayormente por la actividad humana.
  No conservar los suelos en buen estado,puede llevar a problemas económicos y sociales,como conflictos por el agua,pobreza,hambre,disminución de recursos esenciales…
  Como conclusión,debemos tener un comportamiento adecuado con nuestro suelo para que este tipo de catástrofes sean lo más reducidas posible.
  MARÍA SANTAMARÍA ROMERO 1ºBAC B

 8. santiagofandino Dixo:

  O vídeo fálanos do descoidados que somos os seres humanos co solo, e da importancia que ten nas nosas vidas xa que nos permite cultivar alimentos, protéxenos das inundacións…
  Hai que ter máis respeto pola naturaleza e non abusar dos recursos.

  Santiago Fandiño e David García

 9. lauraozores Dixo:

  Se seguimos así esgotaremos a capacideade do solo para rexenerarse, posto que no lle deixamos tempo para facelo ,e como consecuencia teremos grandes problemas no futuro .