A ilha das flores

Cal é a mensaxe desta curta? Tentade describila cunha palabra nos comentarios, explicando as vosas razonsm para elixila

 

Tags: