Biotecnoloxía, comezando polo principio….

 As noticias nos medios de comunicación sobre manipulación xenética, células nai, clonación ou transxénicos, están hoxe á orde do día. Para poder ter unha opinión fundamentada nestos temas, deberemos coñecer como funciona o xenoma, en qué consisten estas técnicas de manipulación xenética e que vantaxes e riscos presentan.

imagen

Repasaremos algúns conceptos básicos de xenética, cómo funcionan algunhas técnicas de enxeñería xenética e qué son as células nai, gracias a unhas fantásticas presentacións cedidas por César Pais do IES Chan do Monte (grazas) e tamén repasaremos algo sobre mutacións.

Con toda esta información, sínteste máis preparado/a para opinar en temas relacionados coa biotecnoloxía? Ánimo, busca unha noticia desta temáitca e da unha opinión crítica.


 

Tags: , , , , , , ,

120 Respostas a “Biotecnoloxía, comezando polo principio….”

 1. angela rial Dixo:

  Como por exemplo nos alimentos tranxénicos.Hay moitos alimentos naturais pero agora apareceron os novos alimentos chamados tranxénicos.É dicir os alimentos naturais rematarán por desaparecer,non para todo o mundo os tranxénicos son alimentos beneficiosos xa que moita xente ten alerxia a algun elemento químico que non e beneficioso par o seu beneficio.

  Creo que isto dos elementos tranxenicos debería desaparecer xa que esta afectando notablemente nos alimentos e mesmo a nosa saúde.

 2. tania falkenhain Dixo:

  A noticia que atopei está no enlace: http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/press.plantilla?ident=50883

  Opino que toda clase de avance que se poida levar a cabo no tocante a células nai é digno de dedicarlle tempo, xa que especialmente no campo médico poden supoñer unha grande melloría. O descubrimento destes médicos, que lles permite obter células nai de calquera tecido, teóricamente, podería ser moi útil aplicado a seres humanos con fins curacionais e rexenerativos, en parte porque xa non sería tan imprescindible a obtención de células nai totipotentes, xa que se poderían conseguir as de cada tipo de tecido. Por non falar o feito de que obténdose do propio individuo solucionamos o problema do rechazo.
  Por outro lado, o feito de que este experimento resultase exitoso en ratos nunca nos garante ao 100% a súa eficacia en humanos. Pwero aínda así resulta moi positivo.

 3. kevin hermida Dixo:

  un exemplo de bo traballo pode ser a investigacion hacia a deteccion de virus por parte duns medicos mexicanos, os cales estan a levar a cabo unha investigacion para a deteccion do virus H1N1 nun plazo máximo de 24 horas con máis do 95% de certeza.
  Para a miña opinion, iste è un avance moi grande para a ciencia, porque como este, pode ser que o cabo dun tempo atopemos outros virus, coma o do sida.

 4. julian reigosa Dixo:

  Artículo: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/etp/num6/a7.htm

  Penso que a biotecnoloxía é un gran avance para a humanidade,xa que,podranse formar plantas resistentes,por exemplo,ao calor extremo que hay en África,e así,poder alimentar a millóns de persoas.Podríanse crear plantas que se autocoidaran elas mesmas sen ter que aplicarlles fertilizantes ou pesticidas,que son moi dañinos para o medio ambiente.
  Todas estas ideas son increíbles,pero o que nos preocupa e se que estas plantas”robot” non son perigosas para o noso corpo ou se se adapatrían ben aos medios terrestres en contacto con outras plantas non creadas,e si non extinguirian a estas últimas.Son moitos os temores que se teñen,pero eu,apostaría pola Biotecnoloxía sen dudar.

 5. jose manuel lago Dixo:

  A manipulación dosa xenes é hoxe en día un feito, xa que os avances neste campo foron moi importantes. Por exemplo, os alimentos transxénicos que poden utilizarse para mellorar a vida en lugares pouco desenvolvidos, pero que ao mesmo tempo supoñen un risco para a saúde e para o medio natural, xa que poderia causar a desaparición dos alimentos naturais e que toda unha poboación sexa transxénica, como no caso dalgunhas plantas. Tamén na manipulación dos xenes nos humanos se avanzou moito, pero isto non quita de posibles erros, causar cancros ou mutacións, por iso a pesar de que opino que todo isto supón un avance moi grande e pode axudar a moita xente, tamén creo que para levalo a cabo habería que asegurar as probabilidades de éxito o máis preto do 100% que se poida.

 6. lorena romero Dixo:

  A noticia que eu busquei está no seguinte enlace: http://www.consultaspecialist.com/show_news.php?language=es&news_id=1495

  Eu penso que a xente debería apoiar á boitecnoloxía xa que se están conseguindo moitos avances beneficiosos para a nosa saúde. Na noticia que eu atopei falase de que coa biotecnoloxía se consigueu facer un novo corazón a partir de células nai e poñelo a latir en apenas oito dias. Coa biotecnoloxía pódense salvar moitas vidas, facer moitos descubrimentos relacionadas ca pegada xenética,etc. Aínda que tamén hai cousas que non son moi beneficiosas como o son os alimentos tranxénicos, aos que moita xente lle pode ter alerxia, por eso debe de poñer no envase de dito alimento que é un alimento tranxénico. Polo demais a biotecnoloxía favorece a evolución da medicina e da nosa duración da vida, xa que se poden curar moitas enfermidades, ata as de tipo hereditario. Deberíase seguir investigando sobre esta tecnoloxía que resulta moi beneficiosa para todos.

 7. cibran cores Dixo:

  A manipulación dos xenes, hoxe en día, está supoñendo unha grán melloría no campo da medicina. Os alimentos tranxénicos son unha melloría pero tamén pode chegar a ser un risco para a saude. Tamén se avanzou moito na manipulación nos xenes humanos como as células nai pode axudar a moita xente, curando enfermidades por exemplo. Pero ainda hay que investigar moito para alcanzar a perfección en este campo e paciencía por que pode levar moito tempo.

 8. david dovalo Dixo:

  Esta noticia pareceme moi interesante e aparece no seu contexto orixinal no seguinte enlace: http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/04/16/biociencia/1271415813.html

  Trata sobre os últimos estudios sobre as celulas procedentes da medula ósea que poden ser unha opción terapéutica para pacientes con asma, pois reducen a resposta inflamatoria nos pulmòns mellorando o pronòstico da enfermidade. Ata agora so foi probada nos ratos.
  OPINION: calquera estudio ou experimiento relacionado ca mediciña, e en particular cas células nai, paréceme o logro mais importante e satisfactorio para o ser humán, para que non futuro non moi lexano, moitas persoas poidan levar unha vida o mais normal posible e poder abrirlles un camiño de esperanza para poder curar os seus males.
  Esta noticia paréceme importantìsima, porque son 300 millons de personas que padecen de asma e destas investigacions pódese obter a forma de paliar ou curar esta infeccion das vias respiratorias, alerxias, etc…. Sobre todo penso nos rapaces pequenos e ancians que están limitados para facer moitas actividades da vida cotiá.

 9. daniel cores Dixo:

  Creo que a biotecnoloxía supoñerá un gran avance en moitos campos, como a agricultura ou a medicina, pero tamen penso que se debería tomar precaucións e esperimentar para poder previr os efectos de productos transxénicos ou da utilización das células nai, xa que non se save moitos dos posibles efectos secundarios.
  Asi por exemplo os productos transxénicos poderían ser a solución esconómicas a moitos paises de África onde se pasa moita fame e onde o solo non é fértil ou para que poboacións que basean a súa alimentación en un só un tipo de vexetal poida ter unha alimentación completa. Ademais disto tamen reducirán moito o uso de pesticidas perxudicais para o medio hambiente e para a saude. Pero se resulta que acaban producindo enfermidades graves, alerxias, extinción de insectos,etc. Non só non se estarán solucionando todos estes problemas se non que se estarán agravando.

 10. sara lopez Dixo:

  A noticia que comentei atópase neste enlace:http://www.eitb.com/noticias/sociedad/detalle/244217/transgenicos-fin-hambre-fin-mundo-naturalr/
  Como todo nesta vida, os alimentos transxénicos teñen puntos a favor e outros moitos en contra. Como se pode ver na noticia estes supoñen un cambio case radical na agricultura e tamen un cambio importante na nosa vida.
  O que máis nos preocupa sobre todo a nós son as consecuencias que poden ter sobre a saúde ou sobre o noso sistema.
  Uns están a favor posto que estes alimentos poden acabar coa Hepatite B, pode ser a vía para rematar ca fame no mundo e acabar coa desnutrición pero, outros, non os aceptan xa que aumentan as posibilidades das alerxias ou a aparición de novas enfermidades.
  Os alimentos transxénicos tamen teñen outros pros e contras noutros sectores.
  Eu non me posiciono nin a favor nin en contra pero o que sí que está claro é que teñen unha boa saída no mercado e que tamén poden ser un perigo para nós.
  Si houbera que decidir entre a súa venta ou non apostaría polo sí aínda que con unhas cantas condicións para non poñer en perigo a nosa saúde.
  De tódolos xeitos investigar e crear cousas novas sempre está ben e nunca sobran!!!

 11. yesika bernardez Dixo:

  La clonación,es el proceso de crear una copia xenética idéntica doutro organismo orixinal.
  Como por exemplo a clonación da ovella Dolly, que fue el primer mamífero clonado a partir de una célula nai
  A diferencía de esta clonación con outras que os científicos fixeron

  é que non fixo falta a fecundación(espermatoxoides NUNCA FAI FALTA FECUNDACIÓN NA CLONACIÓN

  Foi unha grande evolución neste campo.
  Os alimentos tranxenicos, son aquellos que contienen ingredientes o que fueron producidos a partir de un organismo xeneticamente modificado.
  Teñen riscos como:

  - Aparición de efectos tóxicos ou alérxicos.

 12. carlos ventoso Dixo:

  Busquei esta noticia en: http://www.slideshare.net/Enriquejuan/biotecnoloxa-presentation

  Un exemplo da utilización da biotecnoloxía é a terapia xénica que consegue a cura de enfermidades hereditarias a través das células nai mediante a inclusión de xenes co fin de restaurar algunha deficiencia dun xenoma.

  Na miña opinión este é un gran avance porque así pode curar moitas enfermidades que antes non tiña cura e morrían moitas persoas, pero este avance non é so a terapia xenética, tamén serve para outras cousas relacionadas coas enfermidades, cáncer…

 13. christian gonzalez Dixo:

  O que fai a manipulación xenética é modificar a información e o caudal xenético da especie. As súas técnicas poderán ser utilizadas en beneficio da humanidade, como son as curacións de enfermidades, creación de mellores razas de gando, etc . É moi importante coñecer a información dun cromosoma humano: O Xenoma humano, con él puidose descifrar de forma completa esa información cromosómica e que tipo de información transamite ese xen .

  Algúns produtos transxénicos poderían ser a solución económica de moitos países de África onde a alimentación é moi pobre por non decir inexistente. O uso de pesticidas prexudiciais para o medio ambiente e para a saúde iránse reducindo.

 14. jennifer banos Dixo:

  a noticia sobre a biotecnoloxia que encontrei esta en esta paxina:http://www.soitu.es/soitu/2009/10/29/info/1256843926_016052.html

  calquer noticia sobre a biotecnoloxia é importante xa que como todas as cousas ten efectos positivos e efectos negativos
  alguns cientificos e as organizacions non gobernamentales afirman que estos riesgos van desde posibles efectos na saude humana ata consecuencias ambientais.
  por exemplo,o polem das plantas alteradas xeneticamente son toxicas para as mariposas monarcas
  peo tamen ten ventaxas,o uso da biotecnoloxia nas plantas fai que sean mais resitentes a enfermidades,a diferentes tipos de clima,nos chamados tranxenicos

 15. cristina rozados Dixo:

  A noticia que atopei é esta: http://xlsemanal.finanzas.com/web/articulo.php?id=55079&id_edicion=5167 e pareceume, bastante “singular” ademais de relacionada con este tema.
  Eu considero que todo avance en biotecnoloxía que permita mellorar as condicións de vida de persoas que por desgraza teñen un xenotipo débil para facerlle fronte ao medio ou que contraeron algunha enfermidade que polo de agora acabará sen remedio coa súa vida é moi útil. Tamén penso que todos estes avances deben realizarse sendo moi conscientes e consecuentes cos seus efectos secundarios ou posibles repercusións, tanto na saúde humana (posibles alerxias aos transxénicos ou posibles efectos canceríxenos destes ou da implantación de tecidos procedentes de células nai)como no medio que nos rodea(perigo de contaminación do transxene -de por exemplo, resistencia a insectos- a outras especies de plantas que non interesan pero que fan que escasee o alimento para estes artrópodos, o que alteraría a cadea trófica e impediría a polinización -reprodución sexual- das plantas; ou empobrecemento dos solos por sobreexplotación de monocultivos transxénicos).
  Por último anotar que todas estas investigacións, pse a estárense desenvolvendo en países desenvolvidos, deberían ter máis aplicación, se cabe, nos subdesenvolvidos xa que nestes as epidemias de enfermidades son moito máis devastadoras. Eu opino que estes avances deberían estar máis enfocados a encontrar unha cura para a malaria (pola que morre unha persoa cada 15 segundos)ou a solventar os déficits nutricionais das persoas destes países, pois neles,que parecen ser a cara olvidada do mundo, aínda morre xente por enfermidades que xa teñen cura, debido ás suás pésimas condicións de hixiene e de alimentación (morren por diarrea uns 200 millóns de nenos ao ano, que poderían ser salvados cun chisco de sal, un puñado de azucre e auga potable).
  En relación con este punto fago referencia, xa para rematar, a un aspecto da noticia que me sorprendeu ingratamente. Henrietta Lacks, a muller que morreu dun tumor do que, como leredes, na noticia se conseguiron as Hela (primeiras células que sobrevivían sen o soporte vital do corpo e sen envellecer) ten unha filla, enferma, que non ten seguro médico a pesares de que da súa nai se xeran beneficios milmillonarios nas industrias farmacéuticas. Non sei a vós pero este dato, a min polo menos, deume para reflexionar un cacho.

 16. sofia suarez Dixo:

  Como por exemplo os alimentos transxénicos e as células nai. Os alimentos transxénicos para min a máis importante das súas finalidades é que se pode chegar a producir o necesario para poder alimentar ós países subdesenvolvidos pero debería de investigarse moitos máis antes de saír ao mercado xa que é algo descoñecido e non sabemos que inconvenientes pode ter para a nosa saúde.Si coas investigacións próbase que non ten ningún problema para a saúde entón deberíase levar ao mercado.Estou a favor das células nai xa que ten moitos avances na medicina pero en contra de que se utilicen as células nai embrionarias.

 17. martin prieto Dixo:

  A biotecnoloxía supón un avance xeral na ciencia actual, pois póde servir en moitos ámbitos. Un exemplo claro son os tranxénicos que si se toman as precaucións adecuadas(investigar a fondo os efectos negativos de estes, como as alerxias, enfermidades, extinción de especies, mestura entre a especie tranxénica e a natural…) e empreganse nos lugares correctos poderían paliar gran parte da fame que se sofre nos países tercer mundistas.
  O problema e que actualmente só se estan usando para “gañar cartos” pois onde realmente se están a empregar este tipo de cultivo son os paises ricos para ter unha maior producción( Estados Unidos é a maior productora de tranxénicos).
  Outro dos exemplos da importancia da biotecnoloxía é no sector da medicina onde esta a server para avanzar moito na loita contra diversas enfermidades.

 18. jennifer powell Dixo:

  Estaba leyendo un caso en los estados unidos de que un hombre, John Cornick, tenía la enfermidad ALS, que pierdes el control de mover los brazos, las piernas y al final eres incapaz de respirar. Pues ese hombre es el primer experimento para ver si puede meter unas células nai en su columna para terminar eo proceso de ALS.
  Esto a mi es muy peligroso porque la columna es muy delicada. Tambien dijeron que John y otras pacientes, entre 12 o 18, serán los primeros experimentos para ver los riesgos de la cirugía.
  Tambien las células nai vienen de la columna de un feto de 8 semanas. Ya sabemos de que el uso de células nai del embrión tiene problemas morals, pues a mi no suporto uso. Puede ser más efectivo pero hay otras 2 tipas de células nai para utilizar. Tampoco es muy seguro utilizarlos porque el menos tiempo tiened pueden convertir en células de cancer.

 19. fernando cores Dixo:

  Xa sabemos que as células nai xogan un papel importante dentro da medicina actual e, que xogarán un máis importante nun futuro non demasiado alonxado, como por exemplo en tratamentos contra o cancro ou a rexeneración de todo tipo de tecidos. Aínda que de cando en cando estala a controversia acerca do uso das células nai (sobre todo no tocante ás embrionarias, xa que poden producir obxeccións morais), debate que xa debeu de quedar silenciado tras a publicación desta noticia: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Celulas/madre/embriones/elpepusoc/20071121elpepisoc_1/Tes. As células nai inducidas (http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_madre_pluripotente_inducida) poderán chegar a suplir a necesidade das embrionarias e aínda das adultas, xa que se obteñen a partires de fibroplastos da pel. (Tipos e fontes: http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_madre#Tipos_de_c.C3.A9lulas_madre).
  Por iso a noticia arriba referida me pareceu tan interesante e relevante para a continuación na investigación neste campo.

 20. alba boveda Dixo:

  A noticia da que vou falar atópase neste enlace: http://waste.ideal.es/clonacionnoticias.htm#mono

  A noticia trata da obtención de embrións clonados dun mono adulto e da extracción de células nai deles. Chamoume moito a atención debido a que combina dous dos aspectos dos que trataba a búsqueda: clonación e células nai. Ademáis, este avance paréceme de moita importancia, xa que permite o transplante de órganos e texidos sen risco de rexeitamento. A técnica da clonación terapéutica consiste na producción de embrións clonados a partir de células dun enfermo para obter deles células nai idénticas ao paciente que poidan transplantárselle ou derivar nun órgano o texido a inxertar. Polo tanto, o órgano ou texido obtido de esas células nai tería a mesmas características xenéticas.

 21. fabian moure Dixo:

  Comentarei a seguinte noticia:http://www.informador.com.mx/tecnologia/2010/192534/6/cientificos-mexicanos-desarrollan-metodo-de-deteccion-rapida-de-virus-h1n1.htm

  Na miña opinión este é unha boa aplicación da biotecnoloxia xa que nos permite detectar o H1N1 en 24 horas.Ainda que ten outras aplicacións como a dos transxénicos que non é tan boa.

 22. Alba Padin Dixo:

  http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/avances-prometedores-obtencion-celulas-madre.html

  Sobre as celulas nai, opino que son un grande avance na ciencia, e que se devería segir investigando máis neste tema.. e mirar se podemos conseguir que se obteñan células nai sin ter que consegilas polos embrions, xa que para algunha xente supón un problema. E despues tamen haberia que mirar e saber o 100% que os esperimentos que lle fagan os ratos tamen funcionaran nos humanos… De todos modos a ciencia mellorou moito grazas ó descubrimento das celulas nai, e deveria segir mellorando moito mais..

 23. francisco reigosa Dixo:

  Eu penso que todo avance ou investigación no tema de células nai, ou na biotecnoloxía en xeral, pode chegar a ser importantisimo para o ser humano. Por exemplo o das células nai que permite obter células nai de calquera tecido, e obténdose do propio individuo solucionariase o problema do rechazo. Por outro lado o tema dos tranxénicos, que son alimentos manipulados xeneticamente para obter características nun principio ventaxosas, pero tanto o das células nai como o dos tranxenicos son temas ainda en evolución xa que, sobre todo os tranxenicos, teñen moitas desvantaxes como poden ser alerxias, contaminacion etc.
  En resumo, deberiase seguir investigando sobre estos temas xa que todo avance pode ser de gran axuda para o ser humano.

 24. adrian parada Dixo:

  As células nai.
  Penso que as celulas nai que son as que se poden divedir indefinidamente e formar calquer outro tipo de organo son un gran avance na ciencia da biotecnoloxía porque nos abre un gran numero de posibilidades como por exemplo os transplantes médicos, o único inconveniente e que teñen que ser compatibles cos tecidos do corpo ao que vaian a ser transplantados, pero podese solucionar este problema. Agora xa existen centros para poder almacenar os cordóns umbilicais dos meniños recen nacidos por se de maior ten algun problema e lle fai falta algún transplante poder realizalo.

 25. ivan zeis Dixo:

  A noticia que vou comentar atópase neste enlace:
  http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/10882-Nuevos-desarrollos-para-biotecnologia-en-aplicaciones-sobre-materiales-plasticos.html
  Trata sobre a aplicación da biotecnoloxía sobre materiais plásticos.
  “La aplicación de la tecnología basada en la aplicación de técnicas de genómica y proteonómica y de química combinatoria para la mejora de organismos, así como el desarrollo de nuevas substancias y nuevos procesos, de aplicación en áreas tan amplias como la biomedicina, biotecnología e industria alimentaria, se enfrenta a la capacidad de explorar, en tiempos razonables y con medios altamente tecnificados y estandarizados, tanto el potencial productor de las diferentes células modificadas, así como los efectos terapéuticos y/o tóxicos de las diferentes moléculas desarrolladas con las mencionadas técnicas.”
  Este trozo que encabeza a noticia dinos que a tecnoloxia podese aplicar a multiples campos como a biomedicina, industria alimentaria…

  Sobre as celulas nai dicir que é un dos grandes avances da ciencia que nos permite por exemplo loitar contra o cancro, rexeneración de tecidos, etc.

  Como dí Paco deberiase seguir investigando nestes campos e sacar o maior partido deles.

 26. roi jueguen Dixo:

  A noticia que vou comentar atópase en : http://www.diariodejerez.es/article/ocio/714595/presente/y/futuro/las/celulas/madre.html

  Dende o meu punto de vista obxectivo creo que todo tipo de investigación no tocante as células nai e moi importante, pois poderá sañvar moitas vidas e conseguir a cura definitiva contra moitas enfermidades, como por exemplo o Alzheimer, o Parkinson e a diabete mellitus, que provocan a morte de neuronas e células pancreáticas. Coas células nai poderíamos crear novas neuronas e células pancreáticas poñendo fin a este problema.

 27. melanie pintos Dixo:

  http://www.consultaspecialist.com/show_news.php?language=es&news_id=1495
  Esta páxina trata sobre a limpeza de corazóns de ratas e porcos mortos para limpalos con deterxentes e con substancias químicas para que volvan a latir, para despois implantalos en seres humanos que o necesitan para vivir. Pero antes de implantalos están probando con corazóns máis grandes para ver os efectos secundarios.
  Na miña opinión está moi ben porque pode salvar a vida de moitas persoas que o necesitan.

 28. leticia leiro Dixo:

  eu vou a comentar a seguinte noticias: http://www.cnb.uam.es/content/research/microbial/index.php?l=1
  Creouse un metodo para detectar contaminantes e acoplar aos sinais que alertan as bacterias para responder aos productos tóxicos con indicadores faciles de detectar para o home.
  Todo isto para paliar a contaminación medioambiental desarrollando e optimizando sistemas microbianos para detectar e neutralizar compostos tóxicos.

 29. julia espremans Dixo:

  Vou comentar unha noticia que se atopa no seguinte enlace:
  http://www.biotecnologica.com/patentado-proceso-biotecnologico-para-obtener-una-molecula-que-retrasa-el-apetito/

  Trata sobre unha molécula que retrasa o apetito. Presentouse un proceso tecnolóxi para a obtención de fagomina, que é un compoñente natural análogo da glucosa que posee a capacidade de retardar o apetito. Retarda a absorción da glucosa presente nos azúcares refinados e nos almidones (cereales, patatas ou pastas), polo que evita o rápido descenso do azucre e non desencadena así a aparición rápida do apetito.

 30. carla oubina Dixo:

  http://www.soitu.es/soitu/2009/10/29/info/1256840441_244278.html

  A biotecnolxía está traendo consigo moitos avances polo cal se debería apoiar. Nesta mesma noticia coméntase un novo ecógrafo capaz de detertar cáncer de mama en aproximadamente dez minutos, frente o anterior que necesitaba trinta minutos.
  Outra das vantaxes e reproducir os estudios, posto que antes era dificil saber si unha lesión era a misma que se viacon posterioridade debido a mobilidade da mama.

  Esta nova tecnoloxía non require unha formación específica por parte do profesional que a utiliza e permite correlacionar os resultados 3D obtidos con outros estudios mamográficos ou de imaxen molecular para planificar un mellor tratamento da enfermidade, da que cada ano se diagnostican 1,15 millóns de novos casos en todo mundo.

 31. paula ramos Dixo:

  A noticia que atopei está no enlace: http://www.soberaniaalimentar.info/taxonomy/term/13

  Opino que toda clase de avance que se poida levar a cabo no campo dos transxénicos, poden ser moi bos para acabar ca fame no mundo, pero non debemos esquecer que o principal inimigo do propio mundo é o home, as grandes compañías non parecen estar interesadas en combater a fame senón en encher os seus propios petos, non lles importa envelenar á xente con insecticidas, nin destruír especies autóctonas, nin experimentar con países pobres para que as súas arcas acaben repletas de dólares. A biotecnoloxía pode axudarnos a facer un mundo mais xusto, pero primeiro os países desenvolvidos deberiamos ser mellores, e mirar polos demais sen prexuízos e sen dobres intencións…

 32. paula briones Dixo:

  A noticia que eu atopei e a seguinte: http://www.vistamedica.com/main/noticias-de-genetica/descubren-celulas-madre-en-la-sangre-menstrual.html

  Eu creo que calquera novo avance que se poida levar a cabo respecto ao tema das células nai é esencial xa que pode producir un gran avance na medicina.Dito avance mostráse nesta noticia, na cal uns investigadores descubriron un novo tipo de célula nai que pode ser reproducida de maneira aislada a través da sangue mentrual de mulleres sanas. Esto podería ser muy util xa que non correríamos con risco do rechazo do paicente ou da capacidade limitada para xerar novos tecidos, que si presentan as células da médula ósea.Por outro lado, ditas células son tan únicas na súa capacidade para desarrollarse ao menos en 9 células diferentes que incluen as células cardiacas, as do fígado e o pulmón, que os investigadores as chamaron Células Rexenerativas Endometriales.

 33. jessica pouso Dixo:

  A noticia que vou a comentar está na páxina: http://www.elpais.com/articulo/opinion/Biotecnologia/elpepiopi/20100606elpepiopi_12/Tes
  Esta noticia fala da utilización dos transxénicos para acabar coa fame no mundo nos próximos anos (xa que aumentará moito a poboación mundial e sen eles non se será capaz de alimentar a todo o mundo). En parte, estou de acordo co artículo xa que se vai a haber tanta xente o principal será evitar que morran de fame. Pero que se aposte polos transxénicos non garantiza que se vaia a acabar coa fame, xa que os países que poden acceder a este tipo de tecnoloxía son os países avanzados que son poucos e a venderán moi cara, polo que non será asequible para países do terceiro mundo ata que pasen moitos anos e xa poidan acceder a ela tódolos países. A parte, tamén provocará que moitas empresas que non teñan productos transxénicos vaian a quiebra, xa que non poderán compertir con eles, porque son máis resistentes, máis productivos… Tamén poden causar outro tipo de problemas que non son sociais, como toxicidade, enfermidades a longo prazo (xa que ainda non tiveron suficiente tempo para ser experimentadas), provocar pragas ó reproducirse con individuos da súa especie que non sexan transxénicos… Pero acabar coa fame no mundo é algo moi importante e todos estes perigos serían reducidos a moi poucos se se actuará con coidado e sen que uns poucos países se quedarán con tódolos beneficios, polo que creo que se debería investigar sobre isto.

 34. oliver fernandez Dixo:

  Noticia:http://celulasmadreenconstruccion.blogspot.com/2009/03/el-progreso-en-la-investigacion-con-las.html

  Esta noticia trata sobre o uso de células nai para crear novos tecidos e órganos.
  Na miña opinión este é un gran avance xa que podemos salvar a moita xente e poderemos ter unha vida mellor.

 35. kevin poza Dixo:

  A biotecnoloxia e un gran avance para todo o mundo en todos os campos:
  A manipulacion de celulas estannos descubrindo moitas cousas e sobre todo como combatir con varias enfermidades que antes eran imposibles de tratar.
  Os transexenicos poden ser os mellores alimentos pero ainda ai que estudialos bastante porque por ahora ainda poden ter daño perxudicias para o ser humano.

 36. alexandra regueira Dixo:

  A noticia que atopei é esta: http://www.blogmedicina.com/2010/04/08/metodo-innovador-para-detectar-el-cancer-de-mama/
  Sen dúbida algunha o ADN foi un dos avances máis destacados na mediciña e a día de hoxe séguenos sorprendendo todos os beneficios que podemos obter del. Dende a súa utilidade na criminoloxía ata para recoñecer unha enfermidade que resalta nos xenes da secuencia de ADN.
  Dende o meu punto de vista creo que é moi importante seguir investigando todas as posibilidades que nos da o ADN, células nai…, para poder seguir avanzando na medicina e tratar algunhas das enfermidades que acaban coa vida de moitas persoas sen que teñamos algunha cura para elas.
  Posiblemente co paso do tempo atoparemos solución para gran parte delas, como o exemplo recente dunha vacina para combater o cancer de mama. Coa súa detención máis rápida mediante o test sanguineo da noticia e a nova vacina quizais dentro duns cantos meses o cancer de mama deixará de ser unha enfermidade que acabe coa vida de moitas mulleres.

 37. diego fernandez Dixo:

  Eu encontrei unha noticia das celulas nai

  artigo: http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Descubren-la-presencia-de-celulas-madre-en-la-hipofisis

  Eu creo que as investigacións sobre as celulas nai son fundamentais, sobretodo para a mediciña. Grazas as celulas nai pódese conseguir moitos tipos de tecidos, e grazas a isto poderíase incluso a crear organos para unha persoa a partir das súas celulas nai se medo ós rechazos. Daría un gran salto na mediciña xa que poderíase intentar curar gran parte de enfermidades, ou non haberia que esperar por un doante compatible.

 38. sara perez Dixo:

  A noticia da que bou a comentar atopase no segunte enlace :http://www.directoalpaladar.com/salud/greenpeace-advierte-del-peligros-de-los-omg
  Tratese dos alimentos tranxenicos,que poder causar grabes danos no medio ambiente e na saude das personas.Solo para conseguir un producto con mellor aspecto.

 39. veronica ramos Dixo:

  A noticia que atopei aparece nesta páxina:
  http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Descubierta/nueva/mutacion/genetica/duplica/riesgo/desarrollar/cancer/mama/elpepusoc/20070101elpepusoc_1/Tes
  Podemos comprobar, polo tanto,que non todas as mutacións son beneficiosas para o ser humano, polo que é un tema que debemos ter presente e controlado. Moitas veces poden provocar un grave problema na nosa estrutura e ocasionar perigosas enfermidades no futuro (coma neste exemplo, o cáncer de mama).

 40. debora laya Dixo:

  A nova que atopei foi esta:http://www.mpf2020.es/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=178

  Explica que a biotecnoloxía estase utilizando para a mellora de organismos, e tamén estase tratando a súa aplicación en mediciña e en campos como na alimentación, tamen se está estudiando as consecuencias tóxicas e dañinas que pode ter.

  Pareceme un moi bo avance, ainda que todavia se teñen que estudar moitos danos que poden causar algunhas tecnicas da Biotecnoloxía, xa que poden ser dañinas.

 41. debora laya Dixo:

  http://www.mpf2020.es/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=178

 42. ariadne cousido Dixo:

  Dende o meu punto de vista, a biotecnoloxía e un gran avance para as nosas vidas, xa que a través da manipulación dun xene podemos conseguir melloras nos campos da medicina, alimentación etc…
  Por exemplo, os alimentos tranxénicos son aqueles que foron modificados xenéticamente.
  Estes alimentos teñen as suas vantaxes e os seus inconvenientes:
  -Vantaxes: Estes alimentos poderían acabar coa fame mundial xa que aumentaria a producción debido a que os tranxenicos se poderían adaptar a calquer clima.
  -Inconvenientes: Poderían producirse plagas e ademais non podemos saber se estes alimentos teñen alguns efectos ao longo do tempo xa que aínda é unha novidade que se está estudando.
  Na miña opinión, é un importante avance pero non deberíamos abusar deles xa que aínda estan sendo estudados.

 43. carla grande Dixo:

  A biotecnoloxía supondrá un gran avance en moitos campos, por exemplo a agricultura ou a medicina, pero debése tomar precaucións e esperimentar para poder previr os seus efectos. Efectos de productos transxénicos ou a utilización das células nai, xa que non se coñece moito dos seus posibles efectos(alerxias, contaminación, etc).
  Isto podería ser un gran avance en países moi pobres, pero sempre e cando se coñeza os seus efectos secundarios.

 44. jenifer fernandez Dixo:

  esta e a noticia que eu atopei:
  http://www.consultaspecialist.com/show_news.php?language=es&news_id=1495

  Na miña opinión,calquera avance relacionado coas celulas nai,ou coa biotecnoloxía en xeral,pode ser moi importante para o ser humano.
  Calqera avance neste ámbito deberia ser ben estudado…xa que seria un gran avance para a mediciña,e grandes melloras para o ser humano…esto traería grandes ventaxas para nos.Pero hai que estudar ben cada avance da biotecnoloxía…xa que si e certo q nos traen moitas ventaxas….pero moitos deles tamén teñen diversas desventaxes…q serían moi prexudiciais para a nosa saude.
  En resumo,calqera avance neste tema e un gran avance para o ser humano…se esta ben estudado e comprovadas as suas ventaxes e inconvenientes!!

 45. noemi pintos Dixo:

  A noticia que vou comentar é a seguiente:http://celulasmadreenconstruccion.blogspot.com/2008/10/la-noticia-de-la-semana-el-beb.html
  Para empezar creo que todo avance ten os seus efectos positivos e negativos.Pero partindo disto para min todo avance referido ao tema das celulas nai pareceme un avance moi importante e necesario no ámbito da medicina.

  Estou dacordo coa utilización das celulas nais embrionais para conseguir salvar a vida de unha persoa sin sacrificar a outra.Ademaís pareceme moi bonita esta historia,xa que a súa vida participou para salvar a vida do seu irmán, e deberia sentirse moi orgullos xa que graza a el o seu irmán sobrevive.

  Por esta historia e por moitas máis se deberia loitar polos avances tecnolóxicos.

 46. cristina rey Dixo:

  A noticia que atopin trato sobre a clonación:
  http://www.soitu.es/soitu/2008/10/28/info/1225213301_082976.html
  Nela falan de emplear a clonación con fins terapeuticos. Os cientificos piden que a valoren e que non a consideren da mesma maneira que a reproductiva. Eu penso que a clonación con fins terapeuticos seria un gran avance cando a clonación xa a teñan ven estudada. Pois salvaria moitas vidas en xente con problamas de corazón, pulmón… Seria moi ventaxoso no canpo da mediciña e saude.

 47. manuel villanueva Dixo:

  Eu penso que se deberia apoiar a biotecnoloxia porque busca innovación para axudar a saude das persoas.
  Por exemplo nos alimentos tranxenicos, gracias a eles poden producirse alimentos en lugares donde hai escasez de auga.
  Para algunhas persoas e beneficioso porque poden producir alimentos para poder alimentarse como nos paises pobres.

 48. laura ventoso Dixo:

  Como por exemplo os peces cebra, que son capaces de rexenerar o seu propio tecido danado do corazón, a través dos cardiomicitos. Distintos científicos están a investigar as similitudes dos cardiomicitos atopados no corazón do pez cebra e o noso corazón. Para iso cortaron un 20% de cada ventrículo dos peixes, observando (grazas a unha tinguidura) atoparon que os cardiomicitos retornaban a un estado máis xoven, comezando a dividirse e a reemplazar as células perdidas e volvendo a madurar unha segunda vez, convertíndose en tecido muscular cardíaco novo. Todo isto sen necesidade da intervención das células nai. Mentres que os corazóns humanos non poden levar a cabo por sí solos transformacións rexenerativas. Aínda así varios científicos consideran que o ser posibles en animais como os peixes cebra, en nós non ten porque ser unha utopía e que axudando as nosas células cardíacas, dunha forma determinada e por agora descoñecida, poderíase chegar a obter os mesmos resultados. Penso que agora só se podería soñar cos resultados pero cos debidos avances técnicos, no campo da biotecnoloxía poderíase lograr antes do que nós pensamos, supoñendo un avance na mediciña, podendo salvar máis dunha vida.

 49. yenifer lorenzo Dixo:

  esta e a miña noticia: http://www.publico.es/ciencias/154975/freno/transgenicos/ue

  Na miña opinión os tranxénicos por unha parte están ben,pero por outra non.Están ben porque fai que os cultivos prosperen ante as plagas contra as que están modificados xeneticamente.
  Está mal porque esto provoca que esas pragas non se poidan alimentar dos cultivos,entón trae como consecuencia a desaparición destas especies,e con esto tamén desaparecen as especies que se alimentaban desas plagas e así sucesibamente.

 50. guadalupe millan Dixo:

  Esta ñe a miña noticia : http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/stemcells.html

  Esta noticia trata as células nai, e di que as células nai teñen moito potencial
  en moitas áreas da saúde e a investigación médica. Tamén comenta que algún día as células nai poderan utilizarse para producir células e texidos para o tratamento de moitas enfermidades.
  Polo tanto eu opino que o avance sobre as células nai é moi bó,xa que avanza a mediciña e pódese salvar varias vidas, xa que se podran disminuír enfermidades.

 51. rebeca conde Dixo:

  estou dacordo con que se leven a cabo determinadas investigacion para que a xente conozca mais informacion sobre os tranxenicos e que non son recomendables para todos porque hay determianads persoas que este tipo de alimentos lles causan alerxias e non poden tomalos pero si me gustaria que se investigasen mais sobre estes alimentos que cada vez pare que xogan un papel mais importante.

 52. raquel bahamonde Dixo:

  A inversión que as compañías realizan en biotecnoloxía é cada vez maior.O gasto das empresas españolas neste área creceu nun 17,8% no 2007.Este aumento deixa a cifra final en 540 millones de euros, que se reparten entre as 764 empresas que durante ese año realizaron actividades relacionadas con la biotecnología.
  En total, estas compañías deron traballo a 7.218 personas a tempo completo que se centraron en diferentes áreas de rendimento de este segmento da innovación.Gracias a isto hoxe en dia contams con avances como o das células nai, un grande avance na ciencia,xa que pode curar enfermidades, creacion de novos texidos etc.

 53. arancha osorio Dixo:

  Un trasplante de células madre se muestra eficaz en un 90% de los casos para la ceguera corneal.

  Las aproximadamente 100.000 personas que en España han perdido la visión a causa de la ceguera corneal, tienen razones para la esperanza. Un ensayo clínico con células madre presentado ayer en Valladolid se ha mostrado eficaz en un 90% de los casos, lo que se considera como altamente satisfactorio. El trabajo, que ha tardado un año en completarse, es el esfuerzo conjunto de las administraciones nacional y de Castilla y León, que presentaron conjuntamente los primeros resultados.

  Nesta noticia creo que fixeron un bo traballo e demostra que coas células nai podemos recuperala vista

 54. miriam santos Dixo:

  http://www.soitu.es/soitu/2009/08/13/info/1250119164_790670.html
  Este é o enlace da noticia sobre a que eu me documentei, a que trata sobre as células nai, neste caso, a inxerción detas en pacientes que padecen problemas de corazón e que este tratamento, sería un gran avance para poder curalos.

  A miña opinion sobre a biotecnoloxia e que é moi útil tanto no campo da saúde como neste caso, noutros campos da agricultuda, do medio ambiente, do traballo, etc..
  Pero o que creo que esta ciencia ainda esta en proceso de “experimentacion” e que precisa de impulsos e novos recursos nos cales sexan necesaria este tipo de tecnoloxia. Ainda que xa nalguns campos da saúde esta incorporando novidades espectaculares que podrian ser moi utiles para a xente que sufre enfermidades, e no campo da agricultura estanse a producir cambios polos chamados “alimentos tranxénicos” os que terian grandes beneficios para os mundos subdesarrollados onde a sua alimentacion non é moi boa pero que tamen carrea inconvientes porque hai xente que e alergica… Por eso digo que esta tecnica ainda esta como quen di “en vias de desallorro” e hai que profundizar mais nela para mellorar as suas condicións.

 55. david nieto Dixo:

  Eu creo que é un avance moi importante si se utiliza con fins humanitarios, porque de esta forma podese facer moitas cousas: colleitas máis resistentes para evitar cambios de clima e para evitar ser invadidas por plagas.
  Pero os transxenicos por oputra parte son malos por que os insectos q se alimentaban desas plantas morren.

 56. ruben cardalda Dixo:

  A noticia que a topei e “Os anticorpos atopanse implicados na reparación de nervios periféricos”.
  Esto o que quere decir e que aparte da sua función como soldados do organismo, teñen unha función de reparadores do tejido nervioso danado no sistema nervios periféricos. Esto foi descuberto fai pouco.

 57. melania prado Dixo:

  As células nai teñen un papel moi importante na acutalidade. Hai uns anos descubreuse que a partir delas poden orixinarse calquera tipo de células, e polo tanto curar moitas enfermidades. Paréceme importante que se investigue nun campo relacionado con esto xa que as céls nai poden ser a porta para evitar a morte de moitas persoas.
  Outro tema no que tamén me parece importante que se traballe e investigue son os transxénicos. Grazas a eles, a fame nos países máis pobres podería erradicarse, e incluso mellorar a alimentación de poboacións que teñen algún tipo de déficit, entre outras moitas cousas que se poderían facer.

 58. carlos sineiro Dixo:

  Na miña opinion os tranxénicos están moi ben xa que con eles pódense tratar in finidade de enfermidades xa existentes e outras novas que van a ri aparencendo. Ademais estase estudiando a maneira d lograr con estoi tratamentos mais eficaces que co tempo seguro que se acabará conseguindo.

 59. Ángela Rial Dixo:

  Como por exemplo podemos falar dos Alimentos Tranxénicos son alimentos manipulados xeneticamente como por exemplo a froita e manipulada xeneticamente para que aguante mais tempo sen podrecer.
  E por outra parte hai moitas persoas que son alerxicas a moitos elementos quimicos o que proboca unha perigosidade na vida dalgunhas persoas.
  E tamén afecta os alimentos naturais xa que se eu teño unha produción natural de alimentos e o cultivador do lado ten alimentos tranxenicos rematara por polinizar os meus alimentos e non seran naturais.

 60. Diana Abalo e María Pérez Dixo:

  Parecenos moi interesante xa que cada día aprecen máis avances científicos neste campo, como por exemplo,en Barcelona un grupo de investigadores lograron incorporar material xenético nuns nanodiscos e liberalo dentro dun núcleo de células humanas.Esta investigación supon un avance na terapia xénica, xa que permite que o material xenético vaia directamente ao núcleo sen sufrir pérdidas nin efectos secundarios ideseados.
  http://www.informador.com.mx/tecnologia/2011/262716/6/crean-nanodiscos-que-transportan-material-genetico.htm

 61. PatriciafernandezManuelchazo Dixo:

  Investigadores da Facultade de Mediciña de Santiago acaban de presentar ante a Agencia Estadounidense de Protección Intelectual un novo método diagnóstico para a identificación e clasificación de tumores foliculares de tiroides que, con unha base xenética, permite mellorar o resultado das técnicas histolóxicas actuais, que según diversas publicacións posibilitan clasificar correctamente so o 37% dos casos.

  Os tumores foliculares de tiroides son os máis comuns das denominadas neoplasias endocrinas e son especialmente frecuentes no noroeste peninsular,onde poden chegar a acadar os 20 casos ao ano por cada cen mil habitantes.Hasta ahora a clasificación da sua invasividade e malignidade a realizaban os patóloxos a través de técnicas histolóxicas. O método desarrollado polos investigadores da USC basase no “análisis xenético da expresión dun conxunto de catro xenes cuxo resultado permite distinguir entre tumores tiroideos malignos e benignos”, según destaca o investigador principal do proxecto, Anxo Vidal.

  Para a investigación utilizaronse mostras de cerca dun centenar de pacentes do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Dentro do macroprograma denominado Diana, que ten como director científico ao profesor Ánxel Carracedo, nesta investigación participan investigadores da Universidade de Santiago e da Fundación Pública Galega de Mediciña Xenómica.

  No estudo, que emplea as últimas tecnoloxías disponibles en ”microarrays” de expresión a escala xenómica, o desarrollaron Carmen Pastoriza e Carmen Carneiro, coa coordinación dos profesores da Facultade de Mediciña Fernando Domínguez e Anxo Vidal, en colaboración con Xosé Manuel Cameselle, do Servicio de Anatomía Patolóxica.

  O profesor Carracedo destaca que este avance diagnóstico tratase do “primeiro fruto dunha larga serie de resultados prometedores, consecuencia dos tres anos de intensa investigación desarrollada no marco do Programa Diana, e que poñen a Galicia nunha situación privilexiada en investigación no ámbito da mediciña personalizada e do diagnóstico xenético”.

  Noticia sacada de:

  http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/patente-usc-eeuu-cancer-tiroides/idEdicion-2011-01-21/idNoticia-631844/

  Neste enlace podense ver mais noticias relacionadas ca Biotecnoloxía:

  http://observatorio.bioemprende.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=89&lang=gl

 62. angela rial Dixo:

  http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/

 63. carlosventoso Dixo:

  Busquei esta noticia en:

  http://biotecnologia.diariomedico.com/2011/01/26/area-cientifica/especialidades/biotecnologia/actualidad/genoma-murino-clave-para-neurodegenerativa

  Esta notivia servirá para saber os diferntes xenomas dos animais e así poder facer outros xenomas de outros animais oara logo levolo as persoas e reparar ou saber máis de cada tipo de xenoma e saber como ocorren as diversas mutacións.

 64. Cristina e Iván Dixo:

  Baixo o noso punto de vista crémos que isto suporá un gran avance tanto na mediciña como na agricultura, pero polo contrario tamén pensamos que se deberían utilizar con precaución para poder evitar os posible efectos dos productos tranxénicos.
  Estes productos poderían ser a solución a economía de moitos países nos que a fertilidade do solo non é moi rica. Isto tamén reduciría o emprego de pesticidas e de productos prexudiciais para a saúde.
  Se pola contra resultase que estes productos fosen prexudiciais non só se estarían solucionando os problemas de saúde senon que tamén se estarían agravando.

  http://www.daiqui.com/gallego/galetrans.html

 65. Estela e Angela Padin Dixo:

  A noticia que atopamos: http://www.biotecnologica.com/nueva-terapia-de-celulas-madre-puede-ayudar-a-que-ninos-diabeticos-vuelvan-a-sus-vidas-normales/

  “Nova terapia de células nai pode axudar a que nenos diabéticos volvan ás súas vidas normais.´´
  Un neno diabético de doce anos tratado con células nai de Cellonis Biotechnologies nun hospital asociado de Pequín volveu por completo á súa vida normal, gozando dos deportes e actividades escolares, como calquera outra persoa da súa idade, estando libre das inxeccións e fármacos durante máis de medio ano.
  Este novo descubrimento parecenos moi bo, xa que índa que isto non sexa a cura definitiva, polo menos permite que estas persoas non teñan que aplicarse inxeccións diariamente. Isto significa que a ciencia esta progresando, polo que quizáis algun día atopen a solución para eliminar de todo esta enfermidade.

 66. Rita e María Padín Dixo:

  O artigo que atopamos neste enlace: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=32531
  Fala sobre a biotecnoloxía aplicada no campo da mediciña, neste caso contanos un método novo que descubriron para identificar os xens responsables da enfermidade da tuberculose.
  Esto é favorable xa que os médicos poderan saber facendo un test se estás infectado ou non en só duas semanas apróximadamente cando antes de descubrilo se tardaba moito máis e creen que isto en pouco tempo poderase usar con moitas máis enfermidades infeciosas.
  Tamém e moi favorable xa que a tuberculose e unha enfermidade que afecta a miles de persoas causandolle a morte apróximadamente a dous millóns de persoas no mundo cada ano.
  Na nosa opinión este é un bo descubrimento xa que con esto poderíanse salvar moitas vidas e non só desa enfermidade senón que co tempo de moitas outras.

 67. carlosventoso Dixo:

  Encontrei esta noticia no seguinte enlace:

  http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-589301.html

  A min esta noticia de utilizar a biotecnoloxía parecema moi ben porque así utilizamos a biotecnoñoxía por algo que axude ao medio ambiente e axudamos especialmente a agricultura que nos últimos anos está a ser moi castigada polas pragas e polos cambios de temperatura e polas altas temperaturas que se esran a dar grazas ao cambio climático e coa axuda da biotectoloxía nesta area ademais de axudar a todo tipo de prantas, frores etc…, polo clima tamén os axudaremos nas prgas que co calor ou tamén polo frío estasen a desprazar a lugares qye nunca antes estiveran e así a destrozar todo o que ven por diante.

 68. borjatorrado Dixo:

  O uso da biotecnoloxía é algo positivo, como por exemplo na rama da biotecnoloxía coñecida como “biotecnoloxía branca”, grazas a ela intentase loitar contra contaminantes químicos perigosos mediante a creación de enzimas(moleculas que catalizan outras reaccións químicas) e así facilitarnos un medio mais limpo e seguro.

 69. borjatorrado Dixo:

  Un exemplo deste rama da biotecnoloxía:
  http://www.argenbio.org/index.php?action=novedades&note=240

 70. teosantos Dixo:

  A biotecnoloxía é un tema que está moi presente na actualidade debido aos seus avances e progresións no campo das enfermidades dexenerativas, pero cómpre saber que tamén ten a súa parte negativa como a manipulación dos transxénicos.

  No seguinte enlace pódense ver algúns dos riscos que pode ter o uso de transxénicos:
  http://www.conciencia-animal.cl/paginas/temas/temas.php?d=1089

 71. jonatansomoza Dixo:

  http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/transgenicos-ganan-terreno-16505

  Nesta noticia vemos como foi medrando o uso dos cultivos transxenicos. En pouco tempo , moitos agricultores de diferentes paises foron utilizando esta tecnican nos seus campos de cultivo. A tecnoloxia chegou para quedarse. Nos persoalmente cremos que debiase de facer un uso mais precavido dos cultivos tranxenicos xa que calquera persoa pode facerse con eles nos supermercados por exemplo, e debido ao seu pouco tempo de desenvolvemento na sociedade, non sabemos as suas consecuencias a longo plazo. ( MIGUEL E JONATAN )

 72. fatimavarela Dixo:

  A noticia que vou comentar leina aqui: http://www.consultaspecialist.com/show_news.php?language=es&news_id=1495
  A biotecnoloxía pareceme algo positivo xa que nesta noticia podemos ver que coa técnica da decelularización de organos, puidose crear texido cardiaco en funcionamento. Con esta técnica e se se sigue investigando podremos conseguir que xente con problemas cardíacos podran vivir sen ter que esperar por un donante.

 73. ismaelalvarez Dixo:

  Penso que o uso da biotectoloxía e moi bo xa que nos da moitos beneficios como no caso dos alimentos tranxénicos que poden “sobrevivir” a plagas e mal tempo e podémolos comer sen problema.
  Atopei este artigo:
  http://allnatural.iespalomeras.net/ingenieria-genetica-a-examen/puntualizacion-alimentos-transgenicos.html

 74. María e Rebeca Dixo:

  Nos pensamos, que coa biotecnoloxía podemos conseguir moitos avances beneficiosos para a nosa vida.

  http://www.syngenta.com.mx/notas-sobre-biotecnologia.aspx

  A noticia que nos buscamos trata sobre os alimentos tranxénicos (en concreto o maíz) que foi xenéticamente modificado, e da súa aprobación polo presidente de Agrobio (México) para utilizalo na nosa vida cotiá. Os alimentos tranxénicos poden ser vantaxosos, pero tamén poden ser un risco para a nosa saúde. Estes supoñen un cambio case radical na agricultura, aínda así o máis preocupante son as consecuencias que poden producir sobre o noso sistema.

 75. javierrodriguez Dixo:

  A noticia que atopei está no enlace: http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/press.plantilla?ident=50883
  Opino que toda clase de avance que se poida levar a cabo no tocante a células nai é digno de dedicarlle tempo, xa que especialmente no campo médico poden supoñer unha grande melloría.
  Xa que co tempo a ciencia vai evolucionando e aparecendo novos sistemas que nos poden favorecer

 76. lauraguillan Dixo:

  A biotecnoloxía e moi importante xa que aplica técnicas de manipulación xenética que son moi útiles para todos nos, como por exemplo: a reproducción paso a paso das células da retina, que axudarán ao desarrollo dos transplantes de células nai para a reparación da retina, e como esta moitas mais inovacións xeneticas que nos podran beneficiar a todos nos.

 77. cristelatorres Dixo:

  Ainda que todos os días nos podemos atopar nos medios de comunicación con noticias sobre biotecnoloxía, a veces non somos concientes dos beneficios que ten esta tecnoloxia basada na bioloxía.

  http://www.monsanto.es/la-biotecnolog/los-beneficios-de-la-biotecnolog/los-beneficios-de-la-biotecnolog

  Pero a biotecnoloxia tamán ten inconvenientes: http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/2003/04/08/5855.php

 78. cristelatorres Dixo:

  Cremos que a biotecnoloxia é moi util para a manipulación xenética, as células nai, e a clonación ou transxénicos. Ainda que nos medios de comunicación e moi habitual atopar noticias sobre os novos avances da biotecnoloxia, esta tamen ten efectos negativos que pensamos que hai que coñecer:
  http://www.dforceblog.com/2010/03/14/efectos-negativos-de-la-biotecnologia/

  CRISTELA,JAVIER E ANXO

 79. sandropouso Dixo:

  damian e sandro:

  Penso que a biotecnoloxía é un gran avance para a humanidade.Distintos científicos están a investigar as similitudes dos cardiomicitos atopados no corazón do pez cebra e o noso corazón. Para iso cortaron un 20% de cada ventrículo dos peixes, observando (grazas a unha tinguidura) atoparon que os cardiomicitos retornaban a un estado máis xoven, comezando a dividirse e a reemplazar as células perdidas e volvendo a madurar unha segunda vez, convertíndose en tecido muscular cardíaco novo.

 80. Inma Resúa e Ángela Fajardo Dixo:

  Esta noticia fálanos da obtención de embrións clonadosdun mono e da extracción das células nai deles.Este avance parécenos de moita importancia.A técnica da clonación terapéutica consiste na producción de embrións clonados a partir de células dun enfermo para obter deles células nai idénticas ao paciente que poidan transplantárselle.Polo tanto, o órgano obtido de esas células nai tería a mesmas características xenéticas.

 81. Nicolás Nieto, Antía Moreira e Sara Rodriguez Dixo:

  A notica que nós atopamos foi: http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2008/02/29/00031204284519483959794.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz

  Podemos dicir que os transxénicos son beneficiosos para a agricultura, previndo plagas e orixinando máis producción, pero a nós e ao noso medio perxudícanos en gran cantidade. Debido ao uso de transxénicos podemos acabar con seres vivos e especies autóctonas, ou tamén provocar alerxias ou inmunidade a antibióticos.
  Como nos din nas noticias hai moita xente en contra de estos productos, xa que nos dañan máis que nos benefician, pero a maioría da xente non se da conta de que producen moitos problemas para os seres vivos e a xente o único que buscan e gañar diñeiro con grandes e boas colleitas sen contar cos inconvenientes que esto pruduce ao seu redor. Algunhas destas asociacións ecoloxistas que pretenden informar á xente dos problemas que producen son: Amigos da Terra e Adega, ademáis da Plataforma Galega Antitranxénicos.

 82. marcoscrespo Dixo:

  Marcos e Eloy: na nosa opinion os cultivos transxenicos son perxidiciais para as plagas porque eses cultivos dos que se alimentavan estan protexidos contra eles o que pode chegar a facer a sua extincion. Respecto as celulas nai estanse a facer grandes avances con elas gracias a sua gran reproduccion en pouco tempo, o sue inconveniente e o de que hay prexuizos morais porque estas celulas obteñense dun embrion.

 83. ivanfeijoo Dixo:

  Iván Figueira e Iván Feijoo :
  Está e a nosa noticia para comentar : http://www.diaadia.com.ar/content/disenan-espermatozoide-artificial-para-llevar-medicamentos-0
  O nano espermatozoide parecenos un gran avance na ciencia xa que asi poderiase levar a cabo microciruxías e tamen transportar medicamentos a zonas complexas do noso corpo .

 84. angelafernandez Dixo:

  http://www.bioblogia.com/2012/01/modifican-las-celulas-madre-de-la-sangre-para-combatir-los-melanomas/

  Esta noticia é sobre as células nai. Paréceme moi interesante que según o estudio que fixeron nuns ratos de laboratorio, cas células nai poidan axproducir un exército de células T contra un melanoma. (Que é un cáncer.)E os científicos utilizaron un receptor de células T, clonado por outros ciencificos aparte de un paciente con cancer que busca un antíxeno contra o melomano.

 85. eloy arosa e adrian saborido Dixo:

  A noticia que atopamos esta neste enlace: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/etp/num6/a7.htm

  Nos pensamos que a biotecnoloxía é un gran avance para a humanidade por exemplo podríanse crear plantas que se autocoidaran elas mesmas sen ter que aplicarlles fertilizantes ou pesticidas,que son moi dañinos para o medio ambiente.
  Esta idea e increible ,pero o que nos preocupa e se que estas plantas”robot” non son perigosas para o noso corpo ou se se adapatrían ben aos medios terrestres en contacto con outras plantas non creadas,e si non extinguirian a estas últimas.Son moitos os temores que se teñen,pero nos apostaríamos pola Biotecnoloxía sen dudar.

 86. franciscogonzalez Dixo:

  A biotecnoloxía é,sen dúbida,o futuro da mediciña.Segundo a información que atopei( http://www.muyinteresante.es/hacia-la-eterna-juventud ),coa biotecnoloxía poderíase acadar unha das cousas máis codiciadas pola ciencia: a inmortalidade.
  O envellecemento, é a causa de múltiples danos nas células do noso corpo.Mediante terapias de rexuvenecemento con células nai poderemos conseguir a cura para enfermidades coma o alzheimer, o cáncro e incluso a rexeneración do noso organismo.
  Na miña opinión a enxenería xenética é a mellor opción para o tratamento de enfermidades ata agora sen cura, ou cun tratamento moi agresivo, pois a biotecnoloxía permite elaborar para cada individuo unha cura epecífica, que se ateña mellor ao seu organismo, estudando o seu xenoma.Por iso a biotecnoloxía é o futuro da mediciña.

 87. Carlota Ucha e Sandra Díaz Dixo:

  De acordo cos nosos coñecementos sobre a biotecnoloxía consideramos que podemos realizar unha crítica sobre a creación de retina a partir de células nai. Lograríase formar nova retina a partir de células nai de ratos, feito que axudaría a curar algúns tipos de cegueira. As células nai son aquelas capaces de transformarse en diferentes tecidos segundo a súa necesidade. Na nosa opinión esta investigación é moi necesaria para a conservación da nosa vista ou incluso a súa proporción. Grazas a ela poderíanse crear retinas completas ou incluso ollos enteiros debido á fácil organización das células nai.Esperamos que este proxecto se finalice con éxito e que moitas desas persoas que naceron no escuro mundo da cegueira ou os que se incorporaron a el co paso do tempo, poidan chegar a disfrutar do precioso mundo que nos rodea, pois nós consideramos o sentido da vista un dos máis importantes do noso desarrollo.
  Carlota Ucha
  Sandra Díaz

 88. carmebarreiro Dixo:

  Artigo:http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Trasplantado/exito/primer/organo/creado/celulas/madre/elpepisoc/20111124elpepisoc_3/Tes

  A nos chamounos a atención esta noticia porque grazas ás células nai, un home puido curar o seu cancro e hoxe en día facer vida normal.
  parécenos un avance impresionante e imprescindible para a medicina e máis se se pode facer de esta maneira tan natural esquecéndonos así, das terápias habituais ( como a sufrida quimioterápia.

  Cremos que é un avance impresionante para a ciencia, e non só para a ciencia senón para a vida humana xa que grazas a el salvouse un enfermo de mortal de cancro e sen ter que pasar polo mal trago da quimioterápia.

  Noelia Pérez e Carme Barreiro.

 89. elenavazquez Dixo:

  JOSE MARÍA PIÑEIRO E ELENA VÁZQUEZ:

  A nosa noticia é a seguinte:

  http://www.sabervivir.es/contenido.php?seccion=13&idnoticia=142

  Trátase dunha noticia sobre a investigación duns científicos chinos que atoparon a variante dun xen que protexe do cancro, fixeron probas a casi 10000 persoas e atoparon que era bastante frecuente atopar esa variante nos individuos sen cancro, o que poderia ser un descubrimento a favor da cura e prevención desta enfermidade.

 90. Cristina Cores López Dixo:

  A noticia que atopei é esta: http://www.20minutos.es/noticia/1231096/0/primer-organo/celulas-madre/trasplante/ .
  Este transplante é moi importante e positivo porque nos demostra a eficacia e as vantaxes das células nai. Grazas a estas células poderíase salvar e mellorar a vida de moitas persoas que padecen enfermidades ou deficiencias (que ata o de agora eran difíciles de curar) sen a necesidade de ter que buscar un donante compatible. Neste caso transplantouse unha tráquea creada con células nai. Aínda que isto é moi positivo, hai moitísimos problemas éticos coa utilización de células nai embrionarias, que son as máis fáciles de cultivar. Sen embargo, non existe ningún problema na utilización de células nai adultas a pesar do seu elevado custo. Eu considero que aínda que non estean resoltos os problemas coas células nai embrionarias, deberiamos aprobeitar as adultas para axudar a aquelas persoas que o necesitan aínda que isto supoña un mayor esforzo económico.
  Cristina Cores López

 91. andreajueguen Dixo:

  Grazas a Biotecnoloxía podense descubrir cousas como estas http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/19/actualidad/1326992676_239778.html xa que, a Biotecnoloxía axudou a avanzar en moitos aspectos da saude e da vida cotidia.
  Nesta noticia falanos como recentemente descubriuse que nun caso concreto, a explosión dun cromosoma pode ser o causante dun cancro a gran escala, dita explosión é probovocada por unha mutación hereditaria nun xen expecifico, (proteina p53). Estos descubrimentos foron aportados grazas a ciencia da biotecnoloxía.

 92. Xabier Castro e Miguel Suárez Dixo:

  As manipulacións xenéticas están á orde do día. Uns anos atrás, tivemos que facer unha investigación en Bioloxía sobre a oxidación dunha mazá. Nesa época do ano, as nosas maceiras non tiñan frito, polo que nos vimos obrigados a coller as mazás nunca froitería. Ata aquí todo normal, pero unha vez feito o experimento, os resultados non foron os esperados. Os anacos de mazá levaban tres días en contacto co osíxeno do aire e apenas se producira unha leve oxidación. Demos por conclusión que era unha mazá transxénica, quizáis para conseguir ter maior produción, quizáis para non ter pragas, ou quizáis para seren máis apetecibles.

  http://vidasana.org/noticias-vidasana/alimentos-transgenicos-una-amenaza-para-la-fertilidad.html

  Sobre esta noticia comentamos que este estudo rebela que os alimentos transxénicos provocan problemas de saúde, neste caso afectando negativamente á fertilidade. Tamén debemos destacar que debido ao diñeiro que se move por estes temas, escóndense moitas verdades para esconder determinados problemas que presentan diversos productos presentes no mercado.

 93. Lucia Muelle e Zaira Nine Dixo:

  Esta noticia está: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5j72BoNyDEmJExEBC1vhs1UyOrX_w?docId=1688693

  Nos pensamos quese debería apoiar máis á biotecnoloxía xa que se conseguiron e ainda se conseguen moitos avances importantes para a nosa saúde.
  Nesta noticia falase da importancia da biotecnoloxía na vida humana para dectectar moitisimas enfermidades, para facer coches mais eficientes…
  Entre as vacunas biotecnolóxicas incluidas no calendario de vacunación do SNS destaca a de: a poliomelitis, a triple vírica, a da gripe, a hepatitis B ou a da meningitis C.

 94. sandropouso Dixo:

  sandro e damian:
  Nos pensamos que antes de sacar o mercado un producto que ten algunha modificacion no seu ADN deberiase estar completamente seguros que estos elementos non influen negativamente no noso corpo.
  ¿Como e posible que ningunha organizacion mundial non se plantea prohibir estos productos?
  pois poder ser que a gran empresa que manipula estes alimentos e moi poderosa e manipula todo a sua maneira porque e a unica que ten a patente.

 95. Javier Vazquez Castro e Laura Millan Rial Dixo:

  http://www.informador.com.mx/tecnologia/2011/340307/6/aumentan-cultivos-biotecnologicos-en-el-mundo.htm
  Esta foi a noticia que nós atopamos que trata sobre o aumento dos cultivos biotecnolóxicos no mundo,xa que o nómero de hectareas cultivadas aumentou de 180 millóns en 2009 a 205 millóns en 2010, a mayoróa de estos cultivos encóntranse en países en desarrollo.
  o incremento no número de hectareas cultivadas beneficiou ao medio ambiente,pois ahorráronse 393 millóns de kilos de plaguicidas e reducíronse 18 millóns de kilos de emisións de dióxido de carbono.

 96. Inma Resúa e Ángela Fajardo Dixo:

  Esta noticia fálanos da obtención de embrións clonados dun mono e da extracción das células nai deles.Este avance parécenos de moita importancia.
  A técnica da clonación terapéutica consiste na producción de embrións clonados a partir de células dun enfermo para obter deles células nai idénticas ao paciente que poidan transplantárselle.
  Polo tanto, o órgano obtido de esas células nai tería a mesmas características xenéticas.

 97. Belen e Nuria Dixo:

  Os alimentos transxénicos, por unha parte poden ser beneficiosos porque o feito de que se poidan exportar dun pais a outro trae boas consecuencias xa que por exemplo a froita púdrese facilmente se non leva ese elemento químico, e con iso aguanta máis tempo, e tamen temos a oportunidade de que cheguen aquí outros productos que non temos; por outra parte deducese de probas(exemplo: “as vacas locas”) que non son bos para a saúde e que poden traer consecuencias graves ao longo do tempo,como nos comenta este artigo: http://www.elherbolario.com/noticia/820/DIETA-SANA/perjuicios-alimentos-transg%C3%A9nicos-%28ogm%29-seres-humanos-medio-ambiente.html

 98. Juan Luis Allo Dixo:

  A noticia que creo que é mais impotante das que atopei e ista: http://www.elpais.com.uy/120301/pnacio-627782/nacional/celulas-madre-crearian-ovulos/

  Fálanos de que según algúns estudios, creese que as mulleres non nacen con un límite de óvulos, non é que vaian a ter óvulos infinitos, senon que se poderán conseguir máis óvulos nalgúns casos nos que agora non é posible. Apareeron nos ovarios de algunhas ratas células nai coas que se podrían producir óvulos. Este estudio ainda non está moi avanzado e queda moito para saber si isto e verdade e é posible ou non, pero xa se atoparon varios casos en Estados unidos, e un na China. Si isto é verdade é un gran descubrimento xa que como pon na noticia, axudaría a moitas mulleres con problemas de fertilidade a ter maior posibilidade de ter fillos, e no caso de mulleres con cáncer, axudara a que non perdan a súa fertilidade durante a enfermidade ou o tratamento.

  Estos estudios sobre céculas nai parecenme moi interesante é bos, xa que nalgúns casos se poden curar enfermidades, e utilizarense para cousas boas e productivas.

 99. Alexandra Batista Martinez Dixo:

  A noticia que atopei foi a seguinte:http://www.informador.com.mx/tecnologia/2011/279389/6/cientificos-franceses-descubren-gen-de-la-longevidad.htm
  Esta noticia fala sobre o xen que se atopou nun verme(nhr-80 un xen mestre)que podería ser moi útil para evitar enfermidades relacionadas coa vellez.Este xen que é herdado por outras xeneracións, poden chegar a alongar a súa vida ata un 150% máis longa que outros seres vivos.Para que este xen funcione, nos casos dos humanos trátase do xen nhs-4 , ten que haber unha hormona que é a que se está intentando atopar.
  Na miña opinión, pareceme ben que se investige sobre o descubrimento desta hormona xa que se se consegue pódense combatir enfermidades da vellez como o cancro, a osteoporose,procesos neurodexenerativos…

 100. miriammartinez Dixo:

  Unha das técnicas de enxeñería xenética son os organismos transxénicos. Os transxénicos son organismos modificados xenéticamente que portan un xen estraño que non é propio desa especie, permitíndolle adquirir novas características como plantas con resitencias a plagas, resistencia a sequía ou salinidade, retardo na muduración etc. Estes organismos transxénicos polo tanto teñen veneficios como a rendibilidade económica e poden aportar características ventaxosas a plantas utilizadas como alimento, ainda que tamén teñen os seus riscos, como por exemplo, afectar as relacións tróficas no ecosistema do que forman parte,e ademáis, ainda non temos claro so seus efectos sobre a saude a longo prazo.

 101. David Fontán // Eloy cores Dixo:

  Investigadores de la Universidad de Córdoba han obtenido metano a partir de la manipulación de residuos de cáscara de naranja, según se desprende de un artículo publicado en la revista Bioresource Technology.

  El tratamiento mediante el cual se obtiene metano, proceso conocido como digestión anaerobia, consiste en una transformación microbiológica del residuo en ausencia de oxígeno.

  http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Convierten-residuos-de-cascara-de-naranja-en-metano

  A nós esta noticia parecenos mala porque non seria moi contaminante a extracción do metano ?. - A nós parecenos que si.

  E unha vez que se agoten as mondas na naranxa de onde as extraeria o metano?

 102. Daniel Jorge e Adrián Nuñez Dixo:

  Despois de estar buscando en varios enlaces e en varias webs acabamos de atopar esta noticia que nos parece moi interesante:http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/04/16/biociencia/1271415813.html

  Nesta noticia fálase do descubrimento de que cás células nai poderíase tratar a asma, debido a que as células nai da médula osea ou tamén chamadas mesenquimales han amosado a súa capacidade de suprimir as respostas inmunes dañinas de pacientes con esta enfermidade.

  Os autores de esas investigacions chegaron a conclusión de que a inmunosupresión provocada por estas células está mediada pola sua acción sobre os linfocitos Th1 y Th2.

 103. Xavier Longo e Diego Allo Dixo:

  Despois de mirar nuns cuantos enlaces bastantes interesantes decatamonos por este http://xlsemanal.finanzas.com/web/articulo.php?id=55079&id_edicion=5167

  Neste enlace explicanos que unha muller que morreu fai medio siglo din que as suas celulas ainda seguen vivas e que estan sendo investigadas por todos os laboratorios do mundo.

  Esta muller chamada Henrietta Lacks de Estados Unidos sufriu un tumor maligno e os cientificos tiveron que investigar todo o que lle sucedia na baxina ao principio pensaban que era unha enfermidade contaxiada polo marido pero non foi asi e esta muller aos 3 meses de detectarlle o peor tumor morre cuns dolores inmensos e por eso ainda estan buscando a procedencia e algunha forma de curalo por eso todos os laboratorios e científicos do mundo andan detras da cura para este tumor.

 104. Laura Fontenla y Tais Magariños Dixo:

  Na nosa opinión que os transxénicos en certo modo poden resultarnos beneficiosos xa que podemos facer plantas resistentes e evitar malas colleitas. Por exemplo, facer que a planta dos tomates, de este produto máis grande e mais apetecible. Sen embargo pode resultar prexudicial xa que inflúe na cadea trófica porque introducir unha especie tranxénica pode cambiar un ecosistema, como por exemplo, unha planta resistente a un insecto pode levar a desaparición dese insecto que pode ser imprescindible para a polinización. Por outro lado, tampouco sabes que enfermidades nos pode traer ao ser humano ao longo prazo, pois esta é unha actividade moi recente.
  Por outra banda, esta actividade mantén o monopolio dos agricultores xa que obrigan a comprar as sementes a unha empresa xa que estes produtos son infértiles e obrigan a mercar as sementes todos os anos, polo que o prezo é estipulado pola empresa.

 105. Elisa Mougán e Andrea Nieto Dixo:

  A carne feita en laboratorio podería ser un gran avance de nivel alimenticio segundo a noticia que atopamos: http://www.muyinteresante.es/carne-de-hamburguesas-fabricada-en-el-laboratorio

  Esta carne biotecnolóxica podería ser un gran avance para o coidado do medio ambiente, pois o consumo masivo de carne é un dos principais problemas da alimentación global debido a que moitas explotacións gandeiras están utilizando productos tranxénicos para a alimentación de reses. Ademais, o consumo de carne en grandes proporcións ocasiona problemas de saúde, como o aumento de grasas saturadas e colesterol.

  Segundo os investigadores a carne feita no laboratorio sería moito máis rentable que a carne natural debido a que esta “consume máis materia prima”.

 106. Lucía Rey Carro, Raquel Otero Rial, Andrea Piñeiro Charlín. Dixo:

  Xa son bastantes os casos de uso de cálulas nai en diferentes aspectos, eleximos esta noticia, xa que fai referencia o uso de células nai co coñecido actor protagonista da película Superman, Christopher Reeve, acadando moy positivos resultados terapeuticos.
  http://www.fluvium.org/textos/vidahumana/vid77.htm
  Falan nesta noticia tamén hunha muller paralítica, que logra andar tras implantarlle na espina dorsal células do cordón umbilical, tamén útiles en casos de leucemia adulta, e algúns científicos reconocen a eficacia destos tratamentos frente os estudios con células embrionarias.
  Parécenos una noticia moi importante, e un avance notable, do cal podemos acadar moito veneficio.

 107. Noelia Juncal y Alba Oubiña Dixo:

  Nos creemos, que se deberia de deixar un pouco máis que a natureza seguira o seu curso. O noso corpo, desde sempre, necesita alimentos naturais para estar sanos, non alimentos modificados xenéticamente, xa que podería darnos serios problemas aa larga; http://www.raw-wisdom.com/gen%C3%A9ticamente_modificados. Para o que si esta ben a biotecnoloxía, é para curar enfermedades.

 108. CarmenNieto, CrisCastro, PaulaOubiña. Dixo:

  Este artigo fala da importancia que ten a utilización dos transxénicos xa que fala de que dentro de uns anos poderiase acabar coa moita fame que hay agora mesmo no mundo.
  Este método estaría ben se con este método se puidese evitar que as persoas morreran de fame pero isto non garantiza tódolos países poidan acceder a este tipo de tecnoloxía xa que non dispoñen de medios económicos para poder adquirilos, outro efecto negatvo e que moitas empresas que non dispoñan de tranxénicos cerrarán pola competencia que lle farán os que si dispoñan de transxénicos. Tamén poderían causar enfermidades a longo prazo… Pero se estes problemas son tratados con prudeza pagará a pena poder acabar coa fame do mundo que é un problema que tanto nos preocupa…

 109. Andrea carro carro Dixo:

  Eu elixin esta noticia sobre os alimentos transxénicos porque amin parece un tema de interes cultural e social xa que no futuro podemos radicar plagas que destruen os nosos cultivos.
  http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/363537/6/urgen-cientificos-a-emplear-biotecnologia-para-producir-mas-alimentos.htm
  Nesta noticia falanos sobre os alimentos transxénicos e din que os alimentos transxenicos poden ser unah gran vantaxe para nos inda que alguns cientifícos dins que pode danar a nosa saúde.Existe unha cantidade de investigadores, entre eles 25 gañadores do Premio Nobel, que apoian o uso do ADN recombiñante para lograr un sistema agrícola productivo y sostible mediante un uso prudente da biotecnología, coa fin de axudar a previr a fame e a pobreza.
  De acordo coa Organización das Nacion Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO), necesitarase dun incremento do 70 por cento na produción de alimentos, polo que os alimentos transgénicos son una boa opción para encarar o problema.

 110. nereabarreiro Dixo:

  http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/357420/6/biotecnologia-opcion-para-mejorar-la-agricultura.htm Este ciéntifico (Agustín López Munguía Canales)defende que os tranxénicos están moi ben xa que poderían representar unha nova opción de alimentos resistentes a plagas ou fungos, mellor contenido nutricional e ao mesmo tempo libres de argroquímicos e pesticidas perigosos para a saúde. O que él non menciona ou non valora é que non sabemos os efectos que poderían causar a longo prazo para a nosa saúde, ademais de repercutir negativamente á cadea trófica, xa que si non hai pragas os bechos que comian eses cultivon morreran e asi sucesivamente. Nos opinamos que os cultivos tranxenicos están moi ben para que a froita ou verduras meduren mais tarde e asi levar alimentos que non se dan nalgúns sitios do mundo poder levalos e que ninguen careza de vitaminas, pero non é bo abusar deles, xa que poden ter riscos perigosos como os xa comentados anteriormente.
  Sandra Amoedo e Nerea Barreiro

 111. Uxía Piñeiro e Andrea Otero. Dixo:

  http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/357420/6/biotecnologia-opcion-para-mejorar-la-agricultura.htm

  Esta noticia pareceume moi interesante, xa que un dos supostos problemas dos tranxénicos, é que supoñen un risco para a saúde.
  Segun Agustín López Munguía Canales,O investigador do Instituto de Biotecnoloxía da Universidade Nacional Autónoma de México (UNAM), podése crear un alimento tranxénico libre de pragas ou fungos, e ao mesmo temop libre de agroquímicos ou pesticidas perxudiciais para a nosa saúde. Este home está a favor totalmente dos tránxenicos , é di que funcionaron moi ben en México por exemplo, coa produción de algodón resistente o verme que o atacaba. Pero o que debe ter en conta este señor, que según él, non e un rico, e que acabando con un insecto ou verme, podése influir nalgunha cadea trófica, o que suporía moi perxudicial para todos.

 112. Jacinto Suarez e Miguel Nieto Dixo:

  Nos eleximos esta noticia xa que nos parece interesante: http://www.consultaspecialist.com/show_news.php?language=es&news_id=1495

  Que fala sobre que uns investigadores americanos da universidade de Minnesota foron capaces de crear texido cardiaco activo a partir de celulas nai en tecidos de porcos e ratas, e despois de 8 dias conseguiron que o corazon volvera a latir despois de botarlle deterxente e substancias quimicas para eliminar todas as celulas mortas que habia e inyectarlle as celulas nai e alguns nutrientes para que se formara mellor.

  Creemos que esto é un descubrimento moi importante, xa que os investigadores creen que dentro duns anos poderiase utilizar esto para salvar a vida de moita xente con algún problema cardiaco, xa que morre moita xente do mundo debido a esta doenza.

 113. Laura e Betty Dixo:

  Fai uns dias o Pais publicou a noticia de crear materias primas ecolóxico con algas, animales, plantas e microbios.
  ( http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/14/actualidad/1329247242_470431.html )
  A idea de introducia a biotecnoloxía para a alimentación, combustibles e a vida en xeral parecenos boa idea xa que na alimentacion os transxénicos axudannos a que os alimentos mutados se conserven en bo estado máis tempo e axudan a que as colleitas sexan máis proveitosas.
  Tamen na sanidade a biotecnoloxía e moi proveitosa xa que se empeza a estudar con células nai para curar enfermidades que hasta ahora nin se pensaba que podian ser tratables.
  En resume, deberíase apoiar máis o estudo da biotecnoloxía xa que nos aporta infinidade de beneficios ecolóxicos, sanitarios e incluso económicos.

 114. juanvidal Dixo:

  Eu opino que a biotecnoloxia e o avance cara o futuro, por se podemos modificar as nosas células, poderiamos correxir certas enfermidades que se transmiten via xenética, facer a natureza máis resistente, poder facer verduras con resistencia a plagas,etc. En resumen, todo estaria mellorado e duraria máis tempo.

 115. sandramariaacha Dixo:

  http://www.voanews.com/spanish/news/celula-madre-embrion-etica-ciencia-120419624.html

  O sistema das células nai e un gran avance científico pois aínda que non pode curar moitas enfermidades pode aminoralas ou frealas temporalmente.
  Paréceme ben que os científicos busquen outras maneiras de conseguir células nai de forma que non presenten un problema ético, pero se isto dificulta as investigacións ou se atopan problemas ao longo delas, deberíanse volver a ter en conta as células nai obtidas dos embrións, sendo un detalle sen importancia a súa procedencia, con esto quero facer referencia a que o individuo en perigo esta por enriba de calquera investigación que aínda este en proceso, pois unha enfermidade non espera pola súa cura. No meu punto de vista esta moito mellor que se lle podan quitar as células nai a un adulto sen producirlle danos pero atopámonos co problema de que estas células aínda que tamén son células nai non se poden adaptar a calquera tecido.

 116. noeliadios Dixo:

  A nós especialmente non nos parece de todo correcto utilizar os alimentos transxénicos para a alimentación diaria, xa que , as persoas deberíamos alimentarnos con cousas máis naturais sen tanto producto químico, que logo de ahí é de onde poden saír algunhas das enfermidades.
  http://www.zonadiet.com/alimentacion/transgenicos.htm

 117. Tamara Agra Barreiro e Noelia Meis Lago Dixo:

  http://www.consultaspecialist.com/show_news.php?language=es&news_id=1495

  Esta noticia pareceunos moi interesante polo feito de que se poden salvar moitas vidas grazas ás células nai e ás súas propiedades.
  A noticia fálanos de que a biotecnoloxía conseguíu poñer un corazón de novo en marcha implantandolle células nai no seu “esqueleto”. O corazón en cuestión comezou a funcionar de novo en menos de oito días e isto supón un avance moi grande para a nosa saúde e a nosa medicina.

 118. Antía, Miriam e Adrián. Dixo:

  Esta noticia parécenos moi interesante, sobre todo a mención das células nai. Está demostrado que e extracción das células do cordón umbilical non dana ou afecta nin a nai nin o bebé, e este cordón danos a oportunidade de tratar ou curar enfermidades, estas células teñen moitísimas ventaxas, están limpas de virus, xa que permaneceron toda a vida no útero. Son compatibles o cen por cen coa nai, máis co bebé, e teñen a propiedade de convertirse en outras células especializadas. Tamén os transxénicos é un tema interesante a tratar, pero estes teñen máis desventaxas, non todo o mundo os tolera.

 119. cristinaperez2 Dixo:

  Un dos temas que nos pareceu moi interesante sobre a biotecnoloxía foi o das células nai, polo seu uso potencial na búsqueda de mellores fármacos para tratar enfermidades humanas.
  Os avances recentes na producción de células adultas reprogramadas e a súa diferenciación a células reguladas pertinentes da enfermidade presentanse,e as enfermidades que foron modelados con estos métodos discútense.

  http://www.bioblogia.com/2012/01/modifican-las-celulas-madre-de-la-sangre-para-combatir-los-melanomas/
  Collemos esta páxina como enlace porque nos pareceu moi interesante que se haxa demostrado que as células nai da sangue poden ser diseñadas para formar outras células que son capaces de combarir o cancro e atacar ao melanoma humano.
  Este estudo foi feito con nove ratos e en catro deles, os melanomas que experesaron o antíxeno foron eliminados por completo, mentras que noutros cinco,estos melanomas diminuíron de tamaño.

  Comentario feito por Cristina Pérez e Luis Vázquez de 1ºBAC A.

 120. nayradios Dixo:

  A miña opinión respecto aos avances no campo da enxeñeríaxenetica, en concreto, non é que calquera tipo de avance pode ser beneficioso á hora de tratar certos tipos de enfermedades porque non provoca rexeitamento, ainda que dependendo da procedencia das mesmas pode plantexar problemas éticos oucrecemento de tumores.