A Tectónica en imaxes

As fosas oceánicas son depresións de grande profundidade onde se destrúe litosfera oceánica en límites converxentes de placas chamadas zonas de subdución.

imagen

Utiliza o Google Earth para observar estas zonas: a fosa das Aleutianas, a fosa das Marianas, a fosa de Perú-Chile, Islandia e as Illas Hawaii.

Tenda dar unha explicación para estas estruturas dende o punto de vista da Tectónica de Placas.

 

Tags: ,

45 Respostas a “A Tectónica en imaxes”

 1. martanunez2 Dixo:

  Comezando a observar estas estructuras observase que:
  - A fosa das Aleutianas é unha fosa oceánica e unha zona de subdución, na súa parte está clasificada como ´´fosa marginal“formando un arco insular. Esta fosa exténdese unos 3.400 km e forma parte da fronteira entre duas placas tectónicas: a placa Pacífica deslizase por debaixo da Norteamericana.
  -A fosa das Marianas é a fosa oceánica mais profunda que se coñece. Ten a súa orixe nunha zona de subdución. Esta fosa de 2.500 km de diametro ten unha profundidade de 11 km. Está situada no océano Pacífico.
  -A fosa de Chile-Perú delinea o contacto entre a litosfera oceánica da placa de Nazca e a litosfera continental da placa Suramericana. Esta fosa desprende xeolóxicamente da cordilleira dos Andes e da falla de San Andrés. Ten 8065 km de profundidad.
  - Islandia encóntrase na dorsal mesoatlantica, é un pais con gran actividade volcánica e xeolóxica.
  - As Illas Hawaii son cimas que sobreaen de unha gran serra submarina formada pola actividade volcánica. É o archipelago mais aislado da Terra.

 2. isaacvieites Dixo:

  A fosa das Aleutianas é unha zona de subducción e a sua actividad volcanica formou as illas.

  A fosa das Marianas e consecuencia dun choque entre dúas placas de litosfera oceanica e creou un arco de illas volcanicas.

  A fosa Chile-Peru formouse por una zona de subducción consecuencia do choque dunha litosfera oceanica y continental creando a Cordilleira dos Andes.

  Islandia:Reune actividad volcanica aunque o outro lado da isla é moi frío por que está nun punto entre dúas placas que se están separando.

  Hawaii:Atopase no mar atlantico e é un punto quente onde a placa movese e vaí creando as illas simultaneamente.

 3. jorgeandresdios Dixo:

  Jorge Dios e Manu Oubiña

  Fosa das Aleutianas: É unha fosa oceánica e atópase nunha zona de subdución. Esta fosa atópase en Alaska nas illas das Aleutianas.

  A Fosa das Marianas formouse por un proceso de subdución. Esta fosa atópase na placa Pacífica.

  A fosa de Perú-Chile sitúase entre a litósfera oceánica da placa de Nazca e a litósfera continental da placa Suramericana.

  Islandia sitúase entre as placas Euroasiatica e a Norteamericana e está sobre unha caldeira magmática.

  As Illas Hawaii son un arquipélago con unha grande actividade volcánica, esta situada na placa pacífica

 4. joseantoniodacosta Dixo:

  A fosa das Aleutianas= o choque entre as 2 placas oceánicas,crea una fosa oceánica nunha zona na que se forma un arco illa, as illas Aleutianas (Placas pacifica y Norteamericana)

  A fosa das Marianas= a zona máis profunda do planeta, como no caso anterior e producida polo choque de placas oceánicas (Placa Pacífica e Euroasiática)

  A fosa de Perú-Chile= esta formada por unha placa oceánica (a de Nazca) e outra litosférica (sudafricana)

  Islandia= é unha dorsal emerxida, a dorsal é a zona de creación de litosfera situada entre 2 placas litosféricas e por donde sale magma quente.

  Illas Hawaii= Fenómeno extraño de creación de illas, están en medio de unha placa, e foron creadas pola calor que quentaba a placa e as formaba, co movemento da placa, moviase a illa creada e creábase outra, por tanto o volcán activo é so o da última illa creada.

  Jose Luis Pérez e Jose Antonio Dacosta

 5. saralopez Dixo:

  Sara Piñeiro e Tamara Dopico:
  Na fosa das Aleutianas podemos observar un borde converxente entre litosfera oceánica e outra litosfera oceánica onde se forma un arco-illa que serían as illas Aleutianas. A fosa está a unha grande profundidade que podemos distinguir polo color escuro.
  A fosa das Marinas formada polo proceso tamén de subducción de límites converxentes o que crea a fosa máis profunda do mundo coñecida con 2.250 km.
  A fosa de Perú-Chile ten un borde converxente, formando Os Andes os cales son cordilleiras pericontinentais.

 6. laurafranco Dixo:

  Despois de observar as imaxes do Google Earth podemos chegar a diferentes conclusións.
  A fosa das Aleutianas como ben se pode ver, é producto dun límite converxente de dúas litosferas oceánicas, a Placa pacífica subduce á Placa norteamericana. Esta zona de subdución non solo da como resultado esta Fosa, se non tamén un grupo de illas chamadas tamén Aleutianas. Esta fosa ten unha profundidade de 7679m.
  A fosa das Marianas é tamén producto dun límite converxente entre dúas placas oceánicas, a placa pacífica subduce a pequena placa das Marianas. Este fenónemo, como no caso anterior tamén ten como resultado un grupo de Illas, as Marianas. Esta fosa é a máis profunda do planeta, chegando aos 11934m.
  A fosa Chile-Perú é resultado tamén dun límite converxente pero neste caso a subducción prodúcese entre unha placa Oceánica e outra continental. A placa pacífica subduce á Sudamericana. Neste caso, este borde Converxente da lugar a unha cordilleira pericontal, a famosa cordilleira dos Andes dun 3600m. A profundidade desta fosa alcanza os 8065m.
  Islandia xa é producto doutro límite diferente, é froito dun límite diverxente xa que forma parte da dorsal oceánica atlántica, é un fragmento de dorsal emerxida, que aumenta ao mesmo ritmo que aumenta a dorsal, como é normal ao formar parte dela.
  Hawaii é unha excepción, é un fenómeno totalmente diferente, é o que se chama un punto quente, que é como se houbera un mechero encendido por debaixo da litosfera, no caso de Hawaii ese calor, forma volcáns, que á súa vez forman illas, mentres o penacho térmico ese non se mova, o volcán estará activo, ao moverse, formánse outras illas e así foi como se formaron as illas Hawaii.

  Carmén Espremáns e Laura Piñeiro

 7. albaromerolajos Dixo:

  A fosa de Aleutianas é unha fosa situada no océano e nunha zona de subducción que discorre dende o oeste pola costa sur de Alaska ata o noroeste de Siberia,frente a Península Kamchatka.Forma parte da fronteira de dúas placas tectónicas.As Marianas coñecida por ser o lugar máis profundo da corteza terrestre.A súa orixen está en proceso de subducción.Localízase no fondo do Pacífico,preto das Islas Marianas.
  A fosa de Perú Chile tamén chamada a fosa Atacama delinea o contacto entre a placa de Nazca e a placa Sudamericana,despréndese da Cordilleira dos Andes,as variacións de profundidade están asociadas ao volumen de sedimentos que enchen a fosa e a presencia da Dorsal de Nazca.Aquí formouse unha fosa e unha cordilleira.Illas Hawai é unha das maiores do arquipélago de Hawai,conócese tamén como “Big Island”.O orixen do seu nombre ten dúas explicacións,por un lado,atribúyese o descubrimento destas Islas ao navegante de Polonia legendario.A outra explicación o lugar donde retornan as almas despois da morte.

  ALBA ROMERO

 8. alvarofalcon2 Dixo:

  A fosa das Aleutianas é un choque entre dúas placas oceánicas que crea un arco illa, entre dúas grandes placas, a Pacífica e a Noteamericana. Despois, a fosa das Marianas e a zona máis profunda do noso planeta, que e creada polo choque de dúas placas oceánicas, a placa pacífica e a placa Euroasiática.
  A fosa de Chile-Perú, é creada por unha placa litosférica e unha placa oceánica (Sudafricana e a de Nazca), a Dorsal crea litosfera, fondo oceánico.
  E as Illas Hawaii, foron creadas por actividade volcánica.

 9. alvarofalcon2 Dixo:

  A fosa das Aleutianas é un choque entre dúas placas oceánicas que crea un arco illa, entre dúas grandes placas, a Pacífica e a Noteamericana. Despois, a fosa das Marianas e a zona máis profunda do noso planeta, que e creada polo choque de dúas placas oceánicas, a placa pacífica e a placa Euroasiática.
  A fosa de Chile-Perú, é creada por unha placa litosférica e unha placa oceánica (Sudafricana e a de Nazca), a Dorsal crea litosfera, fondo oceánico.
  E as Illas Hawaii, foron creadas por actividade volcánica.

  Álvaro Falcón e Álvaro Monteagudo

 10. pablobaulde2 Dixo:

  Para comentar este tema sobre a tectónica de placas, imos explicar os casos máis importantes que amosamos na nosa Terra.

  A fosa das Aleutianas: trátase dunha fosa oceánica que forma un fenómeno denominado ‘arco illa’, debido ao choque entre dúas placas; a placa Pacífica e a Norteamericana.

  A fosa das Marianas: trátase da fosa oceánica máis profunda do planeta, debido a o choque entre a placa Pacífica e a Euroasiática.

  Fosa Chile-Perú: É producida debido a o choque entre a placa oceánica Pacifica e a Sudamericana que é continental, o que se forma unha zona de subdución.

  Islandia: É un trozo da dorsal atlántica emerxida formando unha enorme isla.

  Illas Hawaii: Estas illas foron formadas debido a que debaixo delas, atópase un punto quente (penacho térmico), que foi adelgazando a codia hasta que a furou, e empezou a botar magma o exterior, formando as illas.

  Joaquin Irajo Cores e Pablo Baúlde García

 11. rubenmartinez Dixo:

  A fosa das Marianas foi formada por un proceso de subdución debido ao choque de dúas placas oceánicas, dando lugar á zona máis profunda do planeta. Da misma maneira, formouse a fosa das Aleutianas, dando lugar tamén as illas con ese mesmo nome.

  A fosa de Perú-Chile desprendese xeolóxicamente da cordilleira dos Andes e foi formada polo choque entre a placa de Nazca e a placa Sudamericana.

  Islandia formouse polo magma surxido entre a colisión de dúas placas litosféricas: a Europea e a Norteamericana.

  As illas Hawaii son de orixe volcánico, pero debido ao movemento da placa a actividade volcánica reside só na última illa.

  Rubén Martínez Cores e Xian González García.

 12. juanramondios Dixo:

  A fosa das Aleutianas: É unha zona de subducción, que se produce co choque de duas placas oceánicas e forman un arco illa.

  A fosa das Marianas: Producida polo choque de dúas placas. Hai unha zona de subducción e hai moita actividade volcánica.

  A fosa de Perú-Chile: Produciuse polo choque de unha placa oceánica e unha continental.

  Islandia: Está situada nunha parte da dorsal atlántica, por eso ten actividade volcánica. É unha zona de creación.

  Illas Hawaii: Fórmanse a partir dun punto quente.

  Juan Ramón Dios e Daniel Mougán.

 13. alexiacaterina Dixo:

  As illas Hawaii:
  se atopan no medio do oceano pacífico.O curioso e que son de orixe volcánico cando por lóxica non see poderían atopar,xa que as illas de orixe volcánica atopanse nun borde de placas e non eo caso das Hawaii.A súa explicación e que debaixo delas hai un punto quente o cal na antiguedade foi afundindo o matrerial que hai enrriba del,e como as placas están en continuo movemento as illas ibanse despreanzando e dando lugar outras novas soamente quedou activa volcanicamente a máis nova.
  Esto tamén se atopa no parque Yellesteown de EEUU.

  A fosa das Aleutianas:
  Formaronse debido a que a placa litosférica pacífica subduciu a litosférica norteamericana creando así un arco illa.

  A fosa das Marianas:
  Igual ca anterior formouse pola subducción de dúas placas oceánicas. Neste tipo de zonas acadanse grandes profundidades.

  A fosa de Perú-Chile:
  E unha zona con bordes converxentes de tipo de subducción da litósfera oceánica metendose por dabaixo da litosfera continental creando así cordilleiras. Nesta formanse os Andes.

  Islandia:
  Atopase nun borde de placas.E de orixe volcánico e todos os anos crece.Ten unha gran actividade volcánica pola cal e autosuficiente en enerxía.

  Alexia Caterina y Andrea Patiño

 14. albapernas2 Dixo:

  Alba Pernas e Ana Longo

  Dende o punto de vista das téctonicas de placas podemos observar diversas fosas:
  - A fosa das Aleutianas: é unha fosa óceanica con unha zona de subdución que discorre de este a oeste pola costa sur de Alaska e nordeste de Siberia. Esta fosa está clasificada como unha fosa marxinal formando un arco insular.Esta fosa é a que desliza a placa pacífica baixo a placa norteamericana. A zona máis profunda alcanza uns 7.679 metros baixo o mar.
  - A fosa das Marianas: é a fosa oceánica maís profunda que se coñece e o lugar maís profundo da corteza terreste. O seu orixe é unha zona de subducion que se localiza no pacífico ao sureste das illas Marianas. A zona maís profunda alcanza 11.012 metros baixo o nivel do mar.
  - A fosa de Perú-Chile: esta fosa delinea o contacto entre a Placa de Nazca ( Oceánica ) e a Placa Suramericana ( Continental ). Esta fosa está na cordilleira dos Andes. A zona maís profunda alcanza os 8.065 metros baixo o nivel do mar.

 15. camilaeugenia Dixo:

  Ana Otero y Camila Sieiro

  A fosa das Aleutianas é unha fosa oceánica e zona de subducción que vai dende o este ata o oeste pola costa sur de Alaska e as augas do noroeste de Siberia.esta clasificada como “fosa marxinal”, formando un arco insular. A fosa forma parte da fronteira entre as placas tectónicas do Pacífico que se desliza baixo a placa Norteamericana.

  A fosa das Marianas é a fosa oceánica máis profunda coñecida, e o lugar máis profundo da codia terrestre. Ten o seu orixe nun proceso de subducción, e localízase no fondo do Pacífico, a súa existencia coñécese dende o 1870.

  A fosa de Perú-Chile delinea o contacto entre a litosfera oceanica da placa de Nazca e a litosfera continental da placa Suramericana; esta fosa ten 8065 metros de profundidade, aínda que existen certas variacións , estas variaciíns de profundidade estan asiciadas ao volume dos sedimentos que enchen a fosa e a presencia dunha estrutura transversal coñecida como a dorsal de Nazca.

  Islandia é un fragmento supra-marino da Dorsal Medio Atlántica, cordillera submarina que se extende ao longo de uns 15.000km dende o Océano Ártico en dirección sur ata máis alá de África. Existen outros exemplos emerxentes sobre a superficie do mar (Azores, Ascensión, etc…) pero ningún reúne como nesta illa unha actividade volcánica, tectónica e xeotérmica tan intensa e constante ao longo dos tempos máis recentes.

  As illas Hawai formáronse pola accion dos volcáns que surxían do fondo do mar, apartir dunha fonte de magma que a xeoloxía denomina punto quente. A teoría do punto quente de Hawai sonstén que a placa tectónica baixo o océano pacífico se move en dirección noroeste , mentres que o punto quente mantense estacionário, creando pouco a pouco novos volcáns. Por este motivo, unicamente os volcáns na metade sur das illas Hawai permanecen activos hoxe en día.

 16. antoniovazquez Dixo:

  No caso da fosa das Aleutianas, situada na costa sur de Alaska e que se extende 3400 km, a placa oceánica pacífica subduce ante a placa mixta Norteamericana, creando así unha fosa oceánica no punto onde as placas entran en contacto. Ademais forma un arco-illa (Illas Aleutianas). Prodúcese polo choque de dúas litosferas oceánicas.

  En canto á fosa das Marianas, que abarca unha lonxitude de 2550 km, localízase ao sur de Xapón. É o lugar máis profundo da codia terrestre, alcanzando os 11 km. Ocorre pola colisión da placa oceánica Pacífica coa microplaca oceánica das Marianas. Esta última cabalga sobre a placa Pacífica e producese unha zona de subducción. Formánse así as Illas Marianas.

  A fosa de Perú-Chile orixínase na zona de contacto entre a litosfera oceánica da placa de Nazca e a litosfera continental da placa Suramericana. A fosa ten unha profundidade de 8065 m. A placa de Nazcar subduce ante Suramericana e, ademais da fosa, crea a cordilleira dos Andes(Cordilleira pericontinental).

  Islandia é un país de Europa do norte.Trátase dunha parte da dorsal Atlántica que emerxeu á superficie. Separa a placa Norteamericana da placa Euroasiática. As dorsais son zonas cunha gran actividade volcánica e o magma que expulsan ascendeu á superficie formando a illa de Islandia cando arrefriou. As dorsais son límites diverxentes donde se crea a litosfera oceánica.

  As illas Hawai localízanse no centro do oceáno Pacífico. A súa formación explícase pola presencia dun punto quente debaixo da codia oceánica. Como un mecheiro que expulsa magma e ao arrefriarse na superficie crea as illas. A medida que a placa Pacífica se despraza, o punto quente vai formando máis illas.

  Antonio Vázquez Millán e Claudia María Diz

 17. jenniferdios Dixo:

  Na fosa das Aleutianas fórmase un arco illa pola formación dunha fosa oceánica, e unha zona de subdución (dúas placas oceánicas)
  Nas fosas Marianas pasa o mesmo que na anterior, chocan dúas placas oceánicas.
  Na fosa de Perú atópanse unha oceánica e unha continental.
  En Islandia hai unha dorsal, que crea máis litosfera, por onde sae magma, ten actividade volcánica.
  Nas illas Hawaii creáronse illas pola pluma térmica, que iba quentando a litosfera, e como esa litosfera se move, creábanse máis illas.

 18. mariaperez2 Dixo:

  A Fosa das Aleutianas: o choque das placa mixta norteamericana e a placa océanica pacífica forma unha fosa océanica nunha determinada zona e forma un arco-illa, neste caso, as Illas Aleutianas.
  A Fosa das Marianas:Esta zona é a mais profunda do planeta é un caso igual ao anterior. O choque da placa pacífica e a placa euroasiática
  A Fosa de Chile-Perú: esta fosa formouse polo choque entre dúas placas mixtas, a de Nazca e a Sudafricana
  Islandia: a súa formación debese unha dorsal emerxida onde se crea a litosfera entre dúas placas mixtas e sae o magma quente que logo arrefria e formase a Illa de Islandia.
  Illas Hawai: A creación destas Illas é debido a un penacho térmico situado no medio da placa pacífica que emite calor e forma unha Illa e debido ao movemento da placa vanse creando novas illas xa que o penacho permanece inmóvil. Só hai actividade na illa máis nova.

  Maria Pérez e Carolina Baúlo

 19. carolinamillan Dixo:

  -A fosa das Aleutianas forma unha arco illa, causada polo choque entre as 2 placas oceánicas.

  -A fosa das Marianas é considerada a zona máis profunda do planeta con 11.034 de profundidade no seu punto máis profundo, chamado abismo Challenger. Está dada por un proceso de subducción.

  -A fosa de Perú-Chile é unha converxencia de placas oceánica e continental que da como resultado a formación dunha cordilleira.

  -A creación de Islandia débese a expulsión de magma dunha dorsal sumerxida.

  -O caso das Illas Hawaii é un fenomeno raro xa que, ven dado por unha pluma ou penacho térmico que vai creando illas a medida que o manto se despraza.

  Carolina Millán Barreiro, David Padín Varela e Ainoa Novás Vaamonde.

 20. andreaiglesias2 Dixo:

  A fosa das Aleutianas é unha fosa oceánica e zona de subdución na que a placa Pacífica(oceánica) se introduce por debaixo da placa Norteamericana(mixta) formando un arco illa,as illas Aleutianas.
  A fosa das Marianas é unha fosa oceánica e é o lugar máis profundo do planeta.Trátase dunha zona de subdución na que a placa Pacífico (oceánica)se introduce baixo a placa das Marianas.
  A fosa de Perú-Chile delinea o contacto entre a placa de Nazca(oceánica) e a placa Sudamericana(mixta).
  Islandia forma parte da dorsal oceánica que percorre o Océano Atlántico e que separa as placas Norteamericana e Euroasiática. Trátase dun fragmento desta dorsal que emerxeu pola actividade dun punto quete.
  As illas Hawai foron creadas pola actividade de puntos quentes. Poduciuse un ascenso de materiais sólido-plásticos quentes procedentes do manto dando orixe a volcáns submariños que formaron logo as illas. Estas formáronse de unha en unha,formábase unha illas e logo o desprazamento da placa Pacífica facía que esta se movera e no punto quennte formábase entón outra e así sucesivamente,este e o motivo polo cal están aliñadas.
  Andrea Iglesias e Marta Pérez

 21. elenareigosa Dixo:

  Dende o punto de vista da tectónica de placas, a Fosa das Aleutianas é unha fosa oceánica que se formou a partir do choque de dúas placas oceánicas, que deron lugar a un arco illa.
  No caso da Fosa das Marianas, sucede o mesmo, sendo dúas placas oceánicas as causantes de esta fosa.
  A fosa de Perú-Chile produciuse debido ao choque entre a litosfera oceánica da placa de Nazca e a litosféra continental da placa Suramericana.
  Islandia é unha dorsal atopada no centro de dúas placas litosférica donde se produce magma.
  As Illas de Hawaii formáronse pola acción dos volcáns de unha fonte de magma que se denomina punto quente. Este sostén que a placa tectónica que hay baixo o océano Pacífico móvese en dirección noroeste, mentras que o punto quente mantense estacionario, polo que pouco a pouco forman novos volcáns. Por este motivo, a última illa de todas elas é a única que ten actividade volcánica.

 22. noeliafranco Dixo:

  Desde o punto de vista da tectónica de placas pódese dar unha explicación a creación de cada zona.
  -As illas Hawaii son arcos illas, feitas por un penacho térmico que exerce calor e que vai elevando o terreo ata crear unha illa con actividade volcánica, e ao moverse, crea outra do mesmo tipo. Isto explica porque as illas están alineadas e porque só a máis nova ten actividade volcánica.
  -Producida polo choque das placas oceánicas Euroasiática e Pacífica, damos lugar a fosa máis profunda do noso planeta, que é a Fosa das Marianas.
  -A creación da fosa das Aleutianas é debida ao choque da placa oceánica pacífica e a Norteamerciana que crea unha fosa oceánica, e polo magnetismo actúa un penacho térmico creandose así arcos illa.
  -A fosa de Perú-Chile, foi producida polo choque entre a placa oceánica de Nazca e a placa listosferica de Sudafrica. A fosa de Atacama formouse nunha zona onde a placa de Sudamérica era máis densa, e por iso se formou unha fosa e non unha cordilleira.
  -Islandia forma parte dunha enorme cordilleira submariña que se alza dese os fondos oceánicos e que supón a separación entre as placas litosfericas dun lado e outro do Atlántico. Esta separación das dorsais conleva a unha gran actividade volcánica (A causa de penachos térmicos), pola cal a illa foi formada.

 23. aliciasantorum Dixo:

  A fosa das Aleutianas está formada polo choque de 2 placas oceánicas, a pacífica e a norteamericana , que provocaron a formación dunha arco illa.
  A fosa das marianas tamen está entre 2 placas oceánicas, neste caso a pacífica e a euroasiática.
  A fosa de Perú-Chile está comprendida nunha placa oceánica , a de Nazca, e outra continental , a Sudafricana.
  Islandia foi formada por unha dorsal , que é unha zona de actividade volcánica sumerxida no océano.
  As illas Hawaii formadas polo quentamento da súa placa que a medida que a illa formada se alonxaba , íase formando unha nova. Só a última illa que é a máis nova ten actividade volcánica.

 24. breixoestevez Dixo:

  Tectónica en imaxes

  As fosas das ALeutianas situase nas inmediacións do arquipelago da mesma, no océano Pacífico septentrional. Posue unha profundidade máxima de 7.223 metros, e extendese en dirección Leste-Oeste ao largo de 3.00 km. A sua formación foi debido a subduccion da placa do Pacífico baixo o arquipélago.
  A fosa das Marianas, tamen chamada fosa Challenguer está considerada coma a maior depresión oceánica do planeta. Situase no Pacífico occidental e extendese en forma de arco ao largo duns 2.550 km. cunha anchura de aproximada de 70 km e unha profundidade de 11.034 metros. Formouse pola subducción das placas.
  A fosa de Peru-Chile situase Situase no sector surleste do océano Pacífico, paralela á costa de Chile e do Perú, especialmente contra os departamentos peruanos de Lima, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Moquegua e Tacna, eo chileno de Atacama, Antofagasta , Tarapacá, Coquimbo e Valparaíso.
  A profundidade da fosa diminúe a medida que flúe de norte a sur, o máis profundo zona do pozo é chamado de Atacama, fronte á rexión chilena de Atacama, cunha profundidade máxima de 8.065 metros e fisiografia íngreme en forma de V, xa que resolver a escaseza. Outra área de gran profundidade está situado fronte ao departamento de Lima, con cerca de 6262 metros. Ao longo da costa de Coquimbo e Valparaíso profundidade diminúe significativamente.Formouse pola subducción da placa de Nazca baixo o subcontinente sudamericano, que provocou o hundimento do subsolo oceánico e a acumulación de sedimentos litosféricos.
  Islandia formouse fai uns 25 millóns de anos.As placas Norteamericana e Euroasiática, comezaron a expulsar materiais ígneos ao exterior por unha das brechas da Dorsal Atlántica, eses materiais foron acumulándose aredor da brecha , formando unha inmensa montaña submariña cada vez máis frande. Finalmente acabaron saindo a superficie e creando a illa volcánica.
  Illas de Hawaii estas illas son de orixe volcánica. A cortiza ten unha serie de placas tectónicas sobre a astenosfera, que é unha área maleable, a fricción destas placas fai que distintos fenómenos xeolóxicos, fallos, cume, erupcións volcánicas, un deses fenómenos fai que as illas havaianas, é por iso que é forma unha ilera illa producido por magma profundo que emana por unha placa entra en rozamento co outro, o fondo do mar está movendo.

 25. marinhadios Dixo:

  Mariña Dios e Cinthia Dios:
  Nós chegamos á conclusión de que:
  A fosa das Aleutianas está no límite converxente da parte oceánica das placas Pacífica e Norteamericana, subducindo a primeira na segunda. Apareceron tamén unhas illas ao longo do límite que levan o mesmo nome. Como xa sabemos, as fosas oceánicas son os lugares de maior profundidade do planeta; esta en concreto ten 7679m de profundidade.

  A fosa das Marianas formouse ao subducir as placas oceánicas Pacífica e das Marianas, polo tanto nun límite converxente. Como no caso anterior tamén aparecen unhas illas, e nesta fosa atópase a maior profundidade do planeta: 11934m.

  A fosa Chile-Perú creouse pola subdución da placa Pacífica, que é oceánica, nunha parte continental da Sudamericana. Atopámonos entón nun límite converxente. Debido á subdución e ao material fundido ascendente fórmase na costa unha cordilleira pericontinental, que son os Andes e teñen un promedio de 3600m de altitude e unha altura máxima 6960 m respecto ao nivel do mar.

  Islandia, pola contra, formouse nun límite diverxente, exactamente é unha parte emerxente da dorsal Atlántica. Esta illa ten actividade volcánica debido ao material ascendente.

  As illas Hawai é unha excepción xa que non está en ningún límite se non que se debe a un punto quente no terreo.

 26. saralopez Dixo:

  No caso de Islandia é o resultado da dorsal Atlántica que emerxe na superficie, e xa que está situado no polo norte, está cuberto de neve ou xeo e tamén hai alta actividade volcánica.
  Nas illas de Hawai foron creadas polo fenómeno do penacho térmico que consiste en que hai un foco térmico que orixinan volcáns, estes emerxen a superficie. Este foco é permanente, e é a placa do Océano Pacífico a que se desliza sobre este penacho. Así poderiamos explicar a posicion das illas en forma de arco. Polo que podemos denominar a este fenómeno, arco-illa.
  Tamara Dopico e Sara Piñeiro.

 27. lucasabal Dixo:

  Lucas Abal e Antía Otero

  Fosa das Aleutianas: Unha placa oceánica (placa pacífica)subduce baixo placas continentais ou mixtas (placa euroasiática e norteamericana), que se derrite cando os bordes alcanzan unha profundidade cunhta temperatura moi elevada. O material quente, ascende e fíltrase na corteza formando unha serie de arco-illa.
  Fosa das Marianas: Fórmase baixo a subdución, lugares da corteza terrestre onde as placas litosféricas converxen, e a placa máis densa (A pacífica) introdúcese baixo a máis lixeira (A norteamericana).
  Fosa de Perú - Chile: Formouse baixo a subdución dunha placa oceánica (Nazca) baixo a placa mixta (sudamericana). Prodúcese unha gran depresión submarina, orixinando a fosa.
  Islandia: Esta illa prodúcese pola separación da placa Norteamericana e a Euroasiática, marcado pola súa diverxencia e o ascenso do magma neste punto. Esta é unha das causas da actividade volcánica e sísmica.
  Illas Hawai: A súa orixe débese á existencia de puntos quentes debaixo da litosfera oceánica. Prodúcese un ascenso de materiais moi quentes e sólidos, pero plásticos, procedentes de zonas moi profundas do manto e quentadas polo núcleo externo ata a litosfera.

 28. ivannogueira Dixo:

  Dende o punto de vista da tectónica de placas:

  -A fosa das Aleutianas está formada polo choque de duas placas oceánicas: a pacífica e a norteamericana , que provocaron a formación dunha arco illa.

  -A fosa das Marianas é unha fosa oceánica. Trátase dunha zona de subdución na que a placa Pacífico se introduce baixo a placa das Marianas.

  -A fosa de Perú-Chile, foi producida polo choque entre a placa oceánica de Nazca e a placa listosferica de Sudafrica.

  -Islandia é unha dorsal atopada no centro de dúas placas litosférica donde se produce magma.

  -As Illas Hawaii é un fenomeno raro xa que, ven dado por unha pluma ou penacho térmico que vai creando illas a medida que o manto se despraza.

  Iván Nogueira Piñeiro

 29. benitopozafernandez Dixo:

  LORENA GASTELUT E BENITO POZA

  As illas Hawaii-> É a máis rara, crease grazas a un penacho térmico que emite calor e fai que a placa se mova, o penacho non se move, ao dar calor forma unha illa e o moverse a placa vanse formando novas illas, hai actividade unicamente na illa que se formou máis recentemente.

  Islandia-> Foi formada por unha dorsal que emerxeu onde se crea a litosfera no medio de duas placas mixtas, despois sae magma quente que ó arefriar crea a illa.

  A fosa de Perú-Chile-> Esta formouse polo choque entre unha placa oceánica e unha litosférica.

  A fosa das Marianas-> Esta formouse polo choque entre unha placa oceánica e outra oceánica, ó chocar fórmase unha fosa oceánica e crea un arco illa.

  A fosa das Aeutianas-> Esta formouse polo choque entre unha placa oceánica e outra oceánica, igual que a fosa das Marianas.

 30. oscariglesias Dixo:

  Sergio Parracho e Óscar Iglesias.

  -As fosa das Aleutianas, sitúanse no océano Pacífico. Ten unha profundidade de 7.223 metros e ten unha lonxitude de 3 km ao longo. A formación das illas Aleutianas é debido ao choque entre as 2 placas oceánicas.

  -A fosa das Marianas,considerada coma a maior depresión oceánica do planeta, sitúanse no océano Pacífico, e formouse pola subducción de placas oceánicas.

  -A fosa de Perú-Chile,situase no océano Pacífico,a zona máis profunda ten unha profundidade máxima de 8.065 metros. Formouse pola subdución da placa Pacífica sobre unha placa continental.

  -Islandia, ten unha gran actividade volcánica debido ao material ascendente e formouse nun límite diverxente.

  -Illa Hawai, teñen orixe volcánica debido a un punto quente no terreo.

 31. irenemaquieira Dixo:

  As illas Hawaii, están no medio dunha placa, é ao moverse a placa, movese a illa e o penacho térmico crea unha ileira de illas.

  As fosas das Marianas,é a máis profunda das fosas oceánicas coñecidas, e é o lugar máis profundo da corteza terrestre.

  A fosa de Perú-Chile, está formada por dúas placas, unha oceánica e a outra litosférica.

  Islandia creouse nun límite, na parte emerxente da dorsal Atlántica, con actividade volcánica.

  A fosa das Aleutianas formouse polo choque de dúas placas oceánicas, formando un arco illa.

  Raquel Fernández e Irene Maquieira

 32. lauraoriola Dixo:

  Nuria Álvarez, Laura Grande y Laura Oriola:
  A fosa das Aleutianas: chocan dúas placas oceánicas formando unha fosa oceánica nunha zona onde se forma un arco illa.
  A fosa das Marianas: fórmase debido ó choque de dúas placas oceánicas.
  A fosa de Perú-Chile: formada por unha placa oceánica e outra litosférica.
  Islandia: é unha dorsal emerxida.
  Illas Hawaii: formábanse polo quentamento das placas, e co movemento da placa a illa creada movíase e creábase outra e isto quere decir que o volvan activo é so o da última illa creada.

 33. sarayromero Dixo:

  Saray Romero e Mara Dios

  A fosa das Aleutianas: Recibe este nome devido a que está asociada ás Illas Aleutianas. É unha zona de subdución. Marca a fronteira entre a placa Pacífica, a cal se subduce baixo a placa Norteamericana.

  A fosa das Marianas:A súa creación é debida á subdución entre duas placas. Localizase no fondo do Océano Pacífico, preto das illas Marianas.

  A fosa de Perú-Chile: Foi un contacto entre litosfera oceánica (procedente da placa de Nazca e litosfera continental (a cal procedía da placa Sudamericana.

  Islandia: Forma parte de unha grande cordilleira submarina que surxe dos fondos oceánicos. Isto sinala a separación entre placas litosféricas de ambos lados do Atlántico. debaixo de ela tópase un punto quente, o cal xustifica a súa actividade volcánica.

 34. noeliasuarez Dixo:

  A fosa das Aleutianas:borde converxente, zona de subdución espontánea (oceáica-oceánica) entre a placa Pacífica e a placa Norteamericana creando unha fosa oceánica.Orixíbnase un arco illa debido a actividade volcánica.
  Fosa das Marianas:borde converxente cunha zona de sundución espontánea entre a placa Pacífica e a Euroasiática. A fosa das Marianas é a zona máis profunda do planeta (lonxitude de 2.550 km e unha anchura media de 70 kilómetros)
  A fosa de Perú - Chile: borde converxente con subdución forzada (continental - oceánica) entre a placa de Nazca e a Suramericana.
  Islandia: borde diverxente,nnel fórmase litosfera oceánica, esta situada entre duas placas litosféricas, placa Euroasoática e Norteamericana.
  Illas Hawaii: situadas no océano Pacífico e foron formadas a través de volcáns que surxían do fondo do mar a través dun puto quente, co movemento das placas a illas vanse desprazando polo que sólo a última é a illa que te vulcanismo.

 35. yaizasantiago Dixo:

  Illas Hawai : formáronse debido a un penacho que emite calor o cal vai formando unha illa, co movemento da placa, o penacho vaino quentando outras zonas e vanse formando novas illas , a máis nova e a que ten actividade .
  A fosa de Perú Chile: están en contacto unha placa oceánica a de Nazca e unha continental Sudafricana.
  Islandia: e unha zona na que hai dúas litosferas oceánicas as cales forman unha dorsal que emerxe.
  Fosa das Aleutianas: lugar onde hai arco illa na cal están en contacto dúas litosferas oceánicas a do Pacífico e a de Norte América na cal unha delas emerxe.
  Fosa dss Marianas: tamén e unha zona de contacto de dúas placas oceánicas a do pacifico e a Euroasiática.

  Yaiza Santiago

 36. anarial Dixo:

  As fosas oceánicas son zonas donde se crea a litosfera oceánica.
  A fosa das Aleutianas creáronse por un choque entre dúas placas oceánicas na que se forma un arco illa que da lugar a estas illas.
  A fosa das Marianas está formada polo choque de dúas placas oceánicas.
  A fosa de Perú formouse co choque dunha placa oceánica e outra continental.
  Islandia é unha dorsal que podemos encontrar entre dúas placas continentais.
  As Illas Hawaii creouse mediante o calor que desprendía un volcán activo.
  A tectónica de placas permítennos saber as orixes de distintas dorsais ou outras zonas.

  Ana Rial e Nerea Cuesta

 37. sarafalcon Dixo:

  Fosa das Aleutianas: choque de dúas placas oceánicas creando un arco-illa.
  Fosa das Marianas: choque de dúas placas oceánicas.
  Fosa de Perú e Chile: formada por unha litosfera e unha placa oceánica.
  Islandia: dorsal emerxida de onde sae magma.
  Illas Hawaii: están no medio de unja placa e creáronse pola calor que quentaba a placa.

 38. albaserantes Dixo:

  Gabriela Besada e Alba:
  A fosa das Aleutianas: é una fosa producida pola subducción da Placa Pacífica baixo a Placa Norteamericana. A parte máis profunza da foza alcanza os 7.679 m baixo o nivel do mar. Esta subducción deu orixe a unha serie de illas volcánicas que reciben o mesmo nome que dita fosa.

  A fosa das Marianas: é producida pola subducción da Placa Pacífica baixo a Placa Filipina formando illas volcánicas (as Illas Marianas). É a fosa oceánica máis profunda que se coñece e tamén a parte máis profunda da codia terrestre (case 11 km).

  A fosa de Perú-Chile: fórmase pola subducción da Placa de Nazca baixo a Placa Sudamericana dando lugar tamén a unha cordilleira pericontinental (a cordilleira dos Andes).

  Islandia: é unha illa volcánica formada enriba da dorsal entre a Placa Euroasiática e a Placa Norteamericana. Debido á súa situación na dorsal, a saída de materiais a partir dela dou lugar á illa e esta continúa tendo moita actividade volcánica.

  Illas Hawaii:, formadas a partir dun punto quente ou penacho, que é un foco localizado nun punto determinado dunha placa polo que saen materiais do manto(lava) podendo formar illas volcánicas como consecuencia, na que a última sería a única activa pois a placa na que se sitúan vaise desprazando pero o penacho segue no mesmo sitio.

 39. diegopeso Dixo:

  A fosa das Marianas: É la mais profunda fosa oceánica conocida e o lugar más profundo da corteza terrestre. Ten a sua orixe nun proceso de subducción. Localizase no fondo do Pacífico noroccidental, o sureste das islas Marianas, cerca de Guam

  A fosa das Aleutianas: É unha fosa oceánica e zona de subducción que discorre de este a oeste pola costa sur de Alaska e as aguas adyacentes do noreste de Siberia, frente a costa da península de Kamchatka. A fosa estendese 3.400 kilómetros desde unha unión triple coa fosa de Ulakhan,no oeste, no final septentrional da fosa das Kuriles, hata sua unión co final septentrional do sistema da fosa da reina Charlotte,no este.

  Illas Hawaii: É un arquipélago que está formado por dezanove illas e atois (antes coñecidas como illas Sandwich), ademais de illotes, arrecifes e bancos de area, nunha aliñación do noroeste ao sueste ao longo de 2.400 km no Pacífico Norte. O arquipélago toma o nome da illa máis grande, Hawai, que á vez é a máis oriental e pertence ó estado de Hawai, Estados Unidos.

  Islandia: É unha illa culla localizacion este situada na dorsal mesoatlántica.

  A fosa de Peru-Chile: Nn corte transversal de oeste a este, presenta unha ladeira oceánica, unha pequena planicie de profundidad máxima por cuyo centro pasa o eixe da fosa, e unha ladeira continental lixeramente más empinada que a primera. As variacions de profundidad están asociadas o volumen de sedimentos que rechean a fosa e a presenza dunha estructura transversal conocida como a dorsal de Nazca.

  Diego Peso e Eloy Vidal

 40. marcosfernandeznieto Dixo:

  A fosa das Aleutianas: foi creada polo choque de dúas placas oceánicas. Isto creou tamén un arco illa. A fosa exténdese durante 3400 km e chega a alcanzar os 7.679 km por debaixo do nivel do mar.

  A fosa das Marianas: foi creada polo choque de una placa continental con unha oceánica. Houbo un proceso de subducción. É a zona máis profunda do planeta, ten 11.034 km de profundidade, 70 km de anchura e unha lonxitude de 2.550 km. Nesta fosa atopáronse especies ata entón descoñecidas.

  A fosa de Perú - Chile: tamén recibe o nome de fosa de Atacama. Formouse polo choque da placa de Nazca e a placa Suramericana, a primeira oceánica e a segunda continental. A diferenza dos Andes, creouse una fosa e non una cordilleira debido a que nesa zona a placa Suramericana era máis densa.

  Islandia: está situada no medio dunha dorsal oceánica e é por iso que ten una elevada actividade volcánica e sísmica.Está nun punto quente e marca o límite entre as placas Euroasiática e a Norteamericana.
  Illas Hawaii: foron creadas a partir de erupcións volcánicas, xa que estas illas atópanse sobre un punto quente. A diferencia dos outros volcáns, estes foron creados non no choque de dúas placas, senón no medio de unha. Ó moverse a pluma do manto vanse creando novas illas, é por iso que só as máis recentes teñen actividade volcánica. Esta cadea de volcáns ten una extensión de 5.800 km. Catro son volcáns activos, dous inactivos e 123 son extintos.

 41. paolacosta Dixo:

  Fosa das Aleutianas: formouse ó longo da fronteira converxente e produciuse pola subducción da placa oceánica. No seu punto máis ancho, mide de 80 a 160 km e a súa profundidade máxima é de máis de 8 metros. O límite converxente convértese nun límite de transformación con placas do pacífico e América do Norte deslizándose entre sí en vez de chocar. Ademais de formar unha gabia profunda, as zonas de subducción producen arcos volcánicos. Por iso a placa se funde no manto e produce consecuentemente actividad volcánica. O magma despedido destas actividades creou as illas Aleutianas e a cordilleira das mismas.

  Fosa das Marianas: é o lugar coñecido máis profundo da codia terrestre, porque esta codia é a máis antiga e pesada. Creouse polo choque de dúas placas oceánicas, de alí a súa fama mundial. Descubriuse que a codia terrestre estaba dividida en placas tectónicas, que as fosas marinas se crean nos bordes de estas placas, e que a codia creada da dorsal oceánica é devorada por algo nalgún lugar do Pacífico. Os científicos decatáronse de que o arquipélago das Marianas é un reflexo exacto da forma da fosa.

  Fosa de Perú - Chile: delinea o contacto entre a litosfera oceánica da placa de Nazca e da Sudamericana. É un corte transversal de oeste a leste. As variacións de profundidade están asociadas ó volumen de sedimentos que enchen a fosa e a presencia dunha estrutura transversal coñecida como a dorsal de Nazca. Esta fosa formouse nunha zona na que a placa de Sudamérica era máis densa, por iso se formou unha fosa e non unha cordilleira.

  Islandia: é parte dunha imensa cordilleira submariña que se alza dende os fondos oceánicos e supón a separación entre as placas litosféricas de un lado e outro do Atlántico. Esta xeoloxía está marcada pola diverxencia das placas e o ascenso do magma hacia a superficie (penacho térmico). Esto causa actividade volcánica e sísmica.

  Hawaii: son de orixe volcánico. A codia terrestre ten unha serie de placas tectónicas sobre a astenosfera, que é unha zona maleable. Cando estas placas se rozan, provócanse fallas, cordilleiras, erupcións volcánicas. Un destes fenómenos provoca as illas Hawaii, e é por isto que se forma un arco illa polo magma que emanan as profundidades debido ó roce das placas; o fondo mariño está en movemento.

  Lara González e Paola Costa.

 42. laurachazo Dixo:

  A fosa das Aleutianas : choque de dúas placas oceánicas (a placa Pacífica deslízase baixo a placa Norteamericana) , o que produce unha zona de subducción. Isto dá lugar a unha serie de illas volcánicas, as Aleutianas.

  A fosa das Marianas : orixinouse nun proceso de subducción ( a placa Pacífica baixo a placa Filpina ), formando as illas volcánicas, as chamadas illas Marianas.É o lugar coñecido máis profundo da corteza terrestre.

  A fosa de Perú-Chile : tamén chamada en Chile fosa de Atacama. A placa de Nazca(oceánica) subduce baixo a placa Sudamericana(continental).Formouse nunha zona na que a placa de Sudamérica era máis densa, por iso deu lugar a unha fosa e non a unha cordilleira.

  Islandia: localízase na dorsal mesoatlántica.É unha illa volcánica formada enriba dunha cordillleira mariña.Segue tendo gran actividade volcánica debido a que a dorsal segue tendo saída de material,segue activa.

  Illas Hawai : formáronse a partir dun penacho ou punto quente situado no fondo do mar. Aínda que a placa se move cara ó noroeste o penacho segue no mesmo sitio, e vai creando pouco a pouco novos volcáns.As illas máis recentes son as que aínda teñen actividade volcánica.

  LAURA CHAZO E ISABEL PORTAS.

 43. javiermartinez Dixo:

  Javier Martinez e Pedro Pavia

  No caso da fosa das Aleutianas, estas producironse polo choque da placa pacífica coa norteamericana sendo as duas oceánicas. A máis densa foi subducida pola outra de xeito que se forma unha fosa oceánica donde se dará un arco-illa.

  A fosa das Marianas deuse debido ao choque da placa das Marianas coa pacífica sendo esta última subducida pola outra provocando gran actividade volcánica e dando lugar a este fenomeno que ven sendo a fosa oceánica máis profunda coñecida.

  A fosa de Perú-Chile dase polo choque entre a litosfera oceánica da Placa de Nazca coa litosfera continental da Placa Sudamericana, e un corte transversal de oeste a este.

  Islandia é unha dorsal emerxida, en Islandia dase gran actividade volcánica debido a que debaixo desta situase un punto quente que produce esta gran actividade.

  As Illas Hawai explicase debido a puntos quentes debaixo da litosfera oceánica, nestas zonas producese un ascenso de materiais moi quentes procedentes de zonas profundas do manto e cando ese chorro de material alcanzou a superficie e deu lugar a formación de volcans submariños. Estes creceron por encima da superficie mariña e deron lugar as illas Hawai.

 44. rosamarina Dixo:

  A fosa das Aleutianas é un límite converxente no cal chocan dúas placas oceánicas. Este borde destructivo de placas, ao ser de dúas placas oceánicas a máis densa das dúas introducese baiso a outra e elévase un arco illa, como son as illas Aleutianas. (Placa Pacífica e Norteamericana)

  A fosa das Marianas é un limite converxente no cal chocan dúas placas oceánicas, é a fosa máis profunda do planeta, con 11934m. de profundidade. (A placa pacífica subduce á pequena placa das marianas)

  A fosa Perú Chile é un limite converxente, un choque entre unha placa oceánica e unha continental, neste proceso a oceánica que é a máis densa é a que se introduce por debaixo da outra, . Esta fosa ten 8065m. de profundidade (Placa Sudafricana e placa de Nazca)

  Islandia é unha dorsal emergida, un límite diverxente, nestos tipos de límites créase litosfera oceánica.

  Illas Hawai: Formáronse pola presencia dun punto quente, as illas Hawai son unha excepción, son un conxunto de illas aliñadas onde só a ultima delas conserva o vulcanismo, xa que a pluma térmica non se move e a placa Pacífica sí, polo tanto o volcán é so da ultima illa formada

 45. daviddiosotero Dixo:

  Pareceme increible como avanza a pasos axigantados a forma de ver o mundo e o seu pasado, como evolucionaron. O google earth axudanos moito a comprender a tectónica de placas e a Panxxea, o dia no que todos os continentes estaban unidos
  David Dios e Javier Cores