Series como CSI ou House ou películas como Parque Xurásico non serían imaxinables antes da PCR.

Identificación de vítimas en grandes desastres coma o terremoto de Haití, identificación de asesinos con restos de pel ou pelos na escena do crime (coma na serie CSI) ou probas de paternidade, todas son hoxe posible gracias á técnica da PCR , (reacción en cadea da polimerasa), descuberta nos anos 80 por Kary Mullis, premio Nobel de Química no 93.


Busca a utilidade desta técnica no campo da evolución.

 

Tags: , ,

71 Respostas a “Series como CSI ou House ou películas como Parque Xurásico non serían imaxinables antes da PCR.”

 1. fernando cores Dixo:

  No campo evolutivo, co PCR, poderíanse amplificar xenes de organismos que xa se extinguiran (mamuts, individuos pertencentes ao xénero homo…). Así, compararíanse estes xenes con xenes semellantes, pero das especies actuais para poder reconstruír deste xeito, árbores filoxenéticas enteiras.
  Kary Mullis móstrse escéptico con respecto á SIDA e ao cambio climático. Expón xunto con outros científicos, que é difícil que só o virus do VIH sexa o responsable da SIDA; en todo caso os responsables serian un conxunto de virus. Ademáis, as probas de diagnóstico non detectan o virus en si, senón anticorpos xerados en exceso (proteínas). Incluso afirma que coa PCR pódese demostrar que non en todos os casos de SIDA o virus está presente.
  Para expresar a miña opinión, vou aferrarme á cita de Einstein:”O máis importante na ciencia e non deixar de cuestionarse cousas nunca”. Polo que penso que non se deberían descartar hipóteses ou teorías a non ser que estas carezan dunha base sólida (ou sexa, barbaridades), xa que é posible que distintos puntos de vista permitan ter unha visión máis ampla do problema, o que levaría a unha máis rápida solución.

 2. cristina rozados Dixo:

  A técnica do PCR utilízase para amplificar rexión de ADN e obter así perfís completos a partir de cantidades mínimas de ADN. Esta técnica aplicouse ao estudo de ADN antigo favorecendo a súa eficacia antes mermada polos problemas que supuña a replicación do ADN por clonación bacteriana (afectada pola presenza de fragmentacións e danos moleculares no ADN). Esta técnica permitiu:
  -A caracterización xenñetica de virus e bacterias, sendo posible estudar a evolución dos patóxenos no tempo e determinar a incidencia de enfermidades infecciosas e a evaluación de enfermidades en poboacións antigas.
  -A caracterización xenética de poboacións do pasado. Destaca especialmente, dentro do campo da antropoloxía, a caracterización xenética do home de Neandertal.
  - Establecer relacións filoxenéticas entre especies extinguidas (como o Cuagga, as Moas), revelando tamén o seu hábitat e as especies de plantas e organismos que constituíron a súa dieta.

  Eu opino que a súa postura acerca de que o VIH non produce o SIDA, aínda que controvertida e heterodoxa, está ben fundamentada, pois é bioquímico. Estou de acordo a que, como el di vivamos creendo nunhas persoas como os excomuñadores de Galileo e que, co tempo, se demostre que a relación entre o SIDA e o VIH sexa totalmente infundada. Xa non me poño do seu lado no asunto do cambio climático pois para min é bastante palpable (non me parece, como el di, que a temperatura aumentara unhas décimas e só pola noite). Baseo esta percepción nas imaxes do desxeo dos polos, de desertización da nosa Península, de inundacións e sequías extremas repartidas por zonas do planeta nas que son inusuais… Pero non teño aínda unha clara determinación sobre se este cambio climático (do que declaro culpable ou polo menos favorecedora á miña especie)acabará coa vida tal e como a coñecemos ou simplemente reubicará ecosistemas.

 3. martin prieto Dixo:

  No campo evolutivo esta técnica é moi útil e interesante, pois permítenos amplificar xenes a partir de organismos xa estinguidos, como animais ou restos humanos moi antiguos. Este sistema tamén foi empregado para obter o mapa do xenoma humano.
  Si ven é certo que falamos de un científico un tanto “peculiar” penso que non se lle debe de quitar mérito o seu descubremento, pois, sen dubida,trátase da técnica con maior relevancia do século XX no ámbito da bioloxía molecular.

 4. adrian parada Dixo:

  Creo que ser capaz de duplicar un fragmento de ADN foi un gran avance na bioquímica xa que con eso se poden resolver grandes problemas se Kary Mullis fora mais serio e se dedicara solamente a bioquímica seria capaz de resolver moitos mais problemas ca os que se resolveron grazas ao seu invento.

 5. lorena romero Dixo:

  Co PCR poódense amplificar xenes de organismos xa extinguidos, para así poder crear as árbores filoxenéticas completas. Este sistema tamén foi utilizado para obter o mapa do xenoma humano.
  Eu penso que por moito que sexa un científico atípico non se lle debe de sacar o seu mérito, porque desarrolou unha das ferramentas máis importantes na bioloxía molecular, o PCR.

 6. angela rial Dixo:

  A útilidade desta tecnica utilízzase en varios campos como por exemplo na medicina forense,en investigación básica,test de paternidad, e ten moitas outras utilidades.
  Kary Mullis decia que unha persoa que ten VIH pode pasar por exemplo nunha persoa embarazada pode pasar o seu fillo pero non en forma de VIH senon en forma de tuberculose.O que kary intentava era buscar unha aplicación para que o VIH non se transmitise.

 7. christian gonzalez Dixo:

  Mediante esta técnica da PCR poden rexenerarse millóns de moléculas idénticas, a partir dunha soa molécula de ADN. A través da PCR pódense amplificar xenes de organismos xa extinguidos, como é o caso do mamut ou de antigos restos humanos.
  O PCR tamén se utilizou para conseguir o mapa do xenoma humano. É posible comparar mostras diferentes de ADN para comprobar se pertencen ao mesmo individuo ou non.

  A pesar da súa sabiduría en temas como o sida ou o VIH que non era o seu principal forte nestes temas, Kari Mullis dicía que tiña que haber un informe publicado que indicase que o VIH é a posible causa do SIDA, él, pola contra, dicía que a hipotesis VIH/SIDA é un erro diabólico.

  Estou de acordo con Kari Mullis xa que non tódalas persoas con VIH contraen ó SIDA, e se se da o caso ten que haber informes sólidos que aclaren que o VIH é o causante do SIDA, e non hipoteses falsas.

 8. paula suarez Dixo:

  A PCR é unha técnica que permite duplicar a un número ilimitado de veces un fragmento de
  A PCR convirteu nunha rutina a investigación da secuencia xenética, permitindo a lectura completa do xenoma humano, así como de moitos organismos que se toman como modelos na investigación de distintos problemas biolóxicos. A técnica permiteu tamén investigar a filoxenia comparando as secuencias xenéticas, ahora fáciles de averiguar, de distintas estirpes, que a súa vez é o fundamento dun mundo de hipótesis científicas do máximo interese.

  Aínda que teña ideas controvertidas con temas importantes, non ten nada que ver co que él inventou.

 9. andrea sineiro Dixo:

  este cientifico deu lugar ó PCR, grazas a él pódese volver ó pasado.
  podese volver ó pasado pero nun sentido figurado xa que grazas ó PCR pódese amplificar os xenes de organismos que xa existiron, e esto é importante porque grazas a esto pódense formar árbores filoxenéticas completas, xa que algunhas no o estan.

  eu penso que sobre o cambio climático no hay que darlle a razón nin quitarlla, el só espresa a súa opinión ó respecto

 10. sara lopez Dixo:

  O gran desarrolo que ten a genética durante o presente siglo e os avances alcanzados pola biología molecular, ofrecen hoxe en día a oportunidade de precisar a identidade biológica e o parentesco entre individuos de unha mesma especie, asi como adjudicar a orixe de pequenas mostras de texido a un individuo en particular. O anterior lograse grazas á utilización do PCR dentro do análise do ADN.
  Outras utilizacions son:
  –Identificación personal e diagnostico molecular do sexo.
  -Estableciientos de vínculos familiares
  -Epidemioloxía
  -Caracterización xenética de poblacions do pasado
  -Zooloxía e Botánica
  Estou de acordo con el en que o VIH non ten por que ser o mesmo que a SIDA. Ter o VIH non significa que xa teñas a SIDA, pero no que non estou de acordo con él é que exista a posibilidade de que o VIH non exista.
  Con respecto ao cambio climático non penso para nada igual que kary Mullis. Creo que o cambio climático está ben á vista(como o cambio das correntes dos océanos,…) e que debemos solucionar.

 11. tania falkenhain Dixo:

  O poder da técnica PCR reside na capacidade de producir cantidades ilimitadas dun fragmento de ADN particular, a partir dunha única copia e nunha única reacción. Mediante a PCR xéranse moléculas de ADN que permiten a súa caracterización a partir de moi pouco material de partida (un pelo, células descamadas da pel…), o que permite un mostreo non invasivo ou pouco destructivo de organismos vivos e a análise de restos. Mediante a PCR pódense amplificar así xenes de organismos xa extinguidos, coma o mamut, ou restos antigos humanos. Pódense comparar estes xenes cos xenes semellantes de organismos actuais e así reconstruir árbores filoxenéticas. Por exemplo, empregouse para conseguir o mapa do xenoma humano. A comparación e análise dos patréns de bandas de ADN entre individuos permite a estimación de variabilidade xenética en poboacións.

  Con respecto á súa opinión sobre a orixe do sida e a negación que fai do feito de que o VIH estea directamente relacionado con el, non sei que pensar. O certo é que todos tendemos a crer que o VIH é o causante, pero o certo é que isto débese unicamente a que é a creencia máis popular, pero non é a única. A costumbre xeral é a de creer na opinión maioritaria, pero ao longo da historia téñense dado moitos casos de erros debido a esta tendencia que, co tempo, tiveron unha resolución (con respecto á sida, mesmamente, cando tempo atrás se cría debido á mera ignorancia que era algo exclusivo do colectivo homosexual). O que quero decir con esto é que, tratándose dunha enfermidade cómo é o sida, que aínda está chea de misterios para nós, ben podería ser que nos equivocasemos. Tamén pode ser que non, e que os equivocados sexan os “disidentes do sida”. No que xa non teño unha opinión tan ambigua é no referente ao cambio climático, xa que neste caso está negando algo totalmente fundamentado e con respecto ao que, na miña opinión, non hai dúbida posible. El réstalle importancia a uns cambios no clima do noso planeta que resultan claramente palpables se reparamos un pouco na transformación da paisaxe da Terra nos últimos anos.Paréceme ridículo negar os feitos, así como a nosa responsabilidade neles.

 12. julian reigosa Dixo:

  As utilidades do PCR,son moi amplias pero destacan,sobre todo,a utilidade de este na determinación de huellas dactilares,compáranse mostras de ADN para determinar a identidade dun individuo.Aplicación moi útil no campo da investigación e boa para resolver casos de asesinatos.Outras aplicacións sería comparar fragmentos de ADN humanos e construír unha árbore filoxenética máis detallada do ser humano.
  En canto as súas teorías,penso que en parte ten razón,non só o VIH causa o sida senón que tamén outros factores con este causan o sida.Non podemos descartar que o VIH o provoque porque as probas que hai ata agora non demostran o contrario,e si en vez de,criticar as teorías de tantos científicos que pasaron moito tempo estudando sobre esto,se dedicara a estudar e aportar información decindo o contrario poderíase saber con difinitiva o causante do sida e unha solución.
  Co tema da contaminación pasa o mesmo,negase a creer diferentes terías que expoñen o problema dos gases na atmosfera.

 13. carlos ventoso Dixo:

  Esta técnica é moi importante para evolución da bioquímica porque proporciona que se faga a duplicación de fragmentos para poder mirar os fósiles de animais agora extingidos,ou tamén resolver moitos problemas que Kary Mullis que con este avance pudo darlle moitas respostas.

  O científico Kary Mullis e un personaxe un tanto peculiar, por que é un gran científico é moi estudoso na súa area pero é un persoa un pouco irracional en cousas que non é científico ou que non sabe, eu penso que tería que non falar e dicir barbaridades doutras cousas que non comprende tanto como doutras cousas que el fai.

 14. alejandro allegue Dixo:

  Nos estudos evolutivos a PCR pode amplificar xens de organismos xa estinguidos como os restos antigos dos nosos antepasados. Isto axudaríanos a comparar estos xens cons xens semellantes de organismos actuais e a poder reconstruir árbores filoxenéticos. Tamén mediante esta técnica é posible e comprobar si o ADN pertence ao mesmo individuo ou non.
  Empregada principalmente pola mediciña forense e polas investigacións policiais.
  Penso que a xente non é conciente sobre a dimensión da enfermidade. O sida vaise propagando sen ningunha prevención e pode pasarlle a calquera que non utilice prevencións.
  O cambio climático non é unha cosa de hoxe nin antes do onte, é unha consecuencia provocada desde fai moios anos. Naquelas épocas en que se soubo que era unha realidade, calquera persoa que afirmase que o cambio climático era algo existente era algo tomado por un tolo, a xente con poder, os pólíticos ocultaban o pasaban deste feito.
  El origen desta desgracia é debida a moitas cousas, a maior da culpa a teñe o ser humano.

 15. kevin hermida Dixo:

  Esta tecnica ten unha gran cantidade de de utilidades, entre eles en varios campos como a menciña forense, na investigacion basica, test de paternidade, entre outras moitas.

  Kary Mullis decia que unha persoa que ten VIH e se esta embazaraada, pode pasar a sua enfermidade, perro en forma de tuberculose.o que buscaba era que esa enfermidade nono se transmitise.

 16. sofia suarez Dixo:

  É unha técnica biolóxica molecular coa que se obtén un gran número de copias dun fragmento de ADN cunha rapidez e eficiencia mediante as cales se realiza unha tarefa que antes requería largas e tediosas xornadas. Resulta moito máis fácil identificar cunha alta probabilidade virus ou bacterias causantes dunha enfermidade, persoas (cadáveres) ou facer investigacións científicas sobre o ADN amplificado e pódense producir fragmentos de ácidos nucleicos a grande escala, abrindo así as portas á secuenciación dos ácidos nucleicos e por ende a novas disciplinas como o diagnóstico molecular, a terapia xénica ou a obtención de organismos superiores recombinantes.
  Negou a validez da hipótesis oficial VIH/SIDA (o VIH non produce o SIDA) e tamén negaba a hipótesis que que pudiésemos estar facendo unha catástrofe como o cambio climático. Hoxe en día sabese que esto no é así aínda que moitas persoas négano polo seu propio beneficio económico o cal nos perjudica a todos.

 17. jessica pouso Dixo:

  En canto a evolución, esta técnica permite recuperar mostras de ADN que aínda non foran degradadas (conservadas en brea, ámbar…). O que fai que se poidan reconstruir taxóns extintos completamente, o que permite realizar estudos filoxenéticos e etnográficos de poboacións, mediante comparación e tamén, estudos sobre a separación evolutiva dalgunhas especies.
  A súa opinión sobre o sida está basada en: o sida non ten porque ser causado por o VIH senón por outros factores (efectos do consumo de drogas reactivas, exposición inmunolóxica a proteínas extrañas, quimioterapias tóxicas con fármacos anti VIH…). E cre que a definición de sida foi aceptada pola gran maioría sen que lle prestaran a atención que precisaba. Eu opino que pode ter razón sobre isto, xa que normalmente o que digan os que teñen poder e o que aceptamos o resto, e habería que facer investigacións sobre os seus postulados (se teñen fundamento), xa que é un tema realmente importante porque moita xente padece esta enfermidade. Pero isto non implica que mentras se investiga a xente non dea por válido a información anterior sobre o sida e non utilice as precaución necesarias, recomendadas ata agora, porque por ser unha investigación non quere dicir que sexa certo o que se está a investigar.
  Mullis non está de acordo con postulados que aceptan a maior parte da comunidade científica como: non cre que a queima de combustibles fósiles provoque o aumento da temperatura do planeta, nin que a emisión de gases organohalógenos altere o equilibrio na fabricación e destrucción do ozono estratosférico. Isto tamén pode ser real, aínda que é pouco probable, xa que é un campo moito máis investigado que o do sida. Pero non hai que aferrarse a unha soa idea, xa que como pasou con outras cousas( por exemplo, as teorías fixistas e as evolucionistas) as novas ideas, por moi raras que soasen, acabaron sustituíndo as anteriores. Polo que penso que se son razoables e teñen algún tipo de base científica, hai que investigalas, xa que son temas moi importantes.

 18. cibran cores Dixo:

  Grazas ao invento de Kary Mullis permitiu poder investigar a filoxenia comparando secuencias xeneticas e tamen podemos xerar miles de millons de moleculas a partir dunha soa molécula de ADN. Este invento supuxo un gran avance para a ciencia,

  Estou de acordo con Kary Mullis en que o VIH non ten porque causar SIDA.

 19. fabian moure Dixo:

  A PCR no campo de evolución serve para a creación de arbores filoxéneticas,aparte de outros usos como probas de paternidade…Mullis di que o SIDA non existe,que poseer o VIH non implica ter o SIDA,opino que esto non é asi.Tamén duda de que exista o cambio climático esto tampouco é asi.

 20. adrian avion Dixo:

  Desde o punto de vista evolutivo o PCR e obter un gran numero de moleculas de ADN partiendo de unha sola. Con un cabelo ou un pouco de saliba podese obter ilimitadas copias de AND.
  Tamen co PCR podese identificar mqais facilmente un virus ou unha bacteria ou facer investigacions cientificas sobre o ADN; utilizase tamen para facer arboles filoxeneticos.

  Na miña opinion se tes o VIH significa que tes o Sida pero agora mesmo ponmo en dubida xa que el foi quen descubreu a mellor tecnica para analizalo a suponse que e a mellor tecnica para ver como é ese virus. Desde a sua vista do cambio climatico que di que non hai tal cambio eu non comparto a sua opinion xa que hai mil provas que demostran que si existe; e mais nestes ultimos anos.

 21. alba boveda Dixo:

  Grazas á técnica da PCR pódense, por exemplo, amplificar xenes de organismos que xa se extinguiron, ou restos antigos humanos. Pódense comparar estos xenes cos xenes parecidos de organismos actuais e así poder reconstruir árbores filoxenéticas.
  Outra utilización do PCR é para conseguir o mapa do xenoma humano.

  Mullis é un “disidente do SIDA”. Sostén que a PCR cuantitativa utilizada nos chamados “test de carga viral” é un oxímoron e que, ademáis, o VIH non produce o SIDA. Mullis tampouco está de acordo coas teorías de que a queima de combustibles fósiles é responsable dun progresivo calentamento global do clima, representada polo IPCC; e da teoría que relaciona a emisión de CFC e outros gases organohalóxenos cun desplazamento do equilibrio químico de formación e destrucción do ozono estratosférico.

 22. ivan zeis Dixo:

  Eu opino que a técnica do PCR é moi útil sobre todo no campo da investigación, xa que cunha soa huella ou cun só pelo ou calquer resto dunha persoa que conteña unha particula de ADN podemos conseguir multiplicalo as veces que queiramos.
  O PCR tamén se utilizou para conseguir un mapa do xenoma humano.
  Según Kary Mullis o VIH non é o mesmo que o SIDA , eu creo que se equivoca porque en internet por exemplo defínese por igual e falan de VIH/SIDA non de VIH ou SIDA. Para a miña opinión Kary equivocase.

 23. francisco reigosa Dixo:

  Hoxe en dia a tecnica do PCR é moi útil xa que a partir dunha soa mostra de calquera parte do corpo que conteña ADN permítenos obter un gran número de copias. A PCR é útil en campos como a investigacion forense, para identificar victimas dun desastre, para identificar a un asesino etc.
  A técnica permitiu tamén investigar a filoxenia comparando as secuencias xenéticas.
  No campo evolutivo a técnica do PCR poderíanse amplificar xenes de organismos que xa se extinguiron e así compararíanse estes xenes con xenes semellantes das especies actuais para poder reconstruír árbores filoxenéticas enteiras.

  Para Kary Mullis o VIH e o SIDA non é o mesmo, na miña opinión, esto non se pode descartar nin afirmar, xa que non o di calquera persoa senon que o di un cientifico que descubriu unha tecnica importante, pero habria que seguir investigando para ver si é certo ou non.

 24. jennifer banos Dixo:

  a tecnica do pcr serve para amplificar un fragmento de ADN,a sua utilidade é que tras a amplificacion resulta moito mais fácil identificar con unha moi alta probabilidade virus ou bacterias causantes da enfermidade,identificar persoas…
  ainda que sexa un científico con opinións moi controvertidas non se lle pode quitar o merito porque gracias a el podemos deducir quen é unha persoa só tendo un pelo ou un cacho de pel desa persoa.

 25. jennifer powell Dixo:

  Esta tecnica hace más facil y rapido los estudios de evolución. Utilizando PCR puedes comparar los genes de los restos de organismos o especies con los actuales y construir arboles filogeneticos o el mapa de genoma humano.
  La opinión de Kary Mullis con SIDA es que no hay evidencia de que VIH es su causa. De lo que leí estoy de acuerdo. VIH es un virus de la immunodeficiencia humana y SIDA es la enfermidad. VIH hace la sistema imune muy débil y por eso tienes mayor posibilidad de tener SIDA, no significa que VIH es la causa, pero si tu sistema imune no es capaz de defenderse, puede entrar cualquier enfermidad, hasta que puedes morir de un simple gripe.
  Kary tampoco cree que está bien pensar que podemos cambiar la clima. Me parece razonable porque yo no creo que todos los individuales del mundo van a ayudar ese cambio. Todos esas causas del calentamiento global no acabará hasta que todos participan, no para cambiar la clima, pero por lo menos retardar el calentmiento.

 26. ruben cardalda Dixo:

  Dende un punto de vista da evolución esta técnica pode realizar grandes avances, grazas a que podemos facer copias dunha cantidade moi pequena de ADN e con este proceso obter moitas moleculas de ADN de especies xa extintas e así podelas comparar con especies da actualidade.
  Eu estou a favor da idea Kary Mullis de que ter o VIH non significa que tes o SIDA. Dendo o meu punto de vista eu non estou dacordo con el na idea do cambio climático xa que eu creo que si que o hai, xa que hai moitas probas que o demostran.

 27. arancha osorio Dixo:

  Debido o PCR podemos ver cousas que sen el non o veriamos xa que ten a capacidade de ver fragmentos de ADN e ver cousas do pasado que sen el non o veríamos.

  Tamen nos fala sobre a diferenza do VIH e o sida no que estou de acordo porque o VIH e un virus e o sida a enfermidade.

 28. raquel bahamonde Dixo:

  Esta técnica permite duplicar un número ilimtado de veces un fragmento de ADN nun tubo de ensaio.Poden xerarse millon de moléculas identicas. só se necesitan cantidades moi pequenas de ADN,un tubo de ensaio, algúns reactivos, unah fonte de calor e unhas pequenas cadeas de nucleótidos qur actuan como cebadores.
  Gracias á PCR podense amplificar xenes de organimos xa estinguidos ou restos de antguos humanos, para poder comparar con xenes de humanos actuais e poder crear árbores Filoxeéticas.
  Unha das aplicacións mais interesantes da PCR é a determinación das huellas dactilares xeneticas, permitenos comparar se ertencen ó mesmo individuo nou se existe parentesvoe ntre eles.Utilizase sobre todo no en medicina forense,investigacións policiais e pobras de paternidade.
  Kary Mullis decia que unha persoa que ten VIH e se esta embazaraada, pode pasar a sua enfermidade, perro en forma de tuberculose.o que buscaba era que esa enfermidade nono se transmitise

 29. leticia leiro Dixo:

  Penso que esta técnica aporta grandes avances ao campo de ciencia xa que con ela podemos facer estudos evolutivos e se poden reconstruir arbores filoxeneticos con xens de organismos xa extintos ademais se utiliza para conseguir un mapa xenético humán. E tamén se aplica na medicida forense e investigación policiais.
  Non estou de acordo nin co de que o VIH nin co do medio ambiente, na miña opinión ao ter o VIH tes tamén o sida e o cambio climático si que é unha realidade.

 30. paula briones Dixo:

  Respecto ao campo evolutivo o PCR permítenos amplificar xenes de organismos que xa están extinguidos ou restos antigos humanos. Así podemos comparar estos xenes con xenes semellantes de organismos actuais e deste xeito poder reconstruir árbores filoxenéticas.
  Esta técnica también foi utilizada para conseguir o mapa do xenoma humano.
  Kary Mullis foi un dos disirentes do sida, é dicir que negaba a validez da hipótise oficial VIH/SIDA; xa que el expón que este virus non é o causante do SIDA, como se afirmou durante moitos anos, pois levando acabo unha series de investigacións non atopou unhas bases sólidas que demostrasen que dita hipótese fose certa.
  Eu estou de acordo coa súa postura de que o SIDA non provén do VIH, xa que el pode estar no certo, posto que as afrimacións están ben expostas, e xa que non se atopna unhas bases que demostren que sexa verdade. En cambio respecto ao que di do calentamento global xa non estou de acordo, pois el aposta por que este non se está a levar a cabo, pero actualmente hay moitas acción s que o están a demostrar como o desxeo nos polos, e os cambios drásticos do clima.

 31. jenifer fernandez Dixo:

  O PCR ten moitas utilidades,como a determinación de huellas actilares,na que se comparan mostras de ADN para identificar ao individuo,este tamén nos permite amplificar xenes de organismos que xa están extinguidos,tamén se utiliza para a Zooloxía e a Botánica,para a Epidemioloxía,para o establecemento de vínculos familiares,etc.
  Estou totalmente dacordo con Kary Mullis en que o VIH non ten por que ser o SIDA,pero estou totalmente en desacordo con él en que non exista o cambio climático…xa que ay provas fundamentadas e provadas sobre o asunto….e está ben a vista…e na miña opinión debemos tomar máis medidas que nos permitan solucionar…ou mellorar este problema…

 32. yenifer lorenzo Dixo:

  o PCR é unha técnica que se utiliza para examinar fragmentos de ADN e restos humanos,e co resultado que nos dan estas pruevas que se obteñen podemos saber si evolucionamos cos nosos antepasados…e tamen ten outras moitas utilidades.
  Respecto o do SIDA que non proven do VIH non podemos afirmar que e certo nin falso…xa que non temos as suficientes medios para comprobar se e unha ou outra.
  Respecto o cambio climatico non estou dacordo co que di Kary Mullis xa que hai probas suficientes que demostran o contrario,por exemplo que os polos se van desconxelando pouco a pouco.

 33. Alba Padin Dixo:

  No campo evolutivo do PCR é moi útil o pode selo aínda mais con novas investigacións.Actualmente permítenos amplificar xenes a partir de organismos xa estingidos como por exemplo alguns animais. Tamén nos permite precisar a identidade biolóxica e o parentesco entre individuos. Outra vantaxa é que permite recuperar mostras de ADN que aínda non foron degradados e así poder reconstruír seres vivos e estudialos mellor.Este sistema foi empregado para conseguir o xenoma humano.

  Respecto ao que opina Mullis, estou de acordo con él, respecto ao do VIH, que di que non son o mesmo, niso estou de acordo con él, xa que unha persoa pode ser portadora do VIH e non ter a enfermidade, é dicir unha cousa non ten que ver ca outra. Co que non estou de acordo con el é que di que non existe o cambio climático, porque eu penso que sí que existe, e como eu case todos xa que hay moitas probas que indican o contrario o que él di.

 34. daniel cores Dixo:

  Podería ampliar pequenas mostras de ADN obtidas de restos de animais extintos para que se poidan comparar con mostras de animais actuais e reconstruir as filoxenias.
  Creo que se deberían estudiar todas as posibilidades xa que o SIDA é unha enfermidade que acaba con millóns de vidas en todo o mundo. E se un científico que descubreu esta técnica o di será por algo.
  Con respecto o cambio climático creo que está vastante máis provado que existe a causa dun exceso de gases de efecto invernadoiro como o CO2

 35. alexandra regueira Dixo:

  A técnica do PCR é moi útil no campo da evolución, porque de pequenas mostras de animais xa extinguidos podemos obter moitas máis mostras e así coñecer máis cousas sobre eles e comparalos con especies actuais e buscar algunha relación, realizar estudios filoxenéticos ou etnográficos e incluso coñecer as causas da separación evolutiva de dúas especies.
  Con respecto a súa opinión sobre que o VIH non ten porque estar relacionado con SIDA estou dacordo, porque non todas as persoas que teñen o VIH chegan a ter SIDA, pode que teñan máis posibilidades debido á inmunodeficiencia do seu sistema, pero non en todos os casos. Farán falta moitos máis estudos para coñecer mellor esta enfermidade e saber a relación entre o VIH e o SIDA.
  Creo que o que el di acerca de que o cambio climático non existe é un error, xa que os datos, informes e probas mostran todo o contrario. Penso que para saber que hai un cambio climático chega so con mirar as noticias, alí atopamos inundacións ou desertización en lugares inesperados, terremotos de maior intensidade, aumento da temperatura, desxeo dos polos… Moitas consecuencias de todas as nosas malas accións, e penso que se seguimos deixando pasar todo isto crendo que nos non temos a culpa o cambio climático seguirá aumentando e según as perspectivas dos científicos non será un futuro moi bo para todos os seres vivos do planeta. Por iso creo que todos deberíamos de ser máis conscientes coas nosas accións e non pensar que son só os demais os que contribúen a un cambio climático que si existe

 36. veronica ramos Dixo:

  A PCR é unha técnica da bioloxía molecular (1986 por Kary Mullis) que ten como obxectivo obter un gran número de copias dun fragmento de ADN particular.
  Respecto ao seu emprego, con ela resulta moito máis doado identificar cunha moi alta probabilidade virus ou bacterias causantes dundha enfermidade, identificar persoas (corpos sen vida) en devastadores sucesos, ect, grazas a amplificación dunha pequena parte de ADN.
  En relación coa súa postura a cerca de que o VIH no é o responsable (polo menos en solitario) do SIDA, estou ao seu favor, posto que non hai evidencias científicas que demoestren que iso é certo.
  Sen embargo, con todo isto, non comparto a súa opinión con relación ao cambio climático. “Creer que somos capaces de cambiar el clima es penoso”, non me parece que teña a razón, posto que o ser humano ten a capacidade de modificar moito o entorno, tanto beneficiosa como negativamente, axudándose, por exemplo, dos medios da construción ou simplemente cos seus vertidos. Polo tanto, eu penso que aínda que fagamos referencia a un proceso do máis complexo como é a modificación do clima, non estaría demasiado descamiñado, pensansar en que polo menos, temos algo da culpa.

 37. julia espremans Dixo:

  O PRC permítenos amplificar xenes de moitos organimos xa extinguidos ou restos de sere humanos moi antigos, o que nos permitiría reconstruír árbores filoxenias. esta técnica tamén foi utilizada para obter o mapa do xenoma humano.

  Eu penso que aínda que sexa un científico un pouco especialillo non se lle ten que quitar méritos ó seu traballo pola ciencia.

 38. david dovalo Dixo:

  A técnica da PCR permite duplicar un número ilimitado de veces un fragmento de ADN nun tubo de ensaio. Grazas a esta técnica poden xerarse millóns de moléculas idénticas, a partir dunha molécula de ADN. Isto pódese conseguir nunhas horas. A potencialidade é impresionante, a partir dunha soa molécula de ADN, a PCR pode xerar 100.000 millóns de moléculas idénticas nunha tarde.
  No campo da evoluciòn mediante a PCR pódense amplificar xenes de organismos xa extinguidos, como do mamut ou restos antigos humanos. Pódense comparar estes xenes cos xenes semellantes de organismos actuais e poder reconstruír árbores filoxenéticas.
  Un dos proxectos máis ambiciosos é a determinación da secuencia completa do xenoma humano. Isto permitirá non só identificar os xenes responsables de numerosas enfermidades hereditarias e trastornos metabólicos, senón descubrir novos xenes e as súas funcións celulares relacionadas. O uso da PCR pode chegar a cambiar aspectos da vida do home tales como a planificación do sexo dos fillos. En forma piloto, xa se utilizou PCR para determinación prenatal do sexo despois de fertilización in vitro. Coa axuda dun micromanipulador é posible remover unha única célula dun embrión de 10 células, sen afectar o normal desenvolvemento das restantes. A partir do ADN da célula illada, e en menos de 24 horas, permite diagnosticar o sexo do embrión, para logo implantalo na nai. Este procedemento foi utilizado clinicamente para familias con risco de padecer enfermidades hereditarias que se manifestan case exclusivamente nos varóns, co fin de seleccionar embrións femia para a implantación.
  Con respecto á opinión de Kary Mullis sobre o cambio climàtico estou en parte de acordo con él, xa que o clima na Terra està sufrindo cambios dende a sua formacion hai millóns de anos e que seguirán ocorrendo, por iso non creo que o cambio climàtico só aconteza na actualidade (xa houbo glaciación) pero sì que é verdade que o home está axudando a que o cambio climático natural se converta nun problema màis grave grazas á contaminaciòn, deforestaciòn, degradaciòn dos ecosistemas naturais, sobreexplotación dos recursos naturais, etc… Con respecto à sua opinión sobre a sida de que non hai probas cientìficas que acredite que o VIH cause a SIDA, non sei que pensar xa que existen moitos intereses econòmicos polas compañìas farmaceuticas en amedrantar à poboaciòn con enfermedades (como pasou hai pouco con asunto da Gripe A, que resulto ser unha esaxerada campaña apoiada pola OMS e que moitos profesionais médicos opinaron que non era necesaria a vacina feita a proposito para esta gripe e as compañias farmaceuticas recaudaron millons de euros); penso que algo de razòn terà un Premio Nobel coma Mullis e que ademais esta apoiado por outros colegas cientìficos.

 39. roi jueguen Dixo:

  A PCR é unha técnica que nos permite duplicar ADN. É moi útil pois ten moitos usos (criminoloxía, menciña…).
  Kary Mullis era un científico peculiar, cunhas ideas que tamén o eran. Eu creo que ainda a día de hoxe non se sabe demasiado sobre a SIDA ou o VIH, pois todavía non hai unha cura para esta enfermidade

 40. guadalupe millan Dixo:

  Mediente o PCR podense amplificar xens de organismos xa estinguidos, ou restos antigos humanos. Pódense comparar estos xens semellantes de organismos actuales e poder recontruir arbores filoxenéticas todo isto é desde un punto evolutivo.
  O PCR tamen se utilizou para conseguir o mapa do genoma humano.
  Na miña opinión creo que o VIH ten que ver co SIDA ousexa que non estou de acordo; e respecto do cambio climático tampouco estou de acordo porque agora xa esta demostrado que o cambio clmático si que existe.

 41. cristina rey Dixo:

  Kare Mullis foi o creador do PCR co que nos permitiu que a tráves de unha soa molécula de ADN, a PCR pode xerar 100000 millóns de moléculas idénticas tan só nunha tarde. A PCR ten aplicacións tan sorprendentes como a formación de ADN molde para a sua secuenciación (moito máis sencillos ca clonación na célula), amplificar xens de organismos xa extinguidos (mamut, restos antigos humans), podense comparar estos xens con dos xens semellantes de organismos actuais e reconstruir árboles filoxenéticas, podese conseguir un mapa do xenoma humán, determinar as huellas dactilares (comprobar si unha huella pertence o mesmo individuo, utilizada polos forenses e investigacións póliciais).
  O cientifico Kary Mullis dicia que o VIH non ter por que ser o mesmo que a SIDA, xa que ter unha cousa non ten por que implicar ter a outra. Tamén dicia que que existe a pósivilidade de que o VIH non exista, e neste último punto non estou de acordo. É en canto a opinión que tiña sobre o cambio climático estou totalmente en desacordo, pois penso que os sucesos transcurridos últimamente (desxeo, incremento do CO2, cambios nas correntes oceanicas), poñen a vista que o cambio climático existe e desbemos de intentar solucionalo canto antes, senon cando queramos facelo xa sera deasiado tarde.

 42. debora laya Dixo:

  A PCR permite amplificar o ADN, cunha pequena mostra de ADN poderíanse obter miles de mostras iguais, poden ser mostras de ADN de animais xa estinguidos que axudan a estudar moitas especies que xa non existen.

  Opino que Kary Mullis ao mellor baseábase en algo para dicir que o VIH e o Sida non teñen nada que ver, pero polo que sabemos ata o de agora teñen relación entre eles, ata que nadie demostre o contrario.
  O cambio climático paréceme que está moi claro que estamos facendo as cousas mal, ou que xa as fixemos mal, e que parte da culpa témola os seres humanos ou case toda, e que si é verdade que ao mellor entre todos podemos cambiar a mellor o mundo no que vivimos.

 43. ariadne cousido Dixo:

  A técnica da PCR é moi útil no campo evolutivo, xa que a partires dun pequeno fragmento de ADN dunha especie xa extinguida podemos obter millóns de moléculas idénticas. Gracias a isto poderanse empregar estas mostras, sen correr o risco de estragar a orixinal, e así comparalas con mostras de ADN doutras especies semellantes e reconstruír así a árbore filoxenética de moitas especies; e tamén comparar mostras obtidas en escenarios de crimes, e comparalas nunha base de datos, sen que se perda a mostra inicial.

  Na miña opinión, a postura que mantén o científico Karry Millus non está totalmente desencamiñada, xa que todos damos por susposto que a sida esta producida polo virus VIH, pero non nos paramos a pensar en que non ten porque ser o único factor desencadeante da enfermidade, senón que pode haber outros. E cando fala de que o cambio climático é algo natural, que non está producido polo ser humano, teño que mostrarme totalmente en contra, xa que dende o meu punto de vista, aínda que a Terra sufra este tipo de cambios ó longo de toda a súa historia, non nos dá dereito a nós a aceleralo nin facer que as consecuencias sexan maiores.

 44. caterina barreiro Dixo:

  O PCR no campo da evolucion permítenos amplificar xenes xa extingidos de diversos organismos para así coñecer máis cousas sobre eles como por exemplo a identidade biolóxica.
  Esta técnica foi a que se utilizou para obter o mapa do xenoma humano.

  Karry Mullis autodenominase disidente, isto quere dicir que pensa que o VHI non é o causante do SIDA e di que si esto fose asi habría probas que o abalasen e non as ai.
  Eu tamen opino que o virus do VHI non é o causante do SIDA pero tampouco o podo afirmar rotundamente porque non teño os suficientes coñecementos do tema.

 45. carla oubina Dixo:

  É unha técnica de bioloxía molecular desarrollada en 1986 por Kary Mullis. O seu obxetivo era obter un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, partindo de un mínimo. A súa utilidade é que tras a amplificación, resulta moito más fácil identificar con unha moi alta probabilidade, virus ou bacterias causantes duhna enfermidade, identificar personas (cadáveres) ou facer investigación científica sobre o ADN amplificado. Isto fixo que se convertira nunha técnica moi extendida.
  Esta técnica fundamentase na propiedade natural das ADN polimerasas para replicar hebras de ADN, para o cal emplea ciclos de altas e baixas temperaturas alternadas para separar as hebras de ADN.
  A reacción en cadena da polimerasa foi desarrollada por Kary Mullis, pertencente a Cetus Corporation en California SA, na década de 1980.
  Inicialmente la técnica era lenta, xa que as polimerasas desnaturalizabanse o realizar os cambios de temperatura e era necesario agregar novas polimerasas en cada ciclo.
  Foi un científico popular, pero tivo o seu mérito

 46. melanie pintos Dixo:

  O PCR é unha técnica de bioloxía molecular, cuxo obxetivo é obter un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, partindo de un mínimo. Esta técnica serve para amplificar un fragmento de ADN; a súa utilidade é que tras a amplificación, resulta moito máis fácil identificar con unha moi alta probabilidade virus o bacterias causantes de unha enfermidade, identificar persoas (cadáveres) ou facer investigacións científicas sobre o ADN amplificado.
  Penso que Kary Mullis ten razón, xa que no só o VIH leva a unha persoa a ter SIDA, porque hai moitas formas de tela, tanto en relacións sexuais como en consumir en exceso drogas, etc.

 47. jose manuel lago Dixo:

  A PCR foi un gran avance no estudo do ADN e Xenética en xeral, xa que esta técnica para a multiplicación do ADN ilimitadas veces, e dun xeito relativamente sinxelo e moi rápido permite contrarrestar as diferenzas no ADN aínda que só se teña unha pequena mostra.
  Utilizouse na comparación de animais para establecer as súas filoxenias e segue a utilizarse, aínda que tamin en outras aplicacións, identificación de cadáveres, sospeitosos dun crime, etc.
  Eu opino que o que di Kary Mullis podería ser certo, o VIH non ten por que ser necesariamente o que provoque a SIDA, senón só un factor máis que potencie a posiblidade de ter esa doenza.
  No caso do cambio climático xa non estaría tan seguro de se apoialo, pois si se aprecian algúns cambios no clima.

 48. paula ramos Dixo:

  Posiblemente, Kary Mullis sexa o científico menos convencional de cantos recibiron o Premio Nobel. É excéntrico, vehemente e descarado. Non sinte ningún empacho en proclamar aos catro ventos a súa orixinal visión do mundo e xamais se avergonzou da súa condición de afamado bebedor. Inventou a técnica da PCR (reacción en cadea da polimerasa), polo que se pode establecer relacións filoxenéticas entre especies extinguidas e averiguar a identidade biolóxica e o parentesco entre individuos dunha mesma especie. El mesmo cuestionou a validez das súas propias teorías, sementou certas dubidas sobre a eficacia da PCR e atreveuse a discrepar cas teorías establecidas sobre o orixe vírico do sida. “O VIH (virus de inmunodeficiencia humana) según el, é inofensivo. O 90% dos enfermos de sida teñen o VIH, e certo, pero a maioría dos portadores do virus non chegan a morrer nunca de sida. En realidade, enferman e morren a causa do AZT que se lles fornece.”Así é Kary Mullis: provocador, pouco ortodoxo, polémico e, sobre todo, inquieto. Agora decidiu deixar o mundo da ciencia e dedicarse a súa terceira paixón despois das mulleres e o surf: escribir novelas.

  Probablemente, se Kary Mullis fose un pouco mais sensato, e lle gustase menos o protagonismo de saír nos xornais, a xente tería outro concepto das súas opinións, pois realmente, eu non sei se opina por que ten algo que dicir, ou por que ten que dicir algo…

 49. oliver fernandez Dixo:

  A técnica do PCR permite duplicar un número ilimitado de veces un fragmento de ADN.
  Kary Mullis duda que exista o cambio climático, na miña opinión non se da conta do que está sucedendo, xa que hai centos de probas que demostran este cambio.Sobre o tema do Sida, el di que é difícil que só o virus do VIH forme o Sida,e tamén di que se tes o virus VIH non tes por que ter o Sida, na miña opinión está equivicado, eu penso que se unha persoa ten o virus VIH ten o Sida.

 50. kevin poza Dixo:

  A tecnica da PCR e un avance moi grande por que nos permite xerar millons de moleculas a partir dunha soa molécula de ADN.
  Ainda que Kary Mullis non sexa como os demais cientificos ten moito merito polos seus aporte e iventos.

 51. mariana aboy Dixo:

  Coa técnica do PCR pódense amplificar xenes de organismos que xa se extinguiron, ou restos humanos. estos xenes pódense compar cos xenes de organismos actuais e así poder reconstruir árbores filoxenéticas.
  Estou de acordo coa postura que di que o SIDA non provén do VIH, posto que non se atopan unhas bases que demostren que sexa verdade.
  En cambio co que di do calentamento global xa non estou de acordo.

 52. sara perez Dixo:

  Kary Mullis desarrollou a técnica do PCR que con ela pódense ampliar xenes de organismos xa estinguidos ou restos humanos, esos xenes comparanse con xenes de organismos actuales e así podense reconstruir árbores filoxenéticas completas.
  Kary Mullis dicía que o VIH non ten porque causar SIDA ,cousa que non estou de acordo con él, tampouco estou dacordo co que di que o cambio climático non existe.

 53. diego fernandez Dixo:

  A PCR de KAry Mullis é uns dos mellores inventos que axudaron a xenética. Grazas o PCR pódese duplicar o material xenético de especies xa estinguidas como o mamut para poder comparalas coas especiesactuais e así recompoller as árbores filoxenétcas de moitas especies. Ademais grazas o PCR tamén se pode duplicar o ADN para poder comparalo con mostras diferentes para saber se son do mesmo individuo ou se hai algún parentesco entre eles.

  As ideas de Kary Mullis son contradictorias ás de moitos científicos. Kary Mullis dí que o VIH non é o causante da SIDA, se non que a SIDA e producida por moitos virus e o VIH pode formar parte deles, ademais co PCR pódese demostrar que nalguns casos de SIDA o VIH non está presente. Esta idea pode dar un cambio a esta investigación e dar paso a outros científicos a acercarse a unh posible cura da SIDA. Pero sen embargo creo que está equivocado co cambio climático, xa que el di que so aumentaron unhas décimas e pola noite, mentres nomundo pódense notar os desxeos dos polos, as intensificacions dos climas ect.

 54. carla grande Dixo:

  O PCR, cuyo obxetivo é obter un gran número de copias dun fragmento de ADN particular, partendo dun mínimo; en teoría basta partir da única copia dese fragmento orixinal, o molde.
  Pode ser util no campo da evolución, xa que de pequenas mostras de animais xa extinguidos podemos obter moitas máis mostras e coñecer máis cousas sobre eles.Realizar estudios filoxenéticos ata incluso coñecer as causas da separación evolutiva de dúas especies.
  Kary Mullis di que o SIDA non existe,que poseer o VIH non implica ter o SIDA,opino que esto non é certo.Duda tamén de que exista o cambio climático e eu non estou nada dacordo.

 55. noemi pintos Dixo:

  O PCR no campo da evolucion permítenos amplificar xenes xa extingidos de diversos organismos para así coñecer máis cousas sobre eles,tamén pódese comparar xens semellantes de organismos actuales e poder recontruir arbores filoxenéticas.
  Esta técnica tamén foi utilizada para obter o mapa do xenoma humano.

  Eu creo que na actualidade non hai demasiada información sobre a SIDA ou o VIH,xa que todavía non existe unha cura para esta enfermidade,pero aínda así espero que se siga estudando para conseguila.

  Seguramente Kary Mullis polas súas ideas era un científico peculiar.

 56. manuel villanueva Dixo:

  O PCR e unha tecnica que se utiliza para reduplicar o ADN innumerables veces.Con esto podense conseguir identificar virus, bacterias, identificar persoas polo seu ADN.
  Eu penso que o que kary mullis cuestiona pode ser certoo VIH non seria o causante da SIDA de forma directa senon que axa algun factor que potencie iso, porque hay persoas que portan esa enfermidade e non a manifestan e outras que si a manifestan.

 57. laura ventoso Dixo:

  O PCR é moi importante nos estudios evolutivos xa que fai posible amplificar os xenes do organismo xa extinguido, restos antigos humanos ou reconstruír árbores filoxenéticas. Tamén é moi importante para reconstruír o mapa do xenoma humano. Isto permítenos coñecer o número total de cromosomas que temos no noso organismo e polo tanto os xenes que conteñen a nosa herdanza xenética o ADN. A importancia de coñecer isto é que todas as enfermidades teñen un compoñente xenético, tanto as hereditarias como aquelas que resultas das respostas ao medio. Dende 1990 lévase a cabo o Proxecto do Xenoma Humano, o cal quere conseguir: determinar a secuencia de 3 billóns de bases químicas que conforman o ADN, acumular a información en bases de datos, identificar os aproximadamente 100.000 xenes humanos no ADN, desarrollar de forma rápida e eficiente tecnoloxías de secuenciación …
  Eu creo que a opinión que ten sobre o SIDA é aceptable por unha parte xa que sen non ten unha base científica, non a da por válida, aínda así penso que é errónea. Pero coma aínda se está investigando. En cambio respecto á da contaminación atmosférica non ten xustificación que con todos os estudos que posúe e as bases científicas das que se queixaba que non había co tema da SIDA, as ten a contaminación atmosférica e aínda así parécelle que é errónea. Ten unha dobre opinión segundo lle conveña.

 58. cristina carro Dixo:

  A tecnica do PCR foi desarrollada por Karry Mullis a mediados dos 80,esta tecnica serve para amplificar un fragmento de ADN(facer varias copias dun fragmento de ADN),os unicos requisitos son que existan nucleoticos que son materia base para a fabricacion do ADN e unha pequena cadena do ADN que poida unirse a molecula que queremos copiar,trala amplificacion podemos identificar una bacteria o un virus con unha alta probabilidade de acerto ou tamen podemos identificar cadaveres;estos usos fixeron que se convirta nuha tecnica moi extendida.

 59. yesika bernardez Dixo:

  Con esta metodoloxía podense producir no laboratorio múltiples copias de un fragmento de ADN específico, incluso na presenza de millons de outras moleculas de ADN. Basase na actividade da enzima ADN polimerasa que é capas de fabricar una cadea de ADN complementaria a outra xa esistente.
  Os seus unicos requisitos son que existan nucleotidos no medio que son a materia base para fabricar o ADN e una pequena cadena de ADN que poida unirse a molécula que queremos copiar para que sirva como cebadora.

  Creo que a opinión de Kary Mullis, non é de todo mentira, xa que nos, nunca nos paramos a pensar se realmente o SIDA,proven do VIH ou doutro lugar ou enfermidade..

 60. rebeca conde Dixo:

  Na miña opinion a tecnica do PCR creo que e moi importante e que esta a revolucionar o mundo da menciña posto que e moi util para identificar ditos sucesos que sen ela non se poderian levar a cabo como e a identifiacion de cadaveres moi degradados por iso creo que foi moi importante o seu decubrimento e o seu desarrollo.

 61. miriam santos Dixo:

  O PCR (Reacción en cadea de polimerasa) ten a capacidade de crear moitas copias dun pequeno fragmento de ADN, o que nos facilita a obtención de xenes de organismos xa extinguidos ou restos humanos que facilitan o recoñecemento, nalguns casos, da identidade da víctima.

  Referíndome á opinión dada polo científico Kary Mullis, non sei que pensar sobre se será certo que o VIH non é o único responsable do SIDA, xa que pode sí haber outros factores que influían pero tamén pode ser que non. Para a solución destas dúbidas, teremos que facer todavía moitas investigacións científicas.
  Sen embargo, sí que me mostro en contra con respecto á súa opinión sobre o cambio climático, posto que o ser humano é o ÚNICO responsable de, cos seus actos e accións, haxa unha degradación e modificación do medio ambiente.

 62. david nieto Dixo:

  No campo evolutivo esta técnica e moi importante xa que esta técnica permitenos a multiplicación do ADN ilimitadas veces, e dun xeito relativamente sinxelo e moi rápido permite contrarrestar as diferenzas do ADN.
  Esta tecnica permitenos comparar un fragmento de ADN dunha especie xa extinguida con mostras de ADN doutras especies semellantes e reconstruir así a árbore filoxénica de moitas especies.
  Estou de acordo con el en que o VIH non ten por que ser o mesmo que a SIDA. Ter o VIH non significa que xa teñas a SIDA.

 63. melania prado Dixo:

  Esta técnica é moi útil no campo da evolución. Grazas a ela, a partires dun pequeno fragmento de ADN dunha especie, podemos facer numerosas copias e comparalas con outras para asi reconstruir árbores filoxenéticas de moitas especies; e todo isto sen danar a mostra orixinal.

  Con respecto á postura de Kary Mullis sobre o cambio climático teño que dicir que non estou de acordo. Todos sabemos que a Terra ó longo de toda a súa historia sufriu grandes cambios, pero tamén sabemos que as nosas actividades están favorecendo estes cambios, e acelerando o tempo natural do proceso.
  E coa con respecto ás súa opinión sobre a sida estou de acordo, xa que aínda que o VIH provoque a sida non ten que ser o único factor desencadeante da enfermidade; penso que todavía son necesarios moitos estudos para determinar esta relación (vih-sida), e poder descubrir cales son os factores que producen esta enfermidade, e como non unha cura para ela.

 64. inaki baulde Dixo:

  Pola miña parte creo que esta tecnica e moi util e importante e que deu lugar a novas cousas.A técnica do PCR permite duplicar un número ilimitado de veces un fragmento de ADN.
  Utilizouse na comparación de animais para establecer as súas filoxenias e segue a utilizarse como por exemplo na ivestigacion de persoas como en “CSI”.

 65. noemi nogueira Dixo:

  As utilidades do PCR,son moi amplias pero destacan a utilidade de este na determinación de huellas dactilares,compáranse mostras de ADN para determinar a identidade dun individuo,compararfragmentos de ADN humanos e construír unha árbore filoxenética máis detallada do ser humano… Abriría moitas portas no ámbito da menciña, da criminoloxía…
  Estou de acordo con kary Mullis en que o VIH non ten por que ser o mesmo que a SIDA. Ter o VIH non significa que xa teñas a SIDA, pero no que non estou de acordo con el é que exista a posibilidade de que o VIH non exista.
  No que estou completamente en desacordo con el é en que non exista o cambio climático, xa que é un feito que está demostrado e debemos poñer solucións inmediatamente antes de que isto vai cada vez a máis.

 66. carlos sineiro Dixo:

  Penso que e moi importante esta técnica xa que con ela podemos facer moitas cousas que sen ela nos serian moi dificiles de conseguir. Para a medicina e moi importante xa que se pode lograr identificar cadáberes, saber cousas sobre animais xa extinguidos….

 67. davidgarcia2 Dixo:

  O PCR é unha técnica que serve para amplificar un fragmento do ADN.A súa utilidade é que tras a amplificación resulta moito máis fácil identificar con unha moi alta probabilidade, virus o bacterias causantes dunha enfermedade, identificar persoas (cadáveres) ou facer investigación científica sobre o ADN amplificado. Estos usos derivados da amplificación fixeron que se convertese nunha técnica moi extendida, co conseguinte abaratamento do equipo necesario para levala a cabo.
  Na mediciña, a PCR é empregada fundamentalmente como ferramenta de diagnosis:
  ·Permite genotipar a especie ou especies que provocan un determinado cuadro infeccioso.
  ·O PCR tamén se pode usar en revisións médicas rutinarias, como nos servicios de doantes de sange, para test de rutina. A través de esta técnica pódense detectar infeccións perigosas no doante (como VIH ou Hepatitis B) mentres aínda están en período de incubación. Dada a sensibilidade dos test do PCR podense tomar mostras colectivas. Se unha destas mostras colectivas da positivo, tomanse a partir delas mostras progresivamente menores hata que se encontra o causante.
  ·O diagnóstico de enfermidades hereditarias presentes no xenoma é un proceso largo e complicado que se pode acortar significativamente grazas ó PCR. Cada un dos xens proba podense amplificar mediante os seus correspondentes cebadores e posteriormente secuenciar pra detectar a existencia de mutacións.

  Isto é moi importante para o desenvolvemento da humanidade xa que grazas a este proceso podemos adiantar moito traballo e atopar moitos problemas antes de que sexa tarde. Isto permitenos saber que enfermidades podemos padecer ó longo da nosa vida e se son tratadas antes de que sexa tarde poderán ser moito menos perigosas. Tamén nos adianta moito en procesos policiais. É una técnica moi interesante e que ten moita miga para saber moita información sobre o noso ADN.

 68. josepineiro Dixo:

  Diego e Jose:
  É unha técnica que permite duplicar un número ilimitado de veces un fragmento de ADN nun tubo de ensaio.Con esta técnica podese obter millóns de moléculas,as súas aplicacións son a secuenciación(formación de ADN),estudios evolutivos(apliando os xenes de organismos xa estinguidos)e pegadas dactilares do ADN(comparar mostras).Na nosa opinión o PCR é moi útil xa que nos permitiría identificar corpos en descomposición,comparar mostras de ADN.

 69. eloyarosa Dixo:

  Eloy Arosa e Iván Figueira:

  Grazas a técnica da PCR podemos ampliar mostras dun pequeno fragmento de ADN de individuos xa extinguidos e así saber máis cousas sobre eles. Tamén se pode utilizar para atopar delincuentes,asesinos, identificar cadáveres etc…

  Esta técnica de bioloxía molecular foi desarrollada polo científico Kary mullis en 1986.

 70. Luis Vázquez Dixo:

  encontrei nesta paxina informacion sobre a PCR que ainda que está en inglés paréceme que está bastante ben explicado:http://www.dnalc.org/resources/animations/pcr.html

 71. saradovalo2 Dixo:

  A PCR é unha técnica de bioloxía molecular que permite obter un gran número de copias dun fragmento de ADN particular, partindo dun mínimo. Esta técnica fundaméntase na propiedade natural das ADN polimerasas para replicar febras de ADN, para o cal emprega ciclos de altas e baixas temperaturas alternadas para separar as febras de ADN recén formadas entre si tras cada fase de replicación e despois permite que volvan unirse a polimerasas para que volvan duplicalas.

  As utilidades desta técnica máis importantes aplicadas ao campo da evolución son:
  - Huella dixital xenética: é unha técnica forense que permite identificar unha persoa comparando o seu ADN co dunha mostra obtida (ej:, escena dun crime).
  - Test ADN Paternidade: amplificando por PCR fragmentos polimórficos de DNA da nai, do neno e del ou dos presuntos pais, e separándoo mediante electroforesis, pódese ver unha serie de segmentos que ten o neno, que debe compartir coa nai e pai biolóxicos.
  - Comparación da expresión xénica:. Isto coñécese como RT-PCR e permite estimar canto se expresa un ou varios xenes nunha célula nunha condición de cultivo determinada.

  - Clonación de Xenes: A PCR úsase para amplificar un determinado xen, que pode introducirse nun vector e logo nun organismo, que ao duplicarse tamén duplicará o xen que nos interesa. Así podemos ter unha cantidade suficiente dun xen para secuenciar o ou producir a grande escala a proteína que este xen codifica.
  - Mutaxénse: Permite alterar unha proteína para estudar ou anular a súa función. Esta mutación pode ser nun sitio determinado dun xen ou nun lugar ao azar dun xen ou xenoma.
  - Análise de ADN antigo: coa PCR pódese analizar ADN que ten miles de anos de antigüidade, o que permitiu estudar mostras obtidas de momias e de restos de animais extintos.
  - Genotipificacion de polimorfismos: a PCR permite determinar o xenotipo dun individuo para un polimorfismo dado, como un microsatélite ou un SNP (singre nucleotide polymorphism). Estes polimorfismos son moi útiles para estudos poboacionais e para relacionar un xen ou unha rexión cromosómica cunha enfermidade.