Prendemos a luz ou a tele, cal é a orixe da enerxía que usamos?

De onde obtemos maioritariamente a enerxía as/os galegas/os que empregamos no fogar, no transporte, na industria..? De enerxías fósiles, non renovables, ou de enerxías renovables? De recursos propios da nosa terra, ou de recursos importados? Estase a producir algún cambio ao longo do tempo?

imagen

As enerxías non renovables como o carbón, petróleo ou gas natural, ademais dos xa coñecidos efectos contaminantes sobre á atmosfera na súa combustión, son recursos que se están a esgotar. Tamén a nuclear é un recurso enerxético non renovable pero con moitos anos de explotación por diante. En Galicia non temos centrais nucleares pero sí hai varias en España. Hoxe en día hai un intenso debate sobre a conveniencia ou non de apostar pola enerxía nuclear como alternativa aos recursos fósiles, a pesar da súa perigosidade. Outra alternativa fronte ás contaminantes fósiles e á perigosa nuclear, son as fontes de enerxía renovables como a solar térmica ou fotovoltaica, eólica, minihidráulica, biomasa, xeotérmica

Valora as opcións enerxéticas, vantaxes e inconvenientes de cada unha delas, e tenta deseñar un escenario enerxético idóneo para Galicia.

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

48 Respostas a “Prendemos a luz ou a tele, cal é a orixe da enerxía que usamos?”

 1. Maria Pérez e Diana Abalo Dixo:

  As enerxías non renovables presentan vantaxes coma que son fáciles de obter e utilizar e ten coma inconvenientes que se esgotan e contaminan o medio ambiente. Mentres que as enerxías renovables presentas vantaxes coma que non contaminan,non se esgotan xa que esta enerxía chega de forma continua ao noso planeta,os inconvenientes que presenta é que provocan un impacto visual,en ocasións teñen dificultades para garantizar o suministro e non aproveitan todo o seu potencial.
  Un escenario enérxeticamente adecuado en Galiza sería: aproveitar a enerxía eólica na parte máis alta dos montes, utilizar a maleza para a biomasa, aproveitar a forza da auga coa enerxía maremotríz,….

 2. Fátima Varela Dixo:

  A enerxía solar térmica, procede do aproveitamento da enerxía do Sol para producir calor. Esta enerxía como todas das que vou falar ten a vantaxe de ser renovable, ademáis, despois da súa instalación a enerxía que produce e totalmente gratuita, no produce desechos ni produce impactos ambientales. Por outro lado ten as desventaxas de que as súas instalacións teñen que estar situadas donde a radiación solar sexa habitual polo que é unha enerxía de dependencia meteorolóxica, e o seu rendemento, non é moi alto.

  A enerxía eólica, procede da enerxía cinética do vento. As súas vantaxes son: enerxía limpa e a súa instalación cada vez é mais barata conforme avanza a tecnoloxía. Tamén ten inconvenientes como pode ser o impacto visual na paisaxe das súas instalacións e o inpacto sobre a fauna, sobre todo polo choque das aves nas pas.

  A enerxía minihidráulica, obtense da enerxía cinética da auga. Ten vantaxes como o baixo custo da súa instalación e non emite gases contaminantes co medio ambiente. Tamén ten inconvintes como a limitación de boas zonas onde instalar estas centrais.

  A enerxía de biomasa, obtense a partir da combustión de materia orgánica. Ten vantaxes como a súa renovabilidade e a eliminación de materia orgánica. Tamén ten inconvintes como o seu baixo nivel enerxético.

  A enerxía xeotérmica, procede da calor interna da Terra. Ten vantaxes como a súa renovabilidade e ademáis non emite residuos contaminantes. Pero, tamén ten invonvintes que non está dispoñible en todos os sitios, as veces e preciso obtela mediante sondas que se insertan nos océanos.

  Un escenario idóneo para Galicia sería un terreo cheo de centrais de enerxías renovables. Pero, non pode ser así xa que estas enerxías non non serian suficientes. Pero si xa lle estamos sacamos moito proveito a enerxía eólica, poderiamos ir pouco a pouco instalando novas centrais como a minihidráulica, a solar…

 3. carlosventoso Dixo:

  Solar térmica:Vantaxes:non contamina
  Inconvenientes:alto custo en infraestrutura e instalación

  Fotovoltaica:Vantaxes:non contamina
  Inconveniente:necesitase outra fonte de enerxía palela.

  Eólica:Vantaxe:produce moita enerxía e baixo custo
  Inconvenie:perigoso para as emigracións das aves e tamén produce ruidos.

  Enerxía minihidraúlica:Vantaxe:produce bastante enerxía eléctrica.
  Inconveniente:destruccóon de ríos e paisaxe natural ca desaparición de animais acuáticos.

  Enerxía da biomasa:Vantaxe:produce moita enerxía
  Inconveniente:produce moita contaminación e necesitase moitos kilos de restos de plantas para producir enerxía.

  Enerxía xeotérmica:Vantaxes:produce moita enerxía non contamina.
  Incovenientes:alto custo, aínda non moi desenvolvida, necesitase estan nun lugar xeotérmico quente.
  Enerxía do carbón:Vantaxes:produce moita enerxía
  Inconvenientes:contamina moito, demasiado custo no seu explotamento.

  Petróleo:Vantaxe:moi desenvolvida, moita enerxía e produtos faise con ela.
  Inconvenientes:moita contaminación,alto custo na súa compra.
  Gas natural:Vantaxes:non contamina
  Incoveniente:queda puco, alto prezo.

  Eneríxa nuclear:Vantaxe:alta produción, non contamina.
  Unconvenientes:alta tecnoloxía para o seu uso, instalacións custosas e produce restos radiativos.

  En Galicia o que se podería facer era utilizar a enerxía eólica coa hidráulica, e non utilizar tanto petróleo, tamén se podería usar carbón mezclado co de fóra, coa utilización da enerxía solar como un apoio máis no verán ou cando fixera sol, daríonos un puco máis de enerxía.

 4. Cris González e Iván López Dixo:

  O CARBÓN ten a vantaxe que os seus xacementos son xeralmente superficiais, ou de pouca profundidade, entón fai fácil a súa extracción, e é fácil de transportar. Pero o principal inconveniente é que a súa extracción é moi sucia, e hai que remover moitos km cadrados de solo, xerando unha degradación do paisaxe importante.

  O PETRÓLEO ten a vantaxe de que non solo pode ser utilizado para producir enerxía, se non que é usado na industria petroquímica para producir plásticos, entre outros. O transporte de petróleo efectuase por oleodutos, e non é tan sinxelo o seu transporte como o gas. O inconveniente que ten é que a súa exploración e extracción é custosa, deben perforarse pozos as veces moi profundos.

  O GAS NATURAL. A súa vantaxe é que o gas natural é fácil de transportar, a produción é limpa, a súa combustión deixa poucos residuos. O inconveniente principal, é que para poder producir gas para o uso domiciliario, é necesario contar con unha infraestrutura moi importante e cara, para darlle ao gas a presión de uso. E ao igual que o petróleo, a búsqueda de gas es custosa.

  NUCLEAR. As vantaxes son que é unha enerxía que fai que non se dependa de outros países, enerxicamente falando e non se esgota nunca.
  As súas desvantaxes son que produce residuos que non desaparecen en miles de anos, poucos lugares onde almacenar eses residuos e
  pode producirse unha explosión nuclear, contaminando moitos quilómetros á redonda.

  BIOMASA. As súas vantaxes son que diminúe as emisións de CO2, non emite contaminantes sulfurados nin nitroxenados, nin apenas partículas sólidas, diminúe os residuos. Canalizando os excedentes agrícolas alimentarios, permitindo o aproveitamento das terras retiradas. As desvantaxes son que ten un maior coste de produción fronte á enerxía procedente de enerxías fósiles, menor rendemento enerxético que os combustibles que proveñen dos combustibles fósiles e tamén ten unha produción estacional.

  FOTOVOLTAICA. As súas vantaxes son que obtemos enerxía de forma moi segura, non contamina, e sobre todo é gratis, non require mantemento. E as súas desvantaxes son que é moi custosa para instalar inicialmente, ocupa moita superficie, é relativamente complexa pero gratuíta de operar, non require mantemento.

  EÓLICA. As súas vantaxes son que
  é a forma máis fácil de xerar enerxía xa que co vento xérase, non contamina a excepción do ruído. As desvantaxes son que fai moito ruído,
  o mantemento é demasiado caro por iso non é moi común ver unha planta de estas.

 5. Angela Padín e Estela Dixo:

  *A enerxía solar: cheganos en forma de radiaccións electromangnéticas procedentes do sol. Entre as vantaxes desta enerxía podemos citar a renovabilidade, o escaso impacto ambiental e a versatilidade. Pero coma todas ten uns inconvenientes que neste caso son a dependencia meteorolóxica, a irregular distribución e entre outros un dos máis destacados e o seu elevado custo custo e a complexidade das instalacións.

  *Enerxía da Biomasa: esta obtense da masa dos organismos, basicamente plantas. As súas vantaxes a sua renovabilidade, o feito de que se trata de combustibles biodegradables, o escaso impacto ambiental dos biovultivos… E inconvenintes como a produción de substancias contaminantes , o seu baixo rendemento e o elevado custo e ocupación de terreo.

  *Enerxía eólica: enerxía cinética do vento. Vantaxas; a súa renovabilidade e limpeza a simplicidade e non escesivo custo. Inconvenientes;o escaso rendemento, os impactos ambientais das instalacións…

  *A enerxía xeotérmica: esta procede do calor do interior da Terra.As súas vantaxes son que non contamina, e produce moita enerxía. Os seus Inconvenientes que esta inda non esta moi desenvolvida, ten un alto custo…

  *A enerxía minihidráulica obtense da enerxía cinetica da auga. As súas vantaxes son que produce moita enerxía electrica. Pero os inconvintes que necesitanse destruír ríos e con iso alterar o medio de habitat de moitos animais.
  Deverianse utilizar máis enerxías renovables en Galicia, inda que agora si se utilizan xa moitas delas, coma a solar ou a eólica en maior cantidade, estas apesar do seu alto custo serán o futuro das enerxías e as menos contaminantes.

 6. borjatorrado Dixo:

  As enerxías non renovables teñen que son mais fáciles de conseguir comparado cas renovables, pero por exemplo as enerxías renovables son moi mais limpas e non contaminan, ainda que ao poñer as instalacions para obter a enerxía destas as veces contaminase bastante, podemos probocar no medio onde se colocan un impacto…
  En Galiza podemos utilixar como escenario enerxético as correntes das augas tanto de mares como de ríos, a enerxía de biomasa coidando que rexenerese a un tempo acordo ca recuperación de dita enerxía e a que creo que esta mellor desenvolbida e máis traballada en Galicia sería a enerxía eolica nos montes.

 7. ismaelalvarez Dixo:

  A enerxia fotovoltaica ten unha gran vantaxe que é a súa baixa contaminación pero os inconvenientes son os altos prezos das instalacións e a súa dependencia directa dos raios solares.

  A enerxia eólica ten a gran vantaxe de ser pouco contaminante pero o inconveniente do gran impacto ambiental que supón.

  A enerxia minihidráulica obtense a partir da enerxía cinética da auga.Xenera mota electricidade pero afecta os cursos naturais dos ríos e o habitat de animais acuáticos.

  A enerxia de biomasa serveria pa substituir os combustibles que usamos hoxe en dia por biocombustibles.Os seus inconvenientes son a produción de substancias contaminantes,o baixo rendemento enerxético e o seu elevado custo.

  A enerxía xeotérmica ten a vantaxe de producir pouco CO2 e o pouco impacto ambiental.Os inconvenientes son a contaminación a augas próximas(arsénico e amoníaco),contaminación térmica e o deterioro do paisaxe.

  Galicia debería utilizar máis as enerxías renovables como a eólica e a hidráulica e deixar de usar tanto carbón e petroleo posto que a largo plazo as enerxias renovables en comparación coas non renovables serán moito menos contaminantes.

 8. manuelchazo Dixo:

  Enerxía solar:Vantaxes:non contamina
  Inconvenientes:alto custo en infraestrutura e instalación

  Fotovoltaica:Vantaxes:non contamina
  Inconveniente:necesitase outra fonte de enerxía palela.

  Eólica:Vantaxe:produce moita enerxía e baixo custo
  Inconvenie:perigoso para as emigracións das aves e tamén produce ruidos.

  Enerxía minihidraúlica:Vantaxe:produce bastante enerxía eléctrica.
  Inconveniente:destruccóon de ríos e paisaxe natural ca desaparición de animais acuáticos.

  Enerxía da biomasa:Vantaxe:produce moita enerxía
  Inconveniente:produce moita contaminación e necesitase moitos kilos de restos de plantas para producir enerxía.

  Enerxía xeotérmica:Vantaxes:produce moita enerxía non contamina.
  Incovenientes:alto custo, aínda non moi desenvolvida, necesitase estan nun lugar xeotérmico quente.
  Enerxía do carbón:Vantaxes:produce moita enerxía
  Inconvenientes:contamina moito, demasiado custo no seu explotamento.

  Petróleo:Vantaxe:moi desenvolvida, moita enerxía e produtos faise con ela.
  Inconvenientes:moita contaminación,alto custo na súa compra.
  Gas natural:Vantaxes:non contamina
  Incoveniente:queda puco, alto prezo.

  Eneríxa nuclear:Vantaxe:alta produción, non contamina.
  Unconvenientes:alta tecnoloxía para o seu uso, instalacións custosas e produce restos radiativos.

  En Galicia o que se podería facer era utilizar a enerxía eólica coa hidráulica, e non utilizar tanto petróleo, tamén se podería usar carbón mezclado co de fóra, coa utilización da enerxía solar como un apoio máis no verán ou cando fixera sol, daríonos un puco máis de enerxía.

 9. lauraguillan Dixo:

  A orixe da nosa enerxía son fontes de enerxía non renovables, enerxías fósiles que co paso do tempo acavaranse esgotando,as máis coñecidas son a nuclear, o petroleo gas natural e cabón, estas son case todas contaminantes.Galicía e rica en enerxías renovables , como a eólica,hidraúlica,solar, de biomasa…pero estas aínda non se usan na súa totalidade excepto a hidráulica, as demáis non poden substituir na súa totalidade as non renovables.

 10. davidpineiro Dixo:

  As únicas vantaxes claras que posúen as enerxías non renovables son a súa fácil extracción e a súa extendida utilización na sociedade (polo que están cada vez máis preto do seu esgotamento. Pero o uso destas enerxías conforma a gran ameaza para o medio ambiente.

  En cambio, as enerxías renovables, imposibles de sobreexplotar, non supoñen un risco ambiental para o planeta e a saúde. Sen embargo, estas enerxías aínda son pouco eficaces e non poden substituír na súa totalidade ás enerxías non renovables debido a unha serie de impedimentos (baixo rendemento enerxético, dependencia dos fenómenos meteorolóxicos, impactos visuais, etc.)

  Galicia debería seguir un sistema enerxético baseado na utilización das enerxías renovables, aproveitando así o magnífico potencial natural da nosa terra. Instalar aeroxeneradores que transformen os fortes ventos que se dan en Galicia en enerxía eléctrica, construír minicentrais hidráulicas, etc. E mentras tanto cómpre tamén investir na investigación e desenrolo de novas alternativas enerxéticas.

  DAVID & TEO

 11. Rebeca e María Cores Dixo:

  A enerxía de biomasa.
  Vantaxes: Eliminación de materia orgánica e a súa renovabilidade.
  Inconvenientes: Ten un baixo nivel enerxético.

  Enerxía eólica.
  Vantaxes: Pódese sacar moita enerxía a pouco precio.
  Inconvenientes: Ten contaminación visual e sonora.

  Enerxía minihidráulica.
  Vantaxes: Obtense moita enerxía electrica.
  Inconvenientes: Altera o medio ambiente na súa construcción.

  Enerxía xeotérmica.
  Vantaxes: Non é contaminante e produce un gran número de enerxía.
  Inconvenientes: Ten que haber un clima cálido, e ten un alto custo.

  Enerxía fotovoltaica.
  Vantaxes: Non contamina.
  Inconvenientes: A súa producción ten que depender de outras fontes de enerxía.

  Enerxía nuclear.
  Vantaxes: Alta producción.
  Incinvenientes: A súa construcción é moi custosa, e produce radioactividade.

  Gas natural.
  Vantaxes: Non contamina.
  Inconvenientes: Alto precio, e acabarase por esgotar.

  En Galicia o idóneo sería, como en todos os lugares, utlizar só enerxías renovables. Pero isto non é posible, xa que non proporcionan o suficiente abastecemento de enerxía. Nos propoñemos, que según o clima das zonas de Galicia deberiamos usar enerxía hidráulica e eólica.

 12. javierrodriguez Dixo:

  As enerxías non renovables presentan vantaxes coma que son fáciles de obter e utilizar e ten coma inconvenientes que se esgotan e contaminan o medio ambiente.
  a enerxia solar procede das radiacions solares
  a eolica do vento
  a xeotermica do interior da terra

 13. manuelchazo Dixo:

  patriciafernandez_manuelchazo

  A enerxía solar térmica:

  -Procede da enerxía do Sol para producir calor.
  -Esta enerxía é renovable e ademais non virte residuos de ningún tipo.
  -O malo é que, á parte de que non produce tanta enerxía coma outras fontes, os paneis solares (que son os que reciben a radiación) teñen que estar onde haia Sol con frecuencia polo que dependemos do tempo que faga.

  A enerxía minihidráulica:

  -Procede da enerxía cinética da auga.
  -Algunhas das súas vantaxes son o baixo custo da súa instalación en comparamento con outras explotacións e non contamina ao medio ambiente.
  -As poucas zonas onde se poden instalar estas centrais é o inconvinte desta enerxía.

  A enerxía eólica:

  -É a enerxía procedente da cinética do vento.
  -As súas vantaxes son a súa instalación cada vez é máis barata según avanza a tecnoloxía e que esta é unha enerxía limpa.
  -Inconvintes son a degradación no paisaxe e o inpacto sobre os animais (un exemplo é o do choque das aves nas aspas).

  A enerxía de biomasa:

  -Obtense a partir da queima de materia orgánica.
  -Vantaxes: a súa fácil renovación e a eliminación de materia orgánica.
  -Inconvintes: o seu baixo nivel de enerxía.

  A enerxía xeotérmica:

  -Procede da enerxía calorífica do interior da Terra.
  -Ten vantaxes como que é renovable e non contamina.
  -Á parte non está dispoñible en todolos sitios, as veces é preciso obtela con sondas que se instalan nos océanos.

  Cremos que non hai un lugar idóneo xa que pensamos que o mellor sería aprobeitar enerxías de diferentes partes de Galicia e estudando un plan no que estaría representado o lugar e a enerxía que se explotaría nese lugar.
  Exemplo esaxerados son: ‘No monte de Lobeira: enerxía eólica’; ‘no río do Con unha central hidroeléctrica’

 14. angela rial Dixo:

  AS enerxias renovables presentan vantaxes moi diversas pero tamen presenta algun que outro inconvinte.
  Vantaxes:-respectuosas co medio ambiente.
  -xenera postos de traballo.
  -produce moita enerxia de forma continua.

  Desventaxes:-Emision de gases que contaminan a atmosfera.
  -Non se esgotan
  -Son baratos

  Enerxías non renovables:
  Vantaxes:-faciles de extraer.
  -Gran disponibilidade.
  -Son moi caros.

  Desventaxes:-Conbustible limitado
  -Xera residuos radiactivos.
  -Catastrofes medioambientales.
  -incrementa o efecto invernadoiro.

 15. María Padín e Rita Dixo:

  Para Galicia un escenario enerxéticamente adecuado sería que se poidesen utilizar todas as enerxías renovables, pero esto non pode ser posible xa que non darían abasto para abastecer a tanta poboación como a que ten Galicia. O que si poderíamos facer e utilizar a máxima enerxía procedente das enerxías renovables e reducir ao máximo o consumo de enerxías non renovables.

  As enerxías renovables presentan diversas vantaxes coma que non se esgotan, son limpas para o medio ambiente, e podense utilizar fácilmente xa que chegan de maneira habitual ao medio.
  As enerxías non renovables presentan diversas vantaxes coma que son fáciles de obter e de utilizar pero os seus inconvintes son que poden chegar a esgotarse e que son enerxías moi sucias.

 16. jonatansomoza Dixo:

  A enerxia que mais utilizamos son as enerxias non renovables, como o carbon, o petroleo e o gas natural, que son as mais utilizadas a pesar do grao de contaminacion que presentan. Estas enerxias estan intentando ser substituidas pouco a pouco polas enerxias renovables, como a hidraulica , a solar , a de biomasa , eolica …
  As enerxias renovables estanse desarrollando cada vez mais xa que ainda non estan a altura das enerxias non renovables. As vantaxes das enerxias renovables son que son respetuosas co medio ambiente, non contaminan e son as enerxias mais limpias ata o momento e son inagotables; as suas desvantaxes son que dependes del medio ambiente para su utilizacion y tienen una gran inversion inicial. As vantaxes das enerxias non renovalbes son a sua gran productividade e gran cantidade de enerxia que producen e as suas desventaxas son a contaminacion que vai ligada a elas.
  Galicia deberia de especializarse nun tipo de enerxia , como a eolica que e un punto forte en Galicia, sendo unha das principais potencias de Europa, para asi ter unha fonte de autoabastecemento. (MIGUEL E JONATAN)

 17. javiersenorans Dixo:

  Na nosa opinión deberiamos utilizar mais as enerxias renovables pois aforrariamos porque son mais baratas e menos contaminantes
  o maior inconvinte e que a materia prima da fabricacion supon un gran costo e supon bastante contaminacion e o impacto visual e bastante deteriorante.
  Javier Señoráns
  Iván Feijoo

 18. Andrea Chaves Pouso e Iván Rial Dios Dixo:

  As enerxías máis utilizadas en Galicia son as non renovables como a o carbón, petróleo, gas natural… que son altamente contaminantes xa que emiten moitos gases contaminantes a atmosfera. Estes gases, cando se acumulan, producen importantes cambios na atmosfera e deberíamos reducilos, por iso é importante o uso de enerxías renovables como a eólica, mareomotriz… nas cales podería destacar Galicia, porque as súas condicións climáticas son idóneas para o seu desenvolvemento.

 19. leiladios Dixo:

  As enerxías que usamos en galicia son de diferentes tipos, hai enerxías non renovables como o carbón ou o petróleo que son moi contaminantes e ademais, causan moito impacto ambiental, pola contra son as máis utilizadas polo ser humano; na nosa opinión debemos introducir que tanto política como socialmente, son aspectos que deberían estar moi controlados e estudiados, xa que cada un dos partidos políticos debería atopar unha forma para potenciar as enerxías renovables e menos contaminantes.
  As enerxías renovables, como dixemos anteriormente, son as menos contaminentas para o medio ambiente, pero ao contrario das enerxías non renovables, estas son as menos potenciadas e menos usadas. Pensamos que aquí e donde debería intervir a política para que estas enerxías estivesen cada vez máis desenvolvidas e comezasemos por reducir as emisións de CO2 á atmosfera. Está claro que é por aquí por donde hai que comezar, pero cada un de nós debería pararse a pensar en todos os consumos que facemos de maneira innecesaria.

  Rosa García e Leila Dios.

 20. ivanfigueira Dixo:

  Eloy Arosa e Iván Figueira :
  Nos pensamos que deberiamos darlle mais importancias as enerxías renovables como a solar térmica ou a eólica xa que non só non contaminan, se non que tamen son inesgotables e os incovenientes que presentan son poucos e case insignificantes como por exemplo no caso da solar térmica requirre unha gran inversion e un terreno moi amplio e no caso da eólica produce un gran impacto paisaxistico, eses inconvenientes non son nada comparados cos producidos coas enerxias non renovables a atmosfera . Por eso cremos que é a hora de pensar un pouco no noso planeta e comezar a utilizar en serio enerxias non renovables.

 21. gabrielacortez2 Dixo:

  deberiase de disminuir mais o carbon o petroleo e as enerxias non renobables xa que a maioria son contaminates e estanse esgotando tendriase que investigar mais en invertir moito mais nas enerxias renovables xa que esas son as enerxias que utilizaremos no futuro e non contaminan o medio ambiente

  un esenario enerxetico idonio para Galicia seria : unha maior utilizacion das enerxias renovables como por exemplo a enerxia hidraulica xa que estamos en un lugar de costa e seria moi rentable a largo plazo tamen as enerxias heolicas por la posicion norte de galicia ,tamen xa que qa poboacion produce un nivel alto de reciduos reciclandoos podrias xerar enerxia a partir dos reciduos e desa maneira se reduciria mais o consumo de materias primas para xerar enerxias

 22. jorgedeano Dixo:

  Nun país coma Galiza, de tan escasos recursos, o mellor medio para obter enerxía a longo prazo de xeito renovable pasaría por realizar un grande investimento na creación de centrais eólicas, que xa nos situou á cabeza da produción de enerxía eólica en España, pero que inda pode ser aproveitado máis; hidráulicas, que para iso esta é a terra dos mil ríos (preferentemente fluíntes, xa que as de encoro teñen un impacto demasiado grande no relevo e no medio ambiente), plantas de combustión de biomasa, que aínda que contaminantes, serían sostibles a longo prazo pola enorme cantidade de biomasa que podería producir este país(restos agrarios, desbroces de camiños e montes…), e de especial consideración paréceme a posibilidade de investigar e invertir na enerxía marítima. No litoral norte español poderíase ter este sistema como un dos principais medios de produción enerxética, pola bravura do mar Cantábrico. A enerxía xeotérmica non parece moi atractiva en Galiza, porque os principais recursos hidroeléctricos do país son escasos e case todos concentrados en Ourense, con certa presenza en Lugo e Pontevedra. O convinte sería o elevado custo da inversión inicial, pero a longo prazo, penso que debería poder amortizarse só. En canto as non renovables, Galiza está escasa delas, polo que a importación de carbón e petróleo paréceme un custo innecesario, por non mencionar os seus altos niveis de xeración de contaminación. En Galiza hai grandes xacementos de carbón, pero é de mala calidade, contamina moito e produce pouca enerxía calorífica. Mirese por donde se mire, a longo e non tan longo prazo o que mellor lle viría a Galiza en cuestión enerxética sería optar polas enerxías renovables.

 23. joaquinirajo Dixo:

  As enerxías non renovables, carbón, petroleo e gas natural teñen moitos inconvenientes. O primeiro problema e que son limitadas, esto impulsanos a buscar outras fontes de enerxía o segundo gran inconveniente e que son moi contaminantes, e poden ser perigosas para as vindeiras xeracións por diferentes motivos como son o cambio climático, o efecto invernadoiro e o adelgazamento da capa de ozono. Son motivos necesarios para buscar alternativas.

  Como segunda opción temos a enerxía nuclear, e unha enerxía tamén non renovable pero que de larga duración, de gran poder enerxético. O gran inconveniente e que pode ser moi perigosa, e pode provocar enfermidades. A parte ai outro problema e e que xenera grandes cantidades de residuos.

  A última opción son as enerxías renovables que son as que precisan mais dedicación e estudo pois aínda estan en desenvolvemento e son as que mais futuro teran, a principal ventaxa e que en principio non xeneran grandes residuos ou contaminación salvo tal vez a hidraúlica ou a solar para facer paneis. Por esto creemos necesario dar a opción a estas novas enerxías, darlle mais apollo para o seu estudo, e que pronto se evite a menor contaminación posible e conseguir fácilmente enerxía limpa.

  Daniel Rey, Alvaro Falcón e Joaquín Irajo

 24. Paula Rodríguez e Cristina Vázquez Dixo:

  Enerxías renovables como a enerxía eólica, solar, hidráulica, mareomotriz, etc non producen emisións de CO2 ou outros gases contaminantes á atmosfera, polo que reducen o efecto invernadoiro; non xeran resíduos de difícil tratamento (a non ser a nuclear); son inesgotables… Mais por outra banda, producen impactos visuais na paisaxe, dependen do tempo e precísanse grandes extensións de terreo para obter unha cantidade aceptable de enerxía.

  As enerxías non renovables, en cambio, son máis fáciles de extraer, teñen maior dispoñibilidade, son máis baratas (a non ser o petróleo) pero o seu uso produce a emisión de gases contaminantes á atmosfera, que resultan dañinos para a vida e pódense esgotar as reservas (como está ocorrendo co petróleo e o carbón).

  Un escenario enerxético idóneo para Galicia serían as enerxías renovables que empregan as augas, como a mareomotriz e a hidráulica; as que utilizan o vento, como a eólica; e a biomasa, debido á maleza dos montes e bosques.

 25. Marta Piñeiro Movilla, Maria Navia Ventoso Dixo:

  As opción maioritarias e de maior rendemento e máis ultilizadas, non só polos habitantes de Galicia, se non tamén pola maioría da poboación do mundo son as enerxían non ronovables, que traen, ligadas a elas, gran cantidade de contaminantes que expulsamos a atmosfera. Pero que sexan rentables a nivel econóimico, non quere dicir que sexan boas para o medio ambiente:
  PETRÓLEO: Ainda que é o resurso enerxético mais ultizado, por exemplo no uso diario dos automóbiles, é unha fonte de energía altamente contaminante, que, na súa combustión, libera gran cantidade de CO2 a atmosfera, favorecendo o aumento do quentamento global. Non só por iso deberíamos controlar o seu uso, senón tamén, porque é unha fonde de enerxía esgotable, e que, si seguimos con un uso alto, terminaremos esgotando as súas reservas.
  NUCLEAR:Tamén é unfa fonte moi grande de enerxía, xa que, nestes momentos e cada vez máis, estamos rodeados de aparellos “precisos” para a vida diaria que precisan corrente eléctica. O problema desta enerxía, non é que produza moitos contaminantes que liberemos a atmosfera, senón que, esta actividade é altamente perigosa. No consumo de materiais radioactivos como o Uranio, prodúcense resíduos, e cantidades de material, que co paso do tempo deixan de ser altamente enerxéticos e xa non están habilitados para ese uso. Isto trae grandes problemas para a saude.
  FOTOVOLTAICA: É un recurso enerxético que, ainda que pocuo a pocuo estase a potenciar máis, é unha reserva enerxética que non apreciamos e non explotamos en exceso. Ao contrario das anteriores,é unha enerxía renovable e non contaminante. Se aproveitásemos os seus recursos, a longo prozo nos sería económicamente mellores con respecto as outras. O gran inconveniente é que a súa intalación de placas fotovoltaicas que tranforma os raios solares en enerxía electrica teñen un custo moi alto, ainda que nestes momentos estase a promover e facilitar bastante o seu instalamento.
  EÓLICA: Tamén é unha reversa renovable a pouco contaminante, ainda que con algo de impacto ecóloxico a nivel de especies na zona on de se intalan. AS aspas dos muiños de vento, poden dificultar a viaxe de aves migratorias que pasasn polos montes, que teñen como ruta, ao encontrarse con eses grandes muiños, tropezan e morren. Non só se intalan en montes altos , se non que tamén se están a implantar en zonas das rías de mar aberto, onde a corrente é moi alta.
  XEOTERMICA: Compensa moito nas zonas onde hai bordos de placas que rozan e liberan ao exterior enerxía do interior da Terra, como ocorre ao longo de toda a Illa de Islandia, onde é a maioritaria fonde de enerxía do país. É unha fonte de enerxía que non produce impacto ambiental nin ecolóxico, pero non se pode aproveitar ao longo de toda a codia terrestre.
  BIOMASA: A queima de materia orgánica, produce enerxía; e ademais de axudar a reciclaxe e destrucción de residuos, produce novas fontes de enerxía renovable
  MINIHIDRÁULICA: Recurso que se debería explotar máis en zonas do interior con fgran cantidade de ríos, xa que, ao canalizar os reíos e aproveitar a forza propia que eles traen, producirían enerxía que non tería impacto a nivel atmosférico, ainda que si podería traer problemas no relevo e nas especies que habitan nese lugar

  En Galicia, o que se debería de explotar máis, e deixar un pouco de lado recursos como o petróleo que moi caro e contaminante, e outro como o nuclear, que, ainda que non hai ningunha centrar nuclear en Galicia, cos nosos recursoso propios podería baixar o consumo de enerxía nuclear do noso pais; e deberíamos darlle máis saida as fonde como a minihidráulica, qxa que Galicia é uncha zona con elevada humidade e gran cantidade de rios e afluentes que poderian prporcionarnos beneficios nese rango.
  Tamén deberiamos potenciar tamén, ainda que xa se está niso, a enerxía eólica, que, pola nosa sitiación xeografica e o noso clima, estamos en condicións bastante optimas para o seu uso.Tamén poderia apostar mñáis pola enerxia fotovoltaica, ainda que, dado as condicions climaticas que temos( clima continental humido) non nos seria tan rentable e tan productivo como as anteiores.

 26. Sofi Jueguen Leticia López Dixo:

  FONTES RENOVABLES.
  A enerxía solar térmica, que procede do sol, é unhas das enerxías renovables que nós usamos con mais frecuencia. As suas vantaxes son que é unha fonte renovable, a súa instalación é gratuita, non produce impactos ambientais nin desfeitos, pero ten desvantaxes coma que a instalación ten que estar en lugares donde a radiación solar abunde, polo que asi depende da metereoloxía, e o seu rendemento non é dos mais altos.

  Por outro lado, temos a enerxia eólica, que procede do vento, ten as vantaxes de que é unha enerxía limpa e a instalación cada vez é mais barata, e as desvantaxas visuais na paisaxe e a repercusión sobre a fauna.

  Falaremos tamén da enerxía minihidráulica, que se obtén da enerxía cinética da auga. As suas ventaxas son coma nas anteriores o baixo custo das instalacións e non emite ninguha clase de gas nocivo para a atmosfera. O factor prexudicial desta enerxía renovable, é que non hai boas zonas para istalalas.

  A enerxía de biomasa, tamén é moi importante e obtense da propia materia orgánica. A súa renovabilidade e a eliminación de materia son unhas das vantaxes que pode ter esta enerxía, pero o baixo nivel enerxético que aporta é unha clara desvantaxe.

  A xeotérmica, procede da calor do interior terrestre. Non emite residuos contaminantes a parte de ser renovable, pero non pode establecerse en tódolos lugares e pode necesitarse caras sondas que se insertan nos océanos.

  A fotovoltaica procede doutras enerxías, e ese e un factor negativo, xa que se non posuimos algunha das outras non poderemos ter acceso a esta fonte renovable. A sua boa característica é que non contamina.

  FONTES NON RENOVABLES.

  O carbón encóntrase en lugares xeralmente superficiais polo que ten unha extracción mais fácil e sinxelo de transportar. O seu principal inconvinte é a extracción sucia que provoca e que hai que mover moita superficie afectando o paisaxe.
  O petróleo é utilizado para producir plásticos ademais de xerar enerxía. Necesita oleodutos para ser transportado, e a sua extracción moi cara.
  O gas natural, ten untransporte sinxelo e unha extracción limpa, o principal inconveniente é que a instalación é custosa xa que o gas necesita unha presión

  Un escenario idóneo para Galicia sería un terreo cheo de centrais de enerxías renovables. Pero, non pode ser así xa que estas enerxías non non serian suficientes. Pero si xa lle estamos sacamos moito proveito a enerxía eólica, poderiamos ir pouco a pouco instalando novas centrais como a minihidráulica, a solar…

 27. Carmela Otero e Ana Longo Dixo:

  Distinguimos dous tipos de enerxías:
  Renovables, que non producen contaminación atmosférica e non se poden esgotar. Son deste tipo a eólica, a maremotriz, a biomasa ou a solar. O punto negativo destas enerxías é que poden producir outros impactos a nivel visual ou que dañen as especies, polo que debemos valorar que impacto é maior, estos que acabamos de citar ou atmosférico.

  Non renovables, son as máis utilizadas e véñense usando dende hai máis tempo, polo que lles queda menos vida se seguimos utilizando do mesmo xeito. Producen gran contaminación atmosférica debido a que as máis empregadas funcionan por combustión e tamén pode haber outros impactos a nivel paisaxístico pola construcción de minas a ceo aberto. As máis empregadas son petróleo e carbón.

  Debido ao potencial natural de Galiza deberianse empregar enerxías renovables, como a eólica pola gran cantidade de montes existentes que permitirían obter grandes cantidades de enerxía, ou como a mareomotriz ou hidraúlica pola gran superficie acuática desde lugar.

  Carmela Otero e Ana Longo

 28. luciapaz Dixo:

  As enerxías máis utilizadas polos galegos son as enerxías non renovables como o petróleo e o carbón,que,ademais,son moi contaminantes e escasos, pero son os que se conseguen con máis facilidade e solen ser máis baratas que as renovables.
  As enerxías menos utilizadas son as renovables como a eólica, a hidráulica ou a de biomasa, e son as que máis deberiamos de utilizar, xa que non son tan contaminantes como o carbón e o petróleo e non se esgotan,pero son máis caras ca as non renovables, producen fortes impactos visuais (como os muíños de vento) e son necesarias grandes extensións de terreo para construílos e para obter unha gran cantidade de enerxía.
  O escenario enerxético idóneo para Galicia sería a utilización de enerxías renovables como a mareomotriz e a hidráulica, xa que Galicia é unha comunidade que ten moita costa e podemos aproveitar a forza da auga para conseguir enerxía e a eólica, xa que en Galicia o vento sopra moi forte.

 29. Alba Pernas y Maria Pintos Dixo:

  As enerxías renovables teñen vantaxes, como por exemplo,non se esgotan xa que son continuas e non contaminan. Pero así como ventaxes tamen teñen inconvenientes como que non se aproveita todo o seu potencial e provocan un grave impacto visual.
  As enerxías non renovables teñen vantaxes, como por exemplo que son fáciles de utilizar e son fáciles de obter, pero ao igual cas renovables tamén ten inconvenientes, posto que contaminan e esgótanse rapidamente.
  En Galicia podríamos aproveitar os montes que temos e na parte mais alta deles, beneficiarnos da enerxía eólica. Como tamén temos moito mar, podemos aproveitar a forza deste para obter enerxía maremotriz e utilizar toda a maleza que temos en Galicia para obter biomasa.

 30. Adrián Núñez Dixo:

  Un escenario ideal para Galicia sería unha gran cantidade de aeroxeradores que xa existen nos montes galegos e non contaminan nada pero si que producen impacto visual,acústico e o chan afectao pola gran cementacion que leva.
  Os paneles solares tampouco contaminan e son unha boa medida para non usar e esgotar o gas natural nin o petroleo pois basicamente é o que se usa nos fogares. Cada vivenda que puxera un destes sería ideal.
  Outra boa opcion son as estacións denominadas minihidraúlicas que non teñen un impacto no medio tan grande como as hidraúlicas e desta forma aproveitase pola gran canntidade de ríos e encoros que hai en Galicia.

  Non existen pozos de petroleo en España, pero o combustible principal para os coches e os gasoleo e a gasolina e para os fogares o gasoil e o gas natural que procede do interior da terra. Non existe unha boa alternativa para o combustible que levan os coches aínda que xa existen coches híbridos e eléctricos.

  A núclear non contamina pero emite radiacions que poden ter consecuencias negativas e tamén ten un impacto visual e terrestre. Para Galicia non é unha alternativa.

  Os efectos son moitos…efecto invernadoiro,etc.

  A mellor alternativa é o uso da bici,de transpotes publicos,e de aproveitar ben as enerxías sen malgastar.

 31. David Dios e Joel Oubiña Dixo:

  As características xeográficas de Galicia converten a esta nun lugar privilexiado para o aproveitamento das fontes de enerxía renovables. Por iso, todos debemos facer un esforzo en prol das enerxías renovables, en especial das que están menos avanzadas.
  Existen enerxías renovables como son as enerxías : solar térmica ou fotovoltaica, eólica, minihidráulica, biomasa, xeotérmica, maremotriz, etc.

  En Galicia deberiamos especializarnos en utilizar as enerxías renovables pero isto non é posible xa que non poderiamos abastecer toda a comunidade de estas enerxías , as enerxías renovables que máis deberiamos utilizar son a maremotriz e a eólica. Xa que non podemos utilizar só enerxías renovables a nosa proposta seria reducir ó maximo o consumo das fontes non renovables.

 32. Nuria Carro e Laura González Dixo:

  Nós opinamos que se deberían de promover as fontes de enerxía renovables xa que esas son as que de verdade poderiamos usar nun futuro non tan lonxano porque as non renovables están a piques de esgotarse, como son o petróleo, o carbón entre outras.
  Actualmente,o petróleo úsase case para todo porque todos os plásticos como por exemplo derivan del e cando se esgote non se poderán producir máis. Isto ocorre tamén coa gasolina nos transportes porque se non investigamos fontes de enerxía que poidan substituír nesta e moitas outras máis tarefas ao petróleo, non poderemos seguir avanzando cara o futuro.
  Esas novas fontes poden ser: a eólica, na que se aproveita a velocidade do vento para obter enerxía; a hidráulica, na que se aproveitan as enerxías cinéticas; a solar, na que o Sol é o principal encargado de producir enerxía a través de placas solares térmicas ou fotovoltaicas; a xeotérmica, na que se aproveita o calor do interior da Terra; os biocombustibles como poden ser o bioetanol e o biodiesel tendo en conta a súa reforestación para facelos posibles; a mareomotriz na que se aproveita a forza das olas do mar e a súa velocidade.
  As vantaxes de estas fontes renovables son que se poden volver a producir tendo en conta o problema xa explicado dos biocombustibles. Os inconvenientes das non renovables son que se esgotan e non podemos volver a producilas e tamén que fan danos nocivos para a saúde humana e o medio ambiente. Facemos un especial apartado para a enerxía nuclear xa que aínda que non se esgote pode chegar a ser moi perigosa en caso de accidente, e non cremos que sexa necesario correr ese risco tendo a opción de poder usar outras fontes menos perxudiciais.
  Cremos que en Galiza as máis eficientes son a eólica e a mareomotriz debido a que as condicións meteorolóxicas son axeitadas para usar este tipo de fontes aproveitándoas o máximo posible.

 33. Jessica Silva Dixo:

  As enerxías renovables son aquelas que se obteñen de fontes naturales, etre estas enerxías encóntranse a enerxía eólica, maremotriz, solar, undimotriz, a biomasa e xeotérmica. Os inconvenientes que producen as enerxías renobables son os seguintes: producen un impacto visual, por exemplo os molinos, e estes tamén poden causar mortes debido a que moitas aves morren debido a que chocan contra as aspas do molino. A súa construción pode innundar o terreo.
  As vantaxes son: non contamina, xa que non bota gases perxudiciais á atmósfera e non se esgotan.

  As non renovables atópanse na natureza en cantidades limitadas.
  Estas enerxías son moi fáciles de obter e de utilizar (petróleo, gas natural), pero contaminan moito e o seu afecto é perxudicial tanto para a atmósfera coma para nós. Ademais, estas enerxías non se poden volver a xerar, xa que levan formándose durante milleiros de anos.

  Un escenario idóneo para Galicia sería utilizar as enerxías renovables como a eólica e poñer os molinos nun lugar apartado.

 34. AndreaOtero e LauraDios Dixo:

  As enerxías non renovable,que como o seu nome indica,cando se esgotan non haberá máis e son contaminantes co medio ambiente, ca saúde das persoas, deterioramento de algúns edificios… pero ten as súas ventaxas como que se poden extraer con máis facilidades, soen ser menos custosas agás o petroleo e usanse directamente queimandos ( combustión ).

  As enerxías renovables non se esgotan, apenas contaminan, chegan directamente ao noso planeta, non producen residuos contaminantes pero aínda que presentan algunhas desventaxes: o seu custo e moi alto, debido a súa instalación, producen un impacto visual, por exemplo os parques eólicos que produciron mortes de aves e a emigración de moitas destas.

  Nos pensamos que o escenario ideal para Galicia sería o uso de enerxías renovables; como a enerxía solar é limpa e gratuita, pero é intermitente (reduce a sua potencia os días nublados) e para a sua transformación en enerxía eléctrica necesitase dunha tecnoloxía de alto custo e a enerxía eólica que tamén e limpa e inagotable pero tamén presentan os seus inconvenintes xa que cando hai días de pouco vento non xera tanta enerxía e o impacto visual das suas torres pero podemos facer uso dela xa que en Galicia dispon de lugares para a súa instalación ou tamén o uso da hidraúlica que é máis ecolóxica e inagotable aínda que é menos rentable nos períodos de sequía.

 35. david fontan / paula roma Dixo:

  Na nosa opinión , a enerxia que mais utilizamos son as enerxias non renovables como por exemplo : o carbon, o petroleo e o gas natural, que son as mais utilizadas a pesar da moita contaminación que presentan.

  -O carbón ten a vantaxe que os seus xacementos son xeralmente superficiais, ou de pouca profundidade, entón fai fácil a súa extracción, e fácil de transportar. Pero o principal inconveniente é que a súa extracción é moi sucia, xerando unha degradación do paisaxe .

  - O petróleo : ten a vantaxe de que non solo pode ser utilizado para producir enerxía, se non que é usado na industria petroquímica para producir plásticos, entre outros. O transporte de petróleo efectuase por oleodutos, e non é tan sinxelo o seu transporte como o gas. O inconveniente que ten é que a súa exploración e extracción é custosa, deben perforarse pozos as veces moi profundos.
  - O gas natural : A súa vantaxe é que o gas natural é fácil de transportar, a produción é limpa, a súa combustión deixa poucos residuos. O inconveniente principal, é que para poder producir gas para o uso domiciliario, é necesario contar con unha infraestrutura moi importante e cara, para darlle ao gas a presión de uso. E ao igual que o petróleo, a búsqueda de gas es custosa.

  - Nuclear: As vantaxes son que é unha enerxía que fai que non se dependa de outros países, e non se esgota nunca.
  As súas desvantaxes son que produce residuos que non desaparecen en miles de anos, poucos lugares onde almacenar eses residuos e
  pode producirse unha explosión nuclear, contaminando moitos quilómetros á redonda.

  - Biomasa : As súas vantaxes son que diminúe as emisións de CO2, non emite contaminantes sulfurados nin nitroxenados, nin apenas partículas sólidas, diminúe os residuos. Canalizando os excedentes agrícolas alimentarios, permitindo o aproveitamento das terras retiradas. As desvantaxes son que ten un maior coste de produción fronte á enerxía procedente de enerxías fósiles, menor rendemento enerxético que os combustibles que proveñen dos combustibles fósiles.

  - Fotovoltaica As súas vantaxes son que obtemos enerxía de forma moi segura, non contamina, e sobre todo é gratis . E as súas desvantaxes son que é moi custosa para instalar inicialmente, ocupa moita superficie.

  - Eólica : As súas vantaxes son que
  é a forma máis fácil de xerar enerxía xa que co vento xérase, non contamina a excepción do ruído. As desvantaxes son que fai moito ruído,
  o mantemento é demasiado caro

 36. Antía Moreira e Miriam Durán Dixo:

  Nós, os galegos, obtemos a enerxía que usamos día a día, de enerxías fósiles, non renovables. Nesta noticia dinos que aparte dos efectos contaminantes, as enerxias fósiles algún día esgotaranse, coma o petróleo, o gas natural, etc. A enerxía nuclear tampouco é renovable, pero afirman que lle quedan moitos anos de explotación aínda. Galicia non conta con ningunha Central Nuclear, pero por España hai sete distribuídas, nove reactores nucleares en sete centrais. A enerxía solar é conveniente porque non usa combustibles, o único gasto é facela, despois nada, aforra auga, mellora a calidade do solo, non produce nin residuos nin ruídos. Tamén ten inconvenientes como o rendimento, e menos rentable que outras, alcanza altas temperaturas… A enerxía fotovoltaica é unha nerxía limpa, sin residuos nin ruidos, como a enerxía solar. Cada panel pode durar como trinta anos, non influye en consrtuir nada, pódense añadir a calquera sitio, o seu inconveniente máis importante é o seu precio, unha instalacíon para cubrir so a unha familia pode costar 30.000 euros. A enerxía eolica tampouco produce residuos, a sua instalación é rapida, posibilidade de colocar “parques” no mar onde o vento é mais forte. Os inconvenientes son que os parques solen estar situados en paraxes naturais co que produce un impacto na paisaxe

 37. olallasabaris Dixo:

  Galicia potencia moito o aproveitamento das enerxias autoctonas renovables como: a hidraulica, a eolica e a de biomasa. Estas enerxias deberian de seguirse aproveitando e investir mais en elas, xa que apenas contamos con fontes de enerxia non renovables como o petroleo ou carbon que ademais son altos contaminantes. A eolica e unha fonte de enerxia na cal se investiu moito nos anos anteriores coa creacion de aeroxeradores.
  A importancia das enerxias renovables en Galicia e moi grande de feito supoñen un 25% do total español, unha cifra moi elevada.
  Na enerxia hidraulica Galicia conta con una papel tamen moi importante a nivel español, xa que produce un cuarto da cifra total.
  Para Galicia o mellor modelo a seguir seria seguir potenciando mais ainda as enerxias renovable snon contaminantes, xa que outras alternativas como as centrais nucleares non son nada positivas.

 38. davidgarcia2 Dixo:

  En Galiza temos un clima forte e temos un medio idóneo para aproveitar enerxías renovables como a eólica e a hidráulica, son enerxías que en Galiza podemos aproveitar contaminando moi pouco e sen destruir o noso precioso terreo. As enerxías non renovables teñen a gran ventaxe de producir enerxía rápida pero desfacendo moito o terreo, e xa vai sendo hora de mirar polo noso entorno e poñernos de acordo para aproveitar as forzas da natureza para obter enerxía. Podíamos utilizar carbons estranxeiros en maior cantidade que o noso para non producir tantos danos, e tamén utilizar as alternativas o petróleo para coidar a atmósfera.

 39. cristinaperez2 Dixo:

  Nós cremos que no futuro só usaremos enerxías renovables, xa que non quedará nada das non renovables. Agora deberíamos a empezar a usar máis as renovables como a solar térmica ou fotovoltaica, eólica, minihidráulica, biomasa, xeotérmica…Antes de que non nos quede outro remedio, ademáis, son menos contaminantes que as non renovables. En Galicia temos un clima moi adecuado para a enerxía eólica, debido aos ventos, a solar non daría tanto rendemento pero aínda así poderíamos empregala, debido a agricultura, tamén poderíamos utilizar a biomasa, de feito, nalgunhas granxas de Galicia xa se están empregando bosta das vacas para crear a enerxía necesaria para esa granxa, non se obtén enerxía sobrante pero algo e algo…
  Feito por Cris Pérez e Luis Vázquez

 40. noelbuceta Dixo:

  Noel Buceta e Cristian Galiñanes
  en xeral, as enerxias non renovables teñen as mesmas caracteristicas: Altos niveis de producción pero producen moitos contaminantes, ademais de non ter futuro ao esgotarse.
  Pola contra as enerxias renovables non teñen unha producción tan grande, son limpas, pero producen un impacto na paisaxe, as veces ocupando un nicho ecoloxico, co que pode ser perigoso para o medio ambiente.
  As enerxias que penso poderian resultar en galicia serian a eólica polo vento que xeralmente existe en toda Galicia, a hidraulica, pero sen ocupar un nocho ecoloxico importante ou único, polos abundantes cursos fluviais de Galicia, e a solar, posto que apenas precisa requirementos aparte dos economicos.

 41. andreadacosta Dixo:

  Sofia Fernández y Andrea Dacosta
  Enerxías renovables:
  - Enerxías xeotérmicas é a enerxía calorífica de orixe térmico que se extrae do vapor ou da auga quente baixo a superficie terrestre.
  -A biomasa é a materia orgánica orixinada nun proceso biolóxico que se pode utilizar como fonte de enerxía. Hay tres tipos:
  Biogás , biocarburantes, forestal e cultivos enerxéticos .
  -A minihidraúlica veuse aproveitando a enerxía dos cauces dos ríos para a súa transformación en enerxía mecánica, utilizase principalmente para moer gran. Se distinguen tres tipos de aprobeitamentos:
  Centrais de encoro, centrais fluíntes e centraís de bombeo.
  -A enerxía eólica transforma a enerxía cinética do vento en enerxía eléctrica ( o vento e o muiño que move as aspas).
  -Enerxía solar Fotovoltaica utilízase para a xeración de enerxía eléctrica, e pode estar illada ou conectada á rede eléctrica.
  -Enerxía solar Térmica renovase ciclicamente, sen prexudicar o medio natural sendo, as máis respectuosas co entorno que nos rodea.

  As enerxías non renovables son limitadas, unha vez que se esgotan non se rexeneran.
  Tres clases:
  +Petróleo: é un líquido oleoso composto de carbono e hidróxeno.
  +Carbón:formado por restos vexetales,
  +Gas natural: compuesto de metano, se extrae baixo terra e case sempre acompañado de petróleo.

 42. aaroncordero Dixo:

  AARON CORDERO E BRUNO LEMIÑA
  A gran ventaxa das enerxías non renovables é que son máis fáciles de extraer do sólo como o carbón e ademáis teñen máis rendemento polo que con pouco traballo podemos obter moita máis enerxía que coas renovables, pero tamén teñen inconvenientes, acabarán esgotándose e a alta de contaminación xa que para obter enerxía temos que quemalos producindo así moita cantidade de CO2.
  As enerxías renovables teñen a gran vantaxe de que non se van a esgotar xa que gastamos a enerxía ao menos ritmo do que chega ou ao mesmo. Non contaminan, pero necesitase moitos recursos para construilas industrias. Ademáis non temos a suficiente tecnoloxía para aprobeitar toda a enerxía así que mentres que non investiguemos seguirán sen ser rentables de todo.
  A mellor alternativa enerxética para Galicia sería por unha aproveitar os recursos o mellor posible: Reducindoos, reutilizándoos e reciclándoos.
  Para rematar espero que o governo subvencione máis ao estudo de enerxías renovables xa que son máis limpas e duradeiras.

 43. alexisrial Dixo:

  Moita da enerxia que utilizamos proven de combustibles fósiles que son moi contaminantes e moi escasos na actualidade. Penso que poderiamos eliminar case por completo o uso de estes combustibles substituindos por exemplo por molinos, que son unha boa fonte de eneria renobale, ademais o petroleo e inexistente en España, polo que apostar polas enerxias renovables sería unha boa forma de aforro para o pais.

  As enerxias non renobales teñen vantaxes como:

  - producen mais enerxia que as renovables.

  - Son unha gran fonte de ingresos para os países con abundancia de petróleo.

  - As suas infraestructuras son mais baratas que as das enerxias renovables.

  As enerxias non renovables teñen desvantaxes como:

  -Contamina moito o medio ambiente

  -a extracion de estas enerxias como o petroleo supón un gran importe de capital

  Vantaxes das enerxias renovables:

  -Non contaminan

  -Non se esgotan

  Desvantaxes das enerxias renovables:

  -As suas instalacións supoñen un gran gasto de capital.

  - Son menos eficientes que as non renovables.

  Penso que unha voa forma de aproveitar a xeografia de galicia e instalando parques eólicos o clima e propicio para a instalacions de estes.

  Poderianse instalar presas de enerxia hidráulica que en galicia serian moi útiles pola abundancia de auga, ainda que por outra parte tamen teria as suas consecuencias, como por exemplo,

  - A alteración de nichos ecolóxicos

  - A alteración da paisexe.

 44. ivanotero Dixo:

  IVÁN OTERO CORES E PABLO BAÚLDE GARCÍA

  As enerxías renovables son moito máis eficientes que as non renovables, na nosa opinión, é certo que presentan varias ventaxas fronte as non renovables pero tamén inconvenientes. As seguintes diferenzas (ventaxas e inconvenientes) entre elas dúas son as que na nósa opinión posúen unha importancia maior:
  Enerxías renovables.
  - Ventaxas:
  Non producen gases contaminantes como CO2 a atmósfera polo que reducen o efecto invernadoiro.
  Non xeneran residuos como a enerxía nuclear.
  Son inesgotables.
  No aspecto económico son máis importantes na sociedade xa que crean máis postos de traballo.

  - Inconvenientes:
  Producen impactos visuales.
  Dependen do medio para crear enerxía, por exemplo a eólica, xa que sin vento suficiente non se produce enerxía.
  Necesitanse grandes extensións de terreo para obter unha cantidad aceptable de enerxía.

  Enerxías non renovables.
  - Ventaxas:
  Son de fácil extracción.
  Producen moita enerxía ao alcance de todo o mundo.
  Algunhas como por exemplo a nuclear, non contamina durante o seu uso.

  - Inconvenientes:
  Son contaminantes.
  Esgotanse a largo prazo.
  Poden causar catástrofes medioambientales, como a nuclear en Fukushima ou Chernobyl.

 45. Laura Fontenla Rodríguez Dixo:

  Eu creo que en Galicia, polos ríos e o relevo que temos, sería o lugar idóneo para a implantación de centrais de enerxía renobable, como a enerxía hidráulica e a eólica. Sen embargo resulta moito máis fácil a obtención de enerxía mediantes as centrais térmicas, que ademáis de contaminar emitindo CO2 á atmosfera, esgotan un recurso non renovable que é o carbón.
  En canto á enerxía nuclear eu véxolle a vantaxe de que non emite CO2,E ademáis o uránio é moi abundante e un cachiño moi pequeno produce moita enerxía, pero o perigo está nos resíduos nucleares, que aínda non sabemos que facer con eles e demomento estanse soterrando,pero iso non se pode facer toda a vida.Os resíduos nucleares teñen unha alta radiactividade que resultan moi perigosas para o ser humano e incluso pode provocar mutacións. A todo isto hay que engadirlle o risco dun accidente nuclear, ainda que hoxe en día din que iso e pouco probable por que se toman moitas precaucións.
  Eu opino que en Galicia deberiamos comezar a utilizar recursos renobables canto antes, pero estes tamén teñen o inconvinte de que a súa fabricación tamén producen impacto, por exemplo as centrais hidráulicas provocan un gran impacto nos hábitats dos ríos pola construcción de encoros, a enerxía eólica provén de muiños de vento que producen un gran impacto visual e en varios metros ao seu radio non hay animais polo que tamen produce un impacto no habitat de alguns seres vivos, ademáis cando non hay suficiente vento gasta mais enerxía poñelos a funcionar que a enerxía que eles xeran.
  De todos modos, o que poidan contaminar estas enerxías pareceme un porcentaxe moito mais baixo do que contaminan as enerxías non renobables polo que de todos os xeitos compensaría.

 46. Belén Chaves e Alba Oubiña Dixo:

  ENERXÍA SOLAR: (procede do aproveitamento do Sol, e produce calor)
  Vantaxes: É una enerxía renovable, despois de que se instalan os paneles, é gratuíta.
  Inconvintes: Instalar os paneis solares é un gasto caro, e estes debense por en lugares nos que dea o Sol.

  ENERXÍA XEOTÉRMICA: (procede da calor interna da Terra)
  Vantaxes: Non emite residuos contaminantes á atmósfera.
  Inconvintes: Non está disponible en todos os lugares da Terra.

  ENERXÍA EOLICA: (procede da forza do vento)
  Vantaxes: Non se esgota, é una enerxía limpa, non emite ningún tipo de gas á atmosfera.
  Inconvintes: Pode cambiar as rutas migratorias das aves, impacto visual por causa dos aeroxeneradores.

  ENERXÍA DE BIOMASA: (procede da combustión de materia orgánica)
  Vantaxes: Gracias a ela, elimínanse os residuos que nós producimos.
  Inconvintes: Baixo nivel enerxético, e contamina a atmosfera pola emisión de CO2.

  ENERXÍA MINIHIDRÁULICA: (procede da forza da auga)
  Vantaxes: Non emite gases contaminantes e non ten moito custe de creación e produce moita enerxía.
  Inconvintes: Impacto visual, o cambio nas correntes dos ríos, cambios nas especies remontantes dos ríos, que non poden deshovar.
  ENERXÍA NUCLEAR: (procede de reaciións nucleares)
  Vantaxes: Alta producción de enerxía, non contamina a atmosfera.
  Inconvintes: Instalacións moi custosas, perigo de fugas radioactivas, e deixa residuos radiactovos, altamente perigosos para a vida.
  Creemos que en Galicia deberían de utilizarse máis a enerxía eólica, porque esta é una zona de moito vento, e hai moito sitio para colocar os aeroxeneradores.

 47. albatorrado Dixo:

  As enerxías utilizadas nas nosas casas son das de tipo non renovables aínda que sexan moi contaminantes, mentres non se descubran alternativas ao petróleo, ao carbón e ao gas natural teremos que reducir a contaminación por outros lados.
  As vantaxes das enerxías non renovables son a fácilidade de obtención e de utilizacióm, e as desvantaxes son claramente a gran contaminación que producen ó medio ambiente tamén coa súa extración.

  Por outro lado, as vantaxes das enerxías renovables son que non contaminan e non se esgotan, debido a que este tipo de enerxía (que son a enerxía solar térmica que a obtemos directamente do sol e esta é unha das enerxías renovables máis importantes que existen, a fotovoltaica que se obtén de outras enerxías, a eólica que procede do vento, a minihidráulica que a obtemos da enerxía cinética da auga, a biomasa que se obtén a partir de materia orgánica e a xeotérmica que ven da calor do interior da terra) témola no noso planeta por natureza. As súas desvantaxes son que as instalacións sopoñen gastos terribles e provocan impacto visual, e en ocasións encóntranse dificultades para suministralas e non se aproveita todo o potencial das enerxías.

  Pensamos que unha boa forma de aproveitar os recursos que temos en Galicia sería utilizando a biomasa xa que hai moita agricultura, a eólica xa que o noso clima é idóneo, e tamén a solar térmica xa que produce moitísima enerxía. Aínda que só dixemos as vantaxes e as cousas boas en relación á nosa comunidade, temos que pensar que tamén ten desvantaxes bastante graves, pero iso, todas.

  Alba Torrado e Marta Nuñez.

 48. Daniela & Andrea Carro Dixo:

  Las fuentes de energía renovables son distintas a las de combustibles fósiles o centrales nucleares debido a su diversidad y abundancia. La primera ventaja de la mayoría de las energías renovables es que no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones similares, lo contrario que ocurre con las fuentes de energía no renovables.
  Las fuentes de energías renovables , como por ejemplo la energía eólica, hidráulica, solar.. Tienen la ventaja de que no producen emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera, por lo que disminuye el efecto invernadero, no generan residuos de difícil tratamiento, como en el caso de la energía nuclear, son inagotables y otra ventaja de este tipo de energía es que podemos fabricar energía en nuestra propia casa. Pero también tiene sus inconvenientes; producen impactos visuales, se necesitan grandes extensiones de terreno para obtener la cantidad de energía necesaria, y uno de los grandes problemas es que no siempre se obtiene la misma energía con ellos, es decir, dependen de si hay viento o de la cantidad de sol,por lo que, en ocasiones tienen dificultades para garantizar el suministro de energía que necesitamos.

  También contamos con las energías no renovables ( petroleo , carbón.. )que como su nombre indica,no se regeneran de forma natural, contaminan el medio ambiente,y muchas perjudican la salud de las personas.. Por otra parte tiene sus ventajas como que se pueden extraer con mas facilidades, con muy poca cantidad se puede conseguir mucho ,y son menos costosas exceptuando el petróleo.

  En Galicia deberíamos utilizar y aprovechar las energías renovables, mayoritariamente la eólica, ya que disponemos de montes que nos permiten obtener gran cantidad de energía. Otra buena opción también sería emplear la energía hidráulica y mareomotriz , puesto que Galicia cuenta con bastante cursos fluviales de los que podríamos obtener energía sin apenas contaminar .