Un heroe de cortello

 O porco é un mamífero que se cría de maneira doméstica xa que o seu corpo é utilizado para a alimentación humana e outros usos. Con “outros usos” no artigo “cerdos que salvan vidas” refírense especialmente na medicina. A parte da carne, do porco pódese aproveitar a pel para coiro de diversos artigos, a súa graxa para xabón, etc.

imagen

Pero o máis importante do porco, que serviu para salvar vidas foi:

insulina, foi a salvadora dos diabéticos até a chegada dos transxénicos. Hoxe en día, non se sabe que hai menos de 30 anos non existía a insulina humana sintetizada artificialmente, a que agora se fornece practicamente por todo o mundo grazas á existencia de bacterias modificadas xeneticamente para producila. Antes dos anos 80, cando os diabéticos non podían acceder á insulina humana, tiñan que recorrer á insulina producida nos páncreas doutros animais  como o porco ou a vaca. A pesar do éxito da insulina de porco, tiña un gran inconveniente e é que, a longo prazo, moitos diabéticos terminaban desenvolvendo unha reacción inmune contra ela ao considerala unha substancia estraña. Por iso, cando se conseguiu sintetizar insulina humana a través de bacterias, non pasou moito tempo ata que esta última substituísea por completo. Era moito máis segura e máis barata de producir.

Anticoagulantes procedentes do intestino do porco, a heparina é unha molécula natural presente en múltiples animais (incluído o ser humano) que se utiliza como fármaco anticoagulante por todo o mundo, especialmente para previr a aparición de trombose. As dúas fontes de obtención maioritarias son dúas: o pulmón bovino e o intestino gorrino. Casualmente, a cantidade de heparina presente na mucosa intestinal do porco é relativamente elevada comparada con outros animais, polo que agora mesmo é o principal abastecedor dos tratamentos con heparina de todo o mundo.

Tripas de porco para fíos de sutura, o seu uso, ademais dun fin gastronómico, tiña un papel especialmente rechamante no medicamento. Antes de que os fíos sintéticos absorbibles para suturas fosen mellorando e facéndose máis populares , o fío de sutura procedente do intestino de porco ou da vaca utilizábanse bastante a miúdo. Tiñan a vantaxe de reabsorberse e desaparecer co tempo, con todo, ao proceder de especies distintas podían dar problemas por reacción inmune e non ofrecían tanta resistencia como outros materiais de sutura. Na actualidade, o seu uso é anecdótico e está prohibido nalgúns países.

Válvulas cardíacas de porco para corazóns enfermos, cando algunha das válvulas do corazón ten un problema grave, existen dúas alternativas: colocar cirurxicamente unha prótese valvular cardíaca artificial ou unha biolóxica. Cada unha ten as súas vantaxes e desvantaxes e hai que sopesalas para cada paciente. As válvulas cardíacas biolóxicas que se utilizan proceden das válvulas cardíacas dos porcos debido, en gran parte, á gran similitude do seu corazón co do home. As posibilidades de rexeitamento minimízanse ao tratar o tecido con diversas sustancias químicas e, así, poden permanecer moito tempo no corpo humano.

 

Tags: , ,