Planilandia, 3D, a cuarta dimensión temporal e as dimensións extra…

 

imagen

O mundo que percibimos é un mundo en catro dimensións, as tres dimensións do espazo (ancho, largo e alto) e a dimensión temporal.

A posibilidade de que existan máis dimensións das que percibimos é o que tentan demostrar algúns físicos coa Teoría das supercordas.

É difícil imaxinarnos unha cuarta, quinta, sexta… dimensión espacial. Igual de difícil lle resultaría imaxinar unha terceira dimensión a quen vivise nun mundo de só dúas dimensións. Este é o argumento da novela Planilandia de Edwin A. Abbot, onde as figuras planas que habitan este mundo non poden percibir o que teñen enriba e abaixo, a terceira dimensión espacial.

Lendo un fragmento do libro ou visualizando Flatland: the movie, podemos poñernos no lugar dos protagonistas e reflexionar sobre as súas reaccións e percepción.

 

Tags: , , ,

47 Respostas a “Planilandia, 3D, a cuarta dimensión temporal e as dimensións extra…”

 1. josesuarez Dixo:

  Na miña opinión creo que podería existir unha cuarta dimensión, e creo que sería unha experiencia positiva chegar a vela, polo que a película ten un bo argumento e pareceme bastante realista a maneira de mostralo.

  J. Eduardo Vázquez e Jose Suarez.

 2. ricardovidal Dixo:

  A existencia de máis dimensións é un tema difícil de explicar e de demostrar. Xa que como vemos na película o resto das dimensións non as podemos ver.

 3. rubenchaves Dixo:

  A existencia de máis dimensións parécemos un tema interesante pero moi difícil de explicar, e máis difícil aínda de demostrar. Xa que como se ve na película e moi difícil para nos comprender que haxa máis dimensións xa que non as podemos ver, e temos que imaxinárnolas. A película pareceunos moi interesante xa que che fai pensar sobre a existencia de máis dimensións a parte da nosa, como lle ocorre ao cadrado cá terceira dimensión.

  Rubén Chaves Otero
  Alex Otero Ferro
  1º B

 4. albacomojo Dixo:

  É incrible imaxinar que fora da nosa terceira dimensión pode existir unha cuarta, quita, sexta ou infinita dimensión xa que nos non podemos ver máis alá do que os nosos ollos perciven.Aínda así a película fainos ver que igual que en Planilandia viven enganados pensando que solo hai dúas dimensións ,nos poderíamos estar equivocados pensando que só existen tres. É certo que é difícil imaxinar a existencia dunha nova dimensión pero nunca podemos descartar esta posibilidade, xa que non coñecemos con exactitude todo o noso universo.
  Alba Comojo e Sara Docal.

 5. andreapatinovilla Dixo:

  A existencia de unha cuarta ou quinta dimensión é difícil de demostrar. Eso non quere decir que non exista. Nós pensamos que o ser humano ao largo da historia tivo dilemas parecidos a este e sempre tivo unha teoría para demostrar a existencia das respostas acertadas a eses dilemas, polo tanto opinamos que esta especulación podría dar lugar a posibles conclusións no futuro.
  A película reflexa moi ben a desconfianza e negación dalgunhas persoas ante descubrimentos que non son capaces de percibir cos seus sentidos.
  Andrea Velez, Scarlety Barboza e Andrea Patiño

 6. inesmaria Dixo:

  A película Planilandia reflexa de un xeito sencillo de comprender a ignorancia que temos respecto o espazo e a idea de que pode haber moitas máis dimensions.A teoria de cordas di que é problabe que haxa no noso universo mais de catro dimensions de xeito que se os fisicos son capaces de probalo avanzariase moito no coñecemento do espazo que nos rodea.
  Nos creemos que é posible que existan ainda que para nos,como na película,resultanos dificil de imaxinar porque a mente humana ten dificultade visualizando dimensions mayores por que so é posible moverse en tres dimensions espaciais.

  Inés María y Sara Dorado

 7. albasantos Dixo:

  Ainda que non as percibamos, é máis que posible que os científicos demostren ca teoría das supercordas a existencia de moitas outras dimensións.
  O libro do inglés Edwin Abbott, na que está basada “Flataland: the movie” parécenos moi inxenioso xa que non hai maneira máis obvia de explicarnos a ignorancia na que vivimos ao negar que poida haber outras dimensións.
  Non podemos imáxinar como serán as outras dimensións ou que movemento habería que facer para vela, xa que seguramente nin o comprenderíamos.
  Alba Santos e Iván Nogueira

 8. benitoesperon Dixo:

  É normal que non nos podamos imaxinar outras dimensións por o simple feito de que non se pode ver algo que non está no mesmo espazo que nos , pero , se o ser humano non tivera o afán de descubrir e razoar as cousas ahora mesmo aínda lle atribuiríamos os lóstregos a un ser superior , un deus ; por eso , na miña opinión deberíase motivar e apoiar este tipo de investigacións , porque nos non temos a sorte de que apareza un ser como a esfera para que nos demostre que é unha realidade e non un simple pensamento.

  Benito Esperón e Adrián Alonso

 9. lauraozores Dixo:

  Yo creo que esisiten más dimensiones ,lo que pasa es que aún hoy en día carecemos de medios para demostrarlas , y estas dimensiones a más tal vez nosdieran las respuestas sobre las cosas inesplicables que aveces pasan y que no podemos entender .

 10. belenpaz Dixo:

  Non é descabellado pensar que poidan existir esas dimensións para nós descoñecidas, porque o Universo, no cal non somos máis ca o máis minúsculo dos grans de area no máis inmenso dos océanos, é tamén un descoñecido. Sen embargo, imaxinar máis aló do que os nosos ollos ven é case imposible, a pesar de toda a xente que o leva intentado ata agora.

  Planilandia reflexiona sinxelamente un tema moi complexo; explicándolle á humanidade, coma se fora un neno inquedo, que o Todo é demasiado grande e poderoso para rexirse únicamente polo que as nosos pequenas mentes son capaces de imaxinar.

  Belén Paz Allo

 11. mariasantamaria Dixo:

  A película Planilandia é un xeito de reflexionar sobre o espazo,nesta reflexión podes atoparte con diversas opcións,a existencia dun mundo de dúas ou unha dimesión,ou incluso ningunha. Tamén se pode pensar en sobrepasar as 3 dimensións e que existan espazos con 4,5 ou 10 dimesións.
  Nesta película poderíamos sentirnos identificados con calquera destos corpos xeométricos, xa que igual que o cadrado está enganado creendo que soamente hay dúas dimesións,nos tamén o poderíamos estar pensando que soamente hay tres.
  María Santamaría e Sarah Michele

 12. andresoubina Dixo:

  Andrés Oubiña e Carlos Santiago:

  Pensamos que este tema é moi interesante. A simple idea de pensar que poden existir outras dimensiones aparte das 3 que coñecemos (máis o tempo) é incrible. Igual ca na película (ou libro) no cal ó cadrado lle costou compréndelo a nós costanos percibir unha cuarta dimensión. Vemos complexo a idea da posible formación dun tipo de espazo distinto do noso. Tamén coa teoría das supercordas esperamos que se poidan encontrar outras novas, inclusive as imperceptibles para nós debido ó seu posible tamaño, que pode ser ínfimo.

 13. marasuarez Dixo:

  Planilandia amosanos como os seus habitantes viven na ignorancia das dúas dimimensións, sen sequera concebir a idea de que pode haber unha terceira dimensión. Coma eles quizá nos tamén estemos enganados coa imaxe das dimensións, probablemente exista unha cuarta ou incluso unha quinta dimensións a cal o cerebro humano non pode chegar a visualizar, debido ás moitas barreiras e o escaso coñecemento que temos de todo o universo.

  Mara Suárez e Lydia Fernández

 14. andreaoubina Dixo:

  Opinamos que é moi posible que haxa máis dimensións imperceptibles para nós, aínda que sería moi difícil demostralo e comprendelo, porque non a poderíamos ver, igual que os protagonistas da película Planilandia non podían entender unha terceira dimensión a pesar de que existe.

  Aínda así, esperamos que os avances científicos nos permitan descubrir se existen máis de tres dimensións e poidamos chegar a imaxinalas.

  María ventoso Prado e Andrea Oubiña Nogueira.

 15. uxiasantos Dixo:

  Na película de Planilandia creemos que intenta explicarnos que non podemos cegarnos só no que vemos como fixo a liña , que non aceptaba que hubera duas dimensións, ou como fixo o cadrado , quen non permitía a existencia de tres dimensións.
  Hai a posibilidade de que existen mais dimensións, pero para nos sería algo imposible porque non somos capaces de imaxinarnos unha quinta dimensión nin que se vería nela.

  Uxía Santos y Sara Domínguez

 16. nicolasrey Dixo:

  Poder chegar a entender una dimensión que non se percibe pode ser parecido a intentar explicarlle un color a un cego, resulta case imposible, xa que nin se pode saber se a indea que se transmite produce no receptor a idea real ou una distinta, se a 4 dimensión fose o fondo como se pode observar ao final da película de planilandia cando a esfera se aleja e se enfoca a 4 dimensión do cubo, iso podría significar que sería ver a parte traseira de algo que estamos mirando o frente? na película en todas as dimensións se ve que a seguinte dimensión a eles está atravesando os seus estómagos, así que se a regla se cumpre, cara onde tendríamos que ser nos atravesados?

 17. albamendez Dixo:

  Vista a película de Planilandia podemos decatarnos da ignorancia que a xente e ata nós temos sobre as dimensións do espazo. Na película está comprobado que os habitantes dese planeta vivían no descoñecemento dunha terceira dimensión polo tanto só vían o que eles coñecían.
  Según a teoría das supercordas, é eventual que no noso planeta existan máis de catro dimensións, pero como no filme, seguimos creendo no que está demostrado pola ciencia, aínda que cabe a posibilidade de que sexa certo.

  Antía Viñas e Alba Méndez.

 18. selenerivas Dixo:

  Selene Rivas e Tere Nogueira:
  Esta película, reflexa como nós podemos estar tamén equivocados, ao pensar que solo existen tres dimensións. Na teoría das cordas din que poden existir infinitas dimensións, e nós estamos de acordo con eso, aínda que non as poidamos percibir, pero gustaríanos poder imaxinalo, xa que é un proceso moi complexo.
  Tamén existen outros tipos de teorías, como a Teoría de Kaluza- Klein, que se basa en unificar a gravitación e o electromagnetismo usando un modelo xeométrico nun espazo- tempo de cinco dimensións.
  Esperamos, que nun futuro, cos avances científicos, que se as hai, se descubran esas dimensións.
  A igual que nós pensamos que poden existir máis dimensións como dí a Teoría das Cordas, tamén pode ser posible, que non exista ningunha máis, aparte das que nós coñecemos.
  A igual que na película, a nós fáisenos imposible imaxinar unha cuarta, quinta… dimensión.

 19. manuelmoares Dixo:

  A miña opinión é que pode chegar a haber máis de 4 dimensións xa que no vídeo de Planilandia só conseguían ver dúas dimensións e non podían imaxinar que houbese unha terceira dimensión,entón podíanos pasar o mesmo a nós.

 20. anadocal Dixo:

  É moi difícil para nos imaxinar unha cuarta dimensión. A película reflexa como actuaríamos ou reaccionaríamos nos ao descubrir e contemplar unha cuarta dimensión.
  Chamounos a atención o momento na película no cal os políticos escondían a terceira dimensión aos seus cidadáns, tamén nos podería pasar a nos. Agora mesmo pode haber unha cuarta dimensión e non sabelo, aínda que hoxe en día as cousas sabense antes, os medios de comunicación son máis eficientes e non vivimos nuhna realidade ficticia.
  Uns físicos norteamericanos detectaron pegadas adicionales no Universo, é dicir, utilizaron xeometría matemática simple e reconstruiron un mapa de enerxía alternativo no que se apreza indicios doutras sete dimensións. De confirmarse esto demostraríase a validez da Teoría das Supercordas.
  Así que a teoría dunha cuarta dimensión xa non nos parece tan complexa, esto podería chegar a ser un gran avance.
  Nuria González Vidal, Ana Docal Sánchez y Alfredo Padín Santiago 1º Bac C

 21. nicolasgonzalez Dixo:

  É moi complicado poder chegar a entender outra dimenión que non podemos percibir. A Teoría de Supercordas pode axudarnos a coñecer (aínda que non a percibamos cos nosos sentidos) outra dimensión adicional.
  Nicolás González e David García

 22. javiergondar Dixo:

  É unha animación que ainda que parezca para nenos pequenos, fai reflexionar si realmente existe ou non outras dimensións “extra” as que agora coñecemos. Tal e como os de Planilandia no coñecian a 3ªDimensión, nós tal vez non sexamos capaces de ver mais ala, pero iso non quere decir que existan ou deixen de existir.

  Jorge Irajo e Javier Gondar.

 23. noeliafeijoo Dixo:

  A película Planilandia reflexa como as figuras xeométricas viven enganadas nun mundo de dúas dimensións, quen nos di que nós tamén vivimos enganados nun mundo de tres dimensións? Haberá unha cuarta dimensión?
  Polo de agora non hai nada que o demostre,pero sempre teremos a dúbida de si existirá ou non.
  Se nun futuro os físicos demostrasen que existe esta cuarta sería un gran descubrimento para coñecer o espazo no que vivimos.
  Nos pensamos que existe outra dimensión pero ao igual que na película Planilandia resúltanos moi difícil imaxinala, pero iso non quere decir que non a haxa.

  Noelia Feijoo e Sara Mougán

 24. saralojo Dixo:

  Iria García e Sara Lojo:
  Na película de Planilandia tratan de explicar que pode haber máis dimesións, como por exemplo eles vivían en dúas dimensións e acabaron vendo unha terceira dimensión. Eso explica que pode haber máis alá do que vemos aparentemente.
  Ao igual que na película, que están cegados en só dúas dimensións, pasaranos igual a nós? Descubriremos unha cuarta dimensión, ou incluso máis?

 25. davidrios Dixo:

  Pensamos que pode existir unha cuarta ou incluso unha quinta dimensión,porque como ocurre na película nós non podemos percibir outras dimensións si existirán.

  David Rios,Juan José Rial y Abel Ventoso

 26. rociofalcon Dixo:

  Na nosa opinión este fragmento sobre as dimensións do planeta e unha cousa moi interesante, da que podemos aprender moitas cousas e nos pode levar a levantar un gran interese por este tema. Unha das cousas que nos ensina e a Teoría das supercordas que nos intenta explicar que todas as partículas e forzas fundamentais da naureza nunha soa teoría.
  Sobre o documental que vimos de Planilandia podemos decir que e moi bo, explica moi ben este tema das dimensións que resulta moi interesante a súa maneira de explicalo, sobre todo o seu final cando porfin descubren a 3 demensión :O!

  Rocío Falcón e Lara Cousido.

 27. aidaferreiro Dixo:

  Penso que poden existir máis dimensións das que coñecemos, polo simple feito de que a terrra é unha minúscula parte do universo no que vivimos. Ainda nos queda moito que coñecer.
  Igual ca no filme que vimos na clase, moita xente pensa que a existencía de outras dimensións é unha toleria.
  Aida Ferreiro e Arancha Romay.

 28. rubenmartinezcores Dixo:

  Creemos que o tema de que existan máis dimensións, é un tema moi interesante, e que ademáis, é moi difícil para os humanos asimilar a existencia de máis dimensións das que podemos percibir.
  Nos, pensamos que a existencia de máis dimensións non é unha teoría para nada descabellada, xa que creemos que é moi posible que unha ou máis dimensións as cales non podemos percibir existan realmente, aínda que nos coste imaxinar como sería esta.

  Rubén Martínez Cores e Diego Allo Vázquez.

 29. irenemaquieirablanco Dixo:

  A película de Planilandia reflícte a ignorancia do ser diante da inmensidade do que o rodea. Pode que nós mesmos vivamos enganados xa que non percibimos máis alá do que podemos ver e do que nos ensinan. Parécenos unha idea atolondrada a existencia doutras dimensións, case imposible e aínda que haxa moitas investigacións tememos a que esto que semella toleria sexa a mera realidade, debido ó noso medo constante cara o descoñecido e ao inimaxinable.

  Alexandra Zapata e Irene Maquieira

 30. albavazquez Dixo:

  Opinamos que é pòsible que haxa máis dimensións das que podemos observar pero dudamos de si poderá ser posible algún día de que nos podamos percibilas, Planilandia mostranos de forma sinxela a posibilidade de que existan máis dimensión sen darnos de conta, é , moi difícil de imaxinar para nos, pero pode ser posible.
  ANTÍA OTERO PÉREZ E ALBA JUDITH VÁZQUEZ CARRASCAL

 31. nereacuestagarcia Dixo:

  A pelicula de debuxos “Planilandia” estivo moi interesante xa que só sabían a existencia de dúas dimensións e acabaron descubrindo una terceira. Nós coñecemos a existencia de catro dimensions (tres do espazo e unha temporal) ¿Por que digo que a película foi interesante? Por que imaxinádevos que ben estaría que nos descubriramos a existencia de una quinta dimensión, aínda que seguramente iso nunca ocorra.

 32. hectorarango Dixo:

  Planilandia es una película que nos hace reflexionar sobre que puede haber infinitas dimensiones.La existencia de una cuarta dimensión nos parece increíble pero difícil de demostrar, pero tenemos la esperanza que con el tiempo y los avances científicos se pueda demostrar,esta película refleja muy bien la ignorancia de las personas cuando algo no esta demostrado y hasta que no se demuestre, todos van a dudar de su existencia.

  Héctor Arango y Pili Rial.

 33. lauracanon Dixo:

  A min gustoume a película de Planilandia xa que, nos conta como a xente dun planeta pensa que só hai duas dimensións, e despois de que levaran ao protagonista de viaxe polo espazo descubre que tamén pode haber unha soa dimensión noutros planetas, pero tamén descubre que hay tres dimensións, él pensa que é imposible pero no o é. Eu penso que o que nos quere decir esta película é que ao mellor no noso planeta ou no espazo tamén pode haber catro dimensións, ou cinco, pero que a nós se nos fai difícil imaxinalo.

 34. mariaramos Dixo:

  É curioso como dun xeito tan sinxelo pódese tratar con tanta claridade e verosimilitude un tema que atópase nunha realidadde que quizás nos está a suceder a nós mesmos. Podemos ser nós esas mesmas personaxes que non vían máis alá do que coñecían e non podían crer o feito de que existisen máis das dimensións das que eles tiñan constancia. Pero cal é a realidade que nos acontece a nós? Pensamos que aínda que non se descubriran polo de agora a existencia de máis dimensións, é posible. De igual xeito que foi posible para os habitantes de Planilandia descubrir que existía dunha nova dimensión cando parecía imposible. E todo porque non podían observar más alá do que vían e quizás sexa isto o que nos pase a nós.

  En conclusión, para nós a película de Planilandia achéganos ata unhas reflexións que podemos transportar ata a nosa realidade e darnos a entender que hay moito máis do que aínda non coñecemos, pero que iso non significa que non exista.

  Estela Bea Muñiz y María Ramos Carro 1º BACH C

 35. carolinaalvarez Dixo:

  PLANILANDIA 3D:
  A teoría das supercordas é un esquema teórico para explicar todas as partículas e forzas fundamentales da natureza, é unha soa teoría, que modela as partículas e campos físicos como vibracións de delgadas cordas super simétricas, as cales se moven nun espacio-tempo de máis de 4 dimensións.
  Aínda que o universo físico observable ten 3 dimensións espaciais e unha dimensión temporal, nada prohibe a unha teoría describir un universo con máis de catro dimensións, especialmente se non existe un mecanismo que nos permita ver as dimensións adicionales.
  Respecto a la película, que no veamos las dimensiones, no significa que no existan, porque según la teoría M. que agrupa 5 teorías de supercuerdas, deberíamos de hablar de 11 dimensiones (1 temporal + 3 espaciales + 6 “compactadas” no observables + 1 que las engloba.
  Aunque algunas personas se niegan a aceptarlo la realidad es que en el futuro seguramente será demostrado.

 36. breixoestevezgarcia Dixo:

  A película planilandia trata sobre uns debuxos animados no cal narrra a historia dunhas figuras xeometricas planas. Narra o significado de a existencia das diferentes dimensións que existen e sabemos ou descoñecemos no universo que habitamos. Coñecemos como maximo tres dimensions unicamente na actualidade, o que non quita que nun futuro podase atopar unha nova cuarta dimension ou dimension alternativa ao espazo tempo. Esperemos que nun futuro non moi distante podamos conseguir a tecnoloxia necesaria para poder atopalo.

  Breixo y Beni.

 37. antiadios Dixo:

  En Planilandia os habitantes só coñecen unha dimensión porque a xente que a coñece non quere que sepa a existencia de outra.
  Esta película intenta amosar de forma sinxela algo moi complexo, que é a posible existencia de dimensións descoñecidas para o ser. Con esto queremos dicir que coñecemos só tres dimensións pero que non podemos descartar a que haxa algunha máis que aínda non visualizáramos.

  Antía Dios e Ruth Vidal

 38. catiadiz Dixo:

  É interesante que se plantee de este xeito a existencia dunha dimensión maior á nosa, así como para os habitantes de Planilandia foi bastante difícil comprender a existencia dunha terceira dimensión, e así como a esfera da película tamén burla a existencia dunha cuarta. Pareceunos moi interesante que se plantee así a existencia doutras dimensións diferentes, xa que para moi pouca xente son imaxinables. Esperamos poder chegar a imaxinalas e comprendelas algún día.

  Catia Diz e Melanie Otero

 39. mariatato Dixo:

  Outra dimensión é algo que pode existir ou non, pero se de verdade existise sería moi difícil de demostrar. Non nos podemos fiar simplemente do que somos capaces de ver ou quérennos facer ver,como nos amosa a película de planilandia. Simplemente temos que guiarnos polos nosos criterios.
  Sonsoles Bermúdez e María Tato.

 40. alexandrachs Dixo:

  O ser humano tende a creer só no que pode ver e resúltanos moi difícil imaxinar o que non vemos. Por iso non é imposible comprender a forma de pensar dos habitantes de Planilandia. Nós estamos acostumbrados a vivir nun mundo no que só percibimos tres dimensións, por iso, aínda que os científicos logren demostrar a existencia de outras , a maioría da xente será incapaz de comprendelas.

  Alexandra Chaves e Cristian Dios

 41. aroasantos Dixo:

  A teoría de supercordas determina que todas as partículas elementais estan formadas polo mismo tipo de filamento enerxético pero con vibración diferente. Esta teoría intenta buscar unha teoría unificada que agrupe as catro forzas da natureza, xa hai teorías para unir tres delas pero non contan coa gravedade.
  Na nosa opinión cremos que é posible que existan máis dimensión.
  Aroa Santos e Alba Taboada.

 42. andreavillamil Dixo:

  Nós pensamos que é dificil crer nunha cuarta dimensión xa que o ollo humano, ata o momento, so pode percibir as tres dimensións.
  Podería existir esta dimesión, pero como na película Planilandia, non seríamos capaces de percibila.
  En definitiva, é dificil imaxinar a cuarta, ou quinta dimensión, pero esperase que cos avances científicos podamos resolver estas dúbidas.

  Andrea Villamil e Sofía Doval

 43. adriandios Dixo:

  Esta película intenta facernos comprender que non so podemos quedar co que observamos, como fixeron a liña e o cadrado (A liña non podía asimilar que houbese unha segunda dimensión e o cadrado por outra banda, custaballe entender que había unha terceira).
  Nos non sabemos se hai ou non máis dimesións, xa que non podemos percibilas mediante os nosos sentidos, pero pode que nalgún momento os científicos demostren que si as hai.

  Adrián Dios e Juan Ramón Dios

 44. lauracastrelo Dixo:

  Planilandia é un sinxela película que trata un tema actual que para moitas personas chega a ser inconcedible : o concepto das múltiples dimensións.
  É moi difícil pensar que pode haber máis dimensións ca soamente 3,que son as que percibimos,pero para o cadrado da película tamén lle foi complicado comprender algo que nin sequera era capaz de ver,e nos temos que ter a mentalidade do cadrado,estar abertos as posibilidades de que pode haber 4 , 5 , ou moitas máis dimensións,que co traballo dos científicos,se has hai,seguro que as descubriremos.
  Laura Castrelo

 45. ricardovidal Dixo:

  Posiblemente poidan existir , outras dimensións que para nós son descoñecidas, e inimaxinable saber como serían esas dimensións.
  A película planilandia amnosanos como os habitantes de planilandia viven enganados pensando que unicamente existen dúas dimensions , estaremos tamén nos enganados ? Nos cremos que podería existir unha cuarta dimensión, e creo que sería un gran avance e unha gran experiencia chegar a vela.
  Pablo Otero Fariña e Ricardo Vidal Iglesias

 46. santiagofandino Dixo:

  A película ensínanos que non temos que creer só no que vemos, pois hai cousas que non vemos e que existen como a materia escura.
  A nós parécenos que é moi probable que haia máis dimensións das que coñecemos actualmente, coma tamén pode haber moitas cousas que nos rodean e non nos percatamos da súa existaencia.
  Santiago Fandiño e David García

 47. jorgepineiro Dixo:

  Na miña opinión creo que é posible unha cuarta, quinta ou infinitas dimensións. Pero como sae na película ata que non vexamos esas dimensións de máis non estaremos completamente seguros. Por iso a min paréceme unha película bastante interesante, que nos fixo pensar sobre este tema, que en principio pasaba desapercibido.