Tremor volcánico en El Hierro

Dende Xullo a Illa Canaria de El Hierro está a sufrir multitude de movementos sísmicos de baixa intensidade e magnitude, e agora témese por unha erupción volcánica baixo as augas pero superficial, que poida causar danos ás poboacións da costa.

As Illas Canarias son de orixe volcánica pero a súa actividade volcánica e sísmica non está relacionada cos límites de placas tectónicas, que son as zonas onde se concentra a meirande parte do vulcanismo e sismos no planeta. Así, os últimos sismos de Haití e Xapón orixínáronse en zonas de subdución ou límites converxentes de placas pero este non é o caso das Illas Canarias, cal é a orixe da actividade sísmica e eruptiva destas illas?

 

 

imagen

Gráficos e imaxes extraídos de: El País.

 

O risco dun evento sísmico ou volcánico (R) valórase como o produto da perigosidade do evento (magnitude do sismo neste caso) (P), a vulnerabilidade da poboación (V) e a exposición de bens e persoas a este risco (E).     R = P x E x V

Desta forma, o risco sísmico é diferente para Haití e para Xapón, cómo valorarías ti o actual risco sísmico en Canarias cos datos nos que dispoñemos neste momento?

 

Tags: , , , , ,

41 Respostas a “Tremor volcánico en El Hierro”

 1. lidyaramos Dixo:

  Me intereso conocer las escalas de un terremoto sísmico, como puede ser la medir la intensidad (MERCALLI)y por otra parte medir también la magnitud (RICHTER) . Así, poder entender las causas y los efectos que puede llevar a cabo un terremoto. Y también visualizar las escalas de según el grado de un terremoto.
  La origen de actividad sísmica en las islas Canarias es la volcánica en la que el magma quiere salir a la superficie y en el que también afecta al mar , que en este caso fue el fundamento más principal.
  Los terremotos de Haití y Japón son muy diferentes a este que ha ocurrido en la isla Hierro, por el movimiento de las placas tectónicas.
  El risco volcánico de Canarias lo valoro como que no fue tan grave como el de Japón o el de Haití en el cual no hubo tantos afectados y el cual los volcanes de las islas son muy lentos , y los habitantes de esa isla pudieran ser evacuados.
  Ahora los habitantes de la isla piden abrir el túnel que comunica la zona norte de la zona sur.

 2. andreacarro y alexandra Dixo:

  O primeiro que hay que saber é que este tipo de situacións son normais en áreas volcánicas activas como El Hierro.
  Realízase unha hipótese a partir dos datos que se coñecen do que poida estar ocurrindo baixo a illa. O magma estaríase acumulando a unha profundidade aproximada de uns 12 a 14 quilómetros e o seu empuxe hacia arriba estaría fracturando as rochas, orixinando de esta forma os sismos.
  Nós cremos que nunca está malprevir,porque os sismos poden ser moi perigosos, se aumenta a súa magnitude,por iso estamos deacordo en poñer en alerta a illa,e os seus habitantes.

 3. Xavier Longo Dixo:

  Eu o que penso é que si as illas canarias son de orixe volcánica como dín desde un principio pola parte da actividade volcánica fose importante nas illas xa terian que ter evacuada a toda a poboación e realizar certos estudios que definan o tipo de vulcanismo que hai nas illas.

  Pero por estes momentos como non hai demasiado peligro de erupción porque as illas teñen un tipo de vulcanismo relativamente baixo por eso non evacuaron a toda a poboación canaria.

 4. jeremyallemann Dixo:

  A orixe destas actividades sísmicas na illa podería ser a fracturación provocada polo magma está facendo que as rochas se rompan en dúas rexións, a primeira entre os 9 e os 13 km de profundidad e na que se concentran gran parte dos movementos sísmicos.

  En canto a risco, eu penso que bastante xente se salvará se pasara algo porque a situación está controlada.Non deixan ir con barcos polo sitio onde están os movementos e ademais a policía desaloxou a moita xente para protexela dos movementos que poida haber.

 5. Noelia Juncal y Alba Oubiña Dixo:

  Se ha confirmado que el proceso eruptivo de la isla de El Hierro es de tipo surtseyana y que la erupción está compuesta por cuatro fases, que podrían (en una probabilidad mínima) dar lugar a una nueva isla.

  En estos momentos, podríamos situarnos en la primera fase, que consiste en la expulsión de burbujas de lava con gas que cuando lo pierden se hunden. En una segunda etapa, se podrá ver una columna de color blanco de vapor. En la tercera se observarían unas explosiones negras, conocidas como colas de gallo, y finalmente, se podría visualizar el crecimiento de una pequeña isla.
  No obstante, no aseguran que se vayan a desarrollar las 4 fases, pues eso es algo que depende de la cantidad de lava que haya acumulada en el volcán.

  Se dice que la boca eruptiva principal (de un metro de diámetro) está situada a unos 150 metros de profundidad y a unos 4 o 5 kilómetros de la costa de restinga (zona a la que está bloqueado el acceso por seguridad), aunque no lo saben con exactitud porque todavía no han determinado la posición geográfica del volcán, y explican que el mismo será visible cuando esté a unos 60 metros de profundidad.

  Hasta ahora, se han registrado más de 10.095 sismos en el Hierro. Estos sismos son producidos por el contínuo movimiento del magma (roca fundida), en profundidad, que origina pequeños temblores.

  La actividad sísmica continúa moderada, con algunos sismos localizados de baja magnitud que aumentan en frecuencia y continuan con una importante señal de tremor, estable y mantenido.
  Ha bajado en amplitud hasta estabilizarse. La magnitud de los sismos oscila entre 2.3 y 0.7 en la escala Ritcher, aunque tambien hubo algunos de 3.4. Las profundidades de dichos sismos han sido variadas a 15, 20, 21, 23 y 34km.

  Se han detectado tambien algunas manchas de azufre en la costa, y especies marinas muertas por su contaminación.

  Nos preguntamos porque las islas canarias son de origen volcánico si no coincide bajo ellas ninguna placa, pues bien, esto se debe a que están situadas en un punto caliente del manto, donde se produce una ascensión de magma que no tiene que ver con las fronteras de las placas tectónicas.
  Cada una de las islas posee una infinidad de volcanes durmientes (no estan inactivos), por lo que este suceso es, científicamente normal.

 6. taismagarinospineiro Dixo:

  Hai que saber que o epicentro está situado no mar a 13 kilometros de profundidade e a un kilometro da costa de El Hierro. Dise que estas erupcions de magma podrian, á larga crear unha isla separada de El Hierro por un pequeno mar, ou incluso xuntarse. Eu creo que se esto pasase esta nova illa deberíase utilizar para a investigacion de sismos, xa que os habitantes de El Hierro pasaron a incertidumbre de non saber o que ía pasar coas suas casas ou si terían que evacuar a isla. Ahora mismo xa non hai peligro xa que disminuiron moito. José Luis Barrera vicepresidente do Colexio Oficial de Xeólogos e vulcanólogo fixo unha entrevista na que contestou algunhas preguntas que poden resultar interesantes xa que preguntaron si o Sol podría estar relacionado e falaron de que en España dan pouca educacion e informacion sobre estes temas. a páxina e a seguinte: http://www.antena3.com/noticias/sociedad/envie-sus-preguntas-hierro-vulcanologo-jose-luis-barrera_2011092900042.html
  Outra páxina que tamen me pareceu interesante é http://meteomostoles.blogspot.com/2011/09/una-ola-de-pequenos-terremotos-afecta.html xa que di que se levan sufrindo pequenos terremotos desde principios de verano, peor que apenas foron percibidos.
  Eu creo que xa non hai peligro e ainda que hai que ter precaucion, por mor de túneles nos que poida aver desprendemento, xa se poderia facer unha vida normal.

 7. josepineiro Dixo:

  Jose Piñeiro y Elena Vázquez
  Hasta o momento non se proporcionou ningunha explicación oficial sobre os motivos que orixinaron este fenómeno e as súas consecuencias dende o Instituto Xeográfico Nacional,non se plantexa a evacuación de outras zonas da illa nin a modificación dos semáforos de risco volcánico. Por agora, La Restinga permanece en risco vermello e no resto da illa en amarelo.
  Baixo a nosa opinion e dificil que a poboación corra algun risco dadas as boas medidas de precaución que estan sendo tomadas.

 8. jacintosuarez Dixo:

  Respecto a este tema nos opinamos que teñen que ter bastante seguridade porque se o final chega a ocurrir pode ser moi peligroso tanto como para a poboación como os animais terrestes coma mariños .Se chega a producirse, o resultado non saberiamos cal fora ainda que segueramente destruiria lugares e tamen ata poderia chefar a formar unha illa nova.

  Jacinto e Miguel Nieto

 9. andreanieto Dixo:

  Tendo en conta que a illa non se atopa no borde de ningunha placa tectónica poderiase esperar que a actividade sísmica fose nula, pero o feito de que as Canarias son illas volcánicas abrenos a posibilidade de que se poidan atopar enriba dunha pluma magmática. Polo tanto, hai risco de que exista un sismo de media-alta magnitude, xa que cando sube o magma as rochas fracturanse e producense temblores.
  No caso da vulnerabilidade da poboación, creo que é baixa, xa que a maioría da xente vive en edificacións seguras, non como en moitos paises tercermundistas como é o caso de Haití. Sen embargo, estamos a falar dunha illa, a onde os recursos chegan de forma limitada. A pesar de este ultimo problema, os protocolos de seguridade son moi estrictos e si todo funciona como está marcado, os riscos serían mínimos. Por exemplo, cerraron carreteras e túneles polo risco de derrubamentos, e desaloxaron a xente de pobos que estaban nas ladeiras das montañas por ese mismo risco.
  En conclusión, creo que a peligrosidade e o risco no caso da illa de El Hierro e baixa.

 10. juanvidal Dixo:

  Tras ler os apartado scheguei a conclusión de que a actividade sísmica é debido a fracturación feita polo magma que fai que as rochas vaian rompendose en dúas rexións, na primeira rexión de entre os 9-13 km de profundidade é onde se concentra a maioría dos movementos sísmicos.
  Eu sobre o risco opino que bastante xente se nonfora rescatada acabaría morrendo por mor da lava, e tamén se non tomasen as precaucións necesarias como por exemplo turistas, barcos, etc.

 11. lidyaramos Dixo:

  Interesoume coñecer as escalas dun terremoto sísmico, como pode ser coñecer a intensidade (MERCALLI) e por outra parte tamen coñecer a magnitude (RICHTER). Así, poder entender as causas e os efectos que pode chegar a cabo de un terremoto.
  A orixe da actividade sísmica das illas Canarias é a volcanica na que o magma quere saír a superficie e no que tamén afecta ao mar, que neste caso foi o fundamento mais principal.
  Os terremotos de Haití e Xapón son moi diferentes a este que ocorreu na illa de Hierro, polo movemento das placas tectónicas.
  O risco volcánico de Canarias como que non foi tan grave como os terremotos de Haití e Xapón no cal neste terremoto non houbo tantos afectados, no cal os volcáns das illas son mui lentos, e que os habitantes puideran ser evacuados.

 12. angelafernandez Dixo:

  (Ángela, Adriana e Abel)

  El origen de la isla se remonta a unos 100 millones de años, cuando el fondo del océano comenzó a abombarse debido al empuje del manto. Finalmente, la corteza se rompió, agrietándose en forma de estrella de tres puntas. Por las grietas empezó a fluir el magma y, tras sucesivas erupciones y apilamientos, la isla emergió del océano como una imponente pirámide triangular coronada por un volcán de más de 2.000 m de altura. Las grietas iniciales se convirtieron en conductos de emisión de lava que dieron paso a tres cordilleras dorsales sobre las que se alinean numerosos conos volcánicos. Por otro lado, al enfriarse el magma en estos conductos se solidificó en forma de gigantescas pantallas basálticas verticales, formando los característicos diques tan típicos de la arquitectura geológica herreña.

  De esta forma, nuestra opinión es que al no estar entre un limite de placas la isla de Hierro, no tendrán daños mayores.

 13. Nicolás Nieto, Antía Moreira e Sara Rodriguez Dixo:

  Esta actividade volcánica das illas poden ser producidas por estar en zonas de límites de placas, pero as illas Canarias en concreto non están situadas nun bordo, polo que se debe a que estas illas están situadas debaixo dun punto quente (ou penacho térmico) do manto.

  Por agora as autoridades están seguros de que non hai moito risco xa que a actividade volcánica aínda é débil, pero se segue aumentando a intensidade de dita actividade, nós cremos que é conveniente desaloxar a illa ou o lugar con máis risco para a seguridade dos seus habitantes.

 14. zaira e lucia Dixo:

  O vulcanismo e producido por culpa do magma que provocou unha fractura e produciu que saise o magma.
  Nos creemos que a isla de el Hierro ten unha alta actividade sísmica e un gran risco para as persoas e para os animais acuaticos que viven alí. Isto pode provocar que esa fractura se faga máis grande ata chegar a illa.
  Por outra parte o exercito ten moi controlada a situación xa que desaloxaron as persoas máis cercanas e que podían estar afectadas, e no mar o exercito mariño non deixa que se acerquen os barcos ou calquer outro vehículo acuático a zona da fractura.

 15. Sara Cardalda Mariño e Esperanza Ventoso López. Dixo:

  Polo qué ven dicindo esta noticia, a illa o “Hierro”, unha das chamadas illas Canarias, está en perigo, xa que dende hai un tempo un conxunto de sismos ca están poñendo en alerta de evacuación aos seus habitantes, xa que istos son peroigosos.
  Pero a verdadeira “noticia” non é isto, está en qué a ciencia non da averiguado o motivo destes sismos nesta illa, xa que esta no está nun límite de placas, e isto só ocurre neste caso; aunque hai que saber que esta illa encontráse nunha zona que se encontra nun punto quente. Pero según os esquemas da ciencia, por dicilo de algunha maneira zonas de gran activiade volcánica, cómo neste caso non produciría sismos en ningún momento.
  Só dicir, qué esto nos denconcerta. ¿Será un novo avance na ciencia descubrir o que acontece de verdade o que pasa nesta illa?

 16. sandropouso Dixo:

  sandro pouso e damian fernandez

  Segun las teorias de las erupciones en la islas canarias , esto es producido por las fracturas del fondo oceanico aunque ahi otras teorias como la de la pluma termica pero es improbable porque casi todas las islas canarias tienen actividad volcanica.La fauna marina no esta afectada por este fenomeno ya que un buque esta inspecionando la zona y enviando sondas al lugar de la erupcion a 600 m de profundidad. Esta isla es la mas joven de las canrias con 750000 mil años segun nuestra deducion es unas de las que mas vulcanismo tiene.

 17. adriansaborido6240 Dixo:

  A orixe da actividade sismica eruptiva sismica da illa del Hierro debese a liberación de enerxía que incide no fluxo do magma e incrementa a súa intensidade, tal e como se reflexa na señal do tremor, e xenera unha maior presenza de gases na erupción do mar das Calmas. As manchas detectadas na superficie do mar responden a que esta fase da erupción volcánica ten máis presenza dos gases. Respecto das deformacións do terreo no sur, tras a erupción, o terreo relaxouse,e no norte e donde se perciben os movementos telúricos.

 18. anxovillanueva Dixo:

  Dende Xullo El Hierro está a sufrir movementos sísmicos e témese que haxa erupcións volcánica.Isto afecta a fauna mariña que morre polo azufre que saeu da fractura e as persoas que tiveron que ser desaloxadas polo exército e as que viven no mar que non poden ir traballar. Agora os veciños xa puideron volver as suas casas pero a actividade aida continua baixo as augas.
  Se comeza a haber grandes saidas de magma, existe a hipótese de que se chegue a formar unha nova illa.
  Cristela,Javier e Anxo. 1ºBACH B

 19. franciscogonzalez Dixo:

  O vulcanismo das Illas Canarias é debido a unha fractura na litosfera procedente do interior da placa Áfricana.Esta fractura ven provocada pola compresión da placa africana na súa fronte de avance. Estas fracturas son zonas de saída de magma procedente do manto superior, que ao arrefriar vai formando nova codia, e se esta sobrepasa o nivel do mar estaremos ante unha illa.
  Hoxe en día é erroneo afirmar que Canarias é un punto quente coma as illas Hawai, porque non existe unha corrente de magma ascendente que funda a litosfera oceánica e provoque a saída de rochas magmáticas.
  En canto ao risco sísmico, a exposición e moi alta porque afectaría a toda a illa do Hierro a vulnerabilidade digamos que é un valor medio e a perigosidade non esta claro.Pode dende non pasar absolutamente nada hasta o outro extremo, de que se forme un gran volcan submarino, e que este se fracture entrando auga nel, provocando un gran tsunami.E nun caso cataclismico podería pasarlle coma o volcán Krakatoa http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Krakatoa .

 20. Javier Vázquez e Laura Millán Dixo:

  A orixe podría ser unha obstrucción magmática a 14 km de profundidade, aínda que as autoridades aseguran que os científicos non dispoñen de datos suficientes para poder confirmar a causa da orixe dos temblores.
  Hai varios científicos que estudian a causa do vulcanismo,como por exemplo Belén Benito que traballa na universidade de Madrid, estuda este caso e o que ela cre que o esta pasando e que esta salindo unha masa de magma e esta rompendo un certo volumen de corteza. É evidente polos terremotos que se estan producindo que a presión que xenera produce un alongamento da corteza terrestre,e esa presion e liverada por unha erupción no mar, xa que hai unha gran mancha de azufre. Sigue habendo un movemento sísmico sobre todo no norte da illa xa que hai outra masa de magma que quere saír, pero os expertos non saben exactamente por donde vai a saír . Esta científica di que se pode producir unha nova erupción tanto no mar como na terra.

 21. Estela e Noelia Dixo:

  A orixe deste vulcanismo débese a unha fracturación que foi provocada polo magma. Esto produce roturas nas rochas, facendo que estas se dividan en dúas rexións.
  Unha destas rexións esta entre os 8 e os 12 km de profundidade, e nela concéntranse gran parte dos movementos sísmicos.
  Respecto a intensidade dos movementos sísmicos, a illa está bastante controlada neste aspecto. A garda costeira prohíbe os barcos que circulen pola zona donde se está orixinando. por outra banda, moitas casas foron desaloxadas por prevención de riscos. Pese a estas prevencións, non se esperan ameazas moi grandes.

 22. Tamara Agra Dixo:

  A actividade sísmica que está presente nas illas pódese producir por unha fractura da litosfera ao acumularse o magma debaixo dela. A placa afectada é a Africana e supoñendo que a actividade volcánica seguise producíndose pode que se poidan xerar novas illas, xa que as Canarias tamén son illas volcánicas, mentres a actividade volcánica sexa continua, é dicir, que se expulse magma, se solidifique e forme novas rochas e novas superficies, que se volva a expulsar máis magma, se solidifique outra vez, e así continuamente.
  O risco sísmico non está moi claro de momento, pero os sismos que se produciron ata agora son de relativamente pouca intensidade segundo a escala de Richter, pero aínda así é moi convinte que alerten aos habitantes desta illa xa que nunca se sabe o que pode pasar.

 23. andreajueguen Dixo:

  O primeiro que hay que saber é que este tipo de situacións son esperadas es lugares de actividade sismica actiba como é a isla do Hierro. O vulcanismo das Illas Canarias é debido a unha fractura na litosfera oceanica da placa Africana, esta fractura foi producida polos esforzos aos que esta sometida a placa e así por esa franctura sae magma suficinte para formar unha isla.
  No tema dor risco sísmico, a exposición a os gases e alta é podería afectar a toda a illa; a vulnerabilidade e baixa xa que as localidades mais afectadas son aquelas que estan na costa, aínda que podería empeorar e afectar a illa por completo. Pode dende non pasar absolutamente nada, en moito tempo, a que se forme unha nova illa volcanica cerca do Hierro.

 24. Betty e Laura Dixo:

  El volcán que se oculta en las profundidades de El Hierro ha expulsado hasta ahora tres tipos de materiales diferentes, uno de ellos contiene riolita, un material algo peligroso que puede convertir la erupción volcánica en una garn explosión, como dice un artículo en el periódico la provincia.
  Las erupciones se pueden da por muchas teorías, todas ellas discutibles y a la vez aceptables:
  -La más reconocida es la de su formación por ser un punto caliente, esta puede ser la que le de el actual vulcanismo, esta teoría puede ser desechada porque deja muchos interrogantes con respecto a las edades de las islas y su actual vulcanismo.
  -La teoría de la fractura propagante también está reconocida para dar respuesta al porqué de la erupción de El Hierro, esta teoría nos dice que la fuerza que somete la placa Africana sobre las placas que la rodean forman fracturas que llegan a estas islas, y por consecuencia una de esas expulsa magma.
  -Existe una teoría que dice que existe un choque entre la placa Europea y la Africana que produce levantamientos en los fondos oceánicos que origina que se expulse magma y sismos.
  -La última teoría nos dice que El Hierro ha sido formado por tres erupciones anteriores, lo que puede significar que aún sigue en actividad.

 25. ivanfeijoo Dixo:

  O vulcanismo producese polo magma que provoca unha francturae produce a saida do mesmo .
  Na nosa opinion pensamos que actividade sismica da illa ”El Hierro” pode ser perigoso para as personas e o resto dos seres vivios que se encontran alí .

 26. carmebarreiro Dixo:

  Esta erupción submarina, foi a culminación de un proceso de case tres meses, cando unha bolsa de magma se emplazou na base da corteza oceánica. Tempo despois emigrou ao sur buscando unha zona para saír á superficie, Finalmente conectou coa dorsal sur da illa.
  El Hierro constitúe unha zona de maior debilidade cortical, polas inxeccións do magma asociadas a erupcións previas e , posiblemente a permanencia dunha memoria térmica, o que houbese permitido finalmente a relativa rápida saída do magma á superficie, neste caso, no flanco submarino do rift.

  Noelia Pérez e Carme Barreiro.

 27. Inma Resúa e Ángela Fajardo Dixo:

  A pesar de que as Illas Canarias sexan de orixe volcánica, a súa actividade volcánica non ten nada que ver con este feito. De momento non está concretado que emerxa unha nova illa, só son indicios. Do pouco que sabemos, podemos dicir que está a morrer a fauna mariña, e que se están dexenerando os arrecifes. Tamén sabemos que de momento, non se pensa no evacuamento de outras zonas da illa, porque se di que non hai peligro.

 28. Miguel Suárez e Xabier Castro Dixo:

  As illas Canarias son illas volcánicas formadas por unha fractura na litosfera oceánica da placa Africana. A partir da cal empezou a saír magma e emerxeron estas peculiares illas.
  O risco é inferior ós exemplos de Haití e Xapón, pois no primeiro os recursos económicos do país caribeño son moi limitados e hai moita poboación, e con respecto a Xapón, hai unha altísima densidade de poboación. Hierro está pouco habitado, e ademáis parece que este vulcanismo non provocará unha catástrofe e os sismos rexistrados son dunha baixa magnitude.
  No caso de que este vulcanismo dese orixe a unha nova illa, teríamos que recordar o que aconteceu en Islandia.
  Islandia é unha illa volcánica que se atopa no borde de placas Euroasiática e Norteamericana. Corría novembro do ano 1963 cando unha erupción volcánica aconteceu debaixo do mar. Pronto apareceu unha illa nese lugar. En 2 meses xa alcanzaba os 140 metros. Finalmente, Surtsey, así chamada, alcanzou 1,5 km de longo e 180 metros de altitude.
  Como podería pasar neste caso, esta nova illa islandesa foi tomada por xeólogos, botánicos e ornitólogos que se interesaron neste fenómeno extraordinario.

 29. Daniel Jorge y Adrián Nuñez Dixo:

  Os movementos sísmicos que está a sufrir a illa Canaria del Hierro son uns movementos normais , xa que coma en Lorca, nesta illa son moi frecuentes os movementos de baixa intensidade, polo cal non causan moitos danos

  A isla canaria del Hierro, e unha isla na que este tipo de situacións, polo cal xa están moi previstos os seus habitantes, polo cal non correr moito perigo.Esta situación producese por que na placa oceánica de Africa , estase a producir unha fractura, debido os esforzos os que está sometida.

  Os únicos problemas que pode sufrir son que os gases invadiran a illa.

  O que seguramente pase e que o volcán erupcione e forme outra illa o lado da do ferro.

 30. nereabarreiro Dixo:

  A orixe da actividade sísmica e eruptiva do Hierro, é devida a una factura na litosfera dunha placa e esto provoca que saia o magma por esa fractura, este magma ao arrefriar podería dar lugar a unha nova illa.
  O risco sísmico, en canto a exposición podería afectar a toda a illa, as localidades de costa son máis fráxiles, e en canto a perigosidade non se sabe, pois tanto pode non pasar nada, como que aparezca una nova illa volcánica.
  Sandra Amoedo e Nerea Barreiro

 31. marianagabriela Dixo:

  las islas canarias son de origen volcánico y sísmico y aunque no estén relacionadas con los limites de placas tectónicas es muy probable que en algún momento allá una erupción o un sismo,que es lo que esta ocurriendo por lo cual yo pienso que no deberían estar habitadas las islas canarias ya que la gente que vive en ellas están en un constante peligro ya que no saben si en cualquier momento hay un sismo o una erupción que les perjudique,o por lo menos deberían de habilitar unas zonas especiales para casos de emergencia que todas las personas fueran allí y recibieran atención y salvamento ya que si llega a pasar algo muy fuerte ahora toda esa gente no tiene a donde ir

 32. Eloy-David Dixo:

  Nos pensamos que a xente das illas non corre perigo.Porque si pola contra o houbera a xente iriase da illa sen pensalo e as autoridades dirialle algo a poboacion da illa pero eso polo momento non aconteceu.

  Tamen pensamos que os cientificos saben a causa destas erupcions submarinas pero nas queren decir porque pode afectar directamente a outras cousas de maior interese.

 33. Laura Fontela Rodríguez. Sandra Acha Dixo:

  A illa do Hierro encontrase, no sureste das illas canarias,estas illas teñen orixe volcanica, o vulcanismo do hierro é debido a unha fractura na litosfera oceanica da placa de Africa, esta fai presión baixo a outra litosfera ocasionando este tipo de fenómeno. É de esperar que nestas zonas axa este tipo de tremores, debido o anteriormente dito.
  Entendemos que hai un risco de sismicidade, de eruccion do volcán que pode ser, ou non perigoso xa que non se sabe ata que punto pode afectar este problema as illas.Debido as constantes erupcións os peixes da zona morreron, polo que o mellor sería que todo terminase dunha vez para evitar tantos danos naturais, pero por desgracia para que isto ocorra teñen que pasar miles de anos.
  Unha persoa que non entende sobre estas illas pode supoñer que ocorre iso como no caso das illas Hawai, que se atopan enriba dun penacho termico, pois é erroneo pensar iso.

 34. Paula, Cris e Carmen Dixo:

  Esta illa chamada El Hierro, situada nas Canarias, formouse pola placa Africana, unha fractura na litosfera oceánica,pois o magma que sae do manto superior empurra as placas.
  Pero o erro desta suxección pois, non está xusto na fractura das placas se non que está nun punto quente.
  Moita xente opina en que o mellor era previr a entrada a esa illa, pois en calquer momento poida que os sismos se quenten e se forme un gran desastre para a poboación que habita nese lugar.

 35. Xavier Longo e Diego Allo Dixo:

  Las placas sobre las que se encuentran las islas canarias se cree que conectan todos los volcanes de el archipiélago canario. Esto podría ocasionar que ante una erupción de uno los demás respondieran, y en caso de que esto ocurriera, la erupción del Teide causaría grandes destrozos, no solo a nivel económico y urbano, si no a nivel ecológico de todo el mundo. Las erupciones expulsarían gases que le harían un gran daño a la atmósfera y tendría una gran repercusión en la fauna marina de la zona y de la cosa africana, en la cual se practica la pesca de altura y bajura.

 36. Elisamougán Dixo:

  O vulcanismo das Illas Canarias débese a unha fractura na litosfera oceánica na Placa Africana, que produce unha erupción submarina pola cal comeza a ascender magma e fractura a rocha
  en seísmos crecentes.
  O material magmático,pode chegar a formar unha illa.
  A sismicidade que ten sugiere que se está producindo a cinco kilómetros o sur da isla con unha profundidade de 900 metros.
  A emisión de gases afecta a fauna mariña,pódense ver peixes mortos,flotando nas augas.

  Penso que o risco volcánico das Canarias non se pode comparar ca garvedade que tivo Xapón e Haití.

 37. Juan Luis Allo Dixo:

  Pois o magma que sae a superfice probén dunha fractura da listósfera, ou eso é a principal hipótese desta saída de magma que se sigue asi pode chagar a formar outro nova illa como pasou noutros puntos do planeta, pero non só hay actividade volcánica senón que tamén hai actividade sísmica o que levou a moita xente dos pobos máis cercanos a erupción de magma e o epicentro dos temblores a terense que ir da súa casa por perigo de derumbamento.
  O da erupción volcánica non e un so problema para a xente que está alí vivindo ou para os cientificos non saber exactamente de donde proveñen estos feitos, senon que para os mariscadores da zona é un gravísimo problema xa que non poden ir a traballar. Tamén repercute no turismo, a xente non se vai arriscar a ior a unha illa na que corren algo de perigo polos temblores…
  Espero que se solucione pronto este problema.

 38. miriammartinez Dixo:

  As illas Canarias constitúen unha das rexións volcánicas activas máis interesantes do planeta.As Illas Canarias, como a maioría das illas de orixe volcánica, son edificios que se elevan dende os fondos mariños polo que só unha pequena parte sobresae do nivel do mar. A actividade volcánica débese a unha fractura da litosfera oceánica por onde sae magma que pode chegar a formar unha nova illa.O vulcanismo das illas Canarias supón un risco potencial para uns dous millóns de persoas que residen en algunha das súas oito islas mayores ou as visitan como turistas. Esta circunstancia esixe manter unha vixilancia continua da actividade volcánica, así como desarrollar medidas de prevención ante crisis eruptivas.

 39. Uxia Piñeiro e Andrea Otero. Dixo:

  A actividade vulcanica, das Illas canarias, non e causada por un límite de placa, si non que, ten outra orixe.
  O que a causa e unha fractura no manto, que fai que saia magma ao exterior. Agora o magma esta saindo para fora e queda por debaixo do nivel do mar, pero se seguise salindo, en moita cantidade, poderia sobrepasar o nivel do mar, e o que pasaría, sería a formación dunha nova Illa.
  Esta actividade vulcanica, pode afectar a toda a zona de costa, da illa do Hierro. O problema e que non se sabe ata que punto vai a chagar a actividade, pode quedar en nada, ou chegar a formar unha Illa.

 40. stevenalvarez Dixo:

  La actividad sísmica en las Islas Canarias es volcánica. El magma quiere salir a la superficie afectando al mar. Esto podría ocasionar un desastre natural y una catástrofe a la humanidad. Aunque se dice que el riesgo de erupción es bajo, las precauciones no deberían ser tan mínimas.

  Sola hay que observar las manchas de azufre en la costa y especies marinas muertas.

  Opino que lo primero y más importante es estar seguros de que la población no corre ningún riesgo.

 41. Andrea Piñeiro Raquel Otero Lucía Rey Dixo:

  Máis de 93 seismos de pequeña magnitude se rexistraron nas últimas 48 horas na isla do Hierro. La cuestión , ente a posible activación da actividade volcánica , foi matizada polos expertos coa debida prudencia ante os casos , xa que ningún seísmo superou os 3.4 de magnitude. Por outro lado a erupción do Hierro anticipa os efectos no mar do cambio climántico , acortando a cuestión de días a evolución medioambiental que pode darse nos próximos siglos polo calentamento. En canto a campaña que se desenrrolará na zona norte estase producindo últimamente máis movementos , o obxectivo principal , segue sendo realizar una caracterización físico-química e biolóxica das augas afectadas polo fenómeno vulcanolóxico , así como estudar as consecuencias ddas emisiones sobre os organismos mariños na rexión. Según o traballlo realizado , fixose una maia de 24 estacións para determinar diversas propiedades e recolectar mostras dende a superficie ata o fondo oceánico. Estudiaronse máis de tinta parámetros que servirán para caracterizar a mancha producida polo volcán e a súa relación directa coa montandad , viabilidade e biodiversidade das comunidades de organismos. Os investigadores que participaron nesta campaña consideran que as augas do Hierro , semellanse actualmente a un laboratorio natural onde estase dando procesos a escalas espaciales e temporais moi cortas que reproducen perfectamente as condicións oceánicas previstas no futuro debido ao cambio climántico . tamén indican que o estudio de microorganismos asociados o emisiones de magma pode suministrar `claves´sobre a orixen da vida ea adaptación de organismos a situación ambientais extremas noutros planetas.